93: ἀδικία

Noun, Feminine


Dodson dictionary

G93 ἀδικία, ας, ἡ

Transliteration: adikía

Part(s) of speech: Noun, Feminine

Definition: injustice, unrighteousness, hurt.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G93 ἀδικία

Transliteration: adikía

Derivation: from G94;

Definition: (legal) injustice (properly, the quality, by implication, the act); morally, wrongfulness (of character, life or act)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ἀδικία

G93 

Occurrences in the NT: 25

ἀδικία, -ας, ἡ
(< ἄδικος), [in LXX for עָוֹן, פֶּשַׁע, עָוֶל, etc.;]
1. injustice: Lk 18:6, Ro 9:14.
2. unrighteousness, iniquity: Jo 7:18, Ac 8:23, Ro 1:18, 29 2:8 6:13, II Ti 2:19, I Jo 1:9 5:17; opp. to ἀλήθεια, I Co 13:6, II Th 2:12; to δικαιοσύνη, Ro 3:5; ἀπάτη τῆς ἀ., II Th 2:10; μισθὸς ἀδικίας, Ac 1:18, II Pe 2:13, 15; ἐγράται τῆς ἀ., Lk 13:27; μαμωνᾶς τῆς ἀ., Lk 16:9; κόσμος τῆς ἀ., Ja 3:6; οἰκονόμος τῆς ἀ., Lk 16:8.
3. = ἀδίκημα, an unrighteous act: ironically, a favour, II Co 12:13; pl., He 8:12 (Cremer, 261; MM, VGT, s.v.).†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition