5463: χαίρω

Verb


Dodson dictionary

G5463 χαίρω

Transliteration: chaírō

Part(s) of speech: Verb

Definition: I rejoice, am glad; also a salutation: Hail.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G5463 χαίρω

Transliteration: chaírō

Derivation: a primary verb;

Definition: to be "cheer"ful, i.e. calmly happy or well-off; impersonally, especially as salutation (on meeting or parting), be well

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

χαίρω

G5463 

Occurrences in the NT: 74

χαίρω
[in LXX for שָׂמַח (Ge 45:16, al.), גִּיל (Pr 2:14, al.), etc.; inf., as greeting (v. infr.), Is 48:22 57:21 שָׁלוֹם), I Mac 10:18, II Mac 1:1 and freq. in these books ;]
1. to rejoice, be glad: Mk 14:11, Lk 15:5, 32 19:6, 37 22:5 23:8, Jo 4:36 8:56 20:20, Ac 5:41 8:39 11:23 13:48, II Co 6:10 7:7 13:9, Phl 2:17, 28, Col 2:5, I Th 5:16, I Pe 4:13, III Jn 3; χ. καὶ ἀγαλλιᾶσθαι, Mt 5:12; κ. σκιρτᾶν, Lk 6:23; opp. to κλαίειν, Ro 12:15, I Co 7:30; to κλαίειν κ. θρηνεῖν Jo 16:20; to λύπην ἔχειν, ib. 22; c. cogn. acc, χ. χαρὰν μεγάλην, Mt 2:10; χαρᾷ χ. (B1., § 38, 3; Dalman, Words, 34 f.), Jo 3:29; ἡ χαρὰ ᾗ χαίρομεν, I Th 3:9; c. prep. (Bl., § 38, 2), ἐπί, c. dat. (simple dat. in cl.), Mt 18:13, Lk 1:14 13:17, Ac 15:31, Ro 16:19, I Co 13:6 16:17, II Co 7:13, Re 11:10; διά, Jo 3:29 11:15, I Th 3:9; ἐν, Phl 1:18; ἀπό, II Co 2:3; c. acc. (Dem.), Phl 2:18; seq. ὅτι, Jo 14:28, II Co 7:9, 16, II Jn 4; ἐν τούτῳ ὅτι, Lk 10:20; c. dat., Ro 12:1; ἐν κυρίῳ, Phl 4:10
2. In salutations, imperat., χαῖρε, χαίρετε,
(a) at meeting, hail: Mt 26:49 27:29, Mk 15:18, Lk 1:28, Jo 19:3; pl., Mt 28:9; so χαίρειν λέγω, to give greeting, II Jn 11; in letters, χαίρειν (sc. λέγει; Bl., § 81, 1), greeting: Ac 15:23 23:26 Ja 1:1;
(b) at parting, farewell: II Co 13:11;
(c) on other occasions, be of good cheer: ἐν κυρίῳ, Phl 3:1 4:4 (cf. συν-χαίρω).†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition