5204: ὕδωρ

Noun, Neuter


Dodson dictionary

G5204 ὕδωρ, ὕδατος, τό

Transliteration: hýdōr

Part(s) of speech: Noun, Neuter

Definition: water.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G5204 ὕδωρ

Transliteration: hýdōr

Derivation: from the base of G5205;

Definition: water (as if rainy) literally or figuratively

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ὕδωρ

G5204 

Occurrences in the NT: 76

ὕδωρ gen., ὕδατος, τό,
[in LXX chiefly for מַיִם ;]
water: Mt 3:16, Mk 1:10, Lk 7:44, Jo 4:7, Ja 3:12, Re 8:10, al.; pl., Mt 14:28, 29, Jo 3:23, Re 1:15, al.; βαπτίζειν (ἐν) ὕδατι, Mt 3:11, Mk 1:8, Jo 1:26, al.; τ. λουτρὸν τοῦ ὕ., Eph 5:26; opp. to οἴνος, Jo 2:9 4:46; αἷμα, Jo 19:34, He 9:19, I Jn 5:6, 8, Mt 17:15, Mk 9:22; πνεῦμα, Jo 1:26, 31, 33; πνεῦμα καὶ πῦρ, Mt 3:11, Lk 3:16; ἐξ ὕ. κ. πνεύματος γεννηθῆναι, Jo 3:5; metaph., of divine truth and grace (τ.) ὕ. (τ.) ζῶν, Jo 4:10, 11 (cf. ib. 13-15,); τ. ὕ. τ. ζωῆς, of spiritual refresh­ment, Re 21:6 22:1, 17

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition