5426: φρονέω

Verb


Dodson dictionary

G5426 φρονέω

Transliteration: phronéō

Part(s) of speech: Verb

Definition: (a) I think, (b) I think, judge, (c) I direct the mind to, seek for, (d) I observe, (e) I care for.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G5426 φρονέω

Transliteration: phronéō

Derivation: from G5424;

Definition: to exercise the mind, i.e. entertain or have a sentiment or opinion; by implication, to be (mentally) disposed (more or less earnestly in a certain direction); intensively, to interest oneself in (with concern or obedience)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

φρονέω

G5426 

Occurrences in the NT: 26

φρονέω, -ῶ
(< φρήν), [in LXX: De 32:29, Za 9:2 (חָכָם), Ps 93 (94):8 (שָׂכַל hi.), Is 44:18 (בִּין) ib. 28, Es 8:13, Wi 1:1 14:30, I Mac 10:20, II Mac 9:12; 14:8, 26 * ;]
1. to have understanding (Hom., al.).
2. to think, to be minded in a certain way: ὡς νήπιος, I Co 13:11; c. acc. (usually neut., adj., or pron., as freq. in cl.), ὃ δεῖ, Ro 12:3; , Ac 28:22; τοῦτο, Phl 3:15; τι ἑτέρως, ib.; οὐδὲν ἄλλο, Ga 5:10; τ. αὐτὸ φ. (Deiss., BS, 256), to be of the same mind, II Co 13:11, Phl 2:2 4:2; id. seq. εἰς (ἐν) ἀλλήλους(οις), Ro 12:16 15:5; τ. ἓν φ., Phl 2:2 (Lft., in l.); seq. ὑπέρ, Phl 1:7.
3. to have in mind, be mindful of, think of (Hdt., Xen., al.; Es, 1Mac, ll. c.): τὰ τ. θεοῦ, opp. to τ. τ. ἀνθρώπων, Mt 16:23, Mk 8:33; τὰ τ. σαρκός, opp. to τ. τ. πνεύρατος, Ro 8:5; τ. ἐπίγεια, Phl 3:19; τὰ ἄνω, opp. to τ. ἐπὶ τ. γῆς, Col 3:2; τοῦτο φρονεῖτε (RV, have this mind in you), Phl 2:5; ὑψηλά, Ro 12:16; φ. ἡμέραν (to observe a day), Ro 14:6; seq. ὑπέρ, Phl 4:10 (cf. κατα-, παρα-, περι-, ὑπερ-φρσνέω).†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition