5479: χαρά

Noun, Feminine


Dodson dictionary

G5479 χαρά, ᾶς, ἡ

Transliteration: chará

Part(s) of speech: Noun, Feminine

Definition: joy, gladness, a source of joy.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G5479 χαρά

Transliteration: chará

Derivation: from G5463;

Definition: cheerfulness, i.e. calm delight

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

χαρά

G5479 

Occurrences in the NT: 59

χαρά, -ᾶς, ἡ
(< χαίρω), [in LXX for שִׂמְחָה, שָׂשׂוֹן, etc. ;]
joy, delight: Lk 1:14 15:7, 10, Jo 15:11 16:22, 24 17:13, Ac 8:8, II Co 1:24 7:13 8:2, Ga 5:22, Col 1:11, Phl 2:2, I Jn 1:4, II Jn 12; opp. to κατήφεια, Ja 4:9; to λύπη, Jo 16:20; χ. τῆς πίστεως, Phl 1:25; ἀγαλλιᾶσθαι (χαίρειν, q.v.), χαρᾷ, Jo 3:29, I Pe 1:8; χ. ἔχειν, Phm 7; πληροῦν (-οῦσθαι) χαρᾶς, Ac 13:52, Ro 15:13, II Ti 1:4; ποιεῖν χ. μεγάλην, Ac 15:3; ἀπὸ τῆς χ., Mt 13:44, Lk 24:41, Ac 12:14; ἐν χ., Ro 15:32; μετὰ χαρᾶς, Mt 13:20 28:8, Mk 4:16, Lk 8:13 10:17 24:52, Phl 1:4 2:29, He 10:34 13:17; id. seq.πνεύματος ἁγίου, I Th 1:6; χ. ἐν π. ἁ, Ro 14:17; χ. ἐπί, II Co 7:4; διά, I Th 3:9; ὅτι, Jo 16:21; ἵνα, III Jn 4 By meton., of the cause or occasion of joy: Lk 2:10, II Co 1:15, WH, txt., R, mg., Phl 4:1, I Th 2:19, 20, He 12:2, Ja 1:2; ἡ χ. τ. κυρίου, Mt 25:21, 23.†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition