974: βιβλιαρίδιον

Noun, Neuter


Dodson dictionary

G974 βιβλιδάριον, ου, τό

Transliteration: bibliarídion

Part(s) of speech: Noun, Neuter

Definition: a little papyrus roll.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G974 βιβλιαρίδιον

Transliteration: bibliarídion

Derivation: a diminutive of G975;

Definition: a booklet

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

βιβλαρίδιον

G974 

Occurrences in the NT: 3

*† βιβλαρίδιον, -ου, τό
(dim. of βιβλάριον, dim. of βίβλος),
a little book: Re 10:2, 8 (WH, βιβλιόν, T2, 7 βιβλιδάριον) 9, 10. Not hitherto found elsewhere.†

βιβλιδάριον

G974 

βιβλιδάριον, -ου, τό, v.s. βιβλαρίδιον.

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition