4179: πολλαπλασίων

Adjective


Dodson dictionary

G4179 πολλαπλασίων, ον

Transliteration: pollaplasíōn

Part(s) of speech: Adjective

Definition: many times more, manifold.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G4179 πολλαπλασίων

Transliteration: pollaplasíōn

Derivation: from G4183 and probably a derivative of G4120;

Definition: manifold, i.e. (neuter as noun) very much more

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ἐπταπλασίων

G4179 

Occurrences in the NT: 1

ἐπταπλασίων , -ον, gen. -ονος,
[in LXX for שִׁבְעָתַיִם, Ps 78 (79):12, al.;]
sevenfold: Lk 18:30 (WH, mg., for πολλαπλ-, WH, txt., RV ; v. WH, Notes, 62).†

Ἔραστος

G2037 

Occurrences in the NT: 3

Ἔραστος, -ου, ὁ
Erastus;
1. a companion of St. Paul, Ac 19:22, and prob. II Ti 4:20.
2. The treasurer of Corinth, Ro 16:23.†

ἐραυνάω

G2045 

Occurrences in the NT: 6

ἐραυνάω, -ῶ late form of ἐρευνάω (Rec., ll. c.; cf. Bl., § 6, 1; M, Pr., 46),
[in LXX, ἐρευν- (exc. I Ch 19:3 A), for חָפַשׂ pi., חָקַר, etc. ;]
to search, examine: Jo 7:52; c. acc rei, Jo 5:39, Ro 8:27, I Co 2:10, Re 2:23; seq. orat. obliq., I Pe 1:11.†
SYN.: v.s. ἐξετάζω

ἐργάζομαι

G2038 

Occurrences in the NT: 37

ἐργάζομαι
(< ἔργον), [in LXX for עָבַד, פָּעַל, עָשָׂה, etc. ;]
1. intrans.,
(a) to work, labour: Mt 21:28, Lk 13:14, Jo 5:17 9:4b, Ac 18:3, I Co 9:6, II Th 3:10-12; τ. χερσίν, I Co 4:12, I Th 4:11; νυκτὸς κ. ἡαέρας, I Th 2:9, II Th 3:8; of working for pay, Mt 21:28; for reward, Ro 4:4, 5;
(b) to work at a trade or business, to trade: seq. ἐν (Dem.), Mt 25:16.
2. Trans.,
(a) to work, work out, do, produce, perform: c. acc, II Co 7:10, Col 3:23, II Th 3:11, Ja 1:20, II Jo 8, seq. εἰς, III Jo 5; ἔργον, Ac 13:41 (LXX); id. seq. εἰς, Mt 26:10; ἐν, Mk 14:6; ἔργα, Jo 3:21; τὰ ἔ. τ. θεοῦ, Jo 6:28 9:4; τὸ ἔ. κυρίου, I Co 16:10; τ. ἀγαθόν, Ro 2:10, Eph 4:28 (v. AR, Eph.) 190); id. seq. πρός, Ga 6:10; κακόν, seq. dat. pers. (more freq. dupl. acc, in cl.), Ro 13:10; δικαιοσύνην, Ac 10:35, He 11:33; ἀνομίαν, Mt 7:23; ἁμαρτίαν, Ja 2:9; σημεῖον, Jo 6:30; τ. ἱερά, I Co 9:13; τ. θάλασσαν (work the sea, i.e. make one's living from it), Re 18:17;
(b) to work for, earn by working (cl.): Jo 6:27 (cf. κατ-, περι-, προσ-εργάζομαι; Cremer, 258; on the force of the aorist of this verb, v. M, Pr., 116).†

ἐργασία

G2039 

Occurrences in the NT: 6

ἐργασία, -ας, ἡ
(< ἔργον), [in LXX for מְלָאכָה, עֲבֹדָה, etc. ;]
1. work, business: Ac 16:16, 19 19:24, 25; δὸς ἐ. (Lat. da operam), Lk 12:58.
2. working, performance: Eph 4:19.†

ἐργάτης

G2040 

Occurrences in the NT: 16

** ἐργάτης, -ου, ὁ
(< ἐργάζομαι, q.v.), [in LXX: Wi 17:17, Si 19:1 40:18, I Mac 3:6 * ;]
1. prop., a field labourer, husbandman: Mt 9:37, 38 20:1, 2, 8, Lk 10:2, Ja 5:4 (cf. Wi, l.c.).
2. Generally, a workman, labourer: Mt 10:10, Lk 10:7, Ac 19:25 (opp. to τεχνίτης), I Ti 5:18; of Christian teachers, II Co 11:13, Phl 3:2, II Ti 2:15.
3. a worker, doer: τ. ἀδικίας, Lk 13:27 (cf. I Mac, l.c.).†

ἔργον

G2041 

Occurrences in the NT: 169

ἔργον, -ου, τό (originally Ϝέργον, work), [very freq. in LXX, chiefly for מַעֲשֶׂה, מְלָאכָה, also for עֲבֹדָה, פֹּעַל, etc. ;]
1. work, task, employment: Mk 13:34, Jo 4:34 17:4, Ac 13:2, Phl 1:22 2:30, I Th 5:13, al.; of an enterprise or undertaking (De 15:10, Wi 2:12), Ac 5:38.
2. a deed, action: Tit 1:16, Ja 1:25 . disting. from λόγος, Lk 24:19, Ro 15:18, II Th 2:17, I Jo 3:18; ἐν λόγοις κ. ἔ., Ac 7:22; of acts of God, Jo 9:3, Ac 13:41 (LXX), He 4:10, Re 15:3; of Christ, Mt 11:2; esp. in Jo, e.g. 5:20, 36 7:3 10:38 14:11, 12 15:24; in ethical sense, of human actions (AR, Eph., 190), bad or good, Mt 23:3, Lk 11:48, Jo 3:20, 21 Ja 2:14ff. 3:13, Re 2:5 3:8; τὸ ἔ., collectively, Ga 6:4, Ja 1:4, I Pe 1:17, Re 22:12; τὸ ἔ. τ. νόμου, Ro 2:15; ἔ. ἀγαθόν, Ro 2:7, Col 1:10, II Th 2:17, Tit 1:16, al.; καλόν, Mt 26:10, Mk 14:6; pl. (as freq. in cl.), Mt 5:16, I Ti 5:10, 25, He 10:24; ἔ. πίστεως, I Th 1:3, II Th 1:11; ἔ. πονηρά, Col 1:21, II Jo 11; νέκρα, He 6:1 9:14; ἄκαρπα, Eph 5:11; ἔ. ἀσεβείας, Ju 15; τ. σκότους, Ro 13:12, Eph 5:11; ἔ. νόμου, Ro 3:20, 28 Ga 2:16 3:2, 5, 10.
3. that which is wrought or made, a work: I Co 3:13-15; τ. χειρῶν, Ac 7:41; of the works of God, He 1:10; γῆ κ. τὰ ἐν αὐτῇ ἔ., II Pe 3:10; τὸ ἔ. τ. θεοῦ, Ro 14:20.

ἐρεθίζω

G2042 

Occurrences in the NT: 2

ἐρεθίζω
[in LXX: Da LXX 11:10, 25 (גָּרָה hithp.), I Mac 15:40, II Mac 14:17, etc. ;]
1. to stir up, provoke (as in cl.): Col 3:21.
2. In good sense (cf. ἐρεθισμός, excitement in MGr.), to stir up, stimulate: II Co 9:2.†

ἐρείδω

G2043 

Occurrences in the NT: 1

ἐρείδω
(chiefly in poets and late prose for ἐρυγγάνω), [in LXX for תָּמַךְ (Pr 4:4 5:5 11:16, al.), etc. ;]
to prop, fix firmly: act., as mid., ἐρείσασα, of a ship driving ashore (RV, struck), Ac 27:41.†

ἐρεύγομαι

G2044 

Occurrences in the NT: 1

ἐρεύγομαι
[in LXX chiefly for שָׁאַג, Ho 11:10, Am 3:4, 8 al.; also for נָבַע, Ps 18 (19):2, etc. ;]
1. to spit or spue out.
2. Prop., of oxen (Hom.), to bellow, roar; whence, as in LXX, to speak aloud, utter: Mt 13:35 (LXX). (For other examples of softened force of words in late Gk., cf. σκύλλω, τρώγω, χορτάζω.) †

ἐρευνάω

ἐρευνάω, -ῶ, v.s. ἐραυνάω.

ἐρημία

G2047 

Occurrences in the NT: 4

ἐρημία, -ας, ἡ
(< ἔρημος), [in LXX: Is 60:20, Ez 35:4 (חָרֵב, חׇרְבָּה), ib. 35:9 (שִׁמֲמָה), Wi 17:17, Si 47:17, Ba 4:33, IV Mac 18:8 * ;]
a solitude, wilderness: Mt 15:33, Mk 8:4, II Co 11:26, He 11:38.†

ἔρημος

G2048 

Occurrences in the NT: 48

ἔρημος
(in older Gk. ἔρῆμος), -ον [in LXX chiefly for מִדְבָּר ;]
solitary, lonely, desolate, deserted:
(a) of persons, γυνή, Ga 4:27 (LXX);
(b) of places, Mt 14:13, 15 23:38 (WH, om.), Mk 1:36 6:32, Lk 4:42 9:12, al.; as subst., ἡ ἔ. (sc. χώρα; as in Hdt., ii, 32, al.), the desert, Mt 3:1, 3, Mk 1:3, 4, Jo 3:14, al.; pl., αἱ ἔ., desert places, Lk 1:80 5:16 8:29

ἐρημόω

G2049 

Occurrences in the NT: 5

ἐρημόω, -ῶ
(< ἔρημος), [in LXX for חָרַב hi., שָׁמֵם ni., etc. ;]
to desolate, lay waste: Mt 12:25, Lk 11:17, Re 17:16 18:16, 19.†

ἐρήμωσις

G2050 

Occurrences in the NT: 3

ἐρήμωσις, -εως, ἡ
(< ἐρημόω), [in LXX for שׁמם, Le 26:34-35, Ps 73:10, Da 9:27 11:31 12:11, al.; חׇרְבָּה, Je 7:34 22:5, al. ;]
a making desolate, laying waste: Lk 21:20; βδέλυγμα ἐρημώσεως (Da, ll. c., I Mac 1:54), Mt 24:15(LXX) , Mk 13:14(ib.).†

ἐρίζω

G2051 

Occurrences in the NT: 9

ἐρίζω
(< ἔρις), [in LXX for מָרָה, etc. ;]
to wrangle, strive: Mt 12:19 (LXX, κεκράζεται).†

ἐριθία

G2052 

Occurrences in the NT: 7

** ἐριθία
(T, cl., -εία), -ας, ἡ, [in Sm.: Ez 23:11 * ;] (on the origin and history of the word, v. Hort, Ja., 81 ff.; Ellic. on Ga 5:20; Cremer, 262)
ambition, self-seeking, rivalry: Ja 3:14, 16; κατ’ ἐριθίαν, Phl 2:3; οἱ ἐξ ἐ., Ro 2:8, Phl 1:17; pl. (Bl., § 32, 6; WM, 220; Swete, Mk., 153), II Co 12:20, Ga 5:20.†

ἔριον

G2053 

Occurrences in the NT: 2

ἔριον, -ου, τό
[in LXX for צֶמֶר, Le 13:47, Is 1:18, al. ;]
wool: He 9:19, Re 1:14.†

ἔρις

G2054 

Occurrences in the NT: 11

ἔρις, -ιδος acc, ἔριν (on the declension, v. B1., § 8, 3; WH, App., 157), ,
[in LXX: Ps 138 (139):20, Si 28:11 40:5, 9 * ;]
strife, wrangling, contention: Ro 1:29 13:13, I Co 3:3, II Co 12:20, Ga 5:20, Phl 1:15, I Ti 6:4, Tit 3:9; pl. (v.s. ἐριθία), Ro 13:13, WH, mg., I Co 1:11, Ga, l.c., WH, mg.†

ἐρίφιον

G2055 

Occurrences in the NT: 1

**† ἐρίφιον, -ου, τό
(dim, of ἔριφος, q.v.) [in LXX: To 2:13 * ;]
Mt 25:33, Lk 15:29 (ἔριφον, WH, txt.).†

ἔριφος

G2056 

Occurrences in the NT: 2

ἔριφος, -ου
[in LXX chiefly for גְּדִי ;]
a kid: Mt 25:32, Lk 15:29, WH, txt.†

Ἑρμᾶς

G2057 

Occurrences in the NT: 1

Ἑρμᾶς, -ᾶ, acc, -ᾶν (Doric form of Ἑρμῆς),
Hermas, a Christian: Ro 16:14.†

ἑρμηνεία

G2058 

Occurrences in the NT: 2

ἑρμηνεία, v.s. ἑρμηνία.

ἑρμηνευτής

G1328 

Occurrences in the NT: 4

ἑρμηνευτής , -οῦ, ό
(< ἑρμηνεύω), [in LXX chiefly for לוּץ hi., Ge 42:23 *;]
an interpreter: I Co 14:28 (WH, mg.).† {Editor note:verse reference has διερμηνευτής, instead of this form}

ἑρμηνεύω

G2059 

Occurrences in the NT: 3

ἑρμηνεύω
[in LXX: Es 4:7 (תִּרְגַּם), Es 10:3 Jb 42:18* ;]
1. to explain.
2. to interpret: Lk 24:27 (WH, mg.), Jo 1:39, 43 9:7, He 7:2.†

ἑρμηνία

Occurrences in the NT: 2

ἑρμηνία (T, cl., -εία), -ας, ἡ,
(< ἑρμηνεύω), [in LXX (-εία), Si, prol. 14 47:17, Da LXX 5:1 * ;]
interpretation: I Co 12:10 14:26.†

Ἑρμῆς

G2060 

Occurrences in the NT: 4

Ἑρμῆς, -οῦ
acc, Ἑρμῆν, ὁ,
Hermes;
(a) the Greek god (Lat. Mercurius): Ac 14:12;
(b) a Christian: Ro 16:14.†

Ἑρμογένης

G2061 

Occurrences in the NT: 1

Ἑρμογένης, -ους, ὁ
Hermogenes, a Christian: II Ti 1:15.†

ἑρπετόν

G2062 

Occurrences in the NT: 4

ἑρπετόν, -οῦ, τό
(< ἕρπω, to crawl), [in LXX chiefly for רֶמֶשׂ, שֶׁרֶץ ;]
a creeping thing, reptile: Ac 10:12 11:6, Ro 1:23, Ja 3:7.†

ἐρυθρός

G2063 

Occurrences in the NT: 2

ἐρυθρός, -ά, -όν
[in LXX for אֱדֹם, Is 63:2; ἐ. θάλασσα for סוּף -יָם Ex 10:19, al. ;]
red: ἡ ἐ. θάλασσα, the Red Sea, Ac 7:36, He 11:29.†

ἔρχομαι

G2064 

Occurrences in the NT: 629

ἔρχομαι,
[in LXX very freq. for בּוֹא, also for הלךְ ni., אתה, etc., 34 words in all ;]
1. to come;
(a) of persons, either as arriving or returning from elsewhere: Mt 8:9, Mk 6:31, Lk 7:8, Jo 4:27, Ro 9:9, al.; seq. ἀπό, Mk 5:35 7:1, Jo 3:2, al.; ἐκ, Lk 5:17, Jo 3:31, al.; εἰς, Mk 1:29, al.; διά seq. εἰς, Mk 7:31; ἐν (Cremer, 263 f., but v.s. ἐν), Ro 15:29, I Co 4:21; ἐπί, c. acc., Mk 6:53 11:13, Jo 19:33, al.; κατά, c. acc., Lk 10:33 Ac 16:7; παρά, c. gen., Lk 8:49; c. acc., Mt 15:29, Mk 9:14, al.; c. dat. comm., incomm. (M, Pr., 75, 245), Mt 21:5, Re 2:5, 16; with adverbs: πόθεν, Jo 3:8, al.; ἄνωθεν, Jo 3:31; ὄπισθεν, Mk 5:27; ὧδε, Mt 8:29; ἐκεῖ, Jo 18:3; ποῦ, He 11:8; seq. ἕως, Lk 4:42; ἄχρι, Ac 11:5; with purpose expressed by inf., Mk 5:14, Lk 1:59, al.; by fut. ptcp., Mt 27:49; ἵνα, Jo 12:9; εἰς τοῦτο, ἵνα, Ac 9:21; διά, c. acc., Jo 12:9; before verbs of action, ἔρχεται καί, ἦλθε καί, etc.: Mk 2:18, Jo 6:15, al.; ἔρχου καὶ ἴδε, Jo 1:47 11:34; ἐλθών (redundant; Dalman, Words, 20 f.), Mt 2:8 8:7, Mk 7:25, Ac 16:39, al.; similarly ἐρχόμενος, Lk 15:25, al.; of coming into public view: esp. of the Messiah (ὁ ἐρχόμενος, Mt 11:3, al.; v. Cremer, 264), Lk 3:16, Jo 4:25; hence, of Jesus, Mt 11:19, Lk 7:34, Jo 5:43, al.; of the second coming, Mt 10:23, Ac 1:11, I Co 4:5, I Th 5:2, al.;
(b) of time: ἔρξονται ἡμέραι (pres. for fut.: Bl., §56, 8), Lk 23:29, He 8:8 (LXX); fut., Mt 9:15, Mk 2:20, al.; ἔρξεται ὥρα, ὅτε, Jo 4:21, 23. al.; ἦλθεν, ἐλήλυθε ἡ ὥρα, Jo 13:1 16:32 17:1; ἡ ἡμέρα τ. κυρίου, I Th 5:2; καιροί, Ac 3:19;
(c) of things and events: κατακλυσμός, Lk 17:27; λιμός, Ac 7:11; ἡ ὀργή, I Th 1:10; ὁ λύχνος, Mk 4:21 (v. Swete, in l.). Metaph., τ. ἀγαθά, Ro 3:8; τ. τέλειον, I Co 13:10; ἡ πίστις, Ga 3:23, 25; ἡ ἐντολή, Ro 7:9; with prepositions: ἐκ τ. θλίψεως, Re 7:14; ἐις τ. χεῖρον, Mk 5:26; εἰς πειρασμόν, ib. 14:38, al.
2. to go: ὀπίσω, c. gen. (Heb. הָלַךְ אַחֲרֵי), Mt 16:24, Mk 8:34, Lk 9:23; σύν, Jo 21:3; ὁδόν, Lk 2:44. (Cf. ἀν-, ἐπ-αν-, ἀπ-, δι-, εἰς, ἐπ-εἰσ-, παρ-εἰσ-, συν-εἰσ-, ἐξ-, δι-εξ-, ἐπ-, κατ-, παρ-, ἀντι-παρ-, περι-, προ-, προσ-, συν-έρχομαι.)
SYN.: πορεύομαι, χωρέω (v, Thayer, s.v. ἔρξομαι).

ἐρῶ

Occurrences in the NT: 0

ἐρῶ, v.s. λέγω, p. 496.

ἐρωτάω

G2065 

Occurrences in the NT: 63

ἐρωτάω, -ῶ
[in LXX chiefly for שָׁאַל ;]
1. to ask, question (cl.): absol., Lk 19:31 22:68, Jo 8:7 c. acc pers., Jo 9:21 16:19, 30 18:21; seq. λέγων, Mt 16:13, Lk 23:3, Jo 1:19, 21 5:12 9:19 16:5; c. dupl. acc (WM, § 32, 4a), Mt 21:24, Mk 4:10, Lk 20:3, Jo 16:23 (M, Pr., 66n); c. acc pers., seq. περί, Lk 9:45, Jo 18:19.
2. In late Gk. (Milligan, NTD, 51; not, as Cremer, 716, Thayer, s.v., a "Hebraism"), = αἰτέω (q.v.), to ask, request: c. acc pers., Jo 14:16; seq. imperat., Lk 14:18, 19 Phl 4:3; λέγων, Mt 15:23, Jo 12:21; seq. ἵνα (M, Pr., 208), Mk 7:26, Lk 7:36 16:27, Jo 4:47 17:15 19:31, 38, I Th 4:1, II Jn 5; ὅπως, Lk 7:3 11:37, Ac 23:20; c. inf., Lk 5:3 8:37, Jo 4:40, Ac 3:3 10:48 23:18, I Th 5:12; c. acc pers., seq. περί, Lk 4:38 Jo 17:9, 20, I Jn 5:16; ὑπέρ, II Th 2:1, 2; τὰ (WH, txt., om. τὰ) πρὸς εἰρήνην, Lk 14:32 (cf. δι-, ἐπ-ερωτάω)
SYN.: v.s. αἰτέω

ἐσθής

G2066 

Occurrences in the NT: 8

** ἐσθής, -ῆτος, ἡ
(< ἕννυμι, to clothe; hence, ἐσθής, Lk, ll c., Elz.) [in LXX: I Es 8:71, 73, II Mac 8:35 11:8 * ;]
clothing, raiment: Lk 23:11 24:4, Ac 10:30 12:21, Ja 2:2, 3.†

ἔσθησις

G2067 

Occurrences in the NT: 1

** ἔσθησις, -εως, ἡ
[in LXX: pl., II Mac 3:33, III Mac 1:16 * ;]
clothing: pl., Ac 1:10.†

ἐσθίω

G2068 

Occurrences in the NT: 163

ἐσθίω, and (poet, and late prose) ἔσθω,
[in LXX chiefly for אכל ;]
to eat;
(a) absol.: Mt 14:20, 21 Mk 6:31, Jo 4:31, al.; ἐν τ. φαγεῖν (on this aor. form, v. M, Pr., 111), I Co 11:21; διδόναι φαγεῖν, c. dat. pers., Mk 5:43, al.; ἐ. καὶ πίνειν, Mt 6:25, 31 Lk 10:7, al.; of ordinary use of food and drink, I Co 9:4 11:22; of partaking of food at table, Mk 2:16, Lk 5:30, al.; opp. to fasting, Mt 11:18, Lk 5:33, al.; of revelling, Mt 24:49, Lk 12:45 .
(b) c. acc. rei: Mt 6:25, Mk 1:6, Jo 6:31, Ro 14:2, al.; ἄρτον (Heb. אָכַל לֶחֶם), Mt 15:2, Mk 3:20, al.; τὸν ἑαυτοῦ ἄ., II Th 3:12; ἄ. seq. παρά, gen. pers., II Th 3:8; τά seq. id., Lk 10:7; τ. πάσχα, Mt 26:17, Mk 14:12 al; τ. κυριακὸν δεῖπνον, I Co 11:20; τ. θυσίας, I Co 10:18; seq. ἐκ (= cl. part. gen.), Jo 6:26, 50, 51, I Co 11:28; ἀπό (cf. Heb. אָכַל מִן), Mt 15:27, Mk 7:28; metaph., to devour, consume: He 10:27, Ja 5:3, Re 17:16 (cf. κατ-, συν-εσθίω) .

Ἐσλεί

G2069 

Occurrences in the NT: 1

Ἐσλεί (Rec. Ἐσλί, v. WH, Notes, 155), ,
Esli, an ancestor of Jesus: Lk 3:25.†

ἔσοπτρον

G2072 

Occurrences in the NT: 2

** ἔσ-οπτρον, -ου, ὁ
[in LXX: Wi 7:26, Si 12:11 * ;]
a mirror: I Co 13:12, Ja 1:23.†

ἑσπέρα

G2073 

Occurrences in the NT: 3

ἑσπέρα, -ας, ἡ
(prop, fem, of ἕσπερος), [in LXX chiefly for צֶרֶב ;]
(a) (sc. ὥρα), evening: Lk 24:29, Ac 4:3 20:15 28:23;
(b) (so. χώρα), the west.†

ἑσπερινός

Occurrences in the NT: 1

ἑσπερινός, -ή, -όν
(= the more freq. ἑσπέριος, -α, -ον), [in LXX for עֶרֶב, IV Ki 16:15, Ps 140(141):2, al. ;]
of the evening, evening: Lk 12:38 (WH, - mg. -).†

Ἑσρώμ

G2074 

Occurrences in the NT: 3

Ἑσρώμ
(Ἑσρών, Lk, l.c.; Rec. Ἑσρ-), (Heb. חֶצְרוֹן, Ge 46:12, Nu 26:21, I Ch 2:5, al.), [in LXX both forms, ut supr. (cf. ICC, on Mt, l.c.; WH, § 408) ;]
Esrom (AV), Hezron (RV), an ancestor of Jesus: Mt 1:3, Lk 3:33.†

Ἑσρών

Ἑσρών, Ἐσρ-, v.s. Ἑσρώμ.

ἔσχατος

G2078 

Occurrences in the NT: 52

ἔσχατος, -η, -ον
[in LXX chiefly for אַחֲרִית אַחֲרוֹן ;]
last, utmost, extreme;
(a) of place: of the lowest or least honoured place, Lk 14:9, 10; τ. ἔσχατον, c. gen. part., Ac 1:8 13:47;
(b) of time: Mt 20:12, 14, Mk 12:6, 22, opp. to πρῶτος, Mt 20:8, I Co 15:45, Re 2:19, al.; τὰ ἔ. καὶ τ. πρῶτα, Mt 12:45, Lk 11:26, II Pe 2:20; of the Eternal, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔ., Re 1:17 2:8 22:13; in phrases relating to the Messianic age and the consummation of the Kingdom of God: ἐπ’ ἐσχάτου (-ων) τ. ἡμερῶν, He 1:2, II Pe 3:3; τ. χρόνων, I Pe 1:20; ἔ. ὥρα, I Jn 2:18; ἐπ’ ἐ. χόνου, Ju 18; ἐν ἐ. ἡμέραις, Ac 2:17, Ja 5:3, II Ti 3:1; neut., ἔσχατον, as adv., Mk 12:22, I Co 15:8;
(c) of rank: Mk 9:35, I Co 4:9

ἐσχάτως

G2079 

Occurrences in the NT: 1

* ἐσχάτως adv.,
extremely, utterly; ἐ. ἔχειν (= Lat. in extremis esse), only in late writers (cf. ἐν ἐσχάτοις εἶναι, FlJ, Ant., ix, 8, 6), to be at the point of death: Mk 5:23.†

ἔσω

G2080 

Occurrences in the NT: 9

ἔσω, Ion. and old Att.. form of εἴσω
(< εἰς), adv.,
[in LXX for פְנִימָה etc. ;]
1. prop., after verbs of motion (to) within, into: Mt 26:58, Mk 14:54; c. gen., Mk 15:16.
2. As freq. in cl. (= cl. ἔνδον), after verbs of rest, within: Jo 20:26, Ac 5:23; οἱ ἔ. (opp. to οἱ ἔξω), I Co 5:12; ὁ ἔ. ἄνθρωπος, Ro 7:22, II Co 4:16, Eph 3:16.†

ἔσωθεν

G2081 

Occurrences in the NT: 12

ἔσωθεν
(< ἔσω), adv.,
[in LXX for בַּבַּיִת, לִפְנֵי and cognate forms ;]
1. from within: Mk 7:21, 23, Lk 11:7.
2. within: Mt 7:15 23:25, 27, 28, II Co 7:5, Re 4:8 5:1; τὸ ἔ., Lk 11:40; id. c. gen., ib. 39.†

ἐσώτερος

G2082 

Occurrences in the NT: 2

ἐσώτερος, -α, -ον
(compar. of ἔσω), [in LXX chiefly for פְּנִימִי and cognate forms ;]
inner: Ac 16:24; τὸ ἐ., He 6:19.†

ἑταῖρος

G2083 

Occurrences in the NT: 3

ἑταῖρος, -ου, ὁ
[in LXX chiefly for רֵעַ and cognate forms, also Si 11:6 37:2ff., al. ;]
a companion, comrade: Mt 11:16 (WH, ἑτέροις); voc., as term of address, my friend: Mt 20:13 22:12 26:50.†

ἑτερόγλωσσος

G2084 

Occurrences in the NT: 1

**† ἑτερό-γλωσσος
(Att. -ττος), -ον, [in Aq.: Ps 113 (114):1, Is 33:19 * ;]
of alien speech, of another tongue (v. Cremer, 681): I Co 14:21 (aliter in LXX).†

ἑτεροδιδασκαλέω

G2085 

Occurrences in the NT: 2

*† ἑτεροδιδασκαλέω, -ῶ
to teach other or different doctrine: I Ti 1:3 6:3 (cf. CGT, in l.; Milligan, NTD, 102).†

ἑτεροζυγέω

G2086 

Occurrences in the NT: 1

*† ἑτερο-ζυγέω, -ῶ
[in LXX cf. ἑτερόζυγος, Le 19:19 (כִּלְאַיִם)* ;]
to be unequally yoked: metaph., c. dat. pers., II Co 6:14.†

ἕτερος

G2087 

Occurrences in the NT: 98

ἕτερος, -α, -ον,
[in LXX chiefly for אַחֵר ;]
distributive pron., prop. dual (Bl., §13, 5; 51, 6), denoting the second of a pair, but in late Gk. encroaching on ἄλλος (M, Pr., 79 f.);
1. of number, other; c. art., the other;
(a) of two, Lk 5:7 9:56, al.; opp. to ὁ πρῶτος, Mt 21:30; ὁ εἷς, Mt 6:24, Lk 7:41, Ac 23:6, al.; ἕ. μὲν . . . ἕ. δέ, the one . . . the other: I Co 15:40; the next: Lk 6:6 9:56 (sc. ἡμέρα, Xen.), Ac 20:15 27:3; = ὁ πλησίον, one's neighbour: Ro 2:1 13:8, I Co 6:1, al.;
(b) of more than two, another: Mt 8:21 11:3, Lk 6:6 22:65, Jo 19:37, Ro 8:39, al.; pl., Ac 2:13; οἱ μὲν . . . ἄλλοι δὲ . . . ἕ. δέ, Mt 16:14; τινὲς . . . ἕ. δέ, Lk 11:16.
2. Of kind or quality, other, another, different (Plat., Dem., al.): Mk 16:[12], Lk 9:29, Ac 2:4, I Co 14:21, II Co 11:4, Ga 1:6, al. (cf. ἑτερό-γλωσσος, -διδασκαλέω, -ζυγέω).
SYN.: ἄλλος, q.v. (v. reff. ut supr., also Robertson, Gr., 748 ff.).

ἑτέρως

G2088 

Occurrences in the NT: 1

ἑτέρως adv.,
differently, otherwise: Phl 3:15.†

ἔτι

G2089 

Occurrences in the NT: 82

ἔτι adv.,
yet, as yet, still;
1. of time;
(a) of the present (adhuc): Mk 5:35, I Co 3:3 15:17, Ga 1:10, al.;
(b) of the past, mostly c. impf.: Mt 12:46, Lk 8:49 15:20, Jo 20:1, Ac 9:1, Ro 5:6, 8, II Th 2:5, He 7:10 9:8, al.;
(c) of the future: Lk 1:15, II Co 1:10;
(d) with a neg.: Mt 5:13, Lk 16:2 20:36, He 10:2, Re 3:12 20:3, al.
2. Of degree, even, yet, still, further: c. compar., Phl 1:9, He 7:15; of what remains, Mk 12:6, Jo 4:35 7:33, al.; of what is added, Mt 18:16 26:65, He 11:32 12:26, 27; of con­tinuance apart from the idea of time, Ro 3:7 6:2 9:19, Ga 5:11; ἔτι δἐ, Ac 2:26 (LXX), He 11:36; ἔτι τε καί, Lk 14:26, Ac 21:28

ἑτοιμάζω

G2090 

Occurrences in the NT: 40

ἑτοιμάζω
(< ἕτοιμος), [in LXX chiefly for כּוּן hi. (Hatch, Essays, 51 ff.) ;]
to prepare, make ready;
(a) absol., of hospitable preparation: Mk 14:15, Lk 9:52 12:47 22:9, 12; c. inf., Mt 26:17; ἵνα, Mk 14:12;
(b) c. acc rei: Mt 22:4 26:19, Mk 14:16, Lk 12:20 17:8 22:8, 13 23:56 24:1, Jo 14:2-3, Phm 22, Re 9:7 16:12; seq. εἰς, II Ti 2:21; of God's ordaining coming events (Dalman, Words, 128); of blessing, Mt 20:23 25:34, Mk 10:40, Lk 2:31, I Co 2:9, He 11:16, Re 12:6; of judgment, Mt 25:41; of preparation for the Messiah, τ. ὁδὸν κυρίου, Mt 3:3, Mk 1:3, Lk 1:76 3:4 (LXX);
(c) c. acc pers.: Lk 1:17, Ac 23:23, Re 19:7, seq. ἵνα, Re 8:6; εἰς, II Ti 2:21, Re 9:7, 15 21:2.†

ἑτοιμασία

G2091 

Occurrences in the NT: 1

ἑτοιμασία, -ας, ἡ
(< ἑτοιμάζω, q.v.), [in LXX for כּוּן hi., כֵּן, מָכוֹן, and cognate forms, II Es 2:68 3:3, Ps 9:39 (10:17) 64 (65):9 88 (89):14, Na 2:3(4), Za 5:11, Ez 43:11, Da TH 11:7, 20, 21, Wi 13:12 * ;]
1. = ἑτοιμότης,
(a) readiness (Hipp.);
(b) preparation (LXX; e.g. ἑ. τ. καρδίας, Ps 9:39 (10:17)): Eph 6:15, EV.
2. foundation, firm footing (Ps 88 (89):14): Eph, l.c. (Hatch, Essays, 55; Exp Times., ix, 38; but v. also Abbott, Essays, 95).†

ἕτοιμος

G2092 

Occurrences in the NT: 17

ἕτοιμος, -ον also (in cl. after Thuc.) (II Co 9:5, I Pe 1:5), -ον,
[in LXX chiefly for כּוּן, מָכוֹן (cf. Hatch, Essays, 51 ff.) ;]
prepared, ready;
(a) of things: Mt 22:4, 8, Mk 14:15, II Co 9:5 10:16, I Pe 1:5; ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν (Field, Notes, 67), Lk 14:17; ὁ καιρός, Jo 7:6;
(b) of persons: Mt 24:44 25:10, Lk 12:40, Ac 23:21; seq. πρός, Tit 3:1, I Pe 3:15; c. inf., Lk 22:23; τοῦ, c. inf. (WM, § 44, 4a; Robertson, Gr., 1068), Ac 23:15; ἐν ἑ. ἔχω (MM, Exp., xiv), c. inf., II Co 10:6.†

ἑτοίμως

G2093 

Occurrences in the NT: 3

ἑτοίμως, adv.
[in LXX: II Es 7:17ff., Da LXX TH 3:15 * ;]
readily: I Pe 4:5; ἑ. ἔχω, to be ready (Deiss., BS, 252; MM, Exp., xiv): c. inf., Ac 21:13, II Co 12:14.†

ἔτος

G2094 

Occurrences in the NT: 49

ἔτος, -ους, τό
[in LXX for שָׁנֶה ;]
a year: Lk 3:1, He 1:12, Re 20:3, al.; ἔτη ἔχειν, Jo 5:5 8:57; εἶναι, γίνεσθαι, ἐτῶν, Mk 5:42, Lk 2:42, Ac 4:22, I Ti 5:9; dat. pl. of space of time, Jo 2:20, Ac 13:20; acc, in ans. to how long? Mt 9:20, Mk 5:25, Lk 2:36, Ac 7:6, He 3:9, al.; preceded by a prep.: ἀπό, Lk 8:43, Ro 15:23; διά, c. gen. (v.s. διά), Ac 24:17, Ga 2:1; ἐκ, Ac 24:10; εἰς, Lk 12:19; ἐπί, c. acc, Ac 19:10; μετά, c. acc, Ga 1:18 3:17; πρό, c. gen., II Co 12:2; κατ’ ἔτος, yearly, Lk 2:41
SYN.: ἐνιαυτός, q.v.; cf. LS, s.v. ἐνιαυτός

εὖ

G2095 

Occurrences in the NT: 6

εὖ adv.
(prop. neuter of old Epic ἐΰς, good, noble) [in LXX, εὖ γίγνεσθαι, εὖ ποιεῖν (יָטַב) ;]
well: εὖ γιν., Eph 6:3 (LXX); εὖ ποιεῖν, c. dat. (cf. Si 12:1-2), to do good, Mk 14:7 (where Nestle suggests εὐποιεῖν, q.v.); εὖ πράσστειν, to fare well, Ac 15:29; in replies (= εὖγε), good! well done! Mt 25:21, 23 Lk 19:17 (εὖγε, WH, txt.).†

Εὔα

G2096 

Occurrences in the NT: 2

Εὔα (WH, Εὕα, § 408; Rec. Εὖα; S (in I Ti), Εὕα), -ας, ἡ (Heb. חַוָּה, Ge 3:20),
Eve, wife of Adam: II Co 11:3, I Ti 2:13.†

εὐαγγελίζω

G2097 

Occurrences in the NT: 54

εὐαγγελίζω
[in LXX for בָּשַׂר pi., hith.; for good news in general: I Ki 31:9, al.; of God's loving kindness, Ps 39 (40):10 95 (96):2, and esp. of Messianic blessings, Is 40:9 60:6, al. ;]
to bring or announce glad tidings;
1. act. (only in late writers): c. acc pers., Re 10:7; seq. ἐπί, c. acc pers., Re 14:6; pass., of things, to be proclaimed as glad tidings: Lk 16:16, Ga 1:11, I Pe 1:25; impers., I Pe 4:6; of persons, to have glad tidings proclaimed to one: Mt 11:5, Lk 7:22, He 4:2, 6
2. Depon. mid. (cl.), to proclaim glad tidings, in NT esp. of the Christian message of salvation: absol., Lk 9:6, Ro 15:20, al.; c. dat. pers., Lk 4:18 (LXX), Ro 1:15, al.; in same sense c. acc pers. (not cl.), Lk 3:18, Ac 16:10, Ga 1:9, I Pe 1:12; c. acc rei, εἰρήνην, Ac 10:36, Ro 10:15 (LXX); τ, βασιλείαν τ. θεοῦ, Lk 8:1; c. dat. pers., Lk 1:19 4:43, Eph 2:17 3:8; αὐτῷ τ. Ἰησοῦν, Ac 8:35 17:18; c. dupl. acc, Ac 13:32; c. acc pers. et inf., Ac 14:15; τ. κώμας (πολεῖς), Ac 8:25, 40 14:21 (cf. προ-ευαγγελίζομαι)

εὐαγγέλιον

G2098 

Occurrences in the NT: 76

εὐαγγέλιον, -ου, τό
[in LXX for בְּשׂוֹרָה, בְּשׂרָה, II Ki 4:10 18:22 18:25 * ;]
1. in cl.,
(a) בְּשׂוֹרָה, a reward for good tidings (Hom.; pl., LXX, II Ki 4:10);
(b) in pl., εὐ. θύειν, to make a thank-offering for good tidings (Xen., al.).
2. Later (Luc., Plut., al.), good tidings, good news; in NT of the good tidings of the kingdom of God and of salvation through Christ, the gospel: Mk 1:15, Ac 15:7, Ro 1:16, Ga 2:2, I Th 2:4, al.; c. gen. obj., τ. βασιλείας, Mt 4:23; τ. Χριστοῦ, Ro 15:19, al.; τ. κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ, II Th 1:8; τ. υἱοῦ τ. θεοῦ, Ro 1:9; τ. δόξης τ. μακαρίου θεοῦ, I Ti 1:11; τ. δόξης τ. Χριστοῦ, II Co 4:4; of the author, τ. θεοῦ, Ro 15:16, al.; of the teacher, ἡμῶν, Ro 2:16, II Co 4:3, I Th 1:5, II Ti 2:8; of the taught, τ. περιτομῆς, τ. ἀκροβυστίας, Ga 2:7; ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐ., Ga 2:5, 14 Col 1:5; ἡ ἐλπὶς (πίστις) τοῦ εὐ., Col 1:23, Phl 1:27 (v. Cremer, 31 ff.; and on the later eccl. use of the word„ M, Th., 143 f.)

εὐαγγελιστής

G2099 

Occurrences in the NT: 3

*† εὐαγγελιστής, -οῦ, ὁ
an evangelist;
(a) in NT, a preacher of the gospel: Ac 21:8, Eph 4:11, II Ti 4:5;
(b) later, a writer of a gospel (eccl.).†

εὐαρεστέω

G2100 

Occurrences in the NT: 3

εὐαρεστέω, -ῶ
[in LXX chiefly for הָלַךְ hith., Ge 5:22, 24, Ps 25 (26):2 55 (56):13, al., Si 44:16 ;]
to be well pleasing: τ. θεῷ (LXX, ll. c.), He 11:5, 6. Pass., to be well pleased: c. dat., He 13:16.†

εὐάρεστος

G2101 

Occurrences in the NT: 9

**† εὐ-άρεστος, -ον
[in LXX: Wi 4:10 9:10 * ;]
well-pleasing, acceptable: Ro 12:2; c. dat. pers., Ro 12:1 14:18, II Co 5:9, Eph 5:10, Phl 4:18; id. seq. ἐν, Tit 2:9 (κυρίῳ), Col 3:20; ἐνώπιον, He 13:21 (for ex. in Inser., v. Deiss., BS, 215).†

εὐαρέστως

G2102 

Occurrences in the NT: 1

* εὐ-αρέοτως adv.,
acceptably: τ, θεῷ, He 12:28.†

Εὔβουλος

G2103 

Occurrences in the NT: 1

Εὔβουλος, -ου, ὁ.
Eubulus, a Christian: II Ti 4:21.†

εὖγε

G2095 

Occurrences in the NT: 1

εὖ-γε adv.
in replies, well! good! well done!: Lk 19:17 (WH for Rec. εὖ, q.v.).†

εὐγενής

G2104 

Occurrences in the NT: 3

εὐγενής, -ές
(< εὖ, γένος), [in LXX: Jb 1:3 (גָּדוֹל), II Mac 10:13 R, IV Mac 6:5 9:13, 23, 27 10:3, 15 * ;]
1. well born, of noble race: Lk 19:12, I Co 1:26.
2. noble-minded: compar., -έστερος, Ac 17:11.†

εὐδία

G2105 

Occurrences in the NT: 2

** εὐδία, -ας, ἡ
[in LXX: Si 3:15 * ;] (< εὔδιος, calm)
fair weather: Mt 16:2 (Rec., R, txt.).†

εὐδοκέω

G2106 

Occurrences in the NT: 21

εὐ-δοκέω, -ῶ
(on the derivation, v. BL, § 28, 6) [in LXX chiefly for רָצָה, also for אָבָה, חָפֵץ, etc. ;]
1. c. inf. (Polyb., al.), to be well pleased, to think it good, to give consent (so freq. in π. in legal docu­ments; Milligan, Th., 22 f.): Lk 12:32, Ro 15:26-27, I Co 1:21, Ga 1:15, Col 1:19, R, mg. (ICC, in l., but v. infr.), I Th 2:8 3:1; μᾶλλον εὐ., II Co 5:8; c. acc et inf. (Polyb., i, 8, 4), Col, l.c., R, txt. (Lft., in l).
2. to be well pleased or take pleasure with or in a person or thing;
(a) c. dat. (Polyb., al.; I Mac 1:43, I Es 4:39): II Th 2:12;
(b) as freq. in LXX,
(α) c. acc: Mt 12:13, He 10:5, 8 (LXX);
β seq. ἐν (cf. Heb. רָצָה בְּ, Ps 149:4): Mt 3:17 17:5, Mk 1:11, Lk 3:22 (on the tense, v. M, Pr., 134 f.; DCG, i,308 b), I Co 10:5, II Co 12:10, He 10:38 (LXX);
(c) seq. εἰς: II Pe 1:17. (cf. συν-ευδοκέω, and v. Cremer, 213 f.; Field, Notes, 48 f.; DCG, i, 355a.)†

εὐδοκία

G2107 

Occurrences in the NT: 9

εὐδοκία, -ας, ἡ
(< εὐδοκέω, q.v.), [in LXX: Ps 5:12, al. (רָצוֹן), freq. in Si; in Inscr. (I.G., 5960), LXX, and NT = εὐδόκησις (Diod.) ;]
good pleasure, good-will, satisfaction, approval: Mt 11:26, Lk 10:21, Ro 10:1, Eph 1:5, 9, Phl 1:15 2:13; c. gen. obj., II Th 1:11 (v. Milligan, in l); ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία, Rec., R, mg., WH, mg. (v. Field, Notes, 48 f.), Lk 2:14; -ας, Lk, l.c., R, txt., WH, txt. (v. ICC, in l; WH, App., in l).†

εὐεργεσία

G2108 

Occurrences in the NT: 2

εὐεργεσία, -ας, ἡ
(< εὐεργέτης), [in LXX: Ps 77 (78):11 (עֲלִילָה), Wi 16:11, 24, II Mac 6:13 9:26, IV Mac 8:17 * ;]
a good deed, kindness, benefit: I Ti 6:2; c. gen. pers. (εὐ. πόλεως, Plat., leg., 805b), Ac 4:9,†

εὐεργετέω

G2109 

Occurrences in the NT: 1

εὐεργετέω, -ῶ
(< εὐεργέτης), [in LXX: Ps 12 (13):6 (גָּמַל), Wi 3:5, al. ;]
to do good, bestow benefit: Ac 10:38.†

εὐεργέτης

G2110 

Occurrences in the NT: 1

** εὐεργέτης, -ου, ὁ
[in LXX: Es 8:13, Wi 19:14, II Mac 4:2, III Mac 3:19 6:24 * ;]
a benefactor: Lk 22:25 (for contemp. usage, v. Deiss., LAE, 248).†

εὔθετος

G2111 

Occurrences in the NT: 3

εὔ-θετος, -ον
(< τίθημι), [in LXX: Ps 31 (32):6 (מָצָא), Da TH Su 1:15* ;]
ready for use, fit: of things, c. dat., He 6:7; seq. εἰς, Lk 14:35; of persons, c. dat., Lk 9:62 (for rabbinic parallels, v. Dalman, Words, 119 f.).†

εὐθέως

G2112 

Occurrences in the NT: 36

εὐθέως adv.
(< εὐθύς), [in LXX: Jb 5:3 (פִּתְאֹם), Wi 5:12, I Mac 11:12, al. ;]
straightway, at once, directly: Ga 1:16, Ja 1:24, III Jn 14 (cf. Dalman, Words, 28 f.), Re 4:2, and freq. in Mt, Lk, Jo, Ac (in Mk, εὐθύς), q.v.)

εὐθυδρομέω

G2113 

Occurrences in the NT: 2

*† εὐθυδρομέω, -ῶ
of ships, to run a straight course (Philo): Ac 16:11 21:1.†

εὐθυμέω

G2114 

Occurrences in the NT: 3

** εὐθυμέω, -ῶ
(< ὔθυμος), [in Sm.: Ps 31 (32):11, Pr 15:15 * ;]
1. trans., to make cheerful (Æsch.).
2. Intrans. (Eur., Plut.; so mid. in Xen., Plat.), to be of good cheer: Ac 27:22, 25, Ja 5:13.†

εὔθυμος

G2115 

Occurrences in the NT: 1

** εὔ-θυμος, -ον
[in LXX: II Mac 11:26 * ;]
1. kind (Hom.).
2. of good cheer (Æsch., al.): Ac 27:36.†

εὐθύμως

Occurrences in the NT: 1

* εὐθύμως, adv.,
cheerfully: Ac 24:10.†

εὐθύνω

G2116 

Occurrences in the NT: 2

εὐθύνω
(< εὐθύς), [in LXX: Nu 22:23, Jos 24:23 (נָטָה hi.), Jg 14:7, I Ki 18:20, 26 (יָשַׁר) Pr 20:24, Si 2:2, 6, al. ;]
1. to direct: Ja 3:4.
2. to make straight: Jo 1:23 (LXX, ἑτοιμάσατε).†

εὐθύς

G2117 

Occurrences in the NT: 59

εὐθύς, -εῖα, -ύ
[in LXX chiefly for יָשַׁר ;]
1. straight, direct: τρίβοι, Mt 3:3, Mk 1:3, Lk 3:4 (LXX); εἰς εὐθειας, (sc. ὁδούς), Lk 3:5; εὐ. ὐδός, fig., Ac 13:10, II Pe 2:15; as pr. name of a street, Ac 9:11.
2. In moral sense, straightforward, right: καρδία, Ac 8:21 (cf. Ps 7:11 31 (32):11, al.).†

εὐθύς(2)

G2117 

Occurrences in the NT: 59

εὐθύς adv.,
[in LXX (more freq. than εὐθέως) chiefly for יָשַׁר ;]
= εὐθέως, straightway, directly: Mt 3:16 13:20, 21 14:27 21:2, 3 26:74, Lk 6:49, Jo 13:30, 32 19:34, Ac 10:16 and 42 (41) times in Mk.†

εὐθύτης

G2118 

Occurrences in the NT: 1

εὐθύτης, -ητος, ἡ
(< εὐθύς), [in LXX chiefly for יֹשֶׁר, מִישׁוֹר and cognate forms ;]
uprightness: He 1:8 (LXX).†

εὐκαιρέω

G2119 

Occurrences in the NT: 3

*† εὐκαιρέω, -ῶ
(= cl., εὖ σχολῆς ἔχειν; used by Polyb. and Philo; cf. Rutherford, NPhr. 205; MM, Exp., xiv),
to have leisure or opportunity I Co 16:12; c. inf., Mk 6:31; seq. εἰς, to devote one's leisure to, Ac 17:21.†

εὐκαιρία

G2120 

Occurrences in the NT: 2

εὐκαιρία, -ας, ἡ
(< εὔκαιρος), [in LXX: Ps 9:10 (v. Soph., Lex., s.v.) 9:22 (10:1) 144 (145):15 (עֵת), Si 38:24, I Mac 11:42 * ;]
fitting time, opportunity: seq. ἵνα, Mt 26:16; τοῦ, c. inf., Lk 22:6.†

εὔκαιρος

G2121 

Occurrences in the NT: 2

εὔ-καιρος, -ον
[in LXX: Ps 103 (104):27 (עֵת), II Mac 14:29 15:20, 21, III Mac 4:11 5:44 * ;]
timely, seasonable, suitable (Cremer, 740): ἡμέρα, Mk 6:21 (or empty, as in Byz. and MGr.; v. MM, Exp., xiv); βοήθεια, He 4:16.†

εὐκαίρως

G2122 

Occurrences in the NT: 2

** εὐκαίρως adv.,
[in LXX: Si 18:22 * ;]
seasonably, in season: Mk 14:11; opp. to ἀκ- (Kühner3, iv, 346 d), II Ti 4:2.†

εὔκοπος

G2123 

Occurrences in the NT: 7

**† εὔ-κοπος, -ον
[in LXX: Si 22:15, I Mac 3:18 * ;]
with easy labour, easy: compar., -ώτερόν ἐστι, c. inf., Mt 9:5, Mk 2:9, Lk 5:23; c. acc et inf., Mt 19:24, Mk 10:25, Lk 16:17 18:25 (Polyb.; the adv. -ως occurs in Aristoph., Fr., 615).†

εὐλάβεια

G2124 

Occurrences in the NT: 2

εὐλάβεια, -ας, ἡ
(< εὐλαβής), [in LXX: Je 22:24 (דְּאָגָה), Pr 28:14, Wi 17:8 * ;]
1. caution, discretion (Soph., Plat., al.).
2. In later Gk. (Diod., Plut., al.), also reverence, godly fear: He 5:7 12:28.†
SYN.: v.s. δειλία (q.v.), φόβος (cf. Cremer, 387 f., 759; DB, ii. 222).

εὐλαβέομαι

G2125 

Occurrences in the NT: 1

εὐλαβέομαι, -οῦμαι
[in LXX: Pr 24:28 (30:5), Na 1:7 (חָסָה), al., for 15 different Heb. words in all; also Si 7:29 41:3, al. ;]
1. to be cautious, to beware: Ac 23:10 (Rec.; φοβηθείς, WH, RV).
2. to reverence: He 11:7 (cf. Cremer, 388).†

εὐλαβής

G2126 

Occurrences in the NT: 4

εὐλαβής, -ές
(< εὖ, λαβεῖν), [in LXX: Mi 7:2 AB2 (חָסִיד); εὐ. ποιεῖν, Le 15:31 (נָזַר hi.), Si 11:7 א2* ;]
1. cautious, circumspect.
2. devout, religious, reverent: Ac 2:5 8:2 22:12; δίκαιος καὶ εὐ., Lk 2:25.†

εὐλογέω

G2127 

Occurrences in the NT: 41

εὐλογέω, -ῶ
[in LXX chiefly for בָּרַךְ pi. ;]
1. to speak well of, praise (cl.; LXX De 8:10, al.): τ. θεόν, Lk 1:64 2:28 24:51, 53 (αἰνοῦντες, T, WH, mg.), Ja 3:9; absol., to give praise, Mt 14:19 26:26 (v. Swete on Mk 14:22), Mk 6:41 14:22 (v. Swete, in l.), Lk 24:30, I Co 14:16.
2. As in LXX (= בָּרַךְ pi.);
(a) to bless, invoke blessings on (Ge 24:60, Nu 23:20, al.): absol., I Co 4:12, I Pe 3:9; c. acc pers., Lk 2:34 6:28 24:50, 51, Ro 12:14, He 7:1, 6, 7 11:20, 21; εὐλογημένος (= בָּרוּךְ; v. Lft., Notes, 310; DCG, i, 189), blessed, Mt 21:9 23:39 (LXX), Mk 11:9, 10, Lk 13:35 19:38 (LXX), Jo 12:13; c. acc rei, Mk 8:7, Lk 9:16, I Co 10:16;
(b) with God as subject (Ps 44:3, al.), to bless, prosper, bestow blessings on: c. acc pers., Ac 3:26, Ga 3:9, Eph 1:3 (Lft., Notes, 311), He 6:14; εὐλογημένος, Lk 1:28 (WH, txt., R, txt., omit) ib. 42; εὐλογημένοι τ. πατρός (cf. Is 61:9), Mt 25:34; pass. Ac 3:25 (cf. ἐν-, κατ-ευλογέω).†
SYN.: v.s. αἰνέω, and cf. DCG, i, 189, 211; Cremer, 766

εὐλογητός

G2128 

Occurrences in the NT: 8

εὐλογητός, -όν
(< εὐλογέω), [in LXX chiefly for בָּרוּךְ ;]
blessed;
(a) of men (Ge 12:2 A, De 7:14, Jg 17:2 B, Ru 2:20, I Ki 15:13);
(b) of God (Lft., Notes, 310 f.), as chiefly in LXX (Ge 9:26, Ex 17:10, Ps 17 (18):46, al.): Lk 1:68, Ro 1:25 9:5 (ICC, in l), II Co 1:3 11:31, Eph 1:3, I Pe 1:3; absol., ὁ εὐλογητός (Dalman, Words, 200; JThS, v, 453), Mk 14:61 (Cremer, 769).†

εὐλογία

G2129 

Occurrences in the NT: 16

εὐλογία, -ας, ἡ
[in LXX chiefly for בְּרָכָה ;]
1. fair speaking, flattering speech: χρηστολογίας καὶ εὐ., Ro 16:18.
2. praise: of God (as in late Inscr.; LS, s.v.) and Christ, Re 5:12, 13 7:12
3. In LXX and NT: blessing, benediction;
(a) the act of blessing: I Co 10:16, He 12:17, Ja 3:10;
(b) concrete, a blessing: Ro 15:29, II Co 9:5, 6, Ga 3:14, Eph 1:3, He 6:7, I Pe 3:9 (cf. De 11:26, Si 7:32, al.).†

εὐμετάδοτος

G2130 

Occurrences in the NT: 1

*† εὐ-μετά-δοτος, -ον
(< εὖ, μεταδιδωμι),
ready to impart: assoc. with κοινωνικός (for the distinction bet. the two, v. Field, Notes, 213; CGT, in l.), I Ti 6:18.†

Εὐνίκη

G2131 

Occurrences in the NT: 1

Εὐνίκη (Rec. -νείκη), -ης,
Eunice, Timothy's mother: II Ti 1:5.†

εὐνοέω

G2132 

Occurrences in the NT: 1

εὐ-νοέω, -ῶ
(< εὔνοος, friendly), [in LXX: Es 8:13 Bא1, Da LXX 2:43, III Mac 7:11 * ;]
to be favourable, kindly disposed: c. dat., Mt 5:25.†

εὔνοια

G2133 

Occurrences in the NT: 1

εὔνοια, -ας, ἡ
(< εὔνοος), [in LXX: Es 2:23, al. ;]
goodwill: Eph 6:7 (of slaves; cf. MM, Exp., xiv).†

εὐνουχίζω

G2134 

Occurrences in the NT: 2

*† εὐνουχίζω
(< εὐνοῦχος),
to make a eunuch of, castrate: pass., Mt 19:12; metaph., εὐ. έαυτόν, ib.†

εὐνοῦχος

G2135 

Occurrences in the NT: 8

εὐνοῦχος, -ου, ὁ
(i.e. ὁ τὴν εὐνὴν (bed) ἔχων), [in LXX for סָרִיס (perhaps not of necessity an actual eunuch; DB, s.v.), Ge 39:1, al., Wi 3:14, Si 20:4 30:20 ;]
an emasculated man, a eunuch: Mt 19:12; one such holding, as was common, high office, as of chamberlain, at court, Ac 8:27, 34, 36, 38, 39; metaph., of one naturally incapacitated for or volun­tarily abstaining from wedlock, Mt 19:12.†

Εὐοδία

G2136 

Occurrences in the NT: 1

Εὐοδία (Rec. -ωδία), -ας, ἡ
Euodia (not as AV, Euodias), a Christian woman: Phl 4:2.†

εὐοδόω

G2137 

Occurrences in the NT: 4

εὐ-οδόω, -ῶ
(< ὁδός), [in LXX chiefly for צָלַח hi. ;]
to help on one's way (Soph., al.). Pass., to have a prosperous journey; metaph. (Hdt., al.), to prosper, be prospered, be successful: III Jn 2, Ro 1:10, I Co 16:2 (on the tense, v. M, Pr., 54; ICC, in l.).†

εὐπάρεδρος

Occurrences in the NT: 1

*† εὐ-πάρ-εδρος, -ον
(< εὖ, πάρεδρος, sitting near; cf. Wi 9:4)
constantly attendant or waiting on: τ. κυρίῳ, I Co 7:35 (Rec. εὐπρόσ-).†

εὐπειθής

G2138 

Occurrences in the NT: 1

** εὐ-πειθής, ές,
(< εὖ, πείθομαι), [in LXX: IV Mac 12:6 AR* ;]
ready to obey, compliant: Ja 3:17.†

εὐπερίστατος

G2139 

Occurrences in the NT: 1

* εὐ-περί-στατος, -ον
(< εὖ, περιΐστημι),
of sins, readily besetting: He 12:1 (on form and sense of the word, v. Westc., in l.).†

εὐποιέω

Occurrences in the NT: 1

εὐ-ποιέω, , = εὖ ποιέω,
to do good (whence εὐποιία, q.v.): εὐποιῆσαι, Mk 14:7 B (also Is 41:23 B, al.; v. Nestle, in Exp. T., xxiii, 7).†

εὐποιία

G2140 

Occurrences in the NT: 1

*† εὐ-ποιία (Rec. -ιΐα), -ας, ἡ
1. beneficence, doing good: He 13:16.
2. a benefit (FlJ, Ant., ii, 11, 2, al.).†

εὐπορέω

G2141 

Occurrences in the NT: 1

εὐ-πορέω, -ῶ
(< εὔτορος, well provided for) [in LXX: Le 25:26, 49 נָשַׂג hi.), ib. 28 (v.l.), Wi 10:10 * ;]
to prosper, be well off: Ac 11:29.†

εὐπορία

G2142 

Occurrences in the NT: 1

εὐ-πορία, -ας, ἡ
(< εὔπορος), [in LXX for חַיִל, IV Ki 25:10 A (freq. in Aq.)* ;]
1. facility.
2. plenty, wealth: Ac 19:25.†

εὐπρέπεια

G2143 

Occurrences in the NT: 1

εὐ-πρέπεια, -ας, ἡ
(< εὐπρεπής, comely), [in LXX for הָדָר, etc. ;]
goodly appearance, comeliness: Ja 1:11.†

εὐπρόσδεκτος

G2144 

Occurrences in the NT: 5

εὐ-πρόσ-δεκτος, -ον
(< εὖ, προσδέχομαι)
more usual than δέκτος, q.v., acceptable: Ro 15:16, 31, II Co 6:2 8:12, I Pe 2:5.†

εὐπρόσεδρος

G2145 

Occurrences in the NT: 1

*† εὐ-πρόσ-εδρος, -ον
Rec. for εὐπάρεδρος, q.v.: I Co 7:35.†

εὐπροσωπέω

G2146 

Occurrences in the NT: 1

**† εὐ-προσωπέω, -ῶ
(< εὐπρόσωπος, fair of face), [in Al.: Ps 140 (141):6, v.l. for -ίζω* ;]
to look well, make a fair show: metaph. (as in π.; v. Deiss., LAE, 96), Ga 6:12.†

Εὐρακύλων

G2148 

Occurrences in the NT: 1

Εὐρ-ακύλων (Rec. εὐροκλύδων, q.v.), -ωνος
(< Εὖρος, the East wind, and Lat. Aquilo; Vg., Euroaquilo),
the Euraquilo, a N.E. wind (i.e. between Eurus and Aquilo): Ac 27:14.†

εὑρίσκω

G2147 

Occurrences in the NT: 176

εὑρίσκω,
[in LXX chiefly for מצא, also for נשׂג hi., etc. ;]
to find, with or without previous search: absol., opp. to ζητέω, Mt 7:7, 8 Lk 11:9, 10; c. acc., Mt 2:8, Mk 1:37, Ac 13:22, II Ti 1:17, al.; pass., οὐχ εὑ., of disappearance, He 11:5, Re 16:20, al.; γῆ κ. τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται (for conjectures as to the meaning of this reading, v. Mayor, ICC, in l.), II Pe 3:10, WH, R, mg. Metaph., to find, find out by inquiry, learn, discover: Lk 19:48, Ac 4:21; αἰτίαν, Jo 18:38, Ac 13:28, al.; pass., Mt 1:18, Lk 17:18, Ro 7:10, I Co 4:2, Ga 2:17, I Pe 1:7, Re 5:4, al.; of attaining to the knowledge of God, εὑ. θεόν, Ac 17:27; pass., Ro 10:20 (LXX). Mid., to find for oneself, gain, procure, obtain: c. acc. rei, λύτρωσιν, He 9:12; act. in same sense (so cl. poets, but not in Attic prose), Mt 10:39 11:29, Lk 1:30, Ac 7:46, II Ti 1:18, al. (cf. ἀν-ευρίσκω).

εὐροκλύδων

Occurrences in the NT: 1

εὐρο-κλύδων (G, εὐροκλ-), -ωνος, ὁ
(< Εὖρος (v.l. < εὐρύς, broad), κλύδων),
Euroclydon (prob. a sailor's corruption of Εὐρακύλων, q.v.): Ac 17:14, Rec,†

εὐρύχωρος

G2149 

Occurrences in the NT: 1

εὐρύ-χωρος, -ον
(< εὐρύς, broad + χώρα), [in LXX for רָחַב ni., and cognate forms (Is 30:23, al.), exc. II Ch 18:9 (גֹּרֶן ;]
spacious, broad: Mt 7:13.†

εὐσέβεια

G2150 

Occurrences in the NT: 15

εὐ-σέβεια, -ας, ἡ
(< εὐσεβής, q.v.), [in LXX: Pr 1:7, Is 33:6 (יִרְאָה), Pr 13:11 (aliter in Heb.), Is 11:2 (יְהֹוָה יִרְאָה), I Es 1:23, Wi 10:12, Si 49:3, and very freq. in IV Mac ;]
1. piety, reverence (towards parents and others).
2. piety towards God, godliness: Ac 3:12, I Ti 2:2 4:7, 8 6:5, 6, 11, II Pe 1:3, 6, 7,; τὸ τῆς εὐ. μυστήριον, I Ti 3:16; ἡ κατ’ εὐ. διδασκαλία, I Ti 6:3; ἡ ἀλήθεια ἡ κατ' εὐ., Tit 1:1; μόρφωσις εὐσεβείας, II Ti 3:5; pl. (v. Bl., § 32, 6; Mayor on Ja 2:1), II Pe 3:11 (on the use of εὐ. and cognates in Past. Epp., v. CGT, on I Ti 2:2; cf. also Cremer, 524).†

εὐσεβέω

G2151 

Occurrences in the NT: 2

** εὐ-σεβέω, -ῶ
(< εὐσεβής, q.v.), [in LXX: Da LXX Su 1:64, IV Mac 9:6 אR, IV Mac 11:5, 8, 23 18:2 * ;]
to reverence, show piety towards; c. acc (else­where more freq. seq. εἰς., περί, πρός): οἶκον, I Ti 5:4; θεόν, Ac 17:23 (Cremer, 525).†

εὐσεβής

G2152 

Occurrences in the NT: 5

εὐσεβής, -ές
(< εὖ, σέβομαι), [in LXX: Pr 12:12, Is 24:16 26:7 (צַדִּיק), Mi 7:2 (חָסִיד), Is 32:8 (נָדִיב), and freq. in Si and IV Mac;]
pious, godly, devout: Ac 10:2, 7, II Pe 2:9.†
SYN.: θεοσεβής, θρῆσκος (v. Tr., Syn., § xlviii; DB, ii, 221 f.; Cremer, 524 f., 858)

εὐσεβῶς

G2153 

Occurrences in the NT: 2

** εὐσεβῶς adv.,
[in LXX: IV Mac 7:21 * ;]
piously, religiously: II Ti 3:12, Tit 2:12.†

εὔσημος

G2154 

Occurrences in the NT: 1

εὔσημος, -ον
(< εὖ + οῆμα, a sign) [in LXX for כֶּסֶא, Ps 80 (81):3 (-ως, Da LXX 2:19)* ;]
1. conspicuous (cf. Ps, l.c.).
2. clear to the understanding, distinct: I Co 14:9.†

εὔσπλαγχνος

G2155 

Occurrences in the NT: 2

** εὔσπλαγχνος, -ον
(εὖ, σπλάγχνον, q.v.), [in Pr Ma 7 (Camb. Manual LXX, iii, 825) ;]
1. in Hippocr., as medical term (LS, s.v.).
2. Metaph. (cf. εὐσιλαγχνία, Eurip., Rhes., 192), in NT, tenderhearted, compassionate: Eph 4:32, I Pe 3:8.†

εὐσχημόνως

G2156 

Occurrences in the NT: 3

* εὐσχημόνως adv.
(< εὐσχήμων),
decorously, becomingly: I Co 14:40; περιπατεῖν, Ro 13:13, I Th 4:12.†

εὐσχημοσύνη

G2157 

Occurrences in the NT: 1

** εὐσχημοσύνη
(< εὐσχήμων), [in LXX: IV Mac 6:2 * ;]
seemliness, comeliness: I Co 12:23.†

εὐσχήμων

G2158 

Occurrences in the NT: 5

εὐσχήμων, -ον
(εὖ, σχῆμα), [in LXX: Pr 11:25 * ;]
1. elegant, graceful, comely (Eur., Plat., al.): τὰ εὐ. ἡμῶν (opp. to τὰ ἀσχ- ἡμ-), I Co 12:24; in moral sense, seemly, becoming, I Co 7:35.
2. Also in late Gk. (v. Swete, Mk., l.c.; MM, Exp., xiv), wealthy, influential (RV, of honourable estate): Mk 15:43, Ac 13:50 17:12.†

εὐτόνως

G2159 

Occurrences in the NT: 2

εὐτόνως adv.
(< εὖ, τείνω), [in LXX forבַּשּׁוֹפָרוֹת Jos 6:7(8) * ;]
vigorously, vehemently: Lk 23:10, Ac 18:28.†

εὐτραπελία

G2160 

Occurrences in the NT: 1

* εὐτραπελία, -ας, ἡ
(< εὖ, τρέπω),
1. versatility, wit, facetiousness (Hippocr., Plat., al.).
2. = βωμολογία, coarse jesting, ribaldry (Abbott, Essays, 93): Eph 5:4.†
SYN.: μωρολογία, v. Tr., Syn., § xxxiv

Εὔτυχος

G2161 

Occurrences in the NT: 1

Εὔτυχος, -ου, ὁ
(εὖ, τυχή),
Eutychus, a young man: Ac 20:9.†

εὐφημία

G2162 

Occurrences in the NT: 1

** εὐφημία, -ας, ἡ
(< εὔφημος), [in Sm.: Ps 41 (42):5 46 (47):2 99 (100):2 125 (126):2 * ;]
good report, praise: opp. to δυσφημία, II Co 6:8.†

εὔφημος

G2163 

Occurrences in the NT: 1

εὔφημος, -ον
(εὖ, φήμη), [in Sm.: Ps 62 (63):6 ;]
primarily, utter­ing words or sounds of good omen, hence,
1. avoiding ill-omened words, religiously silent.
2. fair-sounding, auspicious (R, mg., gracious): Phl 4:8.†

εὐφορέω

G2164 

Occurrences in the NT: 1

* εὐ-φορέω, -ῶ
to be fruitful: Lk 12:16.†

εὐφραίνω

G2165 

Occurrences in the NT: 14

εὐφραίνω
[in LXX chiefly for שָׂמַח, qal, pi. ;]
to cheer, gladden: c. acc pers., opp. to λυπεῖν, II Co 2:2. Pass., to be happy, rejoice, make merry: Lk 15:32, Ac 2:26 (LXX) Ro 15:10 (LXX), Ga 4:27 (LXX), Re 11:10 12:12; seq. ἐν, Ac 7:41; ἐπί c. dat., Re 18:20; of merry-making at a feast (III Ki 4:20; cf. Kennedy, Sources, 155; Field, Notes, 69 f.), Lk 12:19 15:23, 24, 29 (LXX) (λαμπρῶς) Lk 16:19.†

Εὐφράτης

G2166 

Occurrences in the NT: 2

Εὐφράτης, -ου, ὁ
the river Euphrates: Re 9:14 16:12.†

εὐφροσύνη

G2167 

Occurrences in the NT: 2

εὐφροσύνη, -ης, ἡ
(< εὔφρων, cheerful) [in LXX chiefly for שִׂמְחָה ;]
rejoicing, gladness: Ac 2:28 (LXX) 14:17.†

εὐχαριστέω

G2168 

Occurrences in the NT: 38

** εὐχαριστέω, -ῶ
[in LXX: Jth 8:25 Wi 18:2, II Mac 1:11 10:7 A II Mac 12:31 R, III Mac 7:16 * ;]
to be thankful, give thanks (chiefly in late writers and Inscr.; cf. Milligan, Th., 5; Ellic. on Col 1:12; Lft., Notes, 9): Ro 1:21, I Co 14:17, I Th 5:18; of giving thanks before meat, Mt 15:36 26:27, Mk 8:6 14:23, Lk 22:17, 19, Jo 6:11, 23, I Co 11:24; c. dat. pens., τ. θεῷ, Lk 17:16, Ac 27:35 28:15, Ro 14:6 16:4, I Co 14:18, Phl 1:3, Col 1:3, 12, Phm 4; seq. διὰ Ἰ. Χριστοῦ, Ro 1:8 7:25, R, WH, mg., Col 3:17; ἐν ὀνόματι Χρ., Eph 5:20; seq. περί, I Th 1:2, II Th 1:3; ὅτι, Ro 1:8, II Th 2:13; ἐπι, c. dat. rei, I Co 1:4; ὐπέρ, I Co 10:30, Eph 1:16 5:20; ὅτι, Lk 18:11, Jo 11:41, I Co 1:14, I Th 2:13, Re 11:17; pass. (Deiss., BS, 122 f.), II Co 1:11.†
SYN.: v.s. αἰνέω; and cf. Cremer, 903 f

εὐχαριστία

G2169 

Occurrences in the NT: 15

** εὐχαριστία, -ας, ἡ
(< εὐχάριστος), [in LXX: Es 8:13, Wi 16:28, Si 37:11, II Mac 2:27 * ;]
1. thankfulness, gratitude (Polyb.; Es, Si, II Mac, ll. c.): Ac 24:3.
2. giving of thanks, thanksgiving (so in π. and Inscr.; M, Th., 41 f.): I Co 14:16, II Co 4:15, Eph 5:4, Phl 4:6, Col 2:7 4:2, I Th 3:9, I Ti 4:3, 4, Re 4:9 7:12; c. dat. pers., II Co 9:11 (cf. τ. θεοῦ, Wis, l.c.); pl., II Co 9:12, I Ti 2:1 (Cremer, 904).†

εὐχάριστος

G2170 

Occurrences in the NT: 1

εὐχάριστος, -ον
(< εὖ, χαρίζομαι), [in LXX for חֵן, Pr 11:16 * ;]
1. = εὔχαρις, winning, gracious, agreeable (Pr, l.c.).
2. grateful, thankful: Col 3:15.†

εὐχή

G2171 

Occurrences in the NT: 3

εὐχή, -ῆς, ἡ
(< εὔχομαι), [in LXX chiefly for נֵדֶר ;]
1. a prayer: Ja 5:15.
2. a vow: Ac 18:18 21:23.†
SYN.: v.s. δέησις

εὔχομαι

G2172 

Occurrences in the NT: 7

εὔχομαι
[in LXX chiefly for נָדַד, also for עָתַר hi., etc. ;]
to pray: c. acc rei, II Co 13:9; c. dat. pers., τ. θεῷ, Ac 26:29; seq. πρὸς τ. θεόν, II Co 13:7; c. acc et inf., Ac 27:29, III Jn 2; seq. ὑπέρ, Ja 5:16; ηὐχόμην εἶναι (on impf. here, v. ICC, in l., Lft., Phm 13), Ro 9:3 (Cremer, 718).†

εὔχρηστος

G2173 

Occurrences in the NT: 3

εὔ-χρηστος, -ον
(εὖ, χράομαι), [in LXX: Pr 31:13 (חֵפֶץ), Wi 13:13 * ;]
useful, serviceable: c. dat. pers., II Ti 2:21; id. seq. εἰς, c. dat. rei, II Ti 4:11; opp. to ἄχρηστος, Phm 11.†

εὐψυχέω

G2174 

Occurrences in the NT: 1

*† εὐψυχέω, -ῶ
(< εὔψυχος, courageous),
to be of good courage: Phl 2:19.†

εὐωδία

G2175 

Occurrences in the NT: 3

εὐωδία, -ας, ἡ
(< εὐώδης, fragrant; < ὄζω) [in LXX for נִיחֹחַ, Ge 8:21, al. (ὀσμὴ εὐωδίας); Si 20:9 24:15, al. ;]
fragrance: metaph., Χριστοῦ εὐ,., II Co 2:15; ὀσμὴ εὐωδίας (a metaphor of sacrifice, most freq. in Pent. and Ez.), Eph 5:2, Phl 4:18.†

Εὐωδία

Occurrences in the NT: 1

Εὐωδία, -ας, ἡ, Phl 4:2, Rec. (for Εὐοδία, q.v.).†

εὐώνυμος

G2176 

Occurrences in the NT: 9

εὐώνυμος, -ον
(εὖ, ὄνομα), [in LXX chiefly for שְׂמאׄל ;]
1. of good name or omen
2. Euphemistic for ἀριστερός, left: Ac 21:3, Re 10:2; ἐξ εὐωνύμων, on the left: Mt 20:21, 23 25:33, 41 27:38, Mk 10:40 15:27.†

ἐφάλλομαι

G2177 

Occurrences in the NT: 1

ἐφάλλομαι
[in LXX for צָלַח, I Ki 10:6 11:6 16:13 * ;]
to leap upon: seq. ἐπί c. acc pers. Ac 19:16.†

ἐφάπαξ

G2178 

Occurrences in the NT: 5

* ἐφ-άπαξ, adv.
1. once for all (Eupol.): Ro 6:10 He 7:27 9:12 10:10.
2. at once: I Co 15:6.†

ἐφεῖδον

ἐφεῖδον, v.s. ἐπεῖδον.

Ἐφεσῖνος

G2179 

Occurrences in the NT: 1

Ἐφεσῖνος, -η, -ον
Ephesian: Re 2:1, Rec. (ἐν Ἐφέσῳ, WH, RV).†

Ἐφέσιος

G2180 

Occurrences in the NT: 5

Ἐφέσιος, -α, -ον
Ephesian: Ac 18:27 19:28, 34, 35 21:29.†

Ἔφεσος

G2181 

Occurrences in the NT: 16

Ἔφεσος, -ου, ἡ
Ephesus, a city in Asia Minor Ac 18:19, 21, 24, 27 19:1, 17, 26 (on the gen., v. M, Pr., 73) Ac 20:16, 17, I Co 15:32 16:8, Eph 1:1, I Ti 1:3, II Ti 1:18 4:12, Re 1:11 2:1.†

ἐφευρετής

G2182 

Occurrences in the NT: 1

* ἐφ-ευρετής, -οῦ, ὁ
(< ἐφευρίσκω, to find out)
an inventor, contriver: κακῶν (cf. κακίας εὑρετής, II Mac 7:31), Ro 1:30.†

ἐφημερία

G2183 

Occurrences in the NT: 2

ἐφ-ημερία, -ας, ἡ
(< ἐφήμερος), [in LXX chiefly for מִשְׁמֶרֶת, מַחֲלֹקֶת ;]
1. a course of daily services (Ne 13:30, I Ch 25:8, al.).
2. a class or course of priests detailed for service in the temple (I Ch 23:6, al.): Lk 1:5, 8 (cf. MGr., ἐφημέριος, priest).†

ἐφήμερος

G2184 

Occurrences in the NT: 1

* ἐφ-ήμερος, -ον
(ἐπί, ἡμέρα),
1. lasting for a day.
2. daily, for the day: Ja 2:15.†

ἔφιδε

ἔφιδε, v.s. ἐπεῖδον.

ἐφικνέομαι

G2185 

Occurrences in the NT: 2

** ἐφ-ικνέομαι, -οῦμαι
[in LXX: Si 43:27, 30 R (ἀφικ- ABא)* ;]
to come to, to reach: seq. ἄχρι, II Co 10:13; εἰς, ib. 14.†

ἐφίστημι

G2186 

Occurrences in the NT: 21

ἐφ-ίστημι
[in LXX for נָצַב ni., שִׁית, נָתַן, etc. ;]
1. causal in pres., impf., fut., 1 aor., to set upon or by, set up, etc. (Æsch., Hdt., Arist., al).
2. Intrans. in mid, and in pf. and 2 aor. act.;
(a) to stand upon;
(b) to be set over;
(c) to stand by, be present, be at hand, come on or upon: Lk 2:38 10:40 20:1, Ac 6:12 12:7 22:13, 20 23:27, II Ti 4:2; c. dat. pers., Lk 2:9 24:4, Ac 4:1 23:11; c. dat. loc., Ac 17:5; seq. έπί, c. acc, Ac 10:17 11:11; of rain, Ac 28:2; of evils impending, c. dat. pers., I Th 5:3; seq. έπί (Wi 6:9), Lk 21:34; of time, II Ti 4:6 (cf. κατ-, συν-εφίστημι).†

ἐφνίδιος

ἐφνίδιος, v.s. αἰφνίδιος.

Ἐφραίμ

G2187 

Occurrences in the NT: 1

Ἐφραίμ, (-ΐμ, Tr.)
Ephraim, a town near Jerusalem: Jo 11:54.†

ἐφφαθά

G2188 

Occurrences in the NT: 1

ἐφφαθά
(Aram. אֶתְפְּתח, v. Abbott, Essays, 142 ff.; DCG, i, 522)
ephphatha, be opened: Mk 7:34.†

ἐχθές

G5504 

Occurrences in the NT: 3 (KJV)

ἐχθές (Rec. χθές), adv.,
[in LXX for תְּמוֹל, etc.;]
yesterday: Jo 4:52, Ac 7:28, He 13:8 (on the form, v. Rutherford, NPhr., 370 f.).†

ἔχθρα

G2189 

Occurrences in the NT: 6

ἔχθρα, -ας, ἡ
(< ἐχθρός), [in LXX for אֵיבָה, שִׂנְאָה, etc.;]
enmity: Lk 23:12, Ro 8:7, Ga 5:20, Eph 2:15, 16, Ja 4:4.†

ἐχθρός

G2190 

Occurrences in the NT: 32

ἐχθρός, -ά, -όν
(< ἔχθος, hatred), [in LXX chiefly for אוׄיֵב, also for צַר, etc.;]
1. hated, hateful (Hom.): opp. to ἀγαπητός, Ro 11:28.
2. Actively, hating, hostile: Ro 5:10, I Co 15:25, II Th 3:15; c. gen. pers. (cl.), Ja 4:4; τ. διανοίᾳ, Col 1:21; ἐ. ἄνθρωπος, Mt 13:28; as subst., ὁ ἐ., an enemy, I Co 15:26; the devil, Mt 13:39, Lk 10:19; c. gen. pers., Mt 22:44 Mk 12:36, Lk 20:43, Ac 2:35, I Co 15:25, He 1:13 10:13(LXX); Mt 5:43, 44 10:36 13:25, Lk 1:71, 74 6:27, 35 19:27, 43, Ro 12:20, Ga 4:16, Re 11:5, 12; c. gen. rei, Ac 13:10, Phl 3:18.†

ἔχιδνα

G2191 

Occurrences in the NT: 5

** ἔχιδνα, -ης, ἡ,
[in OT (Aq.), Is 59:5*;]
a viper: Ac 28:3; metaph., γεννήματα ἐχιδνῶν, Mt 3:7 12:34 23:33, Lk 3:7.†

ἔχω

G2192 

Occurrences in the NT: 708

ἔχω,
[in LXX for אָצֵל (ἐχόμενος), בַּעַל, יֵשׁ, etc., 59 words in all;] (on the Aktionsart of the various tenses, v. M, Pr., 110, 145, 150, 183),
to have, as in cl., in various senses and constructions.
I. Trans.;
1. to have, hold, hold fast, etc.;
(a) to hold, as, in the hand: Re 5:8 14:6, al.; ἐν τ. χειρί, Re 1:16 10:2, al.;
(b) of arms and clothing, = φέρω, φορέω, to bear, wear: Mt 3:4 22:12, al.; so freq. pres. ptcp. (LS, s.v., A, I, 6; Bl., § 74, 2), Mk 11:13, Jo 18:10, Re 9:17, al.;
(c) of a woman, ἐν γαστρὶ ἔ (κοίτην ἔ.), to be with child: Mk 13:17, Ro 9:10;
(d) to hold fast, keep: Lk 19:20; metaph., of the mind and conduct, Mk 16:8 (cf. Jb 21:6, Is 13:8; Deiss., BS, 293; Field, Notes, 44 f.), Jo 14:21, Ro 1:28, I Ti 3:9, II Ti 1:13, Re 6:9, al.;
(e) to involve: He 10:35(LXX), Ja 1:4, I Jo 4:18;
(f) = Lat. habere (Bl., § 34, 5; 73, 5), to hold, consider: c. acc. et predic. ptcp., Lk 14:18; c. acc., seq. ὡς, Mt 14:5; εἰς (Hebraism), Mt 21:46; on (Bl., § 70, 2), Mk 11:32.
2. to have, possess;
(a) in general, c. acc. rei: Mt 19:22, Mk 10:22, Lk 12:19, Jo 10:16, I Co 11:22, al.; of wealth or poverty, absol., ἔχειν (neg. οὐκ, μή), Mt 13:12 25:29, II Co 8:12; ἐκ τ. ἔχειν, according to your means, II Co 8:11;
(b) of relationship, association, etc.: πατέρα, Jo 8:41; γυναῖκα (MM, xiv), I Co 7:2; φίλον, Lk 11:5; βασιλέα, Jo 19:15; ποιμένα, Mt 9:36; c. dupl. acc., Mt 3:9, al.;
(c) of parts or members: ὦτα, Mt 19:15; μέλη, Ro 12:4; θεμελίους,
(d) c. acc., as periphrasis of verb: μνεῖαν ἔ. (= μεμνῆσθαι), I Th 3:6; ἀγάπην, Jo 13:35; γνῶσιν, I Co 8:1; πεποίθησιν, II Co 3:4; θλίψιν, Jo 16:33, etc. (Thayer, s.v., I, 2, f., g.);
(e) of duty, necessity, etc.: ἀνάγκην, I Co 7:37; νόμον, Jo 19:7; ἐπιταγήν, I Co 7:25; ἀγῶνα, Phl 1:30; κρίμα, I Ti 5:12;
(f) of complaints and disputes; κατά, c. gen. pers., Mt 5:23, Mk 11:25; id. seq. ὅτι, Re 2:4, 20; c. acc. seq. πρός, Ac 24:19, al.;
(g) c. inf.,
(α) (cl.) to be able (Field, Notes, 14): Mt 18:25, Mk 14:8 (sc. ποιῆσαι), Lk 12:4, Ac 4:14, al;
(β) of necessity (Bl., § 69, 4): Lk 12:50, Ac 23:17-19 28:19.
II. Intrans. (Bl., § 53, 1), to be in a certain condition: ἑτοίμως ἔ., c. inf., Ac 21:13, II Co 12:14; ἐσχάτως (q.v.), Mk 5:23; κακῶς, to be ill, Mt 4:24, al.; καλῶς, Mk 16:[18]; κομψότερον, Jo 4:52; πῶς, Ac 15:36; impers., ἄλλως ἔχει, it is otherwise, I Ti 5:25; οὕτως, Ac 7:1, al.; τὸ νῦν ἔχον, as things now are (To 7:11), Ac 24:25.
III. Mid., -ομαι, to hold oneself fast, hold on or cling to, be next to: c. gen., τ. ἐχόμενα σωτηρίας, He 6:9 (Rendall, in l.); ptcp., ὁ ἐχόμενος, near, next: of place, Mk 1:38; of time, τ. ἐχομένῃ (ἡμέρα, expressed or understood), Lk 13:33, Ac 20:15 21:26; (σαββάτῳ), Ac 13:44. (Cf. ἀν-, προσ-αν-, ἀντ-, ἀπ-, ἐν-, ἐπ-, κατ-, μετ-, παρ-, περι-, προ-, προσ-, συν-, ὑπερ-, ὑπ-έχω.)

ἕως

G2193 

Occurrences in the NT: 146

ἕως, relative particle (Lat. donee, usque),
expressing the terminus ad quem (cf. Burton, § 321 ff.).
I. As conjunction;
1. till, until;
(a) of a fact in past time, c. indic.: Mt 2:9, al. (Wi 10:14, al.);
(b) ἕως ἄν, c. subjc. aor.: Mt 2:13 5:18, Mk 6:10, al.; without ἄν (M. Pr., 168 f.; Lft., Notes, 115), Mk 14:32 (Burton, § 325), Lk 12:59, II Th 2:7, al.;
(c) c. indic., pres. (Burton, § 328; BL, § 65, 10): Mk 6:45, Jo 21:22, 23 I Ti 4:13.
2. C. indic., as long as, while (Burton, § 327): Jo 9:4 (Plat., Phaedo, 89 c).
II. As an adverb (chiefly in late writers).
1. Of time, until, unto;
(a) as prep. c. gen. (BL, § 40, 6; M, Pr., 99): τ. ἡμέρας, Mt 26:29, Lk 1:80, Ro 11:8, al.; ὥρας, Mt 27:45, al.; τέλους, I Co 1:8, II Co 1:13; τ. νῦν, Mt 24:21, Mk 13:19 (I Mac 2:33); ἐτῶν ὀγ. (Field, Notes, 49 f.), Lk 2:37; τ. ἐλθεῖν, Ac 8:40; before names and events, Mt 1:17 2:15, Lk 11:51, Ja 5:7, al.;
(b) seq. οὗ, ὅτου, with the force of a conjc. (Burton, § 330; M, Pr., 91);
(α) ἕ. οὗ (Hdt., ii, 143; Plut., al.): c. indic., Mt 1:25 (WH br., οὗ) 13:33, al.; c. subjc. aor., Mt 14:22, al.;
(β) ἔ. ὅτου: c. subjc., Lk 13:8; c. indic., Mt 5:25 (until), Jo 9:18;
(c) c. adv. (ἕ. ὀψέ, Thuc., iii, 108): ἄρτι, Mt 11:12, Jo 2:10, I Co 4:13, al.; πότε (M, Pr., 107), Mt 17:17, Mk 9:19, Jo 10:24, al.
2. Of place, as far as, even to, unto (Arist., al.);
(a) as prep. c. gen. (v. supr.): Mt 11:23, Lk 10:15, al.;
(b) c. adv. (BL, § 40, 6): ἄνω, Jo 2:7; ἔσω, Mk 14:54; κάτω, Mt 27:51, Mk 15:38; ὧδε, Lk 23:5;
(c) c. prep.: ἔξω, Ac 21:5; πρός, Lk 24:50 (Field, Notes, 83).
3. Of quantity, measure, etc.: Mt 18:21, Mk 6:23, Lk 22:51, al.

Ζ

Ζ

G2193 

Ζ, ζ, ζῆτα, τό,
zeta, the sixth letter. As a numeral, ζ́ʹ = ἑπτά, ἕβδομος (the obsol. ϛ, Ϝ, vau, "digamma," representing ἕξ), ζ́͵ = 7000.

Ζαβουλών

G2194 

Occurrences in the NT: 3

Ζαβουλών, indecl. (Heb. זְבֻלוּן v. Ge 30:20)
Zebulun, Jacob's tenth son: the tribe of Z., Mt 4:13, 15, Re 7:8.†

Ζακχαῖος

G2195 

Occurrences in the NT: 3

Ζακχαῖος, -ου, ὁ (Heb. זַכִּי, cf. Ne 7:14, I Es 2:9, LXX Ζακχού),
Zaccai, Zacchaeus, a publican: Lk 19:2, 5, 8 (cf. II Mac 10:19).†

Ζαρά

G2196 

Occurrences in the NT: 1

Ζαρά, indecl. (Heb. זֶרַח, Ge 38:30),
Zerah, an ancestor of Jesus: Mt 1:3.†

ζαφθανεί

ζαφθανεί (cf. Heb. עֲזַבְתַּנִי),
zaphthanei: Mt 27:46 (WH, mg., for Rec. σεβαχθανεί, q.v.; "probably an attempt to reproduce the Heb. as disting from Aram. forms," WH, Notes, 21; cf. also Dalman, Words, 53 f.).†

Ζαχαρίας

G2197 

Occurrences in the NT: 11

Ζαχαρίας, -ου, ὁ (Heb. זְכַרְיָה, זְכַרְיָהוּ);
1. Zacharias, father of John the Baptist: Lk 1:5, 12, 13, 18, 21, 40, 59, 67 3:2.
2. Zechariah, the son of Jehoiada (in txt. wrongly called son of Barachiah; cf. II Ch 24:19 ff.): Mt 23:35, Lk 11:51.†

ζάω

G2198 

Occurrences in the NT: 142

ζάω, -ῶ,
[in LXX chiefly for חיה (most freq. ptcp., ζῶν, inf., ζῆν, for חַי);]
1. prop., to live, be alive (v. Syn., s.v. βίος; in cl. usually of animal life, but sometimes of plants, as Arist., Eth. N, i, 7, 12): Ac 20:12, Ro 7:1-3, I Co 7:39, Re 19:20, al.; ἐν αὐτῷ ζῶμεν, Ac 17:28; ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστός, Phl 1:21; διὰ παντὸς τοῦ ζῆν (M, Pr., 215, 249), He 2:15; ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, Ga 2:20; ζῇ ἐν ἐμοὶ Χριστός, Ga 2:20; (ὁ) ζῶν, of God (אֵל חַי and cognate phrases, Jos 3:10, Ho 2:1 (1:10), Is 37:4, al.; v. DCG, ii, 39a), Mt 16:16, Jo 6:57, Ro 9:26, I Th 1:9, He 3:12, Re 7:2, al.; in juristic phrase, ζῶ ἐγώ (חַי־אָנִי, Nu 14:21, al.), as I live, Ro 14:11; ζῆν ἐπ’ ἄρτῳ, Mt 4:4, al.; ἐκ, I Co 9:14; of coming to life, Mk 16:[11], Ro 6:10 14:9, II Co 13:4; opp. to νεκρός, Re 1:18 2:8; metaph., Lk 15:32; ζῆν ἐκ νεκρῶν, Ro 6:13; of the spiritual life of Christians, Lk 10:28, Jo 5:25, Ro 1:17 8:13; εἰς τ. αἰῶνα, Jo 6:51, 58; σὺν Χριστῷ, I Th 5:10; ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, Re 3:1.
2. As sometimes in cl., = βιόω, to live, pass one's life: Lk 2:36, Ac 26:5, Ro 7:9, Col 2:20; ἐν πίστει, Ga 2:20; ἐν τ. ἁμαρτίᾳ, Ro 6:2; εὐσεβῶς, II Ti 3:12; ἀσώτως, Lk 15:13; c. dat. (cl.), ἑαυτῳ (Field, Notes, 164), Ro 14:7, II Co 5:15; τ. θεῷ, Lk 20:38, Ro 6:10, 11, Ga 5:25; τ. Χριστῷ, II Co 5:15; τ. δικαιοσύνῃ, I Pe 2:24; πνεύματι, Ga 5:25; κατὰ σάρκα, Ro 8:12, 13;
3. Of inanimate things, metaph.: ὕδωρ ζῶν (i.e. springing water, as opp. to still water), in a spiritual sense, Jo 4:10, 11 7:38 (DCG, ii, 39 f.): ἐλπὶς ζῶσα, I Pe 1:3; ὁδὸς ζῶσα, He 10:20 (cf. ἀνα-, συν-ζάω; Cremer, 270, 721).

ζβέννυμι

ζβέννυμι, for σβ-,
I Th 5:19 T (v. WH, Notes, 148).†

Ζεβεδαῖος

G2199 

Occurrences in the NT: 12

Ζεβεδαῖος, -ου, ὁ (Heb. זְבַדְיָה; LXX: Ζαβδειά, Es 8:8 10:20; Ζαβαδαῖας, I Es 9:35; Ζαβαδαῖος, I Es 9:21),
Zebedee, father of James and John the Apostles: Mt 4:21 10:2 20:20 26:37 27:56, Mk1:19, 20 3:17 10:35, Lk 5:10, Jo 21:2.†

ζεστός

G2200 

Occurrences in the NT: 3

**† ζεστός, -ή, -όν
(ζέω), [in Aq.: Le 6:21 (14); in Al.: Le 7:12*;]
boiling hot (Strab., al.): metaph., Re 3:15, 16.†

ζεῦγος

G2201 

Occurrences in the NT: 2

ζεῦγος, -εος (-ους), τό
(< ζεύγνυμι, to yoke), [in LXX chiefly for צֶמֶד, Jg 19:3, al.;]
1. a yoke of beasts: Lk 14:19.
2. a pair of anything, Lk 2:24(LXX).†

ζευκτήριος

G2202 

Occurrences in the NT: 1

*† ζευκτήριος, -α -ον
(< ζεύγνυμι),
fit for joining. As subst.,
(a) ζευκτήριον, τό = ζυγόν, a yoke;
(b) ζευκτηρία, -ας, ἡ = ζεύγλη, the crossbar of a double rudder: Ac 27:40 (found nowhere else).†

Ζεύς

G2203 

Occurrences in the NT: 2

Ζεύς
gen., Διός, dat., Διΐ, acc., Δία (Δίαν, D, al.),
Zeus (Lat. Jupiter): Ac 14:12, 13.†

ζέω

G2204 

Occurrences in the NT: 2

ζέω
[in LXX for רוּם, רתח, metaph., IV Mac 18:20;]
to boil, be hot; metaph., of anger, love, zeal: ptcp., fervent: τ. πνεύματι, Ac 18:25, Ro 12:11.†

ζηλεύω

Occurrences in the NT: 1

* ζηλεύω,
late and rare form of ζηλόω, q.v.;
1. to envy, be jealous.
2. to be zealous: Re 3:19.†

ζῆλος

G2205 

Occurrences in the NT: 16

ζῆλος, -ου, ὁ and in late Gk., also -εος, τό (II Co 9:2, Phl 3:6),
[in LXX for קִנְאָה, Nu 25:11, al.;]
1. zeal: II Co 7:11 9:2; κατὰ ζῆλος, Phl 3:6; c. gen. obj., Jo 2:17(LXX), Ro 10:2; seq. ὑπέρ, II Co 7:7; c. gen. subj., θεοῦ, II Co 11:2; πυρός, He 10:27 (cf. Is 26:11, Wi 5:18, and cf. Westc., in l.).
2. jealousy: Ro 13:13, I Co 3:3, II Co 12:20, Ga 5:20 (WH, txt, RV), Ja 3:14, 16; πλησθῆναι ζήλου Ac 5:17 13:45; pl., ζῆλοι (v. B1., § 32, 6), Ga 5:20, WH, mg.†

ζηλόω

G2206 

Occurrences in the NT: 11

ζηλόω, -ῶ,
[in LXX chiefly for קנא pi.;]
1. to burn with envy or jealousy, to be jealous: absol., Ac 7:9 17:5, I Co 13:4, Ja 4:2 (R, mg., cf. Mayor, in l.).
2. to seek or desire eagerly: c. acc. rei, I Co 12:31 14:1, 39 (cf. Si 50:18, Wi 1:12); c. acc. pers., II Co 11:2, Ga 4:17; pass., Ga 4:18.†

ζηλωτής

G2207 

Occurrences in the NT: 7

ζηλωτής, -οῦ, ὁ
(< ζηλόω), [in LXX for קַנָּא (θεὸς ζ.), Ex 20:5 34:14, De 4:24 5:9 6:15; קַנּוֹא, Na 1:2 (θεός); pl., I Es 8:72; ζ. τῶν νόμων, II Mac 4:2;τὸν ζ. Φινεές, IV Mac 18:12 (cf. Nu 25:11)*;]
1. in cl. an emulator, zealous admirer (Plat., al.).
2. eagerly desirous, zealous;
(a) absol., as in OT, Ex 20:5 34:14, De 4:24 5:9 6:15, Na 1:2, I Es 8:72;
(b) c. gen. obj.: (zealous to acquire or to defend), I Co 14:12, Tit 2:14, I Pe 3:13; τ. νομου (II Mac 4:2), Ac 21:20; παραδόσεων, Ga 1:14; c. gen. pers., θεοῦ, Ac 22:3.
3. In FlJ, NT, a Zealot, member of the Jewish party so called: as surname of the Apostle Simon, Lk 6:15, Ac 1:13.†

ζημία

G2209 

Occurrences in the NT: 4

ζημία, -ας, ἡ,
[in LXX for ענשׁ ni. and cognate forms;]
damage, loss: Ac 27:10, 21, Phl 3:8; opp. to κέρδος, Phl 3:7.†

ζημόω

G2210 

Occurrences in the NT: 6

ζημόω, -ῶ
(< ζημία), [in LXX chiefly for ענשׁ;]
to damage. Pass., to suffer loss, forfeit, lose: absol., I Co 3:15; seq. ἐν, II Co 7:9; c. acc. rei (v. B1., § 34, 6), τ. ψυχήν, Mt 16:26, Mk 8:36; ἑαυτόν, Lk 9:25; τ. πάντα, Phl 3:8.†

Ζηνᾶς

G2211 

Occurrences in the NT: 1

Ζηνᾶς, -ᾶ, acc. -ᾶν
(contr. from Ζηνόδωρος),
Zenas: Tit 3:13.†

ζητέω

G2212 

Occurrences in the NT: 117

ζητέω, -ῶ,
[in LXX chiefly for בּקשׁ pi., also for דּרשׁ, etc.;]
1. to seek, seek for: Mt 7:7, 8, Lk 11:9, 10; c. acc. pers., Mk 1:37, Lk 2:48, Jo 6:24, al.; id. seq. ἐν, Ac 9:11; c. acc. rei, Mt 13:45, Lk 19:10; seq. ἐν, Lk 13:6, 7; ψυχήν, of plotting against one's life (Ex 4:19, al.), Mt 2:20, Ro 11:3(LXX). Metaph., to seek by thinking, search after, inquire into: Mk 11:18, Lk 12:28, Jo 16:19; τ. θεόν, Ac 17:27.
2. to seek or strive after, desire: Mt 12:46, Mk 12:12, Lk 9:9, Jo 5:18, Ro 10:3, al.; τ. θάνατον, Re 9:6; τ. βασιλείαν τ. θεοῦ, Mt 6:33 (Dalman, Words, 121 f.); τὰ ἄνω, Col 3:1; εἰρήνην, I Pe 3:11(LXX).
3. to require, demand: c. acc. rei, Mk 8:12, Lk 11:29, I Co 1:22, II Co 13:3; seq. παρά, Mk 8:11, al.; ἵνα, I Co 4:2 (cf. ἀνα-, ἐκ-, ἐπι-, συν-ζητέω).

ζήτημα

G2213 

Occurrences in the NT: 5

ζήτημα, -τος, τό
(< ζητέω), [in LXX: ζ. τίθεσθαι (דּרשׁ ni.), Ez 36:37 A*;]
an inquiry, question: Ac 15:2 18:15 23:29 25:19 26:3.†

ζήτησις

G2214 

Occurrences in the NT: 7

* ζήτησις, -εως, ἡ
(< ζητέω).
1. a seeking, search.
2. a questioning, inquiry, debate: Ac 15:2, 7, II Ti 2:23, Tit 3:9; seq. περί, Jo 3:25, Ac 25:20, I Ti 6:4.†

ζιζάνιον

G2215 

Occurrences in the NT: 8

* ζιζάνιον, -ου, τό
(in Talmud זוּנִין),
zizanium (EV, tares), a kind of darnel, resembling wheat: Mt 13:25-27, 29, 30, 36, 38, 40 (cf. DB, s.v. "Tares").†

Ζμύρνα

Ζμύρνα, -ης, -ἡ,
Re 1:11 2:8 T, for Σμ-, q.v. (cf. Bl., § 3, 9; Mayser, 204).†

Ζοροβάβελ

G2216 

Occurrences in the NT: 3

Ζοροβάβελ (FlJ, Ζοροβάβηλος, -ου), , indecl. (Heb. זְרֻבָּבֶל),
Zerubbabel (I Ch 3:19, al.): Mt 1:12, 13, Lk 3:27.†

ζόφος

G2217 

Occurrences in the NT: 5

** ζόφος, -ου, ὁ
(akin to γνόφος, q.v.), [in Sm.: Ex 10:22, Jb 28:3, Ps 10(11):2 90(91):6, Is 59:9*;]
in Hom. the gloom of the under-world; hence, darkness, deep gloom (poët. and late prose writers): He 12:18, II Pe 2:4, 17, Ju 6, 13.†

ζυγός

G2218 

Occurrences in the NT: 6

ζυγός (in cl. more freq. τὸ ζυγόν), -οῦ, ὁ
(< ζεύγνυμι), [in LXX for עֹל, מֹאזְנַיִם, etc.;]
1. a yoke; metaph., of bondage or submission to authority: Mt 11:29, 30, Ac 15:10, Ga 5:1, I Ti 6:1.
2. a balance: Re 6:5 (cf. Is 40:12, al.).†

ζύμη

G2219 

Occurrences in the NT: 13

ζύμη, -ης, ἡ,
[in LXX for חָמֵץ, Ex 12:15 13:3 23:18 34:25, De 16:3; שְׂאֹר, Ex 12:15, 19 13:7, Le 2:11, De 16:4*;]
leaven: Mt 13:33, Lk 13:21; τ. ἄρτου, Mt 16:12. Metaph., of a moral influence or tendency, always, exc. in the Parable of the Leaven (Mt 13:33, Lk 13:21), for evil: I Co 5:6-8, Ga 5:9; ζ. τ. Φαρισαίων, Mt 16:6, 11, Mk 8:15, Lk 12:1 (Cremer, 723).†

ζυμόω

G2220 

Occurrences in the NT: 4

ζυμόω, -ῶ
(< ζύμη), [in LXX for חָמֵץ, Ex 12:34, 39, Le 6:17(10) 23:17, Ho 7:4*;]
to leaven: Mt 13:33, Lk 13:21, I Co 5:6, Ga 5:9.†

ζωγρέω

G2221 

Occurrences in the NT: 2

ζωγρέω, -ῶ
(< ζωός, alive, + ἀγρεύω), [in LXX chiefly for חיה hi.;]
to catch alive, take captive: metaph., Lk 5:10; pass., II Ti 2:26 (on the meaning and construction, v. Ellic., CGT, in l.).†

ζωή

G2222 

Occurrences in the NT: 135

ζωή, -ῆς, ἡ (ζάω),
[in LXX chiefly for חַיִּים;]
life (in Hom., Hdt., = βίος, q.v.; later, existence, vita quâ vivimus, as distinct from βίος, vita quam vivimus; opp. to θάνατος);
1. of natural life: Lk 16:25, Ac 8:33, I Co 15:19, I Ti 4:8, He 7:3, Ja 4:14; πνεῦμα ζωῆς, Re 11:11; ψυχὴ ζωῆς (Ge 1:30), Re 16:3; of the life of one risen from the dead, Ro 5:10, He 7:16.
2. Of the life of the kingdom of God, the present life of grace and the life of glory which is to follow (Dalman, Words, 156 ff.; Westc, Epp. Jo., 214 ff.; Cremer, 272 ff.): Jo 6:51, 53, Ro 7:10 8:6, 10, Phl 2:16, Col 3:4, II Pe 1:3; αἰώνος (reff. supr.; DCG, i, 538a, ii, 30 f.), Jo 4:36 12:50 17:3, I Jo 1:2, al.; τ. φῶς τῆς ζ., Jo 8:12; ὁ Λόγος τ. ζ., I Jo 1:1; ὁ ἄρτος τ. ζ., Jo 6:35, 48; δικαίωσις ζωῆς, Ro 5:18; μετάνοια εἰς ζ., Ac 11:18; ἐν αὐτῷ ζ. ἦν, Jo 1:4; ζ. ἡ ἐν. Χ. Ἰ., II Ti 1:1; τὰ πρὸς ζωήν, II Pe 1:3, al.; στέφανος τῆς ζ., Ja 1:12, Re 2:10; χάρις ζωῆς (gen. expl.), I Pe 3:7; ζ. καὶ εἰρήνη, Ro 8:6; ζ. καὶ ἀφθαρσία, II Ti 1:10; ἀνάστασις ζωῆς, Jo 5:29; βίβλος ζωῆς, Phl 4:3, Re 3:5; ξύλον ζωῆς, Re 2:7; ὕδωρ ζωῆς, Re 22:17; meton., of that which has life: τ. πνεῦμα, Ro 8:10; ῥήματα, Jo 6:63; of one who gives life, Jo 11:25 14:6, I Jo 1:2; ἡ ἐντολή, Jo 12:50.
SYN.: v.s. βίος.

ζώνη

G2223 

Occurrences in the NT: 8

ζώνη, -ης, ἡ
(ζώννυμι) [in LXX for אַבְנֵט, חֲגוֹרָה, etc.;]
a belt, girdle: Mt 3:4, Mk 1:6, Ac 21:11, Re 1:13 15:6; as a receptacle for money, Mt 10:9, Mk 6:8.†

ζώννυμι

G2224 

Occurrences in the NT: 3

ζώννυμι and ζωννύω
[in LXX chiefly for חגר;]
to gird: c. acc. pers., Jo 21:18. Mid., to gird oneself: Ac 12:8 (cf. ἀνα-, δια-, περι-, ὑπο-ζώννυμι).†

ζωογονέω

G2225 

Occurrences in the NT: 3

ζωογονέω, -ῶ
(< ζωός, alive, γένεσθαι), [in LXX Ex 1:17, 18, 22, Jg 8:19, I Ki 2:6 27:9, 11, III Ki 21(20):31, IV Ki 7:4 (חיה pi., hi.), Le 11:47 (חַיָּה)*;]
1. in cl., to engender, produce alive, endue with life.
2. In LXX and NT, to preserve alive (DCG, ii, 606a; Cremer, 274): Lk 17:33, Ac 7:19, I Ti 6:13 (EV, quickeneth; R, mg., preserveth).†

ζῷον

G2226 

Occurrences in the NT: 23

ζῷον (Rec. ζῶον, v. LS, s.v.), -ου, τό
(< ζωός, alive), [in LXX for חַיָּה (chiefly) and cognate forms; freq. in Wi;]
a living creature, an animal: Re 4:6-9 5:6 ff. Re 6:1 ff. Re 7:11 14:3 15:7 19:4; ζῴων τ. αἷμα, He 13:11; ἄλογα ζ., II Pe 2:12, Ju 10.†
SYN.: θηρίον, in which the brutal, bestial element is emphasized, and which is never used of sacrificial animals. On the other hand, ζ. is the more comprehensive, as expressing the vital element common to the whole animal creation (v. Tr., Syn., lxxxi; Cremer, 274).

ζωοποιέω

G2227 

Occurrences in the NT: 11

ζωο-ποιέω,
[in LXX for חיה pi., hi., Jg 21:14, IV Ki 5:7, Ne 9:6, Jb 36:6, Ps 70:20, Ec 7:13(12)*;]
1. in cl. (= ζωογονέω), to produce alive.
2. In LXX and NT, to make alive, cause to live, quicken (DCG, ii, 606a; Cremer, 275): Jo 5:21 6:53, Ro 4:17 8:11, I Co 15:45, II Co 3:6, Ga 3:21. Pass., I Co 15:22, 36, I Pe 3:18.†

Η

Η

Η, η, ἦτα, τό, indecl.,
eta, the seventh letter. As a numeral, ηʹ = 8; η͵ = 8000.

G2228 

Occurrences in the NT: 332

, disjunctive and comparative particle (Bl., §36, 12; 77, 11);
1. disjunctive, or;
(a) between single words: Mt 5:17, Mk 6:56, Lk 2:24, Jo 6:19, Ro 1:21, al.;
(b) before a sentence expressing a variation, denial or refutation of a previous statement, freq. in interrog. form: Mt 7:4, 9, Mk 12:14, Lk 13:4, Ro 3:29 6:3 9:21, I Co 6:9, 16 9:6, II Co 11:7; ἢ . . . ἤ, either . . . or, Mt 6:24, Lk 16:13, I Co 14:6;
(c) in a disjunctive question (as Lat. an after utrum): Mt 9:5, Mk 2:9, Lk 7:19, al.; after πότερον, Jo 7:17; μή, I Co 9:8; μήτι, II Co 1:17; ἢ . . . ἢ . . . ἤ, Mk 13:35.
2. Comparative, than: after comparatives, Mt 10:15, Lk 9:13, Jo 3:19, Ro 13:11, al.; after ἕτερον, Ac 17:21; θέλω (Khüner3, ɪᴠ, 303), I Co 14:19; πρὶν ἤ, before, seq. acc. et inf., Mt 1:18, Mk 14:30; after a positive adj. (Ge 49:12; cf. Robertson, Gr., 661), Mt 18:8, 9, Mk 9:43, 45, 47.
3. With other particles: ἀλλ’ ἤ, v.s. ἀλλά; ἢ γάρ, v.s. γάρ; ἢ καί, or even, or also, Mt 7:10, Lk 11:11, 12, Ro 2:15 4:9, al.; ἤτοι . . . ἤ, Ro 6:16 (cf. Wi 11:19).

G2229 

Occurrences in the NT: 5

(μήν),
v.s. εἰ, iii, 7.

ἡγεμονεύω

G2230 

Occurrences in the NT: 2

* ἡγεμονεύω
(< ἡγεμών),
1. to lead the way.
2. to lead in war, command (cf. Ramsay, Was Christ born at Bethlehem?; DCG, ii, 463 f.).
3. to be governor of a province: c. gen. loc., Lk 2:2 3:1.†

ἡγεμονία

G2231 

Occurrences in the NT: 1

ἡγεμονία, -ας, ἡ
(< ἡγεμών), [in LXX: Ge 36:30 (אַלּוּף), Nu 1:52 2:17 (דֶּגֶל), Si 7:4 10:1, IV Mac 6:33 13:4*;]
rule, sovereignty: Lk 3:1.†

ἡγεμών

G2232 

Occurrences in the NT: 20

ἡγεμών, -όνος, ὁ
(ἡγέομαι), [in LXX for אַלּוּף, שַׂר, etc.;]
1. a leader, guide.
2. a commander.
3. a governor of a province (proconsul, propraetor, legate, or procurator; but cf. ἀνθύπατος): Mt 10:18, Mk 13:9, Lk 21:12, I Pe 2:14; of the Procurator of Judæa, Mt 27:2, 11, 14, 15, 21, 27 28:14, Lk 20:20, Ac 23:24, 26, 33 24:1, 10 26:30.
4. For Heb. אַלְפֵי (LXX, χίλιαι) misread אַלֻּפֵי, leaders: Mt 2:6 (OT).†

ἡγέομαι

G2233 

Occurrences in the NT: 28

ἡγέομαι, -οῦμαι depon. mid.,
[in LXX (chiefly pres. ptcp.) for נָגִיד, רֹאשׁ, שַׂר, etc.;]
1. to lead;
(a) to guide, go before;
(b) to rule, be leader: pres. ptcp., ἡγούενος, a ruler, leader (MM, Exp., xiv), Mt 2:6(LXX), Lk 22:26, Ac 7:10 14:12 15:22, He 13:7, 17, 13:24.
2. to suppose, believe, consider, think (Hdt., Soph., al.; cf. Lat. duco): c. dupl. acc., Ac 26:2, Phl 2:3, 6 3:7, I Ti 1:12 6:1, He 10:29 11:11, 26, II Pe 1:13 2:13 3:9, 15; c. acc. seq. ὡς, c. acc., II Th 3:15; c. acc. seq. adv., I Th 5:13; ὅταν, Ja 1:2; ἀναγκαῖον, c. inf., II Co 9:5, Phl 2:25; δίκαιον, c. inf., II Pe 1:13; c. acc. et inf., Phl 3:8 (cf. δι-, ἐκ-δι-, ἐξ- προ-ηγέομαι).†
SYN.: v.s. δοκέω.

ἡδέως

G2234 

Occurrences in the NT: 3

ἡδέως adv.
(< ἡδύς, sweet), [in LXX: Pr 3:24 (ערב), etc.;]
gladly, with pleasure: Mk 6:20 12:37, II Co 11:19; superlat., ἥδιστα, very gladly (Bl., § 11, 3), II Co 12:9, 15.†

ἤδη

G2235 

Occurrences in the NT: 61

ἤδη adv.,
in NT, always of time; now, already: Mt 3:10, Mk 4:37, Lk 7:6, Jo 4:36, al.; νῦν . . . ἤ., now already, I Jn 4:3; ἤ. ποτέ, now at length, c. fut., Ro 1:10 (cf. ἄρτι).

ἥδιστα

G2236 

Occurrences in the NT: 2

ἥδιστα, v.s. ἡδέως.

ἡδονή

G2237 

Occurrences in the NT: 5

ἡδονή, -ῆς, ἡ
(< ἥδομαι, to be glad) [in LXX: Nu 11:8 (טַעַם), Pr 17:1, Wi 7:2 16:20, and freq. in IV Mac;]
pleasure: II Pe 2:12; pl., Lk 8:14, Tit 3:3, Ja 4:1, 3.†

ἡδύοσμος

G2238 

Occurrences in the NT: 2

* ἡδύ-οσμος, -ον
(< ἡδύς, ὀσμή)
sweet-smelling; as subst., τὸ ἡ., mint: Mt 23:23, Lk 11:42.†

ἦθος

G2239 

Occurrences in the NT: 1

** ἦθος, -εος (-ους), τό,
[in LXX: Si, prol.:27 20:26(25), IV Mac 1:29 2:7, 21 5:24 13:27*;]
1 1, a haunt, abode.
2. = ἔθος, custom, manner: pl., I Co 15:33.†

ἥκω

G2240 

Occurrences in the NT: 26

ἥκω
[in LXX chiefly for בּוא;]
pf. with pres. meaning (hence impf. = plpf.), to have come, be present: Mt 24:50, Mk 8:3 (late pf., ἧκα, v. Swete, in l.; WH, App., 169), Lk 12:46 15:27, Jo 8:42, He 10:7, 9, 37, I Jn 5:20, Re 2:25 3:3, 9 15:4; seq. ἀπό, c. gen. loc., Mt 8:11, Lk 13:29; ἐκ, Ro 11:26; id. seq. εἰς, Jo 4:47; μακρόθεν, Mk 8:3; ἐπί, c. acc., Re 3:3. Metaph., of discipleship: Jo 6:37; of time and events: absol., Mt 24:14, Jo 2:4, II Pe 3:10, Re 18:8; seq. ἐπί c acc. pers., Mt 23:36, Lk 19:43 (cf. ἀν-, καθ-ήκω).†

ἡλεί

G2241 

Occurrences in the NT: 2

ἡλεί (Rec. ἠλί, L, ἡλί; Heb. אֵלִי),
Eli, my God: Mt 27:46 (cf. ἐλωΐ).†

Ἡλεί

G2242 

Occurrences in the NT: 1

Ἡλεί (Rec. Ἠλί; RV, Ἡλί), , indecl.,
Heli, Joseph's father: Lk 3:23.†

Ἡλείας

G2243 

Occurrences in the NT: 29

Ἠλείας (Rec. Ἠλίας; LTr., Ἡλίας; T, Ἡλείας; cf. WH, App., 155, Intr., § 408), -ου (, Lk 1:17, WH), (Heb. אֵלִיָּה, אֵלִיָּהוּ),
Elijah (III Ki 17, al.): Mt 11:14 16:14 17:3, 4, 10-12 27:47, 49, Mk 6:15 8:28 9:4, 5, 11-13 15:35, 36, Lk 1:17 4:25, 26 9:8, 19, 30, 33, 54, Jo 1:21, 25, Ja 5:17; ἐν Ἠ., in the portion concerning E., Ro 11:2.†

ἡλικία

G2244 

Occurrences in the NT: 8

ἡλικία, -ας, ἡ
(< ἧλιξ, of the same age, mature), [in LXX: Ez 13:18 (קוֹמָה), Jb 29:18, Wi 4:9, Si 26:17, freq. in II-IV Mac;]
always of age or maturity; "a stage of growth whether measured by age or stature";
1.
(a) age: Mt 6:27, Lk 12:25 (R, mg.), He 11:11;
(b) full age, maturity: Jo 9:21, 23, Eph 4:13.
2. stature: Lk 19:3 (Mt 6:27, Lk 12:25, AV, R, txt.; but the prevailing usage in LXX and π. favours the former meaning in these doubtful passages; cf., Ellic., ICC, AR, on Eph 4:13; Milligan, NTD, 74 f., and esp., MM, Exp., xv; e contra, Field, Notes, 6).†

ἡλίκος

G2245 

Occurrences in the NT: 3

* ἡλίκος, -η, -ον,
1. prop., as big as, as old as.
2. As indirect interrog., what sized, what, how great, how small (the sense to be determined by the context): Col 2:1, Ja 3:5, Ga 6:11 (WH, mg.; πηλ-, WH, txt., RV).†

ἥλιος

G2246 

Occurrences in the NT: 32

ἥλιος, -ου, ὁ,
[in LXX chiefly for שֶׁמֶשׁ;]
the sun: with art. (Bl., § 46, 5), Mt 5:45 13:43 17:2 24:29, Mk 1:32 4:6 13:24 16:2, Lk 4:40, Ac 2:20(LXX) 26:13, Eph 4:26, Ja 1:11, Re 1:16 6:12 8:12 9:2 10:1 12:1 16:8 19:17 21:23; βλέπειν τὸν ἥ., Ac 13:11; οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἥ., Re 7:16; without art., Mt 13:6, Lk 21:25 23:45, Ac 27:20, I Co 15:41, Re 7:2 16:12 22:5.†

ἧλος

G2247 

Occurrences in the NT: 1

ἧλος, -ου, ὁ,
[in LXX: Is 41:7 (מַסְמְרִים) etc.;]
a nail: Jo 20:25.†

ἡμεῖς

ἡμεῖς, v.s. ἐγώ.

ἡμέρα

G2250 

Occurrences in the NT: 389

ἡμέρα, -ας, ἡ,
[in LXX chiefly (very freq.) for יוֹם;]
day;
1. as distinct from night: gen. ἡμέρας, by day (WM, §30, 11), Re 21:25; ἡ. κ. νυκτός (ν. κ. ἡ.), Ac 9:24, I Th 2:9, II Th 3:8, Re 4:8 (Bl., §36, 13); ἡμέρας μέσης, at mid-day, Ac 26:13; acc. durat., τ. ἡμέρας, Lk 21:37; ὅλην τὴν ἡ., Ro 8:36; ἐν ἡμέρᾳ, Jo 11:9, Ro 13:13; ἡμέρας ὁδός, a day's journey, Lk 2:44; ἡ. γίνεται, Lk 4:42 22:66; κλίνει, Lk 9:12, al.; metaph., Jo 9:4, Ro 13:12, I Th 5:4, 5, 8, II Pe 1:19.
2. Of a civil day of 24 hours, incl. night: Mt 6:34, Mk 6:21, Lk 13:14, al.; τρίτῃ ἡ., Mt 16:21; ἡμέρᾳ κ. ἡ. (cf. יוֹם בְּיֹום, Es 3:4), II Co 4:16; ὅλην τ. ἡ., Ro 8:36 10:21; pl., Jo 2:12, Ac 9:19, al.; ἡ. τῶν ἀζύμων, Ac 12:3; τ. σαββάτου, Lk 13:14, 16; ἡ κυριάκη ἡ., Re 1:10.
3. In Messianic sense, of the last day: ἡ ἡ. (ἐκείνη, τ. κυρίου, etc.), Mt 7:22, Lk 6:23, Ro 13:12, I Co 1:8, I Th 5:2, II Th 2:2, II Pe 3:10, al.; by meton., as compared with the divine judgment on that day, ἡ. ἀνθρωπίνη, of a human tribunal, I Co 4:3 (EV, man's judgment).
4. As in Heb. (also in Gk. writers; Bl., §46, 9; M, Pr., 81), of time in general: Jo 8:56 14:20, II Co 6:2, Eph 6:13, II Pe 3:18; pl., Ac 15:7, Eph 5:16, He 10:32; πᾶσας τὰς ἡ. (cf. כָּל הַיָּמִים, De 4:40, al.; MM, Exp., xv), Mt 28:20; ἐλεύσονται ἡ. ὅταν (ὅτε), Mt 9:15, Mk 2:20, Lk 5:35 17:22; αἱ ἡ., c. gen. pers. (Ge 26:1, al.), Mt 2:1, Lk 1:5, Ac 7:45, I Pe 3:20; ἀρχὴ ἡμερῶν, He 7:3.

ἡμέτερος

G2251 

Occurrences in the NT: 9

ἡμέτερος, -α, -ον
(ἡμεῖς), poss. pron. of first pers.,
our: Ac 2:11 24:6 26:5, Ro 15:4, II Ti 4:15, I Jn 1:3 2:2; τὸ ἡ., Lk 16:12, WH, txt., R, mg. (τὸ ὑμ., Rec., WH, mg., R, txt.); οἱ ἡ., our (people), Tit 3:14.†

ἦμήν

Occurrences in the NT: 15 (KJV)

ἦ μήν, v.s. .

ἡμιθανής

G2253 

Occurrences in the NT: 1

**† ἡμιθανής, -ές
(< ἥμι, half + θνήσκω), [in LXX: IV Mac 4:11*;]
half-dead: Lk 10:30.†

ἥμισυς

G2255 

Occurrences in the NT: 5

ἥμισυς, -εια, -υ, gen., -ους (late, as in π., for cl., -εος; Bl., §8, 4; Mayser, 294), n. p1., ἡμίσια (Rec., cl., -εια),
[in LXX for חֲצִי, מַחֲצִית;] half;
1. as adj., agreeing in gender and number with the substantive following, τὰ ἡμίσια τ. ὑταρχόντων, Lk 19:8.
2. As neut. subst., τὸ ἥμισυ, the half; ἥ. (anarth.), a half: c. gen., ἥ. καιροῦ, Re 12:14; ἕως ἡμίσους τ. βασιλείας μου, Mk 6:23; after a cardinal number, ἡμέρας τρεῖς κ. ἥμισυ, Re 11:9, 11.†

ἡμίωρον

G2256 

Occurrences in the NT: 1

*† ἡμίωρον (Rec. -ιον), -ου, τό
(ἥμι, half + ὥρα),
half an hour: Re 8:1.†

ἡνίκα

G2259 

Occurrences in the NT: 2

ἡνίκα, rel. adv. of time,
at which time, when; seq. ἂν, c. subjc., whensoever: II Co 3:15, 16.†

ἤπερ

G2260 

Occurrences in the NT: 1

ἤπερ, v.s. .

ἤπιος

G2261 

Occurrences in the NT: 1

* ἤπιος, -α, -ον,
mild, gentle: I Th 2:7 (WH, R, mg., νήπιος); seq. πρός, II Ti 2:24.†

Ἤρ

G2262 

Occurrences in the NT: 1

Ἤρ (L, Ἥρ), , indecl. (Heb. עֵר),
Er, an ancestor of Jesus: Lk 3:28.†

ἤρεμος

G2263 

Occurrences in the NT: 1

**† ἤρεμος, -ον,
[in LXX: Es 3:13 A*;]
quiet, tranquil (Luc., al.): I Ti 2:2.†
SYN: ἡσύχιος, q.v.

Ἡρῴδης

G2264 

Occurrences in the NT: 43

Ἡρῴδης (Rec. -ώδης), -ου, ὁ,
Herod;
1. Herod the Great: Mt 2, Ac 23:35.
2. Herod Antipas (ὁ τετραάρχης, Mt 14:1): Mt 14:1, 3, 6, Mk 6 8:15, Lk 1:5 3:1, 19 8:3 9:7, 9 13:31 23, Ac 4:27 13:1.
3. Herod Agrippa I: Ac 12:1, 6, 11, 19, 21 (cf. Ἀγρίππας (II)).†

Ἡρῳδιανοί

G2265 

Occurrences in the NT: 3

Ἡρῳδιανοί (Rec. Ἡρω-), -ῶν, οἱ,
Herodians, partisans of Herod (cf. τὸυς τὰ Ἡρῴδου φρονοῦντας, FlJ, Ant., xiv, 15, 10): Mt 22:16, Mk 3:6 12:13.†

Ἡρῳδιάς

G2266 

Occurrences in the NT: 6

Ἡρῳδιάς (Rec. Ἡρω-), -άδος, ἡ,
Herodias, granddaughter of Herod the Great: Mt 14:3, 6, Mk 6:17, 19, 22, Lk 3:19.†

Ἡρῳδίων

G2267 

Occurrences in the NT: 1

Ἡρῳδίων (Rec. Ἡρω-), -ωνος, ὁ,
Herodion: Ro 16:11.†

Ἠσαίας

G2268 

Occurrences in the NT: 22

Ἠσαίας (Rec. Ἠσαΐας), -ου, ο (Heb. יְשַׁעְיָהוּ),
Isaiah, the prophet: Mt 3:3 4:14 8:17 12:17 13:14, 35 15:7, Mk 7:6, Lk 3:4 4:17, Jo 1:23 12:38, 39, 41, Ac 8:28 28:25, Ro 9:27, 29 10:16, 20 15:12; ἀνεγίνωσκεν τ. προφήτην Ἠ., Ac 8:30; ἐν τ. Ἠ., Mk 1:2.†

Ἠσαῦ

G2269 

Occurrences in the NT: 3

Ἠσαῦ, ,
indecl. (Heb. עֵשָׂו, Ge 25:25),
Esau: Ro 9:13(LXX), He 11:20 12:16.†

ἡσσάομαι

ἡσσάομαι, v.s. ἡττάω.

ἥσσων

G2276 

Occurrences in the NT: 2 (KJV)

ἥσσων (Rec. ἥττ-, the Attic literary form), ἧσσον,
inferior, less; neut., τὸ ἧ., adverbially, less: II Co 12:15; εἰς τὸ ἧ., for the worse (opp. to κρεῖττον): I Co 11:17.†

ἡσυχάζω

G2270 

Occurrences in the NT: 5

ἡσυχάζω
[in LXX chiefly for שׁקט;]
to be still;
(a) to rest from labour: Lk 23:56;
(b) to live quietly: I Th 4:11;
(c) to be silent: Lk 14:3, Ac 11:18 21:14 (cf. Jb 32:7, Ne 5:8).†
SYN.: σιγάω (q.v.), σιωπάω.

ἡσυχία

G2271 

Occurrences in the NT: 4

ἡσυχία, -ας, ἡ
(< ἡσύχιος, q.v.), [in LXX for אִישׁוֹן, שָׁלֶו, etc.;]
1. quietness: II Th 3:12.
2. stillness, silence: Ac 22:2, I Ti 2:11, 12.†

ἡσύχιος

G2272 

Occurrences in the NT: 2

ἡσύχιος, -α, -ον
(= the more freq. ἥσυχος; cf. Wi 18:14, Si 25:20), [in LXX: Is 66:2 (נְכֵה־רוּחַ)*;]
quiet, tranquil: I Ti 2:2, I Pe 3:4.†
SYN.: ἤρεμος, of tranquillity arising from without; ἡ., from within (v. Ellic. on I Ti 2:2; but also v. CGT, I Ti 2:2.).†

ἤτοι

G2273 

Occurrences in the NT: 1

ἤτοι disjunct. part.,
whether: Ro 6:16.†

ἡττάω

G2274 

Occurrences in the NT: 3

ἡττάω, -ῶ
(ἡσσ-, II Co 12:13, v.s. ἥσσων), [in LXX for חתת, etc.;] pass.,
1. to be inferior: seq. ὑπέρ, II Co 12:13.
2. to be overcome: absol., II Pe 2:20; c. dat., II Pe 2:19.†

ἥττημα

G2275 

Occurrences in the NT: 2

ἥττημα, -τος, τό,
[in LXX for מַס, Is 31:9(8)*;]
defect, loss, defeat: Ro 11:12 (cf. Is 31:9(8), I Co 6:7 (cf. Field, Notes, 160 f., 171 f.; Lft., Notes, 212).†

ἥττων

ἥττων, v.s. ἥσσων.

ἠχέω

G2278 

Occurrences in the NT: 1

ἠχέω, -ῶ
(< ἦχος), [in LXX for המה, etc.;]
to sound: I Co 13:1 (cf. ἐξ-, κατ-ηχέω).†

ἦχος

G2279 

Occurrences in the NT: 4

ἦχος, -ου, ὁ
(also in late and MGr., -εος, τό, Lk 21:25), [in LXX for חָמוֹן, etc.;]
1. a noise, sound: Ac 2:2; ἦ. θαλάσσης, Lk 21:25; σάλπιγγος, He 12:19.
2. a report: seq. περί, Lk 4:37.†

Θ

Θαδδαῖος

G2280 

Occurrences in the NT: 2

Θαδδαῖος, -ου, ὁ (Aram. תַּדִאַי, תַּדַּי),
Thaddæus: Mt 10:3, Mk 3:18 (WH, mg., Λεββαῖος, q.v.).†

θάλασσα

G2281 

Occurrences in the NT: 90

θάλασσα, -ης, ἡ,
[in LXX chiefly for יָם;]
the sea: Mt 23:15, Mk 11:23, Lk 21:25, Ro 9:27, He 11:12, Ja 1:6, Ju 13, Re 7:1, al.; τὸ πέλαγος τῆς θ. (v. Tr., ut infr.), Mt 18:6; ὁ οὐρανὸς κ. ἡ γῆ κ. ἡ θ., of the whole world, Ac 4:24, al. (Ha 2:7); θ. ὑαλίνη, Re 4:6 15:2; of the Mediterranean, Ac 10:6, 32 17:14; of the Red Sea, ἐρυθρὰ θ., Ac 7:36, I Co 10:1, 2, He 11:29; of an inland lake (as Heb. יָם), θ. τ. Γαλιλαίας, Mt 4:18 15:29, Mk 1:16 7:31; τ. Τιβεριάδος, Jo 21:1; τ. Γ. τ. T., Jo 6:1; of the same, simply ἡ θ., Mt 4:15, Mk 2:13, al.
SYN.: πέλαγος, the vast expanse of open water"; θ., "the sea as contrasted with the land" (Tr., Syn., xiii).

θάλπω

G2282 

Occurrences in the NT: 2

θάλπω,
[in LXX for סכן, etc.;]
to heat, warm; metaph.,
(a) to inflame (Trag.);
(b) to foster, cherish: Eph 5:29, I Th 2:7.†

Θάμαρ

G2283 

Occurrences in the NT: 1

Θάμαρ (Tr., Θαμάρ), (Heb. תָּמָר, Ge 38:6),
Tamar: Mt 1:3.†

θαμβέω

G2284 

Occurrences in the NT: 3

θαμβέω, -ῶ
(θάμβος), [in LXX for בּעת ni., pi., etc.;]
1. to be amazed.
2. In late Gk., to astonish, terrify (II Ki 22:5): pass., Mk 1:27 10:32; seq. ἐπί, c. dat. rei, Mk 10:24.†

θάμβος

G2285 

Occurrences in the NT: 3

θάμβος, -ους, τό,
[in LXX for פַּחַד, etc.;]
amazement: Lk 4:36 5:9, Ac 3:10.†

θανάσιμος

G2286 

Occurrences in the NT: 1

* θανάσιμος, -ον
(< θάνατος),
deadly: Mk 16:[18].†

θανατηφόρος

G2287 

Occurrences in the NT: 1

θανατη-φόρος, -ον
(< θάνατος, φέρω), [in LXX: Nu 18:22 (מוּת), Jb 33:23, IV Mac 8:18, 26 15:26*;]
deadly, death-bringing: Ja 3:8.†

θάνατος

G2288 

Occurrences in the NT: 120

θάνατος, -ου, ὁ (θνήσκω),
[in LXX chiefly for מָוֶת ,מוּת, sometimes דֶּבֶר;]
death;
1. of the death of the body, whether natural or violent: Jo 11:13, Phl 2:27, He 7:23, al; opp. to ζωή, Ro 8:38, Phl 1:20; of the death of Christ, Ro 5:10, Phl 3:10, He 2:9; ῥυέσθαι (σώζειν) ἐκ θ., II Co 1:10, He 5:7; περίλυπος ἕως θανάτου, Mt 26:38, Mk 14:34; μέχρι (ἄχρι) θ., Phl 2:8, Re 2:10; πληγὴ θανάτου, a deadly wound, Re 13:3; ἰδεῖν θάνατον, Lk 2:26, He 11:5; γεύεσθαι θανάτου, Mk 9:1; ἔνοχος θανάτου, Mk 14:64; θανάτῳ τελευτᾶν (Ex 21:17, מוּת יוּמָת), Mk 7:10; death personified, Ro 6:9, I Co 15:26, Re 21:4; pl., of deadly perils, II Co 11:23.
2. Of spiritual death: Jo 5:24 8:51, Ro 7:10, Ja 1:15 5:20, I Jo 3:14 5:16, al.; of eternal death, Ro 1:32 7:5, al.; ὁ θ. ὁ δεύτερος, Re 2:11 21:8 (cf. Cremer, 283 ff.; DB, iii, 114 ff.; DCG, i, 791 f.).

θανατόω

G2289 

Occurrences in the NT: 11

θανατόω, -ῶ,
[in LXX chiefly for מוּת hi., ho., also for הרג, etc.;]
to put to death: c. acc., Mt 10:21 26:59 27:1, Mk 13:12 14:55, Lk 21:16, II Co 6:9, I Pe 3:18; pass., Ro 8:36. Metaph.: Ro 8:13; pass., c. dat, (in relation to), Ro 7:4.†

θάπτω

G2290 

Occurrences in the NT: 11

θάπτω,
[in LXX chiefly for קבר;]
to bury: c. acc., Mt 8:21, 22 14:12, Lk 9:59, 60, Ac 5:6, 9, 10; pass., Lk 16:22, Ac 2:29, I Co 15:4.†

Θαρά

G2291 

Occurrences in the NT: 1

Θαρά (Rec. Θάρα), , indecl. (Heb. תֶּרַח),
Terah (Ge 11): Lk 3:34.†

θαρρέω

G2292 

Occurrences in the NT: 8

θαρρέω, -ῶ
(later form of θαρσέω), [in LXX: Pr 1:21, Ba 4:21, 27, Da LXX 6:16 (17), IV Mac 13:11 17:4*;]
to be of good cheer or courage, to be confident: II Co 5:6, 8, He 13:6; τ. πεποιθήσει, II Co 10:2; seq. εἰς, II Co 10:1; ἐν, II Co 7:16.†
SYN.: τολμάω. "θ. has reference more to the character, τ. to its manifestation" (Thayer, s.v. τολμάω).

θαρσέω

G2293 

Occurrences in the NT: 5

θαρσέω, -ῶ
(v.s. θαρρέω), [in LXX chiefly for יָרֵא, c. neg.;]
to be of good courage: imperat., θάραει, -εῖτε, Mt 9:2, 22 14:27, Mk 6:50 10:49, Jo 16:33, Ac 23:11.†

θάρσος

G2294 

Occurrences in the NT: 1

θάρσος, -ους, τό,
courage: Ac 28:15.†

θαῦμα

G2295 

Occurrences in the NT: 2

θαῦμα, -τος, τό,
[in LXX: Jb 17:8 18:20 20:8 21:5 (שַׂעַר, etc.)*;]
1. a wonder: II Co 11:14.
2. wonder: Re 17:6.†

θαυμάζω

G2296 

Occurrences in the NT: 43

θαυμάζω,
[in LXX for נשׂא, etc.;]
to marvel, wonder, wonder at: absol., Mt 8:10, 27 9:33 15:31 21:20 22:22 27:14, Mk 5:20 15:5, Lk 1:21 (R, txt.; ICC, in l., but v. infr.), Lk 1:63 8:25 11:14 24:41, Jo 5:20 7:15, Ac 2:7 4:13 13:41, Re 17:7, 8; c. acc pers., Lk 7:9; c. acc. rei, Lk 24:12 (WH, R, mg. om.), Jo 5:28, Ac 7:31; θαῦμα μέγα, Re 17:6; πρόσωπον (LXX for נָשָׂא פָּנִים, De 10:17, al.), Ju 16; seq. διά, c. acc., Mk 6:6, Jo 7:21; seq. ἐν, c. dat. obj., Lk 1:21 (? R, mg., but v. supr); seq. ἐπί, c. dat. rei, Lk 2:33 4:22 9:43 20:26, Ac 3:12; περί, Lk 2:18; ὀπίσω, Re 13:3; ὅτι, Lk 11:38, Jo 3:7 4:27, Ga 1:6; εἰ, Mk 15:44, I Jn 3:13. Pass. (Si 38:3, Wi 8:11): seq. ἐν, c. dat. pers., II Th 1:10 (cf. ἐκ-θαυμάζω).†

θαυμάσιος

G2297 

Occurrences in the NT: 1

θαυμάσιος, -α, -ον
(< θαῦμα), [in LXX chiefly for פּלא ni. (n. pl. = נִפְלָאוֹת);]
wonderful; n. pl., wonders: Mt 21:15.†

θαυμαστός

G2298 

Occurrences in the NT: 6

θαυμαστός, -ή, -όν
(< θαυμάζω), [in LXX for פֶּלֶא and cogn. forms (Ps 117(118):22, 23 118(119):129, Is 25:1, al.), יָרֵא ni. (Ex 15:11, Ps 64(65):5, al.), אַדִּיר (Ps 8:1, 9 92(93):4), etc.;]
wonderful, marvellous: Mt 21:42(LXX), Mk 12:11(LXX), Jo 9:30, I Pe 2:9, Re 15:1, 3.†

θεά

G2299 

Occurrences in the NT: 1

* θεά, -ᾶς, ἡ
(fem. of θεός, q.v.),
a goddess: Ac 19:27.†

θεάομαι

G2300 

Occurrences in the NT: 22

θεάομαι, -ῶμαι,
[in LXX: II Ch 22:6 (ראה), To 2:2 13:6, 14, Jth 15:8, II Mac 2:4 3:36, III Mac 5:47*;]
to behold, look upon, contemplate, view (in early writers with a sense of wondering), in NT apparently always in literal, physical sense of "careful and deliberate vision which interprets . . . its object": c. acc. rei, Mt 11:7, Lk 7:24 23:55, Jo 1:14, 32 4:35 11:45, Ac 22:9, I Jn 1:1; c. acc. pers., Mt 22:11, Ac 21:27, Ro 15:24, I Jn 4:12; c. ptcp., Mk 16:[14], Lk 5:27, Jo 1:38, Ac 1:11; seq. ὅτι, Jo 6:5, I Jn 4:14; pass., Mt 6:1 23:5, Mk 16:[11].†
SYN.: v.s. θεωρέω.

θεατρίζω

G2301 

Occurrences in the NT: 1

*† θεατρίζω
(< θέατρον),
to make a spectacle of, expose to contempt (eccl.; ἐκθ-, Polyb.): pass., He 10:33.†

θέατρον

G2302 

Occurrences in the NT: 3

* θέατρον, -ον, τό
(< θεάομαι),
1. a theatre (used also as a place of assembly): Ac 19:29, 31.
2. Collective for οἱ θεαταί, the spectators.
3. = θέα, θέαμα, a spectacle, show: metaph., I Co 4:9.†

θεῖον

G2303 

Occurrences in the NT: 7

θεῖον, -ου, τό,
[in LXX; Ge 19:24, De 29:23 (22), Jb 18:15, Ps 10(11):7, Is 30:33 34:9, Ez 38:22 (גׇּפְרִית), III Mac 2:5*;]
brimstone: Lk 17:29(LXX), Re 9:17, 18 14:10 19:20 20:10 21:8.†

θεῖος

G2304 

Occurrences in the NT: 3

θεῖος, -εία, -εῖον
(< θεός), [in LXX: Ex 31:3 35:31, Jb 27:3 33:4, Pr 2:17 (אֵל, אֱלוֹהַּ, אֱלֹהִים), Si 6:35, II Ma3, III Mac1, IV Mac25*;]
divine: δύναμις, II Pe 1:3; φύσις (for parallel in π., v. MM, Exp., xv), II Pe 1:4; τὸ θ., the Deity (so in cl.; of God, in Philo and FlJ), Ac 17:29.†

θειότης

G2305 

Occurrences in the NT: 1

**† θειότης, -ητος, ἡ
(< θεῖος) [in LXX: Wi 18:9*;]
divine nature, divinity: Ro 1:20 (for ex. from π., v. MM, Exp., xv).†
SYN.: θεότης, deity, godhead, divine personality. θει. = divine nature and properties, a summary term for the attributes of deity, differing from θεότης as quality or attribute from essence.

θειώδης

G2306 

Occurrences in the NT: 1

*† θειώδης, -ες
(< θεῖον),
of brimstone, sulphureous: Re 9:17.†

θέλημα

G2307 

Occurrences in the NT: 62

θέλημα, -τος, τό
(< θέλω), [in LXX chiefly for חָפֶץ, also for רָצוֹן, etc.;]
will,
(a) objectively = that which is willed: Mt 18:14, Lk 12:47, Jo 5:30, I Co 7:37, I Th 5:18, II Ti 2:26, He 10:10, Re 4:11; θ. τ. θεοῦ, Ac 22:14, Ro 2:18 12:2, Eph 1:9, Col 1:9 4:12, I Pe 4:2; τ. κυρίου, Eph 5:17; pl., of precepts, Mk 3:35, WH, mg., Ac 13:22(LXX); ἐστιν τὸ θ., c. gen. pers., seq. ἵνα, Jo 6:39, 40, I Co 16:12; c. inf., I Pe 2:15; c. acc. et inf., I Th 4:3;
(b) subjectively = τὸ θέλειν (cf. θέλησις): Lk 23:25, Jo 1:13, I Pe 3:17, II Pe 1:21; ποιεῖν, Mt 7:21 12:50 21:31, Mk 3:35 (pl., WH, mg., v. supr.), Jo 4:34 6:38 7:17 9:31, Eph 6:6, He 10:7, 9, 36 13:21, I Jn 2:17; γίνεσθαι, Mt 6:10 26:42, Lk 22:42, Ac 21:14; ἡ εὐδοκία (βουλὴ) τοῦ θ., Eph 1:5, 11; ἐν τῷ θ. τοῦ θεοῦ, Ro 1:10; διὰ θ. θεοῦ, Ro 15:32, I Co 1:1, II Co 1:1 8:5, Eph 1:1, Col 1:1, II Ti 1:1; κατὰ τὸ θ. τ. θεοῦ, Ga 1:4, I Pe 4:19, I Jn 5:14; pl., Eph 2:3 (Cremer, 728).†

θέλησις

G2308 

Occurrences in the NT: 1

θέλησις, -εως, ἡ
(θέλω), [in LXX: II Ch 15:15, Pr 8:35 (רָצוֹן), Ez 18:23 (חֵפֶץ), Da LXX 11:45 (צְבִי), To 12:18, Wi 16:25, II Mac 12:16, III Mac 2:26*;]
in colloq. and MGr. = τὸ θέλειν, will: He 2:4.†

θέλω

G2309 

Occurrences in the NT: 208

θέλω (the strengthened form ἐθέλω is found in Hom., and is the more freq. in Attic; v. Rutherford, NPhr., 415 f.),
[in LXX for חפץ ,אבה; c. neg., מאן pi., etc.;]
to will, be willing, wish, desire (more freq. than βούλομαι, q.v., in vernac. and late Gk., also in MGr.; for various views as to its relation to β., v. Thayer, 286; but v. also Bl., §24, s.v.): absol., Ro 9:16, I Co 4:19 12:18, Ja 4:15; τ. θεοῦ θέλοντος, Ac 18:21; c. acc. rei, Mt 20:21, Mk 14:36, Jo 15:7, Ro 7:15, 16, I Co 4:21 7:36, Ga 5:17; c. inf., Mt 5:40, Mk 10:43, Jo 6:21, 67, Ro 7:21, Ga 4:9; c. acc. et inf., Mk 7:24, Lk 1:62, Jo 21:22, 23, Ro 16:19, I Co 14:5, Ga 6:13; οὐ θέλω, Mt 18:30, al.; id. c. inf., Mt 2:18, Mk 6:26, Jo 5:40, I Co 16:7; seq. ἵνα, Mt 7:12, Mk 6:25, Jo 17:24; opp. to ποιέω, πράσσω, ἐνεργέω, Ro 7:15, 19, II Co 8:10, 11, Phl 2:13; seq. (ICG, in l.; Deiss., LAE, 17924), I Co 14:19; θέλων ἐν ταπεινοφροσυνῄ (of his own mere will, by humility, R, mg), Col 2:18; in OT quotations, for Heb. חפץ, c. acc. pers., Mt 27:43; c. acc. rei, Mt 9:13 12:7, He 10:5, 8; c. inf., I Pe 3:10; for אמר, c. inf., Ac 7:28 (v. Cremer, 726 ff.).

θεμέλιος

G2310 

Occurrences in the NT: 11

θεμέλιος, -ον
(< τίθημι), [in LXX for אַרְמוֹן, מוֹסָד, etc.;]
of or for a foundation; as subst., ὁ θ. (sc. λίθος), a foundation stone, foundation: Lk 6:48, 49 14:29 (but v. Deiss., BS, 123); pl., οἰ θ. (cl.), He 11:10, Re 21:14, 19; neut., τὸ θ. (Arist., Phys., vi, 6, 10, LXX and later writers), Ac 16:26; metaph., Ro 15:20, I Co 3:10-12, Eph 2:20, I Ti 6:19, II Ti 2:19, He 6:1.†

θεμελιόω

G2311 

Occurrences in the NT: 5

θεμελιόω, -ῶ,
[in LXX chiefly for יסד;]
to lay the foundation of, to found: c. acc., τ. γῆν, He 1:10(LXX); pass., Mt 7:25, Lk 6:48; metaph., I Pe 5:10 (R, mg., settle); pass., Eph 3:18, Col 1:23.†

θεοδίδακτος

G2312 

Occurrences in the NT: 1

*† θεο-δίδακτος, -ον,
taught of God (cf. διδακτοὶ θεοῦ, Jo 6:45): I Th 4:9.†

θεολὸγος

* θεο-λόγος, -ου, ὁ,
1. one who treats of the Divine nature (applied in cl. to the old poets and philosophers).
2. In eccl., a theologian, divine: Re, tit., Rec.†

θεομαχέω

G2313 

Occurrences in the NT: 1

** θεομαχέω, -ῶ
(< θεομάχος), [in LXX: II Mac 7:19*;]
to fight against God: Ac 23:9 (Rec.).†

θεομάχος

G2314 

Occurrences in the NT: 1

**† θεομάχος, -ον,
[in Sm.: Jb 26:5, Pr 9:18 21:16*;]
fighting against God: Ac 5:39.†

θεόπνευστος

G2315 

Occurrences in the NT: 1

*† θεόπνευστος, -ον
(< θεός, πνέω),
inspired by God: II Ti 3:16.†

θεός

G2316 

Occurrences in the NT: 1307

θεός, -οῦ, ὁ, ἡ (Ac 19:37 only; v. M, Pr., 60, 244), late voc., θεέ (Mt 27:46; cf. De 3:24, al.),
[in LXX chiefly for אֱלֹהִים, also for אֵל and other cognate forms, יהוה, etc.;]
a god or deity, God.
1. In polytheistic sense, a god or deity: Ac 28:6, I Co 8:4, II Th 2:4, al.; pl., Ac. 14:11 19:26, Ga 4:8, al.
2. Of the one true God;
(a) anarthrous: Mt 6:24, Lk 20:38, al.; esp. c. prep. (Kühner3, iii, 605), ἀπὸ θ., Jo 3:2; ἐκ, Ac 5:39, II Co 5:1, Phl 3:9; ὑπό, Ro 13:1; παρὰ θεοῦ, Jo 1:6; παρὰ θεῷ, II Th 1:6, I Pe 2:4; κατὰ θεόν, Ro 8:27, II Co 7:9, 10; also when in gen. dependent on an anarth. noun (Bl., §46, 6), Mt 27:43, Lk 3:2, Ro 1:17, I Th 2:13; as pred., Lk 20:38, Jo 1:1, and when the nature and character rather than the person of God is meant, Ac 5:29, Ga 2:6, al. (M, Th., 14);
(b) more freq., c. art.: Mt 1:23, Mk 2:7, al. mult.; c. prep., ἀπὸ τ. θ., Lk 1:26; ἐκ, Jo 8:42, al.; παρὰ τοῦ θ., Jo 8:40; π. τῷ θ., Ro 9:14; ἐν, Col 3:3; ἐπὶ τῷ θ., Lk 1:47; ἐπὶ τὸν θ., Ac 15:19; εἰς τ. θ., Ac 24:15; πρὸς τ. θ., Jo 1:2; c. gen. pers., Mt 22:32, Mk 12:26, 27, Lk 20:37, Jo 20:17, al.; ὁ θ. μου, Ro 1:8, Phi 1:3, al.; ὁ θ. καὶ πατήρ κ. τ. λ., Ro 15:6, Eph 1:3, Phi 4:20, al.; c. gen. rei, Ro 15:5, 13, 33, II Co 1:3, I Th 5:23; τὰ τ. θεοῦ, Mt 16:23, Mk 12:17, I Co 2:11; τὰ πρὸς τὸν θ., Ro 15:17, He 2:17 5:1; τ. θεῷ, as a superl. (LXX, Jos 3:3), Ac 7:20, II Co 10:4; Hebraistically, of judges (Ps 81(82):6), Jo 10:34(LXX), 35.

θεοσέβεια

G2317 

Occurrences in the NT: 1

θεοσέβεια, -ας, ἡ
(< θεοσεβής), [in LXX: Ge 20:11 (אֱלֹהִים יִרְאַה), Jb 28:28 (אֲדֹנָי id.), Si 1:24, Ba 5:4, IV Mac 7:6, 22, א IV Mac 15:28 א IV Mac 17:15*;]
fear of God, godliness: I Ti 2:10.†

θεοσεβής

G2318 

Occurrences in the NT: 1

θεοσεβής, -ές
(< θεός, σέβομαι), [in LXX for אֱלֹהִים יְרֵא, Ex 18:21, al.;]
God-fearing, godly: Jo 9:31.†
SYN.: εὐσεβής (q.v.), θρῆσκος.

θεοστυγής

G2319 

Occurrences in the NT: 1

* θεοστυγής, -ές
(< θεός, στυγέω),
1. passive, as freq. in cl., hateful to God: Ro 1:30 (R, txt., cf. Lit., Notes, 256).
2. Active, hating God: Ro 1:30 (R, mg., cf. ICC, in l.).†

θεότης

G2320 

Occurrences in the NT: 1

θεότης, -ητος, ἡ,
deity, Godhead: Col 2:9†
SYN.: θειότης, q.v.

Θεόφιλος

G2321 

Occurrences in the NT: 2

Θεόφιλος, -ου
(θεός, φίλος),
Theophilus: Lk 1:3, Ac 1:1.†

θεραπεία

G2322 

Occurrences in the NT: 3

θεραπεία, -ας, ἡ
(θεραπεύω), [in LXX for עֲבָדִים, Ge 45:16 (cf. Es 5:2), etc.;]
1. service.
2. healing: Lk 9:11 (Field, Notes, 60), Re 22:2.
3. Collective, household attendants, servants: Lk 12:42 (LXX, Ge 45:16, Es 5:2, etc.).†

θεραπεύω

G2323 

Occurrences in the NT: 43

θεραπεύω,
[in LXX for ישׁב, etc.;]
1. to do service, serve: c. acc. pers., pass., Ac 17:25.
2. As medical term, to treat (MM, Exp., xv), cure, heal: Mt 12:10, Mk 6:5, Lk 6:7, al.; c. acc. pers., Mt 4:24, Mk 1:34, al.; seq. ἀπό, Lk 5:15 6:18 7:21 8:2, 43; θ. νόσον (μαλακίαν), Mt 4:23, al.
SYN.: ἰάομαι (v. Field, Notes, 60; MM, Exp., l.c.).

θεράπων

G2324 

Occurrences in the NT: 1

θεράπων, -οντος, ὁ,
[in LXX chiefly for עֶבֶד;]
an attendant, servant: He 3:5(LXX).†
SYN.: v.s. διάκονος.

θερίζω

G2325 

Occurrences in the NT: 21

θερίζω
(< θέρος), [in LXX chiefly for קצר;]
to reap: Mt 6:26, Lk 12:24, Ja 5:4; fig., Mt 25:24, 26, Lk 19:21, 22, Jo 4:36-38, II Co 9:6, Ga 6:7, 9, Re 14:15; c. acc., τ. σαρκικά, I Co 9:11; φθοράν, ζωὴν αἰώνιον, Ga 6:8; τ. γῆν, Re 14:16.†

θερισμός

G2326 

Occurrences in the NT: 13

θερισμός, -οῦ, ὁ
(< θερίζω), [in LXX chiefly for קָצִיר;]
harvest;
(a) the act: Jo 4:35;
(b) the time: fig., Mt 13:30, 39, Mk 4:29
(c) the crop: fig., Mt 9:37, 38, Lk 10:2, Re 14:15.†

θεριστής

G2327 

Occurrences in the NT: 2

** θεριστής, -οῦ, ὁ
(< θερίζω), [in LXX: Da LXX Bel32, TH Bel33*;]
a reaper: Mt 13:30, 39.†

θερμαίνω

G2328 

Occurrences in the NT: 6

θερμαίνω
(< θερμός), [in LXX chiefly for חמם;]
to warm, heat; mid., to warm oneself: Mk 14:54, 67, Jo 18:18, 25, Ja 2:16.†

θέρμη

G2329 

Occurrences in the NT: 1

θέρμη, -ης, ἡ,
[in LXX: Jb 6:17, Ps 18(19):6, Ec 4:11 (חמם and derivatives), Si 38:28*;]
heat: Ac 28:3.†

θέρος

G2330 

Occurrences in the NT: 3

θέρος, -ους, τό
(θέρω, to heat), [in LXX chiefly for קַיִץ;]
summer: Mt 24:32, Mk 13:28, Lk 21:30.†

θεσσαλονικεύς

G2331 

Occurrences in the NT: 4

θεσσαλονικεύς, -έως, ὁ,
a Thessalonian: Ac 20:4 27:2, I Th 1:1, II Th 1:1.†

θεσσαλονίκη

G2332 

Occurrences in the NT: 5

θεσσαλονίκη, -ης, ἡ,
Thessalonica, a city of Macedonia: Ac 17:1, 11, 13, Phl 4:16, II Ti 4:10.†

Θευδᾶς

G2333 

Occurrences in the NT: 1

Θευδᾶς
(perh. contr. from Θεόδωρος, but v. MM, Exp., xv), -ᾶ, ὁ,
Theudas: Ac 5:36.†

θεωρέω

G2334 

Occurrences in the NT: 58

θεωρέω, -ῶ
(< θεωρός, a spectator, < θεάομαι), [in LXX chiefly for ראה, חזה;] (pres. and impf. only, exc. Jo 7:3 (fut.), Mt 28:1, Lk 23:48, Jo 8:51, Re 11:12 (aor.); Bl., §24);
1. (cl.), to look at, gaze, behold: absol., Mt 27:55, Mk 15:40, Lk 23:35; seq. πῶς, Mk 12:41; ποῦ, Mk 15:47; c. acc. pers., Jo 6:40, 62 12:45 16:10-19, Ac 3:16 20:38 25:24, Re 11:11, 12; id. c. ptcp., Mk 5:15, Lk 10:18, Jo 6:19 10:12 20:12, 14, I Jn 3:17; c. acc. rei, Mt 28:1, Lk 14:29 21:6 23:48, Jo 2:23 6:2 7:3, Ac 4:13 8:13; id. c. ptcp., Jo 20:6, Ac 7:56 10:11; seq. ὅτι, Ac 19:26.
2. In popular lang. (Kennedy, Sources, 155; Bl., §24, s.v. ὁρᾶν), in pres. and impf. = ὁράω, to see, perceive, discern: seq. ὅτι, Mk 16:4, Jo 4:19 12:19, Ac 19:26 27:10; πόσαι, Ac 21:20; πηλίκος, He 7:4; c. acc. rei, Mk 5:38; id. c. ptcp., Ac 17:16 28:6; c. acc. pers., Mk 3:11, Jo 14:19, Ac 9:7 17:22; πνεῦμα, Lk 24:37; τὸ π., Jo 14:17; seq. ὅτι, Jo 9:8; c. ptcp., Lk 24:39.
3. Hebraistically, to experience, partake of: τ. θάνατον, Jo 8:51 (cf. Ps 88(89):49); τ. δόξαν, Jo 17:24 (cf. ἀνα-, παρα-θερρέω).†

θεωρία

G2335 

Occurrences in the NT: 1

θεωρία, -ας, ἡ
(v.s. θεωρέω), [in LXX: Da LXX 5:7, II Mac 5:26 15:12, III Mac 5:24*;]
1. a viewing.
2. = θεώρημα, a spectacle, sight: Lk 23:48 (both senses in cl.).†

θήκη

G2336 

Occurrences in the NT: 1

θήκη, -ης, ἡ
(< τίθημι), [in LXX: Ex 25:26(27) (בַּיִת), Is 6:13 (מַצֶּבֶת) Is 3:26*;]
a receptacle, chest, case: of the sheath of a sword, Jo 18:11.†

θηλάζω

G2337 

Occurrences in the NT: 5

θηλάζω
(< θηλή, a breast), [in LXX chiefly for ינק hi.;]
1. of the mother, to suckle: Mt 24:19, Mk 13:17, Lk 21:23.
2. Of the young, to suck: Mt 21:16; μαστούς, Lk 11:27 (cf. Jb 3:12, Ca 8:1, al.).†

θῆλυς

G2338 

Occurrences in the NT: 5

θῆλυς, -εια, -υ,
[in LXX chiefly for נְקֵבָה;]
female: as subst., ἡ θ., a female, a woman: Ro 1:26, 27; τὸ θ., Mt 19:4, Mk 10:6, Ga 3:28.†

θήρα

G2339 

Occurrences in the NT: 1

θήρα, -ας, ἡ,
[in LXX for צַיִד, טֶרֶף, רֶשֶׁת, and cogn. forms;]
1. a hunting, chase (Hdt., Xen., al.).
2. prey, game (cl.).
3. As in Ps 34(35:8) = רֶשֶׁת, a net: Ro 11:9 (but v. Thayer, s.v.).†

θηρεύω

G2340 

Occurrences in the NT: 1

θηρεύω
(< θήρα), [in LXX for צוּד, etc.;]
to hunt, ensnare, catch: metaph., Lk 11:54.†

θηριομαχέω

G2341 

Occurrences in the NT: 1

*† θηριομαχέω, -ῶ
(< θηρίον, μάχομαι),
to fight with wild beasts (Diod., al.): I Co 15:32.†

θηρίον

G2342 

Occurrences in the NT: 46

θηρίον, -ου, τό
(dimin. of θήρ), [in LXX chiefly for חַיָּה;]
a wild beast, beast: Mk 1:13, Ac 11:6 28:4, 5, Tit 1:12, He 12:20, Ja 3:7, Re 6:8; of Antichrist, Re 11:7, 13-20.†

θησαυρίζω

G2343 

Occurrences in the NT: 8

θησαυρίζω,
[in LXX for צפן, etc.;]
to lay up, store up: of riches, Ja 5:3; id. c. dat. pers., Lk 12:21, II Co 12:14; c. acc. rei, I Co 16:2; θησαυροὺς ἑαυτῷ, Mt 6:19, 20; pass., II Pe 3:7; metaph., ὀργὴν ἑαντῷ, Ro 2:5 (cf. Pr 1:18, Pss. Sol 9:9).†

θησαυρός

G2344 

Occurrences in the NT: 17

θησαυρός, -οῦ, ὁ
(< τίθημι), [in LXX chiefly for אוֹצָר;]
1. a place of safe keeping;
(a) a casket: Mt 2:11;
(b) a treasury (I Mac 3:29 and freq. in cl.);
(c) a storehouse (Ne 13:12, De 28:12, al.): Mt 13:52; metaph., of the soul, Mt 12:35; τ. καρδίας, Lk 6:45.
2. a treasure: Mt 6:19-21 13:44, Lk 12:33, 34, He 11:26;θ. ἐν οὐρανῷ (v. Dalman, Words, 206 ff.), Mt 19:21, Mk 10:21, Lk 18:22; of the knowledge of God through Christ, II Co 4:7; τ. σοφίας κ. γνώσεως, Col 2:3.†

θιγγάνω

G2345 

Occurrences in the NT: 3

θιγγάνω,
[in LXX for נגע, Ex 19:12*;]
1. to touch, handle: Col 2:21, He 12:20(LXX).
2. to injure (like Heb. נגע, and as in Eur., Iph. Aul., 1351): c. gen., He 11:28.†
SYN.: v.s. ἅπτω.

θλίβω

G2346 

Occurrences in the NT: 10

θλίβω,
[in LXX chiefly (ὁ θλίβων) for צוּר;]
to press: c. acc. pers., Mk 3:9; ὁδὸς τεθλιμμένη, a narrow (compressed) way, Mt 7:14. Metaph. (as freq. in LXX), to oppress, afflict, distress: c. acc. pers., II Th 1:6; pass. (Vg., tribulor, tribulationem patior), II Co 1:6 4:8 7:5, I Th 3:4, II Th 1:7, I Ti 5:10, He 11:37 (cf. ἀπο-, συν-θλίβω).†

θλίψις

G2347 

Occurrences in the NT: 45

θλίψις (LTr., θλῖψις), -εως, ἡ
(< θλίβω), [in LXX for צָרָה, etc.;]
pressure (Arist.). In LXX and NT metaph., tribulation, affliction, distress: Mt 24:9, 21, 29, Mk 13:19, 24, Jo 16:21, Ac 7:11 11:19, Ro 12:12, II Co 1:4, 8 4:17 6:4 7:4 8:2, 13, Phl 4:14, II Th 1:6, Ja 1:27, Re 1:9 2:9, 22 7:14; c. ἀνάγκη (q.v.), I Th 3:7; στενοχωρία (which from the order of the words would appear to be the stronger term), Ro 2:9 8:35; διωγμός, Mt 13:21, Mk 4:17, II Th 1:4; θ. ἔχω, Jo 16:33, I Co 7:28, Re 2:10; ἔρχεσθαι ἐπί, Ac 7:11; ἐν θλίψει, I Th 1:6; pl., Ac 7:10 14:22 20:23, Ro 5:3, Eph 3:13, I Th 3:3, He 10:33; τ. Χριστοῦ, Col 1:24; θ. τῆς καρδίας, II Co 2:4; θ. ἐγείρειν, Phl 1:17.†
SYN.: ἀνάγκη, διωγμός, στενοχωρία (v. supr., and cf. Tr., Syn, § lv; Lft., Notes, 45).

θνήσκω

G2348 

Occurrences in the NT: 9

θνήσκω,
[in LXX chiefly for מות;]
to die; pf. (M, Pr., 114), to be dead: Mt 2:20, Mk 15:44, Lk 7:12 8:49, Jo 11:44 19:33, Ac 14:19 25:19; metaph., of spiritual death, I Ti 5:6 (cf. ἀπο-, συν-απο-θνήσκω).†

θνητός

G2349 

Occurrences in the NT: 6

θνητός, -ή, -όν
(< θνήσκω), [in LXX: Pr 3:13 20:24 (אָדָם), Jb 30:23 (חַי), Is 51:12 (מוּת), Wi 9:14 15:17, II Mac 9:12, III Mac 3:29*;]
subject to death, mortal: Ro 6:12 8:11, I Co 15:53, 54, II Co 4:11 5:4.†

θορυβάζω

Occurrences in the NT: 1

*† θορυβάζω
(< θόρυβος), = τυρβάζω (q.v.),
to disturb, trouble: pass., Lk 10:41.†

θορυβέω

G2350 

Occurrences in the NT: 4

θορυβέω, -ῶ
(< θόρυβος), [in LXX: Na 2:3(4) (רעל ho.), Da LXX 8:17 (בּעת ni.), Jg 3:26, Wi 18:19, Si 40:6*;]
1. to make a noise or uproar: mid., of loud and ostentatious lamentation, Mt 9:23, Mk 5:39, Ac 20:10.
2. Trans., to trouble, throw into confusion: τ. πόλιν, Ac 17:5.†

θόρυβος

G2351 

Occurrences in the NT: 7

θόρυβος, -ου, ὁ,
[in LXX for הָמוֹן, etc.;]
a noise, uproar, tumult, as of an excited mob: Mt 26:5 27:24, Mk 14:2, Ac 20:1 21:34 24:18; of mourners, = ὄχλος θορυβούμενος, Mk 5:38.†

θραύω

G2352 

Occurrences in the NT: 1

θραύω,
[in LXX for רצץ (De 28:33, Is 42:4 58:6), etc.;]
to break in pieces, shatter; metaph., to break down: Lk 4:18(LXX).†

θρέμμα

G2353 

Occurrences in the NT: 1

* θρέμμα, -τος, τό
(τρέφω);
1. a nurseling, esp. of animals (Eur., Plat., al.).
2. cattle: Jo 4:12.†

θρηνέω

G2354 

Occurrences in the NT: 4

θρηνέω, -ῶ
(< θρῆνος), [in LXX chiefly for ילל hi., also for קין pil., etc.;]
1. intrans., to lament, wail: Mt 11:17, Lk 7:32, Jo 16:20.
2. Trans., to bewail: c. acc. pers., Lk 23:27.†
SYN.: κλαίω, κόπτομαι, λυπέομαι, πενθέω (v. Tr., Syn., § lxv).

θρῆνος

G2355 

Occurrences in the NT: 1

θρῆνος, -ου, ὁ,
[in LXX chiefly for קִינָה;]
a lamentation: Mt 2:18, Rec.†

θρησκεία

G2356 

Occurrences in the NT: 4

**† θρησκεία (-κία, T), -ας, ἡ
(< θρῆσκος), [in LXX: Wi 14:18, 27, Si 22:5 A, IV Mac 5:6, 13*;]
religion in its external aspect (MM, Exp., xv), worship: Ac 26:5, Ja 1:26, 27; θ. τῶν ἀγγέλων, Col 2:18.†
SYN.: v.s. θρῆσκος.

θρῆσκος

G2357 

Occurrences in the NT: 1

* θρῆσκος
(-κός, WH), -ου, ὁ
religious, careful of the outward forms of divine service (see previous word): Ja 1:26.†
SYN.: εὐσεβής, θεοσεβής, δεισιδαίμων (v. Tr., Syn., § xlviii).

θριαμβεύω

G2358 

Occurrences in the NT: 2

*† θριαμβεύω
(< θρίαμβος, 1. a festal hymn to Bacchus. 2. The Roman triumphus),
1. to triumph (and rarely, c. acc., to triumph over; so perh. Col 2:15, but v. infr.).
2. to lead in triumph: c. acc. pers., II Co 2:14; hence, generally, to make a spectacle or show of: Col 2:15 (but v. supr.; cf. MM, Exp., xv; and esp. Field, Notes, 181).†

θρίξ

G2359 

Occurrences in the NT: 15

θρίξ, τριχός, ἡ,
[in LXX chiefly for שֵׂעָר;]
hair;
(a) of the head: Mt 3:4 5:36 10:30, Lk 7:38, 44 12:7 21:18, Jo 11:2 12:3, Ac 27:34, I Pe 3:3, Re 1:14;
(b) of animals: Mk 1:6, Re 9:8.†

θροέω

G2360 

Occurrences in the NT: 3

θροέω, -ῶ
(< θρόος, a noise, tumult), [in LXX: Ca 5:4 (המה*;] in cl.,
1. to cry aloud, make an outcry.
2. to utter aloud.
3. In NT (and LXX), pass., to be troubled, as by an alarm: Mt 24:6, Mk 13:7, Lk 24:37 (WH, mg.), II Th 2:2 (cf. Kennedy, Sources, 126).†

θρόμβος

G2361 

Occurrences in the NT: 1

* θρόμβος, -ου, ὁ
(< τρέφω, in primary sense to thicken),
a lump, a clot of blood (DCG, ii, 685b): αἵματος, Lk 22:44 (WH, R, mg. omit the passage, v. WH, App., 64 ff.).†

θρόνος

G2362 

Occurrences in the NT: 62

θρόνος, -ου, ὁ
[in LXX chiefly for כִּסֵּא, Ex 11:5, al.;]
in Hom., a seat, chair. Later, a throne, chair of state, seat of authority; of kings: metaph., of God, Mt 5:34, Ac 7:49(LXX), Re 1:4, al.; by meton., for kingly power, sovereignty, Lk 1:32, 52, Ac 2:30; for an angelic hierarchy, Col 1:16; of Christ, Mt 19:28, Re 3:21, al.; of Satan, Re 2:13; τ. θηρίου, Re 16:10; of the Apostles, Mt 19:28, Lk 22:30, cf. Re 20:4; of πρεσβύτεροι, Re 4:4 11:16 (on θ. τῆς χάριτος, He 4:16, v. Westc., in l.; Deiss., BS, 135).

Θυάτειρα

G2363 

Occurrences in the NT: 4

Θυάτειρα, -ων, τά
(-ας, ἡ, Re 1:11 L; cf. WH, App., 156),
Thyatira, a city of Lydia: Ac 16:14, Re 1:11 2:18, 24.†

θυγάτηρ

G2364 

Occurrences in the NT: 28

θυγάτηρ, -τρός, ἡ
(for use of vocat., cf. M, Pr., 71; WH, App, 158), [in LXX for בַּת (Ge 5:4, al.), exc. Jg 21:14 B, II Ch 21:17 (אִשָּׁה);]
a daughter: Mt 9:18 10:35, 37 14:6 15:22, 28, Mk 5:35 6:22 7:26, 29, Lk 2:36 8:42, 49 12:53, Ac 2:17(LXX) 7:21 21:9, He 11:24. In NT, as in OT, not in cl.;
(a) as a form of friendly address (cf. Ru 2:2, 22 al.): Mt 9:22, Mk 5:34, Lk 8:48;
(b) metaph.: sc. κυρίου, II Co 6:18 (cf. Is 43:6);
(c) of posterity: θ. Ἀαρών, Lk 1:5; Ἀβραάμ, Lk 13:16 (cf. Is 16:2, IV Mac 15:28, al);
(d) of habitation: θ. Σιών, Ἱερουσαλήμ, Mt 21:5(LXX), Lk 23:28, Jo 12:15 (cf. Is 1:8, Za 9:9, al.).†

θυγάτριον

G2365 

Occurrences in the NT: 2

* θυγάτριον, -ου, τό
(dimin. of θυγάτηρ),
a little daughter, a term of endearment used in late Gk. (cf. B1., § 27, 4): Mk 5:23 7:25.†

θύελλα

G2366 

Occurrences in the NT: 1

θύελλα, -ης, ἡ
(< θύω), [in LXX De 4:11 5:22 (19) (עֲרָפֶל), Ex 10:22*;] (poët. in cl.),
a hurricane, cyclone, whirlwind: He 12:18.†
SYN.: λαῖλαψ (q.v.).

θύινος

G2367 

Occurrences in the NT: 1

**† θύινος (usually θύϊνος, as Rec.), -η, -ον
(< θυία, θύα, an African aromatic tree, with ornamentally veined wood of varying colour, = Lat. citrinus), [in Sm.: III Ki 10:11 (אַלְמֻגִּים)*;]
thyine: ξύλον, Re 18:12 (Diosc.).†

θυμίαμα

G2368 

Occurrences in the NT: 6

θυμίαμα, -τος, τό
(< θυμιάω), [in LXX chiefly for קְטֹרֶת;]
fragrant stuff for burning, incense: ἡ ὥρα τοῦ θ., Lk 1:10; θυσιαστήριον τοῦ θ. (Ex 30:27, al.), Lk 1:11; pl., Re 5:8 8:3, 4 18:13.†

θυμιατήριον

G2369 

Occurrences in the NT: 1

θυμιατήριον, -ου, τό
(< θυμιάω), [in LXX: II Ch 26:19, Ez 8:11 (מִקְטֶרֶת), IV Mac 7:11*;]
1. as in cl. (Hdt., iv, 162; Thuc., vi, 46) and LXX, a censer: He 9:4 (but v. infr., and cf. Westc., in l.).
2. As in Philo., rer. div., § 46, FlJ, Ant., iv, 2, 4, al., the altar of incense: He 9:4 (but v. supr. and cf. MM, Exp., xv).†

θυμιάω

G2370 

Occurrences in the NT: 1

θυμιάω, -ῶ
(< θύω), [in LXX (with -άζω) chiefly for קטר pi., hi.;]
to burn incense: Lk 1:9.†

θυμομαχέω

G2371 

Occurrences in the NT: 1

*† θυμομαχέω, -ῶ
(θυμός, μάχομαι),
to fight desperately, have a hot quarrel: c. dat. pers., Ac 12:20.†

θυμός

G2372 

Occurrences in the NT: 18

θυμός, -οῦ, ὁ
(< θύω), [in LXX most freq. for אַף, also for חֵמָה, חָרוֹן, etc., 30 words in all;]
passion, hot anger, wrath: He 11:27; ὀργὴ καὶ θ., Ro 2:8, cf. Col 3:8; πικρία κ. θ., Eph 4:31; πλησθῆναι, πλήρης θυμοῦ, Lk 4:28, Ac 19:28; θ. ἔχειν, Re 12:12; οἶνος τ. θυμοῦ τ. πορνείας (cf. Je 28 (51):7), Re 14:8 18:3 (cf. Re 17:2); οἶνος τ. θ. τ. θεοῦ, Re 14:10; id., τ. ὀργῆς τ. θεοῦ, Re 16:19 19:15; ὁ θ. τ. θεοῦ, Re 14:19 15:1, 7 16:1; pl., impulses or outbursts of anger: ἔρις, ζῆλος, θυμοὶ, ἐριθίαι, II Co 12:20, Ga 5:20 (Cremer, 287, 733).†
SYN.: ὀργή, παροργισμός.

θυμόω

G2373 

Occurrences in the NT: 1

θυμόω, -ῶ
(θυμός), [in LXX (chiefly in pass.) for חרה, אף חרה, אָנֵף hith., etc.;] (no act. in Attic.); pass. (and mid.),
to be wroth or very angry: Mt 2:16.†

θύρα

G2374 

Occurrences in the NT: 40

θύρα, -ας, ἡ,
[in LXX chiefly for פֶּתַח, also for דַּל, דֶּלֶת, etc.;]
a door: κλείειν (ἀποκ-) τὴν θ., Mt 6:6, Lk 13:25; pass., Mt 25:10, Lk 11:7, Jo 20:19, 26, Ac 21:30; ἀνοίγειν, Ac 5:19; pass., Ac 16:26, 27; κρούειν, Ac 12:13; διὰ τῆς θ., Jo 10:1, 2; πρὸς τὴν θ., Mk 1:33 11:4 (WH om. τήν), Ac 3:2; τὰ πρὸς τὴν θ., the space by the door, Mk 2:2; πρὸς τῇ θ., Jo 18:16; ἐπὶ τῇ θ, Ac 5:9; πρὸ τῆς θ., Ac 12:6; ἐπὶ τῶν θ., Ac 5:23; ἡ θ. τ. μνημείου, Mt 27:60, Mk 15:46 16:3. Metaph., of Christ, ἡ θ. τ. προβάτων, Jo 10:7, 9; of the Kingdom of Heaven, Lk 13:24; of opportunities, θ. πίστεως, Ac 14:27; θ. μεγάλη, I Co 16:9; θ. τ. λόγου, Col 4:3; θ. ἀνεῳγμένη (ἠνεῳγ-), II Co 2:12, Re 3:8 4:1; of Christ, ἑστηκὼς ἐπὶ τὴν θ. καὶ κρούων, Re 3:20; of his second coming, ἐπὶ θύραις εἶναι, Mt 24:33, Mk 13:29; πρὸ θυρῶν ἑστηκέναι, Ja 5:9.†

θυρεός

G2375 

Occurrences in the NT: 1

θυρεός, -οῦ, ὁ
(< θύρα), [in LXX for מָגֵן, צִנָּה;]
1. in Hom., a door-stone.
2. In late Gk. (Polyb., Plut.), the scutum, a large oblong shield: θ. τ. πίστεως, Eph 6:16 (cf. Wi 5:20, where ὁσιότης is likened to the ἀσπίς, the clypeus or small round shield of the light-armed soldier).†

θυρίς

G2376 

Occurrences in the NT: 2

θυρίς, -ίδος, ἡ
(dim. of θύρα), [in LXX chiefly for חַלּוֹן;]
a window: Ac 20:9, II Co 11:33.†

θυρωρός

G2377 

Occurrences in the NT: 4

θυρωρός, -οῦ, ὁ, ἡ
(< θύρα, + οὖρος, a guardian), [in LXX: IV Ki 7:11 (שׁוֹעֵר), Ez 44:11 (פְּקֻדָּה), II Ki 4:6, I Es 7*;]
a door-keeper, porter: , Mk 13:34, Jo 10:3; , Jo 18:16, 17.†

θυσία

G2378 

Occurrences in the NT: 28

θυσία, -ας, ἡ
(θύω), [in LXX chiefly for מִנְחָה, זֶבַח;]
1. actively, an offering, sacrifice (Hdt., al.).
2. Objectively, that which is offered, a sacrifice: Mt 9:13 12:7(LXX), Mk 9:49 (WH, mg.), Eph 5:2, He 10:5, 26; pl. (as usually in cl.), Mk 12:33, Lk 13:1, He 9:23 10:1, 8, (θ. καὶ προσφοράς); θ. ἀνάγειν, Ac 7:41; ἀναφέρειν, He 7:27; προσφέρειν, Ac 7:42, He 5:1 8:3 (δῶρά τε καὶ θ.) 10:11, 12 11:4; δοῦναι, Lk 2:24; pass., He 9:9; διὰ τῆς θ. αὐτοῦ, He 9:26; ἐσθίειν τὰς θ. (Le 7:15 ff.), I Co 10:18. Metaph., Phl 4:18, He 13:16; θ. πνευματικαί, I Pe 2:5; θ. ζῶσα, Ro 12:1; θ. αἰνέσεως, He 13:15; θ. . . . τ. πίστεως, Phl 2:17.†

θυσιαστήριον

G2379 

Occurrences in the NT: 23

θυσιαστήριον, -ου, τό
(< θυσιάζω, to sacrifice), [in LXX (where the word first appears) very freq., nearly always for מִזְבֵּחַ;]
an altar:
(a) generally, Ja 2:21; pl., Ro 11:3(LXX); metaph., He 13:10 (v. Westc., in l., and esp. his add. note on the history of the word, 455 ff.);
(b) of the altar of burnt-offering in the Temple, Mt 5:23, 24 23:18-20, 35, Lk 11:51, I Co 9:13 10:18, He 7:13, Re 11:1;
(c) of the altar of incense in the sanctuary (Ex 30:1, al.), Lk 1:11; symbolically in Heaven, Re 6:9 8:3, 5 9:13 14:18 16:7 (Cremer, 292).†

θύω

G2380 

Occurrences in the NT: 14

θύω,
[in LXX chiefly for זבח, also for שׁחט, etc.;] as in c1.;
1. to offer first fruits to a god.
2. to sacrifice by slaying a victim, offer sacrifice: Ac 14:13; c. dat. pers., Ac 14:18; id. c. acc. rei, I Co 10:20.
3. to slay, kill: Jo 10:10, Ac 10:13 11:7; c. acc. rei, Lk 15:23, 27, 30; pass., Mt 22:4; τὸ πάσχα (Ex 12:21), Mk 14:12; pass., Lk 22:7, I Co 5:7.†

θωμᾶς

G2381 

Occurrences in the NT: 11

Θωμᾶς, -ᾶ, ὁ (Heb. תְּאוֹם, a twin; cf. δίδυμος),
Thomas the Apostle: Mt 10:3, Mk 3:18, Lk 6:15, Jo 11:16 14:5 20:24-28 21:2, Ac 1:13.†

θώραξ

G2382 

Occurrences in the NT: 5

θώραξ, -ακσς, ὁ,
[in LXX chiefly for שִׁרְיוֹן and cogn. forms;]
a breastplate: Re 9:9, 17; θ. τ. δικαιοσύνης, Eph 6:14 (cf. Is 59:17, Wi 5:18(19)); θ. πίστεως, I Th 5:8.†

Ι

Ι, ι, ἰῶτα, τό, indecl.,
iota, the ninth letter. As a numeral, ιʹ = 10, ι͵ = 10,000.

Ι

Ι, ι, ἰῶτα, τό, indecl.,
iota, the ninth letter. As a numeral, ιʹ = 10, ι͵ = 10,000.

Ι

Ι, ι, ἰοτα, τό, indecl.,
iota, the ninth letter. As a numeral, ιʹ = 10, ι͵ = 10,000.

Ι

Ἰάειρος

G2383 

Occurrences in the NT: 2

Ἰάειρος, -ου, ὁ (Heb. יָאִיר, Nu 32:41),
Jairus: Mk 5:22, Lk 8:41.†

Ἰακώβ

G2384 

Occurrences in the NT: 27

Ἰακώβ, , indecl. (Heb. יַעֲקֹב),
Jacob;
1. The patriarch: Mt 1:2 8:11, Jo 4:5, 6, Ac 7:8, al,; as in Heb. (cf. Nu 23:7, Is 41:8, Si 23:12, al.), of his descendants, Ro 11:26(LXX).
2. The father-in-law of Mary: Mt 1:15, 16 (on the form as distinct from that of the next word, v. Deiss., BS, 3161)

Ἰάκωβος

G2385 

Occurrences in the NT: 42

Ἰάκωβος, -ου, ὁ (Heb., v. previous word),
James;
1. Son of Zebedee: Mt 4:21, Mk 1:19, 29, Ac 1:13 12:2, al.
2. Son of Alphæus: Mt 10:3, Mk 2:14, al.; commonly identified with Ἰ. ὁ μικρός, James the little, son of Mary (v.s. Μαρία, 3; Κλωπᾶς), Mt 27:56, Mk 15:40 16:1 (cf. Jo 19:25).
3. The Lord's brother (v.s. ἀδελφός): Mt 13:55, Mk 6:3, Ac 12:17, al., I Co 15:7 (probably), Ga 1:19 2:9, 12, Ja 1:1, Ju 1.
4. The father of the apostle, Ἰούδας Ἰακώβου: Lk 6:16, Ac 1:13.

ἴαμα

G2386 

Occurrences in the NT: 3

ἴαμα, -τος, τό
(< ἰάομαι), [in LXX for מַרְפֵּא (II Ch 36:16, Ec 10:4, Je 40 (33):6), etc.;]
1. most freq. in cl., a means of healing, remedy (Thuc., al.; Wi 11:4 10:9).
2. = ἴασις (q.v.), a healing (Plat.; Je 40 (33):6): pl., I Co 12:9, 28, 30.†

Ἰαμβρῆς

G2387 

Occurrences in the NT: 1

Ἰαμβρῆς, ,
Jambres (cf. Ex 7:11, 12): II Ti 3:8.†

Ἰανναί

G2388 

Occurrences in the NT: 1

Ἰανναί (Rec. -νά), ,
Jannai: Lk 3:24.†

Ἰαννῆς

G2389 

Occurrences in the NT: 1

Ἰαννῆς, ,
Jannes (cf. Ἰαμβρῆς): II Ti 3:8.†

ἰάομαι

G2390 

Occurrences in the NT: 28

ἰάομαι, -ῶμαι,
[in LXX for רפא (Ge 20:17, al.), exc. Is 30:26 61:1 (חבשׁ);]
to heal: c. acc. pers., Lk 5:17 6:19 9:2, 11, 42 14:4 22:51, Jo 4:47, Ac 9:34 10:38 28:8; pass., Mt 8:8, 13 15:28, Lk 7:7 8:47 17:15, Jo 5:13; id. seq. ἀπό, Mk 5:29, Lk 6:17; fig., of spiritual healing, Mt 13:15, Jo 12:40, Ac 28:27(LXX); pass., He 12:13, Ja 5:16, I Pe 2:24.†
SYN.: θεραπεύω, q.v.

Ἰάρετ

G2391 

Occurrences in the NT: 1

Ἰάρετ (Rec. -ρέδ, L, Ἰάρεθ), (Heb. יֶרֶד, LXX Ἰάρεδ, FlJ, Ἰάρεδος),
Jared (Ge 5:15): Lk 3:37.†

ἴασις

G2392 

Occurrences in the NT: 3

ἴασις, -εως, ἡ
(< ἰάομαι), [in LXX chiefly for מַרְפֵּא;]
a healing, cure: Ac 4:22, 30; pl., Lk 13:32.†
SYN.: v.s. θεραπεία, 2; ἴαμα, 2.

ἴασπις

G2393 

Occurrences in the NT: 4

ἴασπις, -ιδος, ἡ,
[in LXX: Ex 28:18 36:18 (39:11) (יַהֲלֹם), Is 54:12 (כַּדְכֹּד), Ez 28:13 (יָשְׁפֵה, v. BDB, Lex., s.v.)*;]
jasper, apparently not the modern stone of that name, but a translucent stone (DB, s.v.): Re 4:3 21:11, 18, 19.†

Ἰάσων

G2394 

Occurrences in the NT: 5

Ἰάσων, -ονος, ὁ,
Jason: Ac 17:5-7, 9; perhaps the same, Ro 16:21.†

ἰατρός

G2395 

Occurrences in the NT: 7

ἰατρός, -οῦ, ὁ
(< ἰάομαι), [in LXX for רֹפֵא;]
a physician: Mt 9:12, Mk 2:17 5:26, Lk 4:23 5:31 8:43 (om. WH, R, mg.), Col 4:14 (on the status of physicians, v. MM, Exp., xv.).†

ἴδε

G2396 

Occurrences in the NT: 29

ἴδε (Attic ἰδέ; the "later" accentuation is also found in Hom.; Veitch, 215)
1. prop., 2 aor. imperat. of ὁράω, q.v.
2. As interjection, apart from the construction of the sentence, and used where one or many are addressed, see! behold! lo!: Mt 25:20, 22, 25, Mk 2:24 3:34 11:21 13:1, 21 15:4, 35 16:6, Jo 1:29, 36, 48 3:26 5:14 7:26 11:3, 36 12:19 16:29 18:21 19:4, 14, 26, 27, Ga 5:2.†

ἰδέα

G2397 

Occurrences in the NT: 1

ἰδέα, -ας, ἡ, v.s. εἰδέα.

ἴδιος

G2398 

Occurrences in the NT: 114

ἴδιος, -α, -ον (in Attic usually -ος, -ον),
[in LXX chiefly for pers. suff., also for לָהֶם, etc.; (τὰ ἴ.) בֵּיתוֹ;]
1. one's own;
(a) of that which is private and personal (in cl. opp. to κοινός, δημόσιος; cf. infr. 3);
(b) of property, friends, home, country, etc. (in cl. opp. to ἀλλότριος; in late writers often, like ἑαυτοῦ, with weakened sense, v. M, Pr., 87 ff.; Deiss., BS, 123 f.): Lk 6:41, Jo 1:42 5:43, Ac 2:6 20:28, I Co 11:21, Ga 6:5, II Ti 1:9, He 7:27, Ju 6, al.; πράσσειν τὰ ἴ., I Th 4:11; κατὰ τὰς ἰ. ἐπιθυμίας, II Ti 4:3; οἱ ἴδιοι, Jo 1:11 (M, Pr., 90 f.; Field, Notes, 84) 13:1, Ac 4:23, I Ti 5:8; τὰ ἴδια, one's home (Field, Notes, 84), Lk 18:28, Jo 1:11 16:32 19:27.
2. peculiar, distinct, appropriate, proper: τὸ ἴ. σῶμα, I Co 15:38; ἐν τ. ἰ. τάγματι, I Co 15:23; εἰς τ. τόπον τ. ἴ., Ac 1:25; = αὐτοῦ (v. Deiss., ut. supr.), Mt 22:5, Jo 1:42 (cf. Wi 10:1).
3. Adverbially (v. supr., 1 (a); and cf. WM, 7392);
(a) ἰδίᾳ, severally, separately: I Co 12:11;
(b) κατ’ ἰδίαν, apart, privately, in private: Mt 14:13, 23 20:17, Mk 4:34 7:33, Lk 10:23, Ac 23:19, al.

ἰδιώτης

G2399 

Occurrences in the NT: 5

ἰδιώτης, -ου, ὁ
(< ἴδιος), [in LXX: Pr 6:8 (no Heb.)*;]
1. a private person, as opp. to the State or an official (βασιλεῖς κ. ἰδιῶται, Pr 6:8; and cf. MM, Exp., xv).
2. one without professional knowledge, unskilled, uneducated, unlearned: I Co 14:16, 23, 24 (R, mg., without gifts); ἀγράμματοι κ. ἰ., Ac 4:13; c. dat. (= cl. c. gen. rei), λόγῳ, II Co 11:6.†

ἰδού

G2400 

Occurrences in the NT: 200

ἰδού,
[in LXX chiefly for הִנֵּה,] prop. imperat. 2 aor. mid. of ὁράω, used as a demonstrative particle, with frequency much greater in LXX and NT than in cl. (v. M, Pr., 11),
lo, behold, see: Mt 10:16 11:8 13:3, Mk 3:32, Lk 2:48, I Co 15:51, Ja 5:9, Ju 14, Re 1:7, al.; after gen. absol., Mt 1:20 2:1, 13 12:46, al.; καὶ ἰδού, Mt 2:9 (and freq.), Lk 1:20 10:25, Ac 12:7, al.; in elliptical sentences, taking the place of copula or predicate (like הִנֵּה in Heb.), Mt 3:17, Lk 5:12 22:31, 47, Ac 8:27, 36 al.

Ἰδουμαία

G2401 

Occurrences in the NT: 1

Ἰδουμαία, -ας, ἡ
(Heb. אֱדוֹם), [in LXX: II Ki 8:14, a1.; elsewhere, as Ge 25:30, Ἐδώμ;]
Idumæa: Mk 3:8.†

ἱδρώς

G2402 

Occurrences in the NT: 1

ἱδρώς
(Tr. -ῶς), -ῶτος, ὁ, [in LXX: Ge 3:19 (זֵעָה), II Mac 2:26, IV Mac 7:8*;]
sweat: Lk 22:44 (WH, omit).†

Ἰεζάβελ

G2403 

Occurrences in the NT: 1

Ἰεζάβελ (L, Ἰεζ-; Tr. -βέλ; Rec. -βήλ) , indecl. (Heb. אִיזֶבֶל; LXX as txt.; FlJ, Ἰεζαβέλη),
Jezebel (III Ki 16:31, al.): symbolically, Re 2:20 (v. Swete, in l.).†

Ἱεράπολις

G2404 

Occurrences in the NT: 1

Ἱεράπολις (WH, Ἱερὰ Πόλις), -εως, ἡ,
Hierapolis: a city in the Lycus valley in the Province of Asia: Col 4:13.†

ἱερατεία

G2405 

Occurrences in the NT: 2

ἱερατεία (WH, -ία), -ας, ἡ
(< ἱερατεύω), [in LXX for כּהן pi., כְּהֻנָּה (Ex 29:9, al.), exc. Ho 3:4 (אֵפוֹד)*;]
priesthood, office of priest: Lk 1:9, He 7:5.†

ἱεράτευμα

G2406 

Occurrences in the NT: 2

ἱεράτευμα, -τος, τό
(< ἱερατεύω), [in LXX: βασίλειον ἱ., Ex 19:6 (כֹּהֲנִים מַמְלֶכֶת) 23:22, II Mac 2:17*;]
a priesthood, body of priests: ἱ ἅγιον, I Pe 2:5; βασ. ἱ, I Pe 2:9 (LXX, Ex 19:6).†

ἱερατεύω

G2407 

Occurrences in the NT: 1

ἱερατεύω
(cl. = ἱεράομαι), [in LXX chiefly for כּהן pi.;]
to be a priest, officiate as a priest: Lk 1:8 (the word is freq. in Inscr.; v. LS, s.v.; Deiss., BS, 215; LAE, 70; Cremer, 734).†

Ἰερειχώ

G2410 

Occurrences in the NT: 7

Ἰερειχώ (T, Ἱερ-; Rec. Ἱεριχώ; cf. Bl., § 3, 4, 4; WH, App., 155), , indecl. (Heb. יְרִיחוֹ, יְרֵחוֹ),
Jericho: Mt 20:29, Mk 10:46, Lk 10:30 18:35 19:1, He 11:30.†

Ἰερεμίας

G2408 

Occurrences in the NT: 3

Ἰερεμίας (T, Rec. Ἱερ-; v. WH, § 408), -ου, ὁ (Heb. יִרְמְיָה, יִרְמְיָהוּ),
Jeremiah the prophet: Mt 2:17 16:14 27:9 (a ref. to Za 11:13).†

ἱερεύς

G2409 

Occurrences in the NT: 31

ἱερεύς, -έως, ὁ
(< ἱερός), [in LXX for כָּהֵן;]
a priest: ἱ. τ. Διός, Ac 14:13; of Jewish priests, Mt 8:4 12:4, 5, Mk 1:44 2:26, Lk 1:5 5:14, Jo 1:19, He 8:4, al.; of Christ, He 5:6(LXX) He 10:21; of Christians, Re 1:6 5:10 20:6 (Cremer, 293; on the acc. pl., ἱερεῖς, v. Thack., Gr., 147 f.; Bl., § 8, 2).

Ἱεριχώ

Ἱεριχώ, v.s. Ἱερειχώ.

ἱερόθυτος

Occurrences in the NT: 1

* ἱερόθυτος, -ον (< ἱερός, θύω),
offered in sacrifice: I Co 10:28 (Rec. εἰδωλοθ-).†

ἱερόν

G2411 

Occurrences in the NT: 30

ἱερόν, -οῦ τό, v.s. ἱερός.

ἱεροπρεπής

G2412 

Occurrences in the NT: 1

** ἱεροπρεπής, -ές
(< ἱερός, πρέπει), [in LXX: IV Mac 9:25 11:20*;]
suited to a sacred character, reverend (RV, reverent): Tit 2:3 (cf. Tr., Syn., § xcii).†

ἱερός

G2413 

Occurrences in the NT: 44

ἱερός, -ά, όν,
[in LXX: Ez 28:18 (מִקְדָּשׁ); τό ἱ., I Ch 29:4 (בַּיִת), Ez 45:19 (עֲזָרָה); very freq. in I Es, I-IV Mac;]
1. in Hom., marvellous, mighty, divine.
2. (Also in Hom. and later cl.) consecrated to the deity, sacred: pl., ἱ. γράμματα, II Ti 3:15.
3. As subst.,
(a) (so in Hom.), τὰ ἱ., sacrifices, sacred rites, sacred things: I Co 9:13;
(b) later, τὸ ἱ., a consecrated or sacred place, a temple: τ. Ἀρτέμιδος, Ac 19:27; of the temple at Jerusalem, i.e. the entire precincts or some part thereof (as distinct from ὁ ναός, q.v., the Sanctuary proper): I Co 9:13, and freq. in Gosp. and esp. in Ac, Mt 12:6, Mk 13:3, Ac 4:1, al. (on the use of ἱ. in Imperial Inser., v. Deiss., LAE, 380 f.)

Ἱεροσόλυμα

G2414 

Occurrences in the NT: 62

Ἱεροσόλυμα (WH, Ἰερ-, v. Intr., § 408), -ων, τά (on πᾶσα Ἱ., Mt 2:3, v. WM, 794; M, Pr., 48, 244; Thayer, s.v.), and Ἱερουσαλήμ (WH, Ἰερ-), ἡ., indecl., as always in LXX exc. some parts of Apocr. (Heb. יְרוּשָׁלַיִם, יְרוּשָׁלֵם), the former always in FlJ, Mk, Jo ev. and Mt (exc. Mt 27:37), and most freq. in Lk, the latter always in He, Re, and by St. Paul (exc. Ga 1:17, 18 2:1),
Jerusalem: Mt 2:1, Mk 3:8, Jo 1:19, al.; its inhabitants, Mt 2:3 3:5 23:37, Lk 13:34. Symbolically, ἡ- ἄνω Ἱ., Ga 4:26, contrasted with ἡ νῦν Ἱ., Ga 4:25; Ἱ. ἐπουράνιος, He 12:22; ἡ καινὴ Ἱ., Re 3:12 21:2, 10.

Ἱεροσολυμεῖτης

G2415 

Occurrences in the NT: 2

Ἱεροσολυμεῖτης (WH, Ἰερ-; Rec. -μίτης), -ου, ὁ,
[in LXX: Si 50:27(29) II Mac 4:22, 39 (V* -μήτης) 18:5*;]
an inhabitant of Jerusalem: Mk 1:5, Jo 7:25.†

ἱεροσυλέω

G2416 

Occurrences in the NT: 1

** ἱερο-συλέω, -ῶ
(< ἱερόσυλος, q.v.), [in LXX: II Mac 9:2*;]
to rob a temple (commit sacrilege, R, mg.): Ro 2:22.†

ἱερόσυλος

G2417 

Occurrences in the NT: 1

** ἱερόσυλος, -ον
(< ἱερόν, συλάω), [in LXX: II Mac 4:42 (cf. -λημα, II Mac 4:39; -λία, 13:6)*;]
robbing temples: Ac 19:37.†

ἱερουργέω

G2418 

Occurrences in the NT: 1

**† ἱερουργέω, -ῶ
(< ἱερουργός, a sacrificing priest) [in LXX: IV Mac 7:3 R (cf. -γία, IV Mac 3:30 א R)*;]
to perform sacred rites; c. acc., to minister in priestly service (minister in sacrifice, R, mg.), τὸ εὐαγγέλιον, Ro 15:16.†

Ἱερουσαλήμ

G2419 

Occurrences in the NT: 77

Ἱερουσαλήμ, v.s. Ἱεροσόλυμα.

ἱερωσύνη

G2420 

Occurrences in the NT: 3

ἱερωσύνη, -ης, ἡ
(< ἱερός), [in LXX: I Ch 29:22 (כּהן), I Es 5:38, Si 45:24, I Mac 2:54 3:49 7:9, 21, IV Mac 5:35 7:6*;]
priesthood: He 7:11, 12, 24.†

Ἰεσσαί

G2421 

Occurrences in the NT: 5

Ἰεσσαί (FlJ, -σσαῖος), (Heb. יִשַׁי, Ru 4:17, al.),
Jesse: Mt 1:5, 6, Lk 3:32, Ac 13:22(LXX), Ro 15:12(LXX).†

Ἰεφθάε

G2422 

Occurrences in the NT: 1

Ἰεφθάε (FlJ, -θάς, -οῦ), (Heb. יִפְתָּח),
Jephthah: He 11:32.†

Ἰεχονίας

G2423 

Occurrences in the NT: 2

Ἰεχονίας, -ον, ὁ (Heb. יְהוֹיָכִין, Jehoiakin),
Jechoniah: Mt 1:11, 12.†

Ἰησοῦς

G2424 

Occurrences in the NT: 917

Ἰησοῦς, -οῦ, dat., voc. -οῦ, acc., -οῦν (Heb. יְהוֹשׁוּעַ, יְהֹשֻׁעַ, יֵשׁוּעַ),
1. JESUS: Mt 1:21, al.; ὁ Ἰ, Mt 3:13, al.; Ἰ. Χριστός, Mt 1:1, Mk 1:1, al.; Χρ. Ἰ., Ro 2:26, al.; κύριος Ἰ., Ac 28:31, al.; Ἰησοῦ, voc., Mk 1:24, al.
2. Joshua: Ac 7:45, He 4:8.
3. Jesus, son of Eliezer: Lk 3:29.
4. Jesus, surnamed Justus: Col 4:11.
5. v.s. βαραββᾶς.

ἱκανός

G2425 

Occurrences in the NT: 39

ἱκανός, -ή, -όν
(< ἵκω, ἱκάνω, to reach, attain), [in LXX for דַּי, etc.;]
1. of persons, suffcient, competent, fit: c. inf., Mt 3:11, Mk 1:7, Lk 3:16, I Co 15:9, II Co 3:5, II Ti 2:2; seq. πρός, II Co 2:16; seq. ἵνα, Mt 8:8, Lk 7:6.
2. Of things, in number, quantity or size, sufficient, enough, much, many: absol., ἱκανοί, Lk 7:11 (WH, R, omit) 8:32, Ac 12:12 14:21 19:19, I Co 11:30; ὄχλος ἱ., Mk 10:46, Lk 7:12, Ac 11:24, 26 19:26; κλαυθμός, Ac 20:37; ἀργύρια, Mt 28:12; λαμπάδες, Ac 20:8; λόγοι, Lk 23:9; φῶς, Ac 22:6; ἱ, ἐστιν (cf. רַב לָכֶם, LXX ἱκανούσθω, De 3:26), Lk 22:38; τὸ ἱ. ποιεῖν (Lat. satisfacere; cf. Je 31 (48):30), Mk 15:15; τὸ ἱ. λαμβάνειν (Lat. satis accipere; v. M, Pr., 20 f.), Ac 17:9; of time, ἡμέραι ἱ., Ac 9:23, 43 18:18 27:7; ἱ. χρόνος, Lk 8:27, Ac 8:11 14:3 27:9; pl., Lk 20:9; ἐκ χρόνων ἱ., Lk 23:8; ἀπὸ ἱ. ἐτῶν, Ro 15:23 (WH); ἐφ’ ἱκανόν (cf. II Mac 8:25), Ac 20:11.†

ἱκανότης

G2426 

Occurrences in the NT: 1

* ἱκανότης, -ητος, ἡ
(< ἱκανός),
sufficiency, ability (Plat.): II Co 3:5.†

ἱκανόω

G2427 

Occurrences in the NT: 2

ἱκανόω, -ῶ
(< ἱκανός), [in LXX chiefly for רַב;]
to make sufficient, render fit: c. dupl. acc., II Co 3:6; c. acc. pers. seq. εἰς, Col 1:12.†

ἱκετήριος

G2428 

Occurrences in the NT: 1

ἱκετήριος, -α, -ον
(< ἱκέτης, a suppliant), [in LXX: Jb 40:22(27), II Mac 9:18*;]
of a suppliant; as subst., ἡ ἱ. (sc. ῥάβδος),
1. in cl., an olive-branch, carried by a suppliant.
2. In late Gk. = ἱκεσία, supplication: pl., δεήσεις κ. ἱ., He 5:7.
SYN.: v.s. δέησις.

ἰκμάς

G2429 

Occurrences in the NT: 1

ἰκμάς, -άδος, ἡ,
[in LXX. Je 17:8 (יוּבַל), Jb 26:14 (שֶׁמֶץ)*;]
moisture: Lk 8:6.†

Ἰκόνιον

G2430 

Occurrences in the NT: 6

Ἰκόνιον, -ου, τό,
Iconium, a city of the province of Galatia: Ac 13:51 14:1, 19, 21 16:2, II Ti 3:11.†

ἱλαρός

G2431 

Occurrences in the NT: 1

ἱλαρός, -ά, -όν
(< ἵλαος = ἵλεως, q.v.), [in LXX: Pr 19:12 (רָצוֹן) 22:8, Es 5:1, Jb 33:26, Si 13:26 26:4, III Mac 6:35*;]
cheerful, joyous: II Co 9:7 (Pr 22:8(9)(LXX)).†

ἱλαρότης

G2432 

Occurrences in the NT: 1

ἱλαρότης, -ητος, ἡ
(< ἱλαρός), [in LXX: Pr 18:22 (רָצוֹן)*;]
cheerfulness: Ro 12:8.†

ἱλάσκομαι

G2433 

Occurrences in the NT: 2

ἱλάσκομαι
(< ἵλαος = ἵλεως), [in LXX (cf. Westc., Epp. Jo., 85 f.) for סלח, IV Ki 5:18 24:4, Ps 24(25):11, La 3:42, Da TH 9:19; כּפר pi., Ps 64(65):3 77(78):38 78(79):9; נחם ni., Ex 32:14, Es 4:17*;]
1. in cl., c. acc. pers., to conciliate, appease, propitiate (= ἐξιλάσκομαι, Ge 32:20, Pr 16:14, Ma 1:9, al.).
2. In LXX (Thackeray, Gr., 270, f.), Inscr. (Deiss., BS, 224 f.), and NT, to be propitious, merciful (c. dat. rei, Ps 78(79):9, al.): c. dat. pers. (IV Ki 5:18), Lk 18:13.
3. As in Philo (= ἐξιλάσκ-, in LXX: Ez 43:22, al.), to expiate, make propitiation for: τ. ἁμαρτίας, He 2:17 (Cremer, 301 ff., 735).†

ἱλασμός

G2434 

Occurrences in the NT: 2

ἱλασμός, -οῦ
(< ἱλάσκομαι), [in LXX: Le 25:9, Nu 5:8 (כִּפֻּרִים), Ps 129(130):4, Da TH 9:9 (סְלִיחָה), Am 8:14 (אַשְׁמָה), Ez 44:27 (חַטָּאת), I Ch 28:20, Si 18:20 A, II Mac 3:33*;]
1. an appeasing (Plut.).
2. a means of appeasing, propitiation (Philo; Nu 5:8, Ez 44:27): I Jn 2:2 4:10.
3. In LXX also forgiveness (Ps 129(130):4, Da TH 9:9).†

ἱλαστήριος

G2435 

Occurrences in the NT: 2

ἱλαστήριος, -α, -ον
(< ἱλάσκομαι), [in LXX: IV Mac 17:22; neut., Ex 25:16(17) ff. 31:7 35:12 38:5 (37:6) ff., Le 16:2, 13 ff. Nu 7:89 (כַּפֹּרֶת), Ez 43:14, 17, 20 (עֲזָרָה) Am 9:1 (on the original here, v. Deiss., BS, 127)*;]
propitiatory (μνῆμα, FlJ, Ant., xvi, 7, 1; θάνατος, II Mac, l.c.): of Christ, Ro 3:25; as subst., το ἱ. (sc. ἐπίθεμα, Ex 25:16, 17, where the word first occurs in LXX and where ἱ. ἐ. = כַּפֹּרֶת (q.v. in BDB, s.v.), elsewhere rendered simply τὸ ἱ; cf. Deiss., 124 ff.; Westc., He., in l.), He 9:5.†

ἵλεως

G2436 

Occurrences in the NT: 2

ἵλεως, -ων
(Att. for ἵλαος), [in LXX for חָלִיל, I Ki 14:45, II Ki 20:20, al.; ἵ. εἶναι, סלח, III Ki 8:30 ff., Je 38(31):34, al.;]
propitious, merciful: τ. ἀδικίαις, He 8:12 (Je 38(31):34; cf. III Ki 8:30 ff.); ἵ. σοι (sc. ἔστω ὁ θεός), Mt 16:22 (cf. I Ki 14:45).†

Ἰλλυρικόν

G2437 

Occurrences in the NT: 1

Ἰλλυρικόν, -οῦ, τό,
Illyricum, a region bordering on the Adriatic Sea: Ro 15:19.†

ἱμάς

G2438 

Occurrences in the NT: 4

ἱμάς, -άντος, ὁ,
[in LXX: Is 5:27 (שְׂרוֹךְ), Si 30:35 (33:26), IV Mac 9:11, al;]
a thong, strap: for binding prisoners (IV Mac 9:11, Si 30:35 (33:26)), Ac 22:25; for fastening sandals, Mk 1:7, Lk 3:16, Jo 1:27.†

ἱματίζω

G2439 

Occurrences in the NT: 2

*† ἱματίζω
(< ἱμάτιον),
to clothe: Mk 5:15, Lk 8:35 (elsewhere only in π.; cf. MM, Exp., xv; Deiss., LAE, 78 f.).†

ἱμάτιον

G2440 

Occurrences in the NT: 60

ἱμάτιον, -ου, τό
(dim. of εἷμα, a garment), [in LXX chiefly for בֶּגֶד, also for שִׂמְלָה, שַׂלְמָה, etc.;]
a garment, but in usage always (exc. in p1., v. infr.) of an outer garment, a mantle, cloak (thrown over the χιτών; v. Rutherford, NPhr., 22; DCG, i, 499a): Mt 9:16, 20, 21, Mk 2:21 5:27, 28, 30, Jo 19:2, Ac 12:8, al.; opp. to χιτών, Mt 5:40, Lk 6:29, Ac 9:39; pl., garments, clothes (i.e. the cloak and the tunic), Mt 17:2 26:65 27:31, 35, Mk 5:30 15:20, 24, Jo 19:23, 24, Ja 5:2, al.

ἱματισμός

G2441 

Occurrences in the NT: 5

ἱματισμός, -ού
(< ἱματίζω), [in LXX: Ge 24:53, II Ch 18:29, Ez 16:18, al. (בֶּגֶד); Ex 3:22 12:35, Ru 3:3, al. (שִׂמְלָה), etc.;]
clothing, apparel (usually of sumptuous attire; v. Tr., Syn., § 1): Lk 7:25 9:29, Jo 19:24 (Ps 21:18 (22:19), LXX for לְבוּשׁ), Ac 20:33, I Ti 2:9.†

ἱμείρω

G2442 

Occurrences in the NT: 1

ἱμείρω, [in LXX: Jb 3:21 B3R (ABא, ὁμ-);] I Th 2:8(Rec.), v.s. ὁμείρομαί.

ἵνα

G2443 

Occurrences in the NT: 663

ἵνα,
I. adverb (poët., Hom., al.),
1. of place, where, whither.
2. of circumstance, when.
II. Conjunction,
1. prop., final, denoting purpose or end (cl.), that, in order that, usually the first word in the clause, but sometimes (cl. also) preceded by an emphatic word (Ac 19:4, Ro 11:31 (?), Ga 2:10, al.);
(a) c. optat. (so in cl. after historic tenses): after a pres., Eph 1:17 (but WH, mg., subjc.; v. Burton, § 225, Rem., 2);
(b) c. subjc.: after a pres., Mk 4:21, Lk 6:34, Jo 3:15, Ac 2:25, Ro 1:11, al.; after a pf., Mt 1:22, Jo 5:23, I Co 9:22, al.; after an imperat. (pres. or aor.), Mt 7:1, Mk 11:25, Jo 10:38, I Co 7:5, al.; after a delib. subjc., Mk 1:38, al.; after a fut., Lk 16:4, Jo 14:3, I Co 15:28, al.; after historic tenses (where optat. in cl.; WM, 359 f.; M, Pr., 196 f.), Mk 6:41 (impf.), Jo 4:8 (plpf.), Mk 3:14 (aor.), al.;
(c) in late writers (M, Pr., 35; Burton, §§ 198, 199), c. indic. fut: Lk 20:10, I Pe 3:1, al.;
(d) as often in eccl. writers (Thayer, s.v.), c. indic. pres.: I Co 4:6, Ga 4:17, al. (?; but v. Burton, § 198, Rem.);
(e) εἰς (διὰ) τοῦτο, ἵνα: Jo 18:37, I Ti 1:16, al.; τούτου χάριν, Tit 1:5;
(f) elliptical constructions: omission of the principal verb, Jo 1:8, II Th 3:9, I Jo 2:19, al.; of the final verb, Ro 4:16, II Co 8:13, al.
2. In late writers, definitive, = inf. (WM, 420; Bl., § 69, 1), that;
(a) after verbs of wishing, caring, striving, etc.: θέλω, Mt 7:12, al.; ζητῶ, I Co 4:2 14:12; ζηλόω, I Co 14:1, al.;
(b) after verbs of saying, asking, exhorting: εἰπεῖν, Mt 4:3, al.; ἐρωτῶ, Mk 7:26, al.; παρακαλῶ, Mt 14:36, I Co 1:10, al., etc.;
(c) after words expressing expediency, etc.: συμφέρει, Mt 18:6, Jo 11:50, al.; ἱκανός, Mt 8:8, Lk 7:6; χρείαν ἔχω, Jo 2:25, al, etc.;
(d) after substantives, adding further definition: ὥρα, Jo 12:23 13:1; χρόνος, Re 2:21; συνήθεια, Jo 18:39; μισθός, I Co 9:18.
3. In late writers, ecbatic, denoting the result, = ὥστε, that, so that (M, Pr., 206 ff.; WM, 572; Bl., § 69, 3; Burton, § 223): Ro 11:11, I Co 7:29, I Th 5:4, al. (but v. Thayer, s.v.); so with the formula referring to the fulfilment of prophecy, ἵνα πληρωθῇ, Mt 1:22 2:14 4:14, Jo 13:18, al.

ἱνατί

G2444 

Occurrences in the NT: 6

ἱνατί

Ἰόππη

G2445 

Occurrences in the NT: 10

Ἰόππη (FlJ, id., and also Ἰόπη), -ης, ἡ, (Heb. יָפוֹ),
Joppa: Ac 9 10 11.†

Ἰορδάνης

G2446 

Occurrences in the NT: 15

Ἰορδάνης, -ου, ὁ (Heb. יַרְדֵּן),
the Jordan: Mt 3:5, Mk 1:5, al.

ἰός

G2447 

Occurrences in the NT: 3

ἰός, -οῦ, ὁ,
[in LXX: Ez 24:6, 11, 12 (חֶלְאָה), Ps 139 (140):3 (חֵמָה), al.;]
1. an arrow.
2. rust (Ez 24:6): Ja 5:3 (cf. MM, Exp., xv).
3. poison: fig., Ro 3:13 (Ps 139 (140):3), Ja 3:8.†

Ἰούδα

G2448 

Occurrences in the NT: 6 (KJV)

Ἰούδα, v.s. Ἰούδας.

Ἰουδαία

G2449 

Occurrences in the NT: 45

Ἰουδαία, -ας, ἡ, v.s. Ἰουδαῖος.

Ἰουδαΐζω

G2450 

Occurrences in the NT: 1

Ἰουδαΐζω
(< Ἰουδαῖος), [in LXX: Es 8:17 (יהד hith.)*;]
to conform to Jewish practice, to Judaize: Ga 2:14.†

Ἰουδαϊκός

G2451 

Occurrences in the NT: 1

Ἰουδαϊκός, ή, -όν,
[in LXX: II Mac 8:11 V, 13:21*;]
Jewish: Tit 1:14.†

Ἰουδαϊκῶς

G2452 

Occurrences in the NT: 2

*† Ἰουδαϊκῶς adv.;
in Jewish fashion: Ga 2:14.†

Ἰουδαῖος

G2453 

Occurrences in the NT: 193

Ἰουδαῖος, -αία, -αῖον
(< Ἰούδας),
Jewish: ἀνήρ, Ac 10:28 22:3; ἄνθρωπος, Ac 21:39; ψευδοπροφήτης, 13:6; ἀσχιερεύς, 19:14; γυνή, 16:1 24:24; γῆ, Jo 3:22; χώρα, Mk 1:5. Substantively,
(a) Ἰουδαῖος, ὁ, a Jew: Jo 4:9, Ac 18:24, Ro 2:28; pl., Re 2:9 3:9; οἱ Ἰ., Mt 2:2, Mk 7:3, Jo 2:6, al.; Ἰ. τε καὶ Ἕλληνες, Ac 14:1, al.; κ. προσήλυτοι, Ac 2:10; ἔθνη τε κ. Ἰ., Ac 14:5; οἱ κατὰ τὰ ἔθνη Ἰ., Ac 21:21; of Jewish Christians, Ga 2:13; of the ruling class who opposed Jesus, Jo 1:19 2:18 5:10 11:8 13:33, al.;
(b) Ἰουδαία, -ας, ἡ (sc. γῆ, χώρα, cf. Jo 3:22, Mk 1:5), (Heb. יְהוּדָה), Judæa: Mt 2:1, Lk 1:5, Jo 4:3, al.

Ἰουδαϊσμός

G2454 

Occurrences in the NT: 2

Ἰουδαϊσμός, -οῦ, ὁ
(< Ἰουδαΐζω), [in LXX: II Mac 2:21 8:1 14:38, IV Mac 4:26*;]
Judaism, the observance of Jewish rites: Ga 1:13, 14.†

Ἰούδας

G2455 

Occurrences in the NT: 44

Ἰούδας, , dat. -ᾳ, acc. -αν
(so in LXX, and also rarely, Ἰουδά, indecl.; cf. Thack., Gr., 163), (Heb. יְהוּדָה);
1. Judah, son of Jacob: Mt 1:2, 3, Lk 3:33; φυλή Ἰ., Re 5:5 7:5; by meton., of the tribe, He 7:14; of its confines, γῆ Ἰ., Mt 2:6;πόλις Ἰ., Lk 1:39.
2. Judah (unknown): Lk 3:30.
3. Judas Iscariot (v.s. Ἰσκαριώτης): Mt 10:4, Mk 3:19, Lk 6:16, Jo 6:71 13:2, al.
4. Judas, the Lord's brother (v.s. ἀδελφός): Mt 13:55, Mk 6:3 (prob.), Ju 1.
5. Judas the Apostle, son of James (v.s. Θαδδαῖος): Lk 6:16, Jo 14:22, Ac 1:13.
6. Judas, of Damascus: Ac 9:11.
7. Judas, surnamed Βαρσαββᾶς (q.v.): Ac 15:22, 27, 32.
8. Judas the Galilean: Ac 5:37.

Ἰουλία

G2456 

Occurrences in the NT: 1

Ἰουλία, -ας, ἡ,
Julia: Ro 16:15.†

Ἰούλιος

G2457 

Occurrences in the NT: 2

Ἰούλιος, -ου, ὁ,
Julius: Ac 27:1, 3.†

Ἰουνίας

G2458 

Occurrences in the NT: 1

Ἰουνίας, -α, ὁ
(or Ἰουνία, -ας, ἡ, Junia; AV, H, mg.
Junias: Ro 16:7.†

Ἰοῦστος

G2459 

Occurrences in the NT: 3

Ἰοῦστος, -ου, ὁ,
Justus, the surname of,
1. Joseph Barsabbas: Ac 1:23.
2. Titus, of Corinth: Ac 18:7.
3. Jesus, a Christian of Rome: Col 4:11.†

ἱππεύς

G2460 

Occurrences in the NT: 2

ἱππεύς, -έως (on acc. pl., -εῖς, ν. Bl., § 8, 2; Thack., Gr., 148),
(< ἵππος), [in LXX chiefly for פָּרָשׁ;]
a horseman: Ac 23:23, 32.†

ἱππικός

G2461 

Occurrences in the NT: 1

** ἱππικός, -ή, -όν
(< ἵππος), [in LXX: I Mac 15:33, III Mac 1:1*;]
of a horse or of horsemen, equestrian; as subst., τὸ ἱ. (sc. στράτευμα), cavalry: He 9:16.†

ἵππος

G2462 

Occurrences in the NT: 17

ἵππος, -ου, ὁ,
[in LXX chiefly for סוּס, sometimes for פָּרָשׁ, רֶכֶב;]
a horse: Ja 3:3, Re 6:2 ff. Re 9:7 ff. Re 14:20 18:13 19:11 ff.†

ἶρις

G2463 

Occurrences in the NT: 2

ἶρις, -ιδος, ἡ,
[in LXX: Ex 30:24 (קִדָּה)*, (קֶשֶׁת, Ge 9:13, Ez 1:28, is rendered by τόξον);]
1. Iris, the messenger of the gods.
2. a rainbow or halo: Re 4:3 10:1.
3. The plant Iris (cf. Ex 30:24).†

Ἰσαάκ

G2464 

Occurrences in the NT: 20

Ἰσαάκ
(in MSS. sometimes -σάκ; cf. Deiss., BS, 189; Thack., Gr., 100), , indecl. (in FlJ, Ἴσακος, -ου), (Heb. יִצְחָק),
Isaac (Ge 17:19, al.): Mt 1:2, Ro 9:10, al.

ἰσάγγελος

G2465 

Occurrences in the NT: 1

*† ἰσάγγελος, -ον
(< ἴσος, ἄγγελος),
like or equal to angels: Lk 20:36.†

Ἰσασχάρ

Ἰσασχάρ, Ἰσαχάρ, v.s. Ἰσσαχάρ.

ἰσκαριώθ

G2469 

Occurrences in the NT: 8

ἰσκαριώθ, indecl.
(Mk 3:19 14:10, Lk 6:16, elsewhere -ιώτης; V. infr.) and Ἰσκαριώτης, -ου (Heb. prob. אִישׁ קְרִיּוֹת; v. Swete, Mk., 3:19),
Iscariot: surname of Judas, Mk 3:19 14:10, Lk 6:16 supr., also Mt 10:4 26:14, Mk 14:43 (WH, R, omit), Lk 22:3, Jo 12:4 13:2 14:22; of his father Simon, Jo 6:71 13:26.†

ἴσος

G2470 

Occurrences in the NT: 8

ἴσος
(epic ἶσος, so sometimes Rec.), -η, -ον, [in LXX for כְּ׳, Jb 5:14 Jb 10:10, al.; אֶחָד, Ez 40:5 ff.; II Mac 9:15, IV Mac 13:20, 21, al.;]
equal, the same in size, number, quality, etc.: δωρεά, Ac 11:17; μαρτυρίαι, Mk 14:56, 59; ἴ. ποιεῖν, c. acc. et dat., Mt 20:12; ἑαυτὸν τ. θεῷ, Jo 5:18; τὰ ἴ. ἀπολαβεῖν, Lk 6:34, n. pl., ἴσα, adverbially, Re 21:16; τ. θεῷ, Phl 2:6.†

ἰσότης

G2471 

Occurrences in the NT: 3

ἰσότης, -ητος, ἡ
(< ἴσος), [in LXX: Jb 36:30, Za 4:7*;]
1. equality: II Co 8:13, 14.
2. equity, fairness: τὸ δίκαιον κ. τὴν ἰ., Col 4:1 (for distinction bet. τὸ δ. and ἡ ἰ., v. ICC, in l).†

ἰσότιμος

G2472 

Occurrences in the NT: 1

*† ἰσότιμος, -ον,
(< ἴσος, τιμή),
equally privileged, held in equal honour: πίστις, II Pe 1:1 (R, mg., equally precious, but v Field, Notes, 240; Mayor, in l.).†

ἰσόψυχος

G2473 

Occurrences in the NT: 1

ἰσόψυχος -ον
(< ἴσος, ψυχή), [in LXX: Ps 54(55):13 (כְּעֶרְכִּי)*;]
1. of equal spirit (Æsch., Agam., 1470).
2. like-minded: Phl 2:20.†

Ἰσραήλ

G2474 

Occurrences in the NT: 68

Ἰσραήλ (FlJ, Ἰσράηλος, -ου), , indecl. (Heb. יִשְׂרָאֵל, Ge 32:28),
Israel: ὁ οἶκος Ἰ., Ac 7:42(LXX), al.; λαός, Ac 4:10; υἱοί, Ac 5:21, al.; αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰ., Mt 19:28, al. By meton., for the Israelites, Mt 2:6, Lk 1:54, Ro 11:2, al.; ὁ λαὸς Ἰ., Ac 4:10; γῆ Ἰ., Mt 2:20, 21; βασιλεὺς Ἰ., Mt 27:42, Jo 1:50; ἡ ἐλπὶς τοῦ Ἰ., Ac 28:20; ὁ Ἰ. τοῦ θεοῦ (of Christians), Ga 6:16; ὁ Ἰ. κατὰ σάρκα, I Co 10:18.

Ἰσραηλείτης

G2475 

Occurrences in the NT: 9

Ἰσραηλείτης
(Rec. -λίτης),ου, ὁ, [in LXX: Nu 25:8 (יִשְׂרָאֵל), III Ki 20 (21):1 (יִזְרְעֵאלִי; Luc. Ἰεζραηλίτης), etc.;]
an Israelite, the name expressive of theocratic privilege (v.s. Ἑβραῖος): Ro 9:4 11:1, II Co 11:22; ἀληθῶς Ἰ., Jo 1:48; ἄνδρες Ἰ., Ac 2:22 3:12 5:35 13:16 21:28.†

Ἰσσαχάρ

G2466 

Occurrences in the NT: 1

Ἰσσαχάρ (Rec. Ἰσαχ-, Ἰσασχ- (Elz.), T, -άχαρ), indecl. (FlJ, Ἰσάχαρις, Ἰσάσχ-) (Heb. יִשְׁשָׂכָר, Ge 30:18),
Issachar: Re 7:7.†

ἵστημι

G2476 

Occurrences in the NT: 155

ἵστημι, and in late writers, also ἱστάνω (Veitch, s.v.; Bl., § 23, 2; M, Pr., 55),
[in LXX chiefly for עמד, קוּם, also for נצב ni., hi., יצב hith., etc.].
I. Trans, in pres., impf., fut. and 1 aor. act. and in the tenses of the pass.
1. to make to stand, to place, set, set up, establish, appoint: c. acc. pers., Mk 7:9, Ac 1:23 6:13 17:31, He 10:9; id. seq. ἐπί, c. acc. loc., Mt 4:5, Lk 4:9; ἐν μέσῳ, Mt 18:2, Mk 9:36, Jo 8:[3]; ἐνώπιον, Ac 6:6; παρ’ ἑαυτῷ, Lk 9:47; ἐκ δεξιῶν, Mt 25:33; mid., to place oneself, to stand: Re 18:15; so also pass., to be made to stand, to stand: Mt 2:9, Lk 11:18 19:8, II Co 13:1, al.
2. to set in a balance, to weigh (cl.; LXX for שׁקל, Is 46:6, al.): Mt 26:15.
II. Intrans., in pf., plpf. (with sense of pres. and impf.; M, Pr., 147 f.) and 2 aor. act., to stand, stand by, stand still: Mt 20:32 26:73, Mk 10:49, Lk 8:44, Jo 1:35 3:29, Ac 16:9, al.; seq. ἐν, Mt 6:5, al.; ἐνώπιον, Ac 10:30, al.; πρός, c. dat. loc., Jo 18:16; ἐπί, c. gen. loc., Lk 6:17, Ac 5:23 25:10, al.; ἔμπροσθεν, Mt 27:11; κύκλῳ, Re 7:11; ἐκ δεξιῶν, Lk 1:11; ἐπί, c. acc., Mt 13:2, Re 3:20; παρά, Lk 5:2; ἐκεῖ, Mk 11:5; ὧδε, Mk 9:1; ὅπου, Mk 13:14; ἔξω, Mt 12:46; μακρόθεν, Lk 18:13; πόρρωθεν, Lk 17:12. Metaph., to stand ready, stand firm, be steadfast: I Co 7:37 10:12, Eph 6:11, 13, 14, Col 4:12; τ. πίστει, Ro 11:20; ἐν τ. ἀληθείᾳ, Jo 8:44; ἐν τ. χάριτι, Ro 5:2; ἐν τ. εὐαγγελίῳ, I Co 15:1 (cf. ἀν-, ἐπ-ἀν-, ἐξ-ἀν, ἀνθ-, ἀφ-, δι-, ἐν-, ἐξ-, ἐπ- (-μαι), ἐφ-, κατ-εφ-, συν-εφ-, καθ-, ἀντι-καθ-, ἀπο-καθ-, μεθ-, παρ-, περι-, προ-, συν-ίστημι).

ἱστορέω

G2477 

Occurrences in the NT: 1

** ἱστορέω, -ῶ
(< ἵστωρ, one learned or skilled in) [in LXX: I Es 1:33, 42*;]
1. c. acc. rei, to inquire into, learn by inquiry.
2. C. acc. pers., to inquire of or about.
3. to narrate, record.
4. In late writers, to visit, become acquainted with: Ga 1:18 (v. Ellic., in l., and cf. MM, Exp., xv).†

ἰσχυρός

G2478 

Occurrences in the NT: 29

ἰσχυρός, -ά, -όν
(< ἰσχύω), [in LXX for אֵל, גִּבּוֹר, עָצוּם, חָזָק, etc.;]
strong, mighty, powerful;
(a) of persons, as to body or spirit: Mt 12:29, Mk 3:27, Lk 11:21, 22, I Co 4:10 (opp. to ἀσθενής), He 11:34 (ἐν πολέμῳ), Re 5:2 10:1 18:21 19:18; οἱ πλούσιοι κ. οἱ ἰ., Re 6:15; τὰ ἰ. = οἱ ἰ. (cf. IV Ki 24:15), I Co 1:27; of God (cf. De 10:17), Re 18:8; compar., Mt 3:11, Mk 1:7, Lk 11:22, I Co 1:25 (τὸ ἀσθενὲς τ. θεοῦ) 10:22;
(b) of things: λιμός, Lk 15:14; ἐπιστολαί (βαρεῖαι κ. ἰ.), II Co 10:10; κραυγή, He 5:7; φωνή, Re 18:2; παράκλησις, He 6:18; πόλις, Re 18:10; βρονταί, Re 19:6.†

ἰσχύς

G2479 

Occurrences in the NT: 10

ἰσχύς, -ύος, ἡ,
[in LXX chiefly for כֹּחַ, also for חַיִל, עֹז, גְּבוּרָה, etc.;]
strength, might, power, force, ability: Re 5:12 7:12; ἰ. κ. δύναμις, II Pe 2:11; τ. κράτος τῆς ἰ. (Is 40:26), Eph 1:19 6:10; ἡ δόξα τῆς ἰ., II Th 1:9; ἐξ ἰ., I Pe 4:11; ἐν ὅλῃ τ. ἰ., Mk 12:30, 33(LXX), Lk 10:27(LXX).†
SYN.: δύναμις (q.v., and cf. ICC, Phl 4:13); κράτος (cf. M, Th., I, 1:9).

ἰσχύω

G2480 

Occurrences in the NT: 28

ἰσχύω
(< ἰσχύς), [in LXX for חזק, גִּבּוֹר, עצם, etc.;]
1. to be strong in body: Mt 9:12, Mk 2:17.
2. to be powerful, have power, prevail: Ac 19:20, Re 12:8; seq. κατά, c. gen. pers., Ac 19:16; c. inf., to be able (MM, Exp., xv): Mt 8:28 26:40, Mk 5:4 9:18 (inf. understood) 14:37, Lk 6:48 8:43 13:24 14:6, 29, 30 16:3 20:26, Jo 21:6, Ac 6:10 15:10 25:7 27:16; c. acc., Phl 4:13, Ja 5:16; of things, to avail, be serviceable (MM, Exp., xv): Mt 5:13, Ga 5:6, He 9:17 (cf. ἐν-, ἐξ-, ἐπ-, κατ-ισχύω).†

ἴσως

G2481 

Occurrences in the NT: 1

ἴσως
(< ἴσσς), adv.,
[in LXX for אוּלַי, אַךְ, הֵן, Ge 32:20, Je 5:4, al.;]
1. equally.
2. perhaps: Lk 20:13.†

Ἰταλία

G2482 

Occurrences in the NT: 4

Ἰταλία, -ας, ἡ,
Italy: ἡ Ἰ. (v. Bl., § 46, 11), Ac 18:2 27:1, 6, He 13:14.†

Ἰταλικός

G2483 

Occurrences in the NT: 1

Ἰταλικός, -ή, -όν
(< Ἰταλία),
Italian: σπεῖρα Ἰ., Ac 10:1.†

Ἰτουραία

Ἰτουραία, v.s. Ἰτουραῖος.

Ἰτουραῖος

G2484 

Occurrences in the NT: 1

Ἰτουραῖος, -αία, -αῖον,
[in LXX: I Ch 5:19 A (יְטוּר)*;]
Ituræan (in cl. always ὁι Ἰ., the Ituræans) χώρα (ἡ Ἰτουραίων ὀρεινή, τὰ τῶν Ἰ. μέρη, Strabo, XVI, ii, 16, 20), Lk 3:1 (cf. Exp. (1894), ix, 51 ff., 143 ff., 288 ff.).†

ἰχθύδιον

G2485 

Occurrences in the NT: 2

* ἰχθύδιον, -ου, τό
(dimin. of ἰχθύς),
a little fish: Mt 15:34, Mk 8:7.†

ἰχθύς

G2486 

Occurrences in the NT: 23

ἰχθύς, -ύoς, ὁ,
[in LXX for דָּג, דָּגָה;]
a fish: Mt 7:10, Mk 6:38, al.

ἴχνος

G2487 

Occurrences in the NT: 3

ἴχνος, -εος (-ους), τό,
[in LXX for כַּף, etc.;]
a track, footstep: metaph. (as freq. in cl.), στοιχεῖν τοῖς ἴ., Ro 4:12; περιπατεῖν τοῖς ἴ., II Co 12:18; ἐπακολουθεῖν τοῖς ἴ., I Pe 2:21 (cf. MM, Exp., xv).†

Ἰωάθαμ

G2488 

Occurrences in the NT: 2

Ἰωάθαμ (WH, -θάμ), , indecl. (Heb. יוֹתָם),
Jotham, King of Judah: Mt 1:9.†

Ἰωάνα

G2489 

Occurrences in the NT: 2

Ἰωάνα (TR, -ννα; v. WH, App., 159), -ης, ἡ (Aram יוֺחַן),
Joanna: Lk 8:3 24:10.†

Ἰωανάν

G2490 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

Ἰωανάν (Rec. Ἰωαννᾶς, -ᾶ), indecl. (Heb. יוֹחָנָן),
Joanan (cf. Ἰωάνης): Lk 3:37.†

Ἰωάνης

G2491 

Occurrences in the NT: 135

Ἰωάνης (Rec. -ννης, q.v.; cf. Dalman, Gr., 142; Tdf., Pr., 79; WH, App., 159; Bl., § 3, 10; 10, 2), -ου, dat., -ῃ (but in Mt 11:4, Lk 7:18, 22, Re 1:1, -ει), acc., -ην, ὁ (Heb. יוֹחָנָן, LXX: Ἰωανάν, II Ch 23:1, al.; -ννάν, Je 47 (40):8, al., Aq.), Hellenized form of Ἰωανάν,
John (I Es 8:38(41)*), viz.,
1. John the Baptist: Mt 3:1, al.
2. John the Apostle, son of Zebedee: Mt 4:21, Mk 1:19, Lk 5:10, Ac 1:13, al.
3. The father of St. Peter: Jo 1:43 21:15-17.
4. John surnamed Mark: Ac 12:12, 25 13:5, 13 15:37.
5. The writer of the Apocalypse, traditionally identified with 2: Re 1:1, 4, 9.

Ἰωάννης

Occurrences in the NT: 3

Ἰωάννης (D. Ἰωάθας; v. MM, Exp., xᴠ; Bl., § 10, 2), ,
John: Ac 4:6 13:5, Tr., WH, Re 22:8 (cf. Ἰωάνης).†

Ἰωάννης

G2491 

Occurrences in the NT: 135

Ἰωάνης (Rec. -ννης, q.v.; cf. Dalman, Gr., 142; Tdf., Pr., 79; WH, App., 159; Bl., § 3, 10; 10, 2), -ου, dat., -ῃ (but in Mt 11:4, Lk 7:18, 22, Re 1:1, -ει), acc., -ην, ὁ (Heb. יוֹחָנָן, LXX: Ἰωανάν, II Ch 23:1, al.; -ννάν, Je 47 (40):8, al., Aq.), Hellenized form of Ἰωανάν,
John (I Es 8:38(41)*), viz.,
1. John the Baptist: Mt 3:1, al.
2. John the Apostle, son of Zebedee: Mt 4:21, Mk 1:19, Lk 5:10, Ac 1:13, al.
3. The father of St. Peter: Jo 1:43 21:15-17.
4. John surnamed Mark: Ac 12:12, 25 13:5, 13 15:37.
5. The writer of the Apocalypse, traditionally identified with 2: Re 1:1, 4, 9.

Ἰώβ

G2492 

Occurrences in the NT: 1

Ἰώβ, (Heb. אִיּוֹב),
Job: Ja 5:11.†

Ἰωβήδ

Occurrences in the NT: 3

Ἰωβήδ (WH, -βήλ, Lk 3:32; Rec., RV, Ὠβήδ), , indecl.,
Jobed (Obed): Mt 1:5, Lk 3:32.†

Ἰωβήλ

Ἰωβήλ, v.s. Ἰωβήδ.

Ἰώδα

Occurrences in the NT: 1

Ἰωδά (Rec. Ἰούδα),
Joda: Lk 3:26.†

Ἰωήλ

G2493 

Occurrences in the NT: 1

Ἰωήλ, , indecl. (Heb. יוֹאֵל),
Joel: Ac 2:16.†

Ἰωνάθας

Ἰωνάθας, v.s. Ἰώαννης.

Ἰωνάμ

G2494 

Occurrences in the NT: 1

Ἰωνάμ (Rec. -άν),
Jonam: Lk 3:30.†

Ἰωνᾶς

G2495 

Occurrences in the NT: 9

Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ (Heb. יוֹנָה),
Jonah, the prophet: Mt 12:39-41 16:4, Lk 11:29, 30, 32.†

Ἰωράμ

G2496 

Occurrences in the NT: 3

Ἰωράμ, , indecl. (Heb. יְחוֹרָם),
Joram, Jehoram: Mt 1:8.†

Ἰωρείμ

G2497 

Occurrences in the NT: 1

Ἰωρείμ, , indecl.,
Jorim: Lk 3:29.†

Ἰωσαφάτ

G2498 

Occurrences in the NT: 2

Ἰωσαφάτ, , indecl. (Heb. יְהוֹשָׁפָט),
Jehoshaphat: Mt 1:8.†

Ἰωσείας

G2502 

Occurrences in the NT: 2

Ἰωσείας (-σίας, Rec.), -ου, ὁ (Heb. יֹאשִׁיָּהוּ),
Josiah: Mt 1:10, 11.†

Ἰωσή

G2499 

Occurrences in the NT: 5

Ἰωσή, v.s. Ἰωσῆς.

Ἰωσῆς

G2500 

Occurrences in the NT: 3

Ἰωσῆς, -ῆ (Rec. , Lk 3:29; AV, Jose; v.s. Ἰησοῦς, 3), and -ῆτος (Mk 6:3 15:40, 47), ,
Joses;
1. brother of our Lord: Mk 6:3, Mt 13:55 (Rec., v.s. Ἰωσήφ).
2. Son of Mary: Mt 27:56 (-σήφ, WH, txt), Mk 15:40, 47.
3. v.s. Βαρνάβας.†

Ἰωσήφ

G2501 

Occurrences in the NT: 35

Ἰωσήφ, indecl.
(FlJ, Ἰώσηπος, -ου), (Heb. יוֹסֵף),
Joseph;
1. the Son of Jacob: Jo 4:5, Ac 7:9, 13, 14, 18, He 11:21, 22, Re 7:8.
2. In the genealogy of our Lord,
(a) the son of Matthias: Lk 3:24;
(b) the son Joram: Lk 3:30.
3. The husband of Mary, the Lord's mother: Mt 1:16 ff., Lk 1:27, Jo 1:46, al.
4. One of the brethren of our Lord (v.s. ἀδελφός): Mt 13:55.
5. Son of Mary: Mt 27:56 (-σῆς, WH, mg., RV).
6. Joseph of Arimatbæa: Mt 27:57, 59, Mk 15:43, 45, Lk 23:50, Jo 19:38.
7. v.s. Βαρνάβας.
8. v.s. Βαρσαβᾶς.

Ἰωσήχ

Occurrences in the NT: 1

Ἰωσήχ,
Josech: Lk 3:26.†

Ἰωσίας

Ἰωσίας, v.s. Ἰωσείας.

ἰῶτα

G2503 

Occurrences in the NT: 1

ἰῶτα, τό,
iota (Heb. י, i.e. the smallest letter): Mt 5:18.†

Κ

Κ, κ, κάππα, τό, indecl.,
kappa, k, the tenth letter. As a numeral, κʹ = 20; κ͵ = 20,000.

Κ

Κ, κ, κάππα, τό, indecl.,
kappa, k, the tenth letter. As a numeral, κʹ = 20; κ͵ = 20,000.

Κ

Κ, κ, κάππα, τό, indecl.,
kappa, k, the tenth letter. As a numeral, κʹ = 20; κ͵ = 20,000.

Κ

κἀγώ

G2504 

Occurrences in the NT: 84

κἀγώ v.s. ἐγώ.

καθά

G2505 

Occurrences in the NT: 5

καθά adv.
(for καθ’ ἅ), [in LXX: Ge 7:9 19:8, al. (כַּאֲשֶׁר, כְּ), Is 58:11, Wi 3:10, al. ;]
just as, according as: Mt 27:10(LXX), Lk 1:2, D (cf. Bl., § 78, 1; Phil. Gosp., 8 f.).†

καθαίρεσις

G2506 

Occurrences in the NT: 3

καθ-αίρεσις, -εως, ἡ
(< καθαιρέω), [in LXX: Ex 23:24 (הָרֵס), I Mac 3:43*;]
a pulling down, destruction: fig., κ. ὀχυρωμάτων, II Co 10:4; opp. to οἰκοδομή, II Co 10:8 13:10.†

καθαιρέω

G2507 

Occurrences in the NT: 9

καθ-αιρέω, -ῶ,
[in LXX for נתץ, פּרץ, ירד, etc.;]
1. to take down: c. acc. pers. (the technical term for removal after crucifixion, Field, Notes, 44), Mk 15:36, 46, Lk 23:53, Ac 13:29.
2. to put down by force, pull down, destroy: ἀποθήκας, Lk 12:18 (opp. to οἰκοδομεῖν); δυνάστας, Lk 1:52; ἔθνη, Ac 13:19; pass., Ac 19:27 (diminished, Field, Notes, 129 f.); fig., to refute: λογισμούς, II Co 10:5.†

καθαίρω

G2508 

Occurrences in the NT: 1

καθαίρω
(< καθαρός), [in LXX: Is 28:27 (דּוּשׁ ho.), II Ki 4:6, Je 51:39 א* ;]
to cleanse: of pruning, Jo 15:2 (cf. καθαρίζω).†

καθάπερ

G2509 

Occurrences in the NT: 13

καθάπερ (for καθ’ ἅπερ = καθά) adv.,
[in LXX for כַּאֲשֶׁר, Ge 12:4, Ex 7:6, al.;]
just as, even as: Ro 3:4 4:6 9:13 10:15 11:8 12:4, I Co 10:10 12:12, II Co 1:14 3:13, 18 8:11, I Th 2:11 3:6, 12 4:6, He 4:2.†

καθάπτω

G2510 

Occurrences in the NT: 1

** καθ-άπτω,
[in Sm.: Ca 1:6*;]
1. to fasten on, put upon, c. acc.
2. Act. for mid. (cf. Bl., § 53, 3), to lay hold of, attack: c. gen., χειρός, Ac 28:3.†

καθαρίζω

G2511 

Occurrences in the NT: 31

καθαρίζω
(Hellenistic-FlJ, Inscr.-for Attic καθαίρω, q.v., on the vulgar -ερ-, Mt 8:3, Mk 1:42, v. Bl., § 6, 1; Thackeray, Gr., 74), [in LXX chiefly for טָהֵר;]
to cleanse, make clean.
1. In physical sense: c. acc. rei, fig., Mt 23:25, 26, Lk 11:39; of disease (leprosy), c. acc. pers., Mt 8:2, 3 10:8 11:5, Mk 1:40-42, Lk 4:27 5:12, 13 7:22 17:14, 17; ἡ λέπρα ἐκαθερίσθη (on the spelling v. supr.), Mt 8:3.
2. In ethical sense: τ. καρδίας, Ac 15:9 (cf. Si 38:10); τ. χεῖρας, Ja 4:8; λαὸν ἑαυτῷ, Tit 2:14; τ. ἐκκλησίαν, Eph 5:26; c. acc. pers. (rei), seq. ἀπό (Bl., § 36, 9; Deiss., BS, 216 f.), II Co 7:1, He 9:14, I Jn 1:7, 9.
3. In ceremonial sense: Mk 7:19, Ac 10:15 11:9, He 9:22, 23 10:2 (cf. δια-καθαρίζω).†

καθαρισμός

G2512 

Occurrences in the NT: 7

καθαρισμός, -οῦ, τό
(< καθαρίζω), [in LXX for טֳהָר, טׇהֳרָה, etc.;]
cleansing, purification: Jo 3:25; c. gen. subjc., τ Ἰουδαίων, Jo 2:6; c. gen. obj., of women after childbirth, Lk 2:22; of lepers, Mk 1:44, Lk 5:14; c. gen. rei, τ. ἁμαρτιῶν, He 1:3, II Pe 1:9 (Cremer, 319).†

καθαρός

G2513 

Occurrences in the NT: 27

καθαρός, -ά, -όν,
[in LXX chiefly for טָהוֹר;]
pure, clean.
1. Physically: Mt 23:26 27:59, Jo 13:10, 11 (fig.), Jo 15:3 (fig., as of a vine cleansed by pruning), He 10:22, Re 15:6 19:8, 14 21:18, 21.
2. Ceremonially: Lk 11:41, Ro 14:20, Tit 1:15.
3. Ethically;
(a) of persons: Jo 13:16, Ac 18:6, Tit 1:15; ὁ κ. τῇ καρδίᾳ (καθαρὸς χειρας, Hdt., i, 35), Mt 5:8; seq. ἀπό (cl. c. gen. simp.; Bl., § 36, 11; Deiss., BS, 196; MM, Exp., xv), Ac 20:26;
(b) of things: καρδία, I Ti 1:5, II Ti 2:22; συνείδησις, I Ti 3:9, II Ti 1:3; θρησκεία, Ja 1:27.†
SYN.: v.s. ἁγνός.

καθαρότης

G2514 

Occurrences in the NT: 1

καθαρότης, -ητος, ἡ
(< καθαρός), [in LXX: Ex 24:10 (טֹהַר), Wi 7:24*;]
purity, cleanness: c. gen., He 9:13.†

καθέδρα

G2515 

Occurrences in the NT: 3

καθ-έδρα, -ας, ἡ
(< κατά, + ἔδρα, a seat), [in LXX for מוֹשָׁב and cogn. forms;]
a chair, seat: Mt 21:12, Mk 11:15; of teachers, Mt 23:2.†

καθέζομαι

G2516 

Occurrences in the NT: 7

καθ-έζομαι,
[in LXX: Le 12:5, al. (ישׁב), Jb 39:28 (שׁכן);]
to sit down, sit: Jo 20:12; seq. ἐν, Mt 26:55, Lk 2:46, Jo 11:20, Ac 6:15; seq. ἐπί, c. gen., Ac 20:9; id. c. dat., Jo 4:6 (cf. παρα-καθέζ-, κάθημαι).†

καθ᾽ εἶς

καθ᾽ εἶς, v.s. εἶς.

καθεξῆς

G2517 

Occurrences in the NT: 5

*† καθ-εξῆς
(= cl. ἑξῆς, ἐφεξῆς), adv.,
1. successively, in order: Lk 1:3, Ac 11:4 18:23; τῶν κ. (those that succeeded him), Ac 3:24.
2. afterwards: ἐν τῷ κ. (sc. χρόνῳ), Lk 8:1.†

καθεύδω

G2518 

Occurrences in the NT: 22

καθεύδω,
[in LXX chiefly for שׁכב, Ge 28:13, Ps 87 (88):5, al.; also for יָשֵׁן, Ca 5:2, Da LXX TH 12:2, al.; for ישׁב, I Ki 19:9;]
to sleep: Mt 8:24 9:24 13:25 25:5 26:40, 43, 45, Mk 4:27, 38 5:39 14:37, 40, 41, Lk 8:52 22:46, I Th 5:7. Metaph.,
(a) of death (as Ps 87 (88):5, Da LXX TH 12:2): I Th 5:10 (cf. Mt 9:24, Mk 5:39, Lk 8:52, and v. Swete, Mk 5:39);
(b) of moral and spiritual insensibility: Mk 13:36, Eph 5:14, I Th 5:6.†
SYN.: κοιμάω.

καθηγητής

G2519 

Occurrences in the NT: 2

* καθηγητής, -οῦ, ὁ
(< καθηγέομαι, to go before, guide),
1. prop., a guide.
2. a master, teacher (MGr. professor): Mt 23:16.†

καθήκω

G2520 

Occurrences in the NT: 2

καθ-ήκω,
[in LXX: impers., Le 5:10, Ez 21:27 (32), al. (מִשְׁפָּט); τὰ κ., Ex 5:13, al. (דָּבָר), etc.;]
1. to come down, come to.
2. to be fit, proper: impers., c. acc. et inf., Ac 22:22 (on the tense, v. Bl., § 63, 4); τὰ μὴ καθήκοντα, Ro 1:28.†

κάθημαι

G2521 

Occurrences in the NT: 91

κάθ-ημαι,
[in LXX chiefly for ישׁב;]
in cl. pres. and impf. only (prop. pf. and plpf. of καθέζομαι; cf. Bl., § 24), in LXX and NT fut. also, to sit, be seated: Mt 11:16 22:44(LXX), Mk 2:6, Jo 6:3, Ac 2:2, Ja 2:3 (on the vulgar imper. κάθου, v. Kennedy, Sources, 162), Re 4:3, al.; seq. prep. c. acc., ἐπί, Mt 9:9, Mk 2:14, Jo 12:15; παρά, Mt 13:1, Mk 10:46; περί, Mk 3:32, 34; πρός, Lk 22:56; ὑπό, Ja 2:3; εἰς, Mk 13:3; μετά, c. gen. pers., Mt 26:58; ἐκ δεξιῶν, Mt 22:44; ἐπάνω, c. gen., Mt 28:2; ἀπέναντι, c. gen., Mt 27:61; ἐπί, c. dat., Ac 3:10; id. c. gen., Ac 8:28; ἐκεῖ, Mt 15:29; pleonastic (M, Pr., 230, 241; Dalman, Words, 22), Mt 13:2, Ac 23:3, Re 18:7; metaph., Mt 4:16, Lk 1:79(LXX); of one's domicile (Ne 11:6, Si 50:26; Hdt., v, 63), Lk 21:35, Ac 2:2, Re 14:6 (cf. συν-κάθημαι).

καθημερινός

G2522 

Occurrences in the NT: 1

**† καθημερινός, -ή, -όν
(< καθ’ ἡμέραν), [in LXX: Jth 12:15*;]
daily (MGr. καθημερνός): Ac 6:1.†

καθίζω

G2523 

Occurrences in the NT: 46

καθ-ίζω,
[in LXX chiefly for ישׁב;]
1. causal, to make to sit down, set, appoint: Ac 2:30, I Co 6:4, Eph 1:20.
2. Intrans., to sit down, be seated, sit: Mt 5:1, Mk 9:35, Lk 7:15, Jo 8:2, al.; c. inf. tel., I Co 10:7; seq. εἰς, II Th 2:4; ἐπί, c. acc., Mk 11:2, Jo 12:14; id. c. gen., Jo 19:13, Ac 12:21; ὧδε, Mk 14:32; αὐτοῦ, Mt 26:36; ἐν δεξιᾷ, He 1:3; ἐκ δεξιῶν, Mt 20:21, 23; ἐν, Re 3:21; καθίσας pleonastic (M, Pr., 14; Dalman, Words, 22), Mt 13:48, Lk 5:3 14:31 16:6; of settling in a place (ἐς χωρίον, Thuc., iv, 93), seq. ἐν, Lk 24:49 (cf. ἀνα-, ἐπι-, παρα-, περι-, συν-καθίζω).

καθίημι

G2524 

Occurrences in the NT: 4

καθ-ίημι,
[in LXX: Ex 17:11 (נוּחַ hi.), and v.l., I Ch 21:27, Za 11:13, Je 39 (32):14*;]
to send or let down: seq. εἰς, Lk 5:19; διά, c. gen., Lk 5:19, Ac 9:25; ptcp., seq. ἐπί, c. gen., Ac 10:11; ἐκ, Ac 11:5.†

καθίστημι

G2525 

Occurrences in the NT: 21

καθ-ίστημι
(and καθιστάνω, Ac 17:15), [in LXX for פּקד, קוּם, שׂוּם, etc., 24 words in all*;]
1.
(a) to set down;
(b) to bring down to a place (Hom., Xen., al.; II Ch 28:15, I Ki 5:3): Ac 17:15.
2. to set in order, appoint, make, constitute: Tit 1:5, II Pe 1:8; c. dupl. acc., κριτήν, Lk 12:14; ἡγούμενον, Ac 7:10; ἄρχοντα, Ac 7:27, 35(LXX); ἀρχιερεῖς, He 7:28; seq. ἐπί, c. gen., Mt 24:45 25:21, 23, Lk 12:42, Ac 6:3; id. c. dat., Mt 24:47, Lk 12:44; id. c. acc., He 2:7(LXX) (WH, R, mg. omit); pass. (v. Mayor, Ja., 115 f.), Ro 5:19, Ja 3:6 4:4; seq. εἰς c. inf., He 8:3; τὰ πρὸς τ. θεόν, He 5:1 (cf. ἀντι-, ἀπο-καθίστημι).†

καθό

G2526 

Occurrences in the NT: 3

καθό
(= καθ’ ὅ), adv.,
[in LXX: Le 9:5, 15 (אֲשֶׁר), I Es 1:50, Si 16:20, Ba 1:6, II Mac 4:16*;]
as, according as: Ro 8:26, II Co 8:12, I Pe 4:13.†

καθολικός

* καθολικός, -ή, -όν
(< καθόλου),
catholic, general: tit. Ja, Pe, Jo, Ju (Rec.) (v. Mayor, Ja., ccxc).†

καθόλου

G2527 

Occurrences in the NT: 1

καθόλου
(= καθ’ ὅλου and so in cl. bef. Arist.), adv.,
[in LXX: Ex 22:11(10), Am 3:3, 4; Ez 13:3, 22 17:14 (τὸ κ, μή = לְבִּלְתִּי), Da LXX TH 3:50*;]
on the whole, in general: μή κ., not at all, Ac 4:18.†

καθ-οπλίζω

G2528 

Occurrences in the NT: 1

καθ-οπλίζω,
[in LXX: Je 26 (46):9 (תּפשׂ), Ma9*;]
to arm fully: pass., Lk 11:21.†

καθ-οράω

G2529 

Occurrences in the NT: 1

καθ-οράω, -ῶ,
[in LXX: Nu 24:2 (ראה), Jb 10:4 39:26, III Mac 3:11*;]
1. to look down.
2. to discern clearly: Ro 1:20.†

καθότι

G2530 

Occurrences in the NT: 6

καθότι
(= καθ’ ὅ τι), adv.,
[in LXX: Ex 1:12, 17 (כַּאֲשֶׁר), To 1:12, Jth 2:13, al.;]
1. in cl., according as, just as (Ex 1:12, 17): Ac 2:45 4:35.
2. In late Gk. = διότι (To 1:12), because: Lk 1:7 19:9, Ac 2:24 17:31.†

καθώς

G2531 

Occurrences in the NT: 182

καθώς, (i.e. καθ’ ὡς), Hellenistic for καθά, q.v., καθάπερ, καθό, καθότι (Mayser, 485; Rutherford, NPhr., 495; Bl., § 78, 1),
according as, even as, just as, as: Lk 1:2 (v.s. καθά), 24:39, Jo 5:23, Ac 7:48, I Co 8:2, Ga 3:6, al.; seq. οὕτως, Lk 11:30, Jo 3:14, II Co 1:5, Col 3:13, I Jo 2:6, al.; seq. καί, Jo 15:9, I Co 15:49, I Jo 2:18, al.; οὕτως . . . κ., Lk 24:24; id. with ellipsis of οὕτως, Mt 21:6, Mk 16:7, Ro 1:13, al.; with other elliptical constructions, Jo 6:58 17:21, 22, Ac 15:8, I Th 2:13, I Ti 1:3, I Jo 3:2, 3, 12; καθὼς γέγραπται (Deiss., BS, 249), Mt 26:24, Mk 9:13, Ro 1:17, al.; introducing subst. clause as object of verb (as in Heb.), Mt 21:6, Mk 11:6, Lk 5:14, al.; after verbs of speaking, Ac 15:14; of proportion and degree, Mk 4:33, I Co 12:11, 18, al.; of time (Ne 5:6, II Mac 1:31), Ac 7:17.

καθώσπερ

Occurrences in the NT: 1

* καθώσπερ (Tr. καθώς περ), adv. (v.s. καθώς),
even as: II Co 3:8 (WH, mg.), He 5:4.†

καί

G2532 

Occurrences in the NT: 9018

καί, conj.,
and.
I. Copulative.
1. Connecting single words;
(a) in general: Mt 2:18 16:1, Mk 2:15, Lk 8:15, He 1:1, al. mult.; repeated before each of the terms in a series, Mt 23:23, Lk 14:21, Ro 7:12 9:4, al.;
(b) connecting numerals (WM, § 37, 4): Jo 2:20, Ac 13:20;
(c) joining terms which are not mutually exclusive, as the part with the whole: Mt 8:33 26:59, Mk 16:17, Ac 5:29, al.
2. Connecting clauses and sentences: Mt 3:12, Ac 5:21, al. mult.; esp.
(a) where, after the simplicity of the popular language, sentences are paratactically joined (WM, § 60, 3; M, Pr., 12; Deiss., LAE, 128 ff.): Mt 1:21 7:25, Mk 9:5, Jo 10:3, al.;
(b) joining affirmative to negative sentences: Lk 3:14, Jo 4:11, III Jo 10;
(c) consecutive, and so: Mt 5:15 23:32, He 3:19, al.; after imperatives, Mt 4:19, Lk 7:7, al.;
(d) = καίτοι, and yet: Mt 3:14 6:26, Mk 12:12, Lk 18:7 (Field, Notes, 72), I Co 5:2, al.;
(e) beginning an apodosis (= Heb. וְ; so sometimes δέ in cl.), then: Lk 2:21 7:12, Ac 1:10; beginning a question (WM, § 53, 3a): Mk 10:26, Lk 10:29, Jo 9:36.
3. Epexegetic, and, and indeed, namely (WM, § 53, 3c): Lk 3:18, Jo 1:16, Ac 23:6, Ro 1:5, I Co 3:5, al.
4. In transition: Mt 4:23, Mk 5:1, 21, Jo 1:19, al.; so, Hebraistically, καὶ ἐγένετο (וַיְהִי; also ἐγένετο δέ), Mk 1:9 (cf. Lk 5:1; V. Burton, §§ 357-60; M, Pr., 14, 16).
5. καὶ . . . καί, both . . . and (for τε . . . καί, v.s. τε);
(a) connecting single words: Mt 10:28, Mk 4:41, Ro 11:33, al.;
(b) clauses and sentences: Mk 9:13, Jo 7:28, I Co 1:22, al.
II. Adjunctive, also, even, still: Mt 5:39, 40, Mk 2:28, al. mult.; esp. c. pron., adv., etc., Mt 20:4, Jo 7:47, al; ὡς κ., Ac 11:17; καθὼς κ., Ro 15:7; οὕτω κ., Ro 6:11; διὸ κ., Lk 1:35; ὁ κ. (Deiss., BS, 313ff.), Ac 13:9; pleonastically, μετὰ κ.. (Bl., §77, 7; Deiss., BS, 265 f,), Phl 4:3; τί κ., 1 Co 15:29; ἀλλὰ κ., Lk 14:22, Jo 5:18, al.; καίγε (M, Pr., 230; Burton, § 437), Ac 17:27; καίπερ, He 5:8; κ. ἐάν, v.s. ἐάν.

Καιάφας

G2533 

Occurrences in the NT: 9

Καιάφας (T, Καϊ-), -α ὁ,
Caiaphas (on the name, v. Exp. Times, x, 185): Mt 26:3, 57, Lk 3:2, Jo 11:49 18:13, 14, 24, 28, Ac 4:6.†

Καίν

G2535 

Occurrences in the NT: 3

Καίν
(Τ, Κάϊν), , indecl. (in FlJ, Κάϊς, -ιος), (Heb. קַיִן; Ge 4:1),
Cain: He 11:4, I Jn 3:12, Ju 11.†

Καινάμ

G2536 

Occurrences in the NT: 2

Καινάμ (T, Καϊ-; Rec. Καϊνάν), ό, indecl. (Heb. קֵינָן),
Cainam, Cainan;
1. son of Enos (Ge 5:9): Lk 3:37.
2. Son of Arphaxad (Ge 10:24(LXX): Lk 3:36.†

καινός

G2537 

Occurrences in the NT: 42

καινός, -ή, -όν,
[in LXX (Ez 11:19, al.) for חָדָשׁ, exc. Is 65:15 (אַחֵר);]
of that which is unused or unaccustomed, new in respect to form or quality, fresh, unused, novel: opp. to παλαιός, ἀρχαῖος, Mt 9:17 13:52, Mk 2:21, 22, Lk 5:36, 38, II Co 5:17, Eph 4:24; πλήρωμα, Mk 2:21; μνημεῖον, Mt 27:60, Jo 19:41; διαθήκη (T, WH, R, txt., omit), Lk 22:20, I Co 11:25, II Co 3:6, He 8:8(LXX), 13 9:15; οὐρανοί, γῆ, II Pe 3:13, Re 21:1(LXX) Ἰερουσαλήμ, Re 3:12 21:2; ἄνθρωπος, Eph 2:15 (cf. Ez 18:31); πάντα, Re 21:5; γέννημα τ. ἀμπέλου, Mt 26:29, Mk 14:25; διδαχή, Mk 1:27, Ac 17:19; ἐντολή, Jo 13:34, I Jn 2:7, 8, II Jn 5; ὄνομα, Re 2:17(LXX); ᾠδή, Re 5:9 14:3 (cf. Ps 143 (144):9); κτίσις, II Co 5:17, Ga 6:15; γλῶσσαι, Mk 16:[17]; compar., Ac 17:21.†
SYN.: νέος, "the new primarily in reference to time, the young, recent; κ. . . . the new primarily in reference to quality, the fresh, unworn". Cf. Tr., Syn., § lx (the distinction, however, is less marked in late Gk.; cf. He 12:24 with He 8:8(LXX), 13 9:15 12:24 supr., and v. MM, Exp., xv).

καινότης

G2538 

Occurrences in the NT: 2

καινότης, -ητος, ἡ
(< καινός), [in LXX: III Ki 8:53, Ez 47:12*;]
1. novelty (Thuc., Isocr., LS, s.v.).
2. freshness, newness: ἐν κ. ζωῆς (v. Lft., Notes, 296), Ro 6:4; ἐν κ. πνεύματος, Ro 7:6.†

καίπερ

G2539 

Occurrences in the NT: 5

καίπερ, concessive particle,
[in LXX: Pr 6:8, Wi 11:9, Jh 1:13, II-IV Mac11*;]
although: c. ptcp., Phl 3:4, He 5:8 7:5 12:17, II Pe 1:12.†

καιρός

G2540 

Occurrences in the NT: 85

καιρός, -οῦ, ὁ,
[in LXX chiefly for עֵת, also for מוֹעֵד, etc.;]
1. due measure, fitness, proportion (Eur., Xen., al.).
2. Of Time (cl. also) in the sense of a fixed and definite period, time, season (Kennedy, Sources, 153): Mt 11:25, Mk 1:15, Lk 21:8, Ro 13:11, Eph 6:18, He 11:15, I Pe 1:5, 11, Re 1:3, al.; c. gen., πειρασμοῦ, Lk 8:13; τ. καρπῶν, Mt 21:34; σύκων, Mk 11:13; pl., Mt 21:41; χρόνοι ἢ (καὶ) κ., Ac 1:7, I Th 5:1; ἐθνῶν, Lk 21:24; of opportune or seasonable time, Ac 24:25, Ga 6:10, Eph 5:16, Col 4:5; c. inf., He 11:15; ὁ κ. οὗτος, Mk 10:30, Lk 18:30; ὁ νῦν κ. (Dalman, Words, 148), Ro 8:18; ὁ κ. ὁ ἐμός, Jo 7:6; κ. δεκτῲ, II Co 6:2(LXX); δουλεύειν τῷ κ., Ro 12:11, R, mg.; τ. σημεῖα τῶν κ., Mt 16:3; adverbial usages: ἐν κ., Mt 24:45, I Pe 5:6 (cf. καιρῷ, Lk 20:10; τῷ κ., Mk 12:2); ἄχρι καιροῦ, Lk 4:13; πρὸς καιρόν, Lk 8:13, I Co 7:5; κατὰ καιρόν, Ro 5:6; πρὸ καιροῦ, Mt 8:29.
SYN.: χρόνος, time in the sense of duration.

Καῖσαρ

G2541 

Occurrences in the NT: 29

Καῖσαρ, -αρος, ὁ,
Cæsar: Mt 22:17, Lk 2:1, Jo 19:12, Ac 25:8 ff., al.

Καισαρία

G2542 

Occurrences in the NT: 17

Καισαρία (Rec. -άρεια), -ας, ἡ,
Cæsarea;
1. Cæsarea Philippi, at the foot of Lebanon: Mt 16:13, Mk 8:27.
2. Cæsarea of Palestine, on the sea-coast: Ac 8:40 9:30 10:1, 24 11:11 12:19 18:22 21:8, 16 23:23, 33 25:1, 4, 6, 13.†

καίτοι

G2543 

Occurrences in the NT: 2

** καίτοι
(= καί τοι, and so also written in cl.), concessive particle, [in LXX: IV Mac 2:6*;]
and yet, although: Ac 14:17; c. ptcp., He 4:3.†

καίτοιγε

G2544 

Occurrences in the NT: 1

* καίτοιγε, strengthened form of καίτοι, q.v. (and v.s. γε): Jo 4:2.†

Καΐφaς

Καΐφaς, for Καιάφας, q.v.: Lk 3:2 (L).

καίω

G2545 

Occurrences in the NT: 11

καίω,
[in LXX for בּער, יקד, שׂרף, etc.;]
1. to kindle, light: c. acc., λύχνον, Mt 5:15; pass., to be lighted, to burn: ptcp., Lk 12:35, Re 4:5 8:10 19:20; πυρί, He 12:18, Re 8:8 21:8; metaph., Lk 24:32, Jo 5:35.
2. to burn, destroy by fire: pass., Jo 15:6, I Co 13:3.†

κἀκεῖ

G2546 

Occurrences in the NT: 10

κἀκεῖ
(by crasis for καὶ ἐκεῖ, and so sometimes written, v. infr.),
and there, there also: Mt 5:23 (κ. ἐ., Tr., mg.) 10:11 28:10 (κ. ἐ., T), Mk 1:35 (κ. ἐ., L) 38 (κ. ἐ., WH) 14:15 (κ. ἐ., WH), Jo 11:54, Ac 14:7 17:13 22:10 25:20 27:6.†

κἀκεῖθεν

G2547 

Occurrences in the NT: 10

κἀκεῖθεν
(by crasis for καὶ ἐκεῖθεν, and so sometimes written, v.s. ἐκεῖθεν),
of place, and from thence, and thence: Mk 9:30, Lk 11:53, Ac 7:4 14:26 16:12 20:15 21:1 27:4 28:15.†

κἀκεῖνος

G2548 

Occurrences in the NT: 22

κἀκεῖνος, -είνη, -εῖνο
(by crasis for καὶ ἐκεῖνος, and so sometimes written, v.s. ἐκεῖνος),
and he, she or it; he, she or it also: Mt 15:18 23:23, Mk 12:4, 5 16:[11, 13], Lk 11:7, 42 20:11 22:12, Jo 6:57 7:29 10:16 14:12 17:24 19:35, Ac 5:37 15:11 18:19, Ro 11:23, I Co 10:6, II Ti 2:12, He 4:2.†

κακία

G2549 

Occurrences in the NT: 11

κακία, -ας, ἡ
(< κακός), [in LXX chiefly for רָאָה;]
1. badness in quality (opp. to ἀρετή, excellence).
2. wickedness, depravity, malignity: Ac 8:22, Ro 1:29, I Co 5:8 14:20, Eph 4:31, Col 3:8, Tit 3:3, Ja 1:21, I Pe 2:1, 16.
3. In late Gk., evil, trouble, affliction (Am 3:6, I Ki 6:9, Ec 7:15, Si 19:6, al.): Mt 6:34 (cf. MM, Exp., xv).†
SYN.: πονηρία.

κακοήθεια

G2550 

Occurrences in the NT: 1

** κακοήθεια (WH, -θία), -ας, ἡ
(< κακός, ἦθος), [in LXX: Es 8:13, III Mac 3:22 7:3 A, IV Mac 1:4 3:4*;]
malignity, malevolence: Ro 1:29 (Cremer, 329).†

κακολογέω

G2551 

Occurrences in the NT: 4

κακολογέω, -ῶ
(< κακολόγος, slanderous), [in LXX: Ex 21:16 22:28, I Ki 3:13, Pr 20:20, Ez 22:7 (קלל pi., hi.), II Mac 4:1*;]
to speak ill of, revile, abuse: c. acc. pers., Mt 15:4, Mk 7:10(LXX) 9:39; c. acc. rei, Ac 19:9.†

κακοπάθεια

G2552 

Occurrences in the NT: 1

κακοπάθεια (WH, -θία), -ας, ἡ
(< κακοπαθής, suffering), [in LXX: Ma 1:13 (תְּלָאָה), II Mac 2:26, 27, IV Mac 9:8*;]
distress, affliction: Ja 5:10.†

κακοπαθέω

G2553 

Occurrences in the NT: 3

κακοπαθέω, -ῶ,
[in LXX: Jon.4.10 (עמל)*;]
to suffer evil, endure affliction: II Ti 2:9 4:5, Ja 5:13.†

κακοποιέω

G2554 

Occurrences in the NT: 4

κακο-ποιέω,
[in LXX chiefly for רעע hi.;]
to do harm, to do evil: Mk 3:4, Lk 6:9, I Pe 3:17, III Jn 11 (Cremer, 329).†

κακοποιός

G2555 

Occurrences in the NT: 3

κακοποιός, -όν
(< κακόν, ποιέω), [in LXX: Pr 12:4 (בּוּשׁ hi.) Pr 24:19 (רעע hi.)*;]
doing evil; as susbt., an evil-doer: I Pe 2:12, 14 4:15.†

κακός

G2556 

Occurrences in the NT: 46

κακός, -ή, -όν,
[in LXX chiefly for רַע, רָעָח;]
1. in general, opp. to ἀγαθός, καλός, in various senses, bad, mean, base, worthless (cl.).
2. In ethical sense, base, evil, wicked: of persons, Mt 21:41 24:48, Phl 3:2, Re 2:2; διαλογισμοί, Mk 7:21; ὁμιλίαι, I Co 15:33; ἐπιθυμία (Pr 12:12), Col 3:5; ἔργον, Ro 13:3; neut., κακόν, τὸ κ., evil: Jo 18:23, Ac 23:9, Ro 7:21 14:20 16:19, I Co 13:5, He 5:14, I Pe 3:10, 11, III Jn 11; pl., Ro 1:30, I Co 10:6, I Ti 6:10, Ja 1:13; κ. (τὸ, τὰ κ.) ποιεῖν (πράσσειν), Mt 27:23, Mk 15:14, Lk 23:22, Jo 18:30, Ro 3:8 7:19 13:4, II Co 13:7, I Pe 3:12; κατεργάζεσθαι, Ro 2:9; of wrongs inflicted, Ac 9:13, Ro 12:17, 21 13:10, I Th 5:15, II Ti 4:14, I Pe 3:9.
3. pernicious, harmful, evil: Lk 16:25, Ac 16:28 28:5, Tit 1:12, Ja 3:8, Re 16:2 (Cremer, 325, 741).†
SYN.: v.s. ἄθεσμος.

κακοῦργος

G2557 

Occurrences in the NT: 4

κακοῦργος, -ον
(contr. from epic κακόεργος), [in LXX. Pr 21:15 (אָוֶן פֹּּעֵל), Es 8:13, Si 11:33 33:26 (Si 33:26)*;]
a malefactor, criminal: Lk 23:32, 33, 39, II Ti 2:9.†

κακουχέω

G2558 

Occurrences in the NT: 2

κακουχέω, -ῶ
(< κακόν, ἔχω), [in LXX: III Ki 2:26 11:39 (ענה pi., hith.)*;]
to ill-treat, hurt, torment: pass. ptcp., He 11:37 13:3.†

κακόω

G2559 

Occurrences in the NT: 6

κακόω, -ῶ
(< κακός), [in LXX chiefly for רעע hi., ענה pi.;]
1. to ill-treat, afflict, distress: c. acc. pers., Ac 7:6, 19 12:1 18:10, I Pe 3:13.
2. (not in cl.), to embitter (Ps 105 (106):32): Ac 14:2.†

κακῶς

G2560 

Occurrences in the NT: 66

κακῶς
(< κακός), adv.,
[in LXX: Wi 18:19, IV Mac 6:17, al.; κ. εἰπεῖν, ἐρεῖν (ארר, קלל pi.), Ex 22:28(27), Le 19:14, Is 8:21; κ. ἔχειν (חלה, Ez 34:4, al.;]
badly, ill;
(a) in physical sense: κ. ἔχειν, to be ill, Mt 4:24 8:16 9:12 14:35 17:15, Mk 1:32, 34 2:17 6:55, Lk 5:31 7:2; πάσχειν, Mt 17:15 (WH, mg.); δαιμονίζεσθαι, Mt 15:22; κακοὺς κ. ἀπολέσει (as freq. in cl., v. LS, s.v.; MM, Exp., xv), evil that they are, he will evilly, etc., Mt 21:41;
(b) in moral sense, wrongly (I Mac 7:42, IV Mac 6:17, al.): κ. λαλεῖν, Jo 18:23; εἰπεῖν, c. acc. pers., Ac 23:5; αἰτεῖσθαι, Ja 4:8.†

κάκωσις

G2561 

Occurrences in the NT: 1

κάκωσις, -εως, ἡ
(κακόω), [in LXX (for עֳנִי, רָעָה, etc.): Ex 3:7, Je 2:28, Wi 3:2, al.;]
ill-treatment: Ac 7:34(LXX).†

καλάμη

G2562 

Occurrences in the NT: 1

καλάμη, -ης, ἡ
(cf. κάλαμος), [in LXX chiefly for קַשׁ, Ex 5:12, Is 5:24, al.;]
a stalk of corn, stubble: I Co 3:12.†

κάλαμος

G2563 

Occurrences in the NT: 12

κάλαμος, -ου, ὁ,
[in LXX chiefly for קָנֶה, Is 42:3, Ez 40:3 ff., al.;]
a reed: Mt 11:7 12:20(LXX), Lk 7:24; hence, acc. to its various uses,
(a) a reed-pipe, flute;
(b) a reed-staff, staff (cf. IV Ki 18:21, ῥάβδος καλαμίνη): Mt 27:29, 30, 48, Mk 15:19, 36;
(c) a measuring reed or rod (Ez 40:3 ff.): Re 11:1 21:15, 16;
(d) a writing reed, a pen: III Jn 13 (cf. Milligan, NTD, 9, 7).†

καλέω

G2564 

Occurrences in the NT: 148

καλέω, -ῶ,
[in LXX chiefly for קרא;]
1. to call, summon: c. acc. pers., Mt 20:8 25:14, Mk 3:31, Lk 19:13, Ac 4:18; seq. ἐκ, Mt 2:15(LXX); metaph., I Pe 2:9.
2. to call to one's house, invite: Lk 14:16, I Co 10:27, Re 19:9; εἰς τ. γάμους, Mt 22:3, 9, Lk 14:8, 9, Jo 2:2; ὁ καλέσας, Lk 7:39; οἱ κεκλημένοι, Mt 22:8; metaph., of inviting to partake of the blessings of the kingdom of God (Dalman, Words, 118 f.): Ro 8:30 9:24, 25, I Co 7:17, 18; seq. εἰς, I Co 1:9, I Th 2:12, I Ti 6:12; ὁ καλῶν (καλέσας), of God, Ga 1:6 5:8, I Th 5:24, I Pe 1:15, II Pe 1:3; οἱ κεκλκλημένοι, He 9:15; seq. ἐν (ἐπί), I Co 7:15, Ga 5:13, Eph 4:4, I Th 4:7; κλήσει, Eph 4:1, II Ti 1:9.
3. to call, name, call by name: pass., Mt 2:23, Lk 1:32, al.; καλούμενος, Lk 7:11, Ac 7:58, al.; ὁ κ. (Deiss., BS, 210), Lk 6:15 22:3 23:33, Ac 10:1, Re 12:9, al.; c. pred. nom., Mt 5:9, Lk 1:35, Ro 9:26, Ja 2:23, I Jo 3:1. (Cf. ἀντι-, ἐν-, εἰσ- (-μαι), ἐπι-, μετα-, παρα-, συν-παρα-, προ-, προσ-, συν-καλέω.)

καλλιέλαιος

G2565 

Occurrences in the NT: 1

* καλλιέλαιος, ου, ἡ,
the garden olive (opp. to ἀγριέλ-): Ro 11:24.†

καλλίων

G2566 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

καλλίων, -ον,
compar. of καλός, v.s. καλῶς.

καλοδιδάσκαλος

G2567 

Occurrences in the NT: 1

*† καλο-διδάσκαλος, -ου, ὁ,
a teacher of that which is good: Tit 2:3.†

Καλοὶ_Λιμένες

G2568 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

Καλοὶ Λιμένες,
Fair Havens, a harbour in Crete: Ac 27:8.†

καλοποιέω

G2569 

Occurrences in the NT: 1

καλο-ποιέω, -ῶ,
[in LXX: Le 5:4 F (καλῶς π., B)*;]
to do well, act honourably: II Th 3:13 (cf. Ga 6:9 τὸ καλὸν π.).†

καλός

G2570 

Occurrences in the NT: 137

καλός, -ή, -όν,
[in LXX chiefly for טוֹב, טוֹבָה, also for יָפֶה, etc.;]
1. primarily, of outward form ("related to . . . ἀγαθός as the appearance to the essence," Cremer, 339), fair, beautiful: λίθοι (EV, goodly), Lk 21:5.
2. In reference to use, of that which is well adapted to its ends, good, excellent: of fish, τ. καλά (opp. to σαπρά), Mt 13:48; σπέρμα, Mt 13:24, 27, 37, 38; καρπός, Mt 3:10 7:17-19 12:33, Lk 3:9 [WH] 6:43; δένδρον (opp. to σαρπόν), Mt 12:33, Lk 6:43; γῆ, Mt 13:8, 23, Mk 4:8, 20, Lk 8:15; τ. ἅλας, Mk 9:50, Lk 14:34; ὁ νόμος, Ro 7:16, I Ti 1:8; διδασκαλία, I Ti 4:6; καρδία κ. καὶ ἀγαθή, Lk 8:15; παραθήκη, II Ti 1:14; μέτρον, Lk 6:38; βαθμός, I Ti 3:13; θεμέλιος, I Ti 6:19; τὸ κ., I Th 5:21; μαργαρίται, Mt 13:45; οἶνος, Jo 2:10; ποιμήν, Jo 10:11, 14; διάκονος, I Ti 4:6; οἰκονόμος, I Pe 4:10; στρατιώτης, II Ti 2:3; στρατεία, I Ti 1:18; ἀγών, I Ti 6:12, II Ti 4:7; ὁμολογία, I Ti 6:12, 13; ἔργον, Mt 26:10, Mk 14:6, Jo 10:33, I Ti 3:1; pl., Jo 10:32; καλόν ἐστιν, c. inf. et dat., Mt 18:8, 9, I Co 7:1, 26 9:15; id. c. acc. et inf., Mt 17:4, Mk 9:5, 43, 45, 47, Lk 9:33, He 13:9; seq. εἰ, Mt 26:24, Mk 9:42 14:21; ἐάν, I Co 7:8.
3. Ethically, good, in the sense of right, fair, noble, honourable: Ga 4:18, He 5:14; ἔργα, Mt 5:16, I Ti 5:10, 25 6:18, Tit 2:7, 14 3:8, 14 (Field, Notes, 223 f.), He 10:24, I Pe 2:12; ἀναστροφή, Ja 3:13, I Pe 2:12; συνείδησις, He 13:18; seq. ἐνώπιον, Ro 12:17, II Co 8:21, I Ti 2:3; τὸ κ. ποιεῖν (κατεργάζεσθαι), Ro 7:18, 21, II Co 13:7, Ga 6:9, Ja 4:17; καλόν ἐστιν, c. inf., Mt 15:26 (T, ἔξεστιν), Mk 7:27, Ro 14:21, Ga 4:18; μαρτυρία, I Ti 3:7; ὄνομα, Ja 2:7; καύχημα, I Co 5:6 (neg.); θεοῦ ῥῆμα, He 6:5.
κ. does not occur in Re.† SYN.: v.s. ἀγαθός.

κάλυμμα

G2571 

Occurrences in the NT: 4

κάλυμμα, -τος, τό
(< καλύπτω), [in LXX: Nu 3:25 4:8 ff. (מִכְסֶה), Ex 34:33 ff. (מַסְוֶה), etc.;]
a covering, veil: II Co 3:13-16.†

καλύπτω

G2572 

Occurrences in the NT: 8

καλύπτω,
[in LXX almost always for כּסה pi.;]
in cl., rare in prose, to cover: c. acc. pers., Lk 23:30; c. acc. rei et dat., Lk 8:16; pass., Mt 8:24; metaph., to veil, conceal: pf. ptcp. pass., Mt 10:26, II Co 4:3; of the forgiveness of sins (cf. Ps 31 (32):5 84 (85):2; DB, ii, 56b): I Pe 4:8, Ja 5:20; (v.l. for καιομένη, WH, mg., Lk 24:32).†

καλῶς

G2573 

Occurrences in the NT: 36

καλῶς, adv.
(< καλός), [in LXX for parts and derivatives of יטב;]
finely, rightly, well: Lk 6:48, I Co 14:17, Ga 4:17 5:7, Ja 2:3; λέγειν, λαλεῖν, etc., Mt 15:7, Mk 7:6 12:28, Lk 6:26 20:39, Jo 4:17 8:48 13:13 18:23, Ac 28:25; as exclamation of approval, Mk 12:32, Ro 11:20; κ. ποιεῖν, Mt 12:12, I Co 7:37, 38, Ja 2:8, 19; c. dat. pers. (cl. acc.; WM, § 32, 1 β), Lk 6:27; c. acc. rei, Mk 7:37; c. ptcp., Ac 10:33 (M, Pr., 131), Phl 4:14, II Pe 1:19, III Jn 6; προϊστάναι (-ασθαι), I Ti 3:4, 12 5:17; διακονεῖν, I Ti 3:13; ἀνατρέφεσθαι, He 13:18; ironically, Mk 7:9, II Co 11:4 (but v. CGT, in l.); κ. ἔχειν, to be well: Mk 16:[18]. Compar., κάλλιον (for superl., B1., § 44, 3), very well: Ac 25:10.†

κἀμέ

κἀμέ = καὶ ἐμέ, v.s. ἐγώ.

κάμηλος

G2574 

Occurrences in the NT: 6

κάμηλος, -ου, ὁ, ἡ,
[in LXX for גָּמַל;]
camel: Mt 3:4, Mk 1:6; in proverbs, Mt 19:24 23:24, Mk 10:25, Lk 18:25 (on the v.l. κάμιλος, v. WH, Notes, 151).†

κάμιλος

κάμιλος, v.s. κάμηλος, and cf. Thayer; LS, s.v.

κάμινος

G2575 

Occurrences in the NT: 4

κάμινος, -ου, ἡ,
[in LXX: Ge 19:28, Ex 19:18, Is 48:10, al. (כִּבְשָׁן, כּוּר), Da LXX TH 3:6 ff. (אַתּוּן);]
a furnace: Mt 13:42, 50, Re 1:15 9:2.†

καμμύω

G2576 

Occurrences in the NT: 2

καμμύω
(syncopated form of καταμύω, used by Ep. and κοινή writers; Rutherford, NPhr., 426 f.), [in LXX: Is 6:10 (שׁעע hi.) 29:10 33:15 (עצם), La 3:44 AR*;]
to shut the eyes: τ. ὀφθαλμούς, Mt 13:15, Ac 28:27 (Is 6:10).†

κάμνω

G2577 

Occurrences in the NT: 2

κάμνω,
[in LXX: Jb 10:1 (קוּט ni.) 17:2, Wi 4:16 15:9, IV Mac 3:8 7:13*;]
1. to work; hence, from the effect of continued work,
2. to be weary: He 12:3.
3. to be sick: Ja 5:15.†

κἀμοι

κἀμοι = καὶ ἐμοί, v.s. ἐγώ.

κάμπτω

G2578 

Occurrences in the NT: 4

κάμπτω,
[in LXX chiefly for כּרע, IV Ki 1:13, II Ch 29:29, Is 45:24(23), al.;]
to bend, bow: c. acc. rei, γόνυ, τὰ γ.; c. dat. pers., τῇ Βάαλ, Ro 11:4(LXX); πρὸς τ. πατέρα, Eph 3:14; by meton., πᾶν γόνυ for πᾶς, Ro 14:11(LXX), Phl 2:10 (cf. ἀνα-, συν-κάμπτω).†

κἄν

G2579 

Occurrences in the NT: 17

κἄν, by crasis for καὶ ἄν (= ἐάν; WH, App., 145b; Thayer, s.v.), c. subjunc.,
1. and if: Mk 16:[18], Lk 12:38, Jo 8:55, I Co 13:2, 3, Ja 5:15; c. ellips., Lk 13:9.
2. Concessive, even if: Mt 21:21 26:35, Jo 8:14 10:38 11:25, He 12:20.
3. As intensive of simple καί (M, Pr., 167; WM, 730; Jannaris, Gr., 598), even, at least: Mk 5:28 6:56, Ac 5:15, II Co 11:16.†

Κανά

G2580 

Occurrences in the NT: 4

Κανά (Rec. -νᾶ), , indecl.,
Cana, of Galilee: Jo 2:1, 11 4:46 21:2.†

Καναναῖος

G2581 

Occurrences in the NT: 2 (KJV)

Καναναῖος, -ου, ὁ
(late Heb. קַנְאָנָא),
a Cananæan or Zealot (cf. ζηλωτής): Mt 10:4, Mk 3:18 (Rec. -νίτης).†

Κανανίτης

Κανανίτης, v.s. Καναναῖος.

Κανδάκη

G2582 

Occurrences in the NT: 1

Κανδάκη, -ης, ἡ,
Candace: Ac 8:27.†

κανών

G2583 

Occurrences in the NT: 4

κανών, -όνος, ὁ
(cf. κάννα, and Heb. קָנֶה, a reed), [in LXX: Mi 7:4, Jth 13:6, IV Mac 7:21 (and in Aq., Ps 18 (19):5, Jb 38:5)*;]
1. a rod or bar (Jth 13:6).
2. a measuring rule; hence, metaph,
3. a rule or standard: Ga 6:16.
4. a limit (RV, province): II Co 10:13, 15, 16. (For the history of the word and esp. its later meanings, v. Westc., Canon, App. A; cf. also MM, Exp., xv; Cremer, 744.)†

Καπερναούμ

Καπερναούμ, v.s. Καφαρναούμ.

καπηλεύω

G2585 

Occurrences in the NT: 1

* καπηλεύω
(< κάπηλος, a huckster, cf. Is 1:22(LXX), Si 26:29),
to make a trade of (RV, mg., make merchandise of), or perhaps (cf. Is 1:22(LXX)) to corrupt (RV, txt.): II Co 2:17.†

καπνός

G2586 

Occurrences in the NT: 13

καπνός, -οῦ, ὁ,
[in LXX for עָשָׁן;]
smoke: Re 8:4 9:2, 3, 17, 18 14:11 15:8 18:9, 18 19:3; ἀτμὶς καπνοῦ, Ac 2:19(LXX).†

Καππαδοκία

G2587 

Occurrences in the NT: 2

Καππαδοκία, -ας, ἡ,
Cappadocia, a province of Asia Minor: Ac 2:9, I Pe 1:1.†

καρδία

G2588 

Occurrences in the NT: 156

καρδία, -ας, ἡ,
[in LXX chiefly for לֵב, לֵבָב;]
the heart,
1. the bodily organ which is regarded as the seat of life (II Ki 18:14, IV Ki 9:24, al.).
2. In a psychological sense, the seat of man's collective energies, the focus of personal life, the seat of the rational as well as the emotional and volitional elements in human life, hence that wherein lies the moral and religious condition of the man (DB, ii, 317 f.; DGG, ii, 344a);
(a) of the seat of physical life (Jg 19:5, Ps 101 (102):5 103 (104):15): Ac 14:17, Ja 5:5;
(b) of the seat of spiritual life: Mt 5:8, Mk 7:19, Lk 1:51, Ac 5:3, Ro 10:9, 10, Eph 6:5, al.; pl., Mt 9:4, Mk 2:6, al.; opp. to στόμα, χείλεα, πρόσωπον, Mt 15:8, Mk 7:6, Ro 10:8, 9, II Co 5:12; περιτομὴ καρδίας, Ro 2:29; ἐκ κ., Ro 6:17, I Pe 1:22; ἀπὸ τῶν κ., Mt 18:35; ἐν ὅλῃ (ἐξ ὅλης), Mt 22:37, Mk 12:30(LXX); γινώσκειν (ἐρευνᾶν, δοκιμάζειν) τὰς κ., Lk 16:15, Ro 8:27, I Th 2:4; to think, etc., ἐν τ. κ., Mt 9:4, Mk 2:6, Lk 12:45, Ro 10:6; συνιέναι (νοεῖν) τῇ κ., Mt 13:15, Jo 12:40; ἐπαχύνθη ἡ κ., Mt 13:15(LXX); πωροῦν τὴν κ., Jo 12:40; κ. εὐθεῖα, Ac 8:21; πονηρά, He 3:12; ἀμετανόητος, Ro 2:5; εἶναι (ἔχειν) ἐν τῇ κ., II Co 7:3, Phl 1:7; ὀδύνη τῇ κ., Ro 9:2.
3. Of the central or innermost part of anything (of the pith of wood, Arist.): τ. γῆς, Mt 12:40 (Cremer, 343 ff.).

καρδιογνώστης

G2589 

Occurrences in the NT: 2

*† καρδιο-γνώστης, -ου, ὁ
(< καρδία, γνώστης),
knower of hearts: Ac 1:24 15:8.†

Κάρπος

G2591 

Occurrences in the NT: 1

Κάρπος, -ου, ὁ
Carpus: II Ti 4:13.†

καρπός

G2590 

Occurrences in the NT: 66

καρπός, -οῦ, ὁ,
[in LXX chiefly for פְּרִי;]
fruit: of trees, Mt 12:33 21:19, Mk 11:14, Lk 6:44 13:6, 7; of vines, Mt 21:34, Mk 12:2, Lk 20:10, I Co 9:7; of fields, Mk 4:29, Lk 12:17, II Ti 2:6, Ja 5:7; βλαστάνειν, Ja 5:18; ποιεῖν (cf. Heb. עָשָׂה פְּרִי), Mt 3:10 7:17-19 13:26, Lk 3:9 6:43 8:8 13:9, Re 22:2; διδόναι, Mt 13:8, Mk 4:7, 8; φέρειν, Mt 7:18, Jo 12:24 15:2, 4, 5, 8, 16; ἀποδιδόναι, Mt 21:41, Re 22:2; ὁ κ. τ. κοιλίας (פְּרִי בֶּטֶן, De 28:4), Lk 1:42; τ. ὀσφύος (Ge 30:2, al.), Ac 2:30.
Metaph.,
(a) of works, deeds: Mt 3:8 7:16, 20 21:43, Lk 3:8, Jo 15:8, 16; τ. πνεύματος, Ga 5:22; τ. φωτός, Eph 5:9; τ. δικαιοσύνης, Phl 1:11; σφραγίζεσθαι τὸν κ. (Deiss., BS, 238 f.), Ro 15:28; κ. ἀγαθοί, Ja 3:17;
(b) of advantage, profit: Phl 1:22 4:17; ἔχειν, Ro 1:13 6:21, 22; συνάγειν, Jo 4:36; κ. τ. δικαιοσύνης, He 12:11, Ja 3:18; of praise, καρπὸν χειλέων (Ho 14:2, al.; cf. Æsch., Eum., 830): He 13:15.†

καρποφορέω

G2592 

Occurrences in the NT: 8

καρπο-φορέω, -ῶ,
[in LXX: Hb 3:17 (פּרח), Wi 10:7*;]
to bear fruit: χόρτον, Mk 4:28 (cf. Wi 10:7). Metaph., of conduct: Mt 13:23, Mk 4:20, Lk 8:15, Ro 7:4, 5, Col 1:10; mid., Col 1:6.†

καρποφόρος

G2593 

Occurrences in the NT: 1

καρπο-φόρος, -ον
(< καρπύς, φέρω), [in LXX: Je 2:21 (זֶרַע), Ps 106 (107):34 148:9 (פְּרִי)*;]
fruitful: Ac 14:17.†

καρτερέω

G2594 

Occurrences in the NT: 1

καρτερέω, -ῶ,
[in LXX: Jb 2:9 (חזק hi.), Is 42:14 (פּעה), Si 2:2 12:15, II, IV Mac7*;]
to be steadfast, patient: He 11:27 (cf. προσ-καρτερέω).†

κάρφος

G2595 

Occurrences in the NT: 6

κάρφος, -εος (-ους) τό,
[in LXX: Ge 8:11 (טָרָף)*;]
a small dry stalk, a twig; metaph., of a minor fault: Mt 7:3-5, Lk 6:41, 42.†

κατά

G2596 

Occurrences in the NT: 473

κατά (bef. a vowel κατ’, καθ’; on the freq. neglect of elision, v. Tdf., Pr., 95; WH, App., 146a), prep. c. gen., acc.,
down, downwards.
I. C. gen. (WM, § 47, k; Bl., § 42, 2).
1. C. gen. rei, in local sense;
(a) down, down from: Mt 8:32, Mk 5:13, Lk 8:33, I Co 11:4;
(b) throughout (late usage; Bl., § 42, 2): κ. ὅλης κ.τ.λ., Lk 4:14 23:5, Ac 9:31 10:37;
(c) in a peculiar adjectival phrase: ἡ κ. βάθους πτωχεία, deep or extreme poverty, II Co 8:2.
2. C. gen. pers., usually in hostile sense;
(a) against (in cl. only after verbs of speaking, witnessing, etc.): opp. to ὑπέρ, Mk 9:40; μετά, Mt 12:30; after ἐπιθυμεῖν, Ga 5:17; λαλεῖν, Ac 6:13; διδάσκειν, Ac 21:28; ψεύδεσθαι, Ja 3:14; after verbs of accusing, etc., Mt 5:23, Lk 23:14, Ro 8:33, al.; verbs of fighting, prevailing, etc., Mt 10:35, Ac 14:2, I Co 4:6, al.;
(b) of swearing, by: ὄμνυμι κ. (Bl., § 34, 1), He 6:13, 16, cf. Mt 26:63.
II. C. acc. (WM, § 49 d; Bl., § 42, 2).
1. Of motion or direction;
(a) through, throughout: Lk 8:39 9:6 10:4, Ac 8:1, 36, al.;
(b) to, towards, over against: Lk 10:32 (Field, Notes, 62), Ac 2:10 16:7, Ga 2:11, Phl 3:14, al.;
(c) in adverbial phrases, at, in, by, of: κατ’ οἶκον, at home, Ac 2:46; κατ’ ἰδίαν (v.s. ἴδιος); καθ’ ἑαυτόν, Ac 28:16, Ro 14:22, Ja 2:17; c. pron. pers., Ac 17:28 18:15, Ro 1:15, Eph 1:15, al.
2. Of time, at, during, about: Ac 8:26 12:1 19:23, Ro 9:9, He 1:10, al.
3. Distributive;
(a) of place: κ. τόποὐς, Mt 24:7, al.; κ. πόλιν, Lk 8:1, 4, al.; κ. ἐκκλησίαν, Ac 14:23;
(b) of time: κ. ἔτος, Lk 2:41; ἑορτήν, Mt 27:15, al.;
(c) of numbers, etc.: καθ’ ἕνα πάντες, I Co 14:31 (on καθ’ εἷς, v.s. εἷς); κ. ἑκατόν, Mk 6:40; κ. μέρος, He 9:5; κ. ὄνομα, Jo 10:3.
4. Of fitness, reference, conformity, etc.;
(a) in relation to, concerning: Ro 1:3, 4 7:22 9:3, 5, I Co 1:26 10:18, Phl 1:12; κ. πάντα, Ac 17:22, Col 3:20, 22, He 2:17 4:15;
(b) according to, after, like: Mk 7:5, Lk 2:27, 29, Jo 7:24, Ro 8:4 14:15, Eph 2:2, Col 2:8, Ja 2:8, al.
III. In composition, κ. denotes,
1. down, down from (καταβαίνω, etc.), hence, metaph.;
(a) victory or rule over (καταδουλόω, -κυριεύω, etc.);
(b) "perfective" action (M, Pr., 111 ff.).
2. under (κατακαλύπτω, etc.).
3. in succession (καθεξῆς).
4. after, behind (καταλείπω).
5. Hostility, against (καταλαλέω).

καταβαίνω

G2597 

Occurrences in the NT: 81

κατα-βαίνω,
[in LXX chiefly for ירד;]
to go or come down, descend.
1. Of persons: Mt 3:16 24:17, Lk 2:51 6:17 10:31 17:31 19:5, 6, Jo 4:47, 49, 51 5:7, Ac 7:34 8:15 10:20 20:10 23:10 24:1, 22, Eph 4:10; seq. ἀπό, Mt 8:1 14:29 27:40, 42, Mk 3:22 15:30, Lk 10:30, Jo 6:38, Ac 25:7, I Th 4:16; ἐκ, Mt 17:9; ἐκ τ. οὐρανοῦ, Mt 28:2, Mk 9:9, Jo 1:32 3:13 6:33, 41, 42, 6:50, 51, 58, Re 10:1 18:1 20:1; εἰς, Mk 1:10, Lk 10:30 18:14, Jo 2:12, Ac 7:15 8:38 14:25 16:8 18:22 25:6, Ro 10:7, Eph 4:9; ἐπί, c. acc. loc., Jo 6:16; c. acc. pers., Lk 3:22, Jo 1:33, 52; ἐν, Jo 5:[4]; πρός, c. acc. pers., Ac 10:21 14:11, Re 12:12.
2. Of things: σκεῦος, Ac 10:11 11:5; βροχή, Mt 7:25, 27; λαῖλαψ, Lk 8:23; seq. ἀπό, Lk 9:54, Ac 8:26, Ja 1:17; ἐπὶ τ. γῆν, Lk 22:44 (WH, R, mg., reject); ἐκ τ. οὐρανοῦ seq. ἀπό, Re 3:12 21:2, 10; id. seq. εἰς, Re 13:13; ἐπί, c. acc. pers., Re 16:21. Fig., κ. ἕως ᾅδου, Mt 11:23, Lk 10:15, WH, txt., Tr., mg. (καταβιβασθήση, T, WH, mg., RV), (cf. συν-καταβαίνω).†

καταβάλλω

G2598 

Occurrences in the NT: 2

κατα-βάλλω,
[in LXX chiefly for נפל hi.;]
1. to cast down, prostrate: metaph., pass., II Co 4:9.
2. to put down, lay down: metaph., mid., c. acc., θεμέλιον, He 6:1.†

καταβαρέω

G2599 

Occurrences in the NT: 1

*† κατα-βαρέω, -ῶ,
to weigh down: metaph., c. acc. pers., II Co 12:16.†

καταβαρύνω

G2600 

Occurrences in the NT: 1

κατα-βαρύνω,
[in LXX: II Ki 13:25 14:26 (כּבד), Jl 2:8, Si 8:15*;]
= καταβαρέω: pass., pres. ptcp., Mk 14:40.†

καταβιβάζω

G2601 

Occurrences in the NT: 2

κατα-βιβάζω,
[in LXX for ירד (hi., etc.): De 21:4, Ez 31:16, al.;]
to cause to go down, cast down: pass., ἕως ᾅδου, Mt 11:23 (WH, R, mg.), Lk 10:15 (WH, mg.).†

καταβολή

G2602 

Occurrences in the NT: 11

** κατα-βολή, -ῆς, ἡ
(< καταβάλλω), [in LXX: II Mac 2:29*;]
1. a laying down: εἰς κ. σπέρματος, He 11:11 (EV, to conceive seed).
2. a foundation (of a house, II Mac 2:29): metaph., ἀπὸ κ. κόσμου, Mt 13:35(LXX) (om. κόσμου, WH, R, mg.), Mt 25:34, Lk 11:50, He 4:3 9:26, Re 13:8 17:8; πρὸ κ. κόσμου, Jo 17:24, Eph 1:4, I Pe 1:20.†

καταβραβεύω

G2603 

Occurrences in the NT: 1

* κατα-βραβεύω
(< βραβεύς, an umpire, cf. βραβεῖον),
to give judgment against, condemn (v. Field, Notes, 196; Abbott, Essays, 104 f.): Col 2:18.†

καταγγελεύς

G2604 

Occurrences in the NT: 1

καταγγελεύς, -έως, ὁ,
a proclaimer, herald (in Inscr., κ. ἀγώνων, Deiss., LAE, 97): c. gen. obj., Ac 17:18.†

καταγγέλλω

G2605 

Occurrences in the NT: 18

κατ-αγγέλλω,
[in LXX: Pr 17:5 A, II Mac 8:36 Mac 9:17*;]
1. to proclaim, declare: c. acc. rei, Ac 3:24 16:21 17:23; τ. ἀνάστασιν, Ac 4:2; τ. λόγον τοῦ Θ., τ. Κ., Ac 13:5 15:36; ὁδὸν σωτηρίας, Ac 16:17; φῶς, Ac 26:23; τ. μυστήριον τοῦ Θ., I Co 2:1; τ. εὐαγγέλιον, 9:14; τ. θάνατον τοῦ Κ., 11:26; pass., ἄφεσις, Ac 13:38; ὁ λόγος τοῦ Θ., Ac 17:13; ἡ πίστις ὑμῶν, Ro 1:8; c. acc. pers., of Christ, ὅν, Ac 17:3, Col 1:28; τ. Χριστόν, Phl 1:17; pass., Phl 1:18.
2. to denounce (Xen., al.); (for comparison with ἀγγέλλω, ἀναγ-, ἀπαγ-, v. Westc. on I Jn 1:5; and cf. προ-καταγγέλλω).†

καταγελάω

G2606 

Occurrences in the NT: 3

κατα-γελάω, -ῶ,
[in LXX chiefly for שׁחק, Jb 5:22, Pr 29:9, al.;]
to deride, laugh scornfully at: c. gen. pers., Mt 9:24, Mk 5:40, Lk 8:53.†

καταγινώσκω

G2607 

Occurrences in the NT: 3

κατα-γινώσκω
(v.s. γινώσκω), [in LXX: De 25:1 (רשׁע hi.), Pr 28:11 (חקר), Si 14:2 19:5*;]
to blame, condemn: c. gen. pers., I Jn 3:20, 21; pass., κατεγνωσμένος ἦν (RV, he stood condemned, v. Ellie., in l.; but cf. Field, Notes, 188): Ga 2:11.†

κατάγνυμι

G2608 

Occurrences in the NT: 4

κατ-άγνυμι,
[in LXX for נחת pi., etc.;]
to break: c. acc. rei, Mt 12:20(LXX), Jo 19:31-33.†

καταγράφω

κατα-γράφω,
[in LXX chiefly for כּתב;]
to trace, draw in outline (= Att. ἀναγρ-): Jo 8:[6] (ἔγραφεν, Rec.).†

κατάγω

G2609 

Occurrences in the NT: 9

κατ-άγω,
[in LXX chiefly for ירד hi.;]
to bring down: c. acc. pers., Ac 22:30, Ro 10:6; id. seq. εἰς, Ac 9:30 23:15, 20, 28; as nautical term, to bring to land: τ. πλοῖον ἐπὶ τ. γῆν, Lk 5:11; pass., seq. εἰς, Ac 27:3 28:12.†

καταγωνίζομαι

G2610 

Occurrences in the NT: 1

*† κατ-αγωνίζομαι, depon., "perfective" compound (M, Pr., 116);
1. to struggle against.
2. to conquer, overcome: He 11:33.†

καταδέω

G2611 

Occurrences in the NT: 1

κατα-δέω, -ῶ,
[in LXX for חבשׁ, etc.;]
to bind up: τ. τραύματα (cf. Si 27:21), Lk 10:34.†

κατάδηλος

G2612 

Occurrences in the NT: 1

* κατά-δηλος, -ον
(δὴλος),
quite manifest, evident: He 7:15.†

καταδικάζω

G2613 

Occurrences in the NT: 5

κατα-δικάζω,
[in LXX: Ps 93 (94):21 (רשׁע hi.), La 3:36 (עות pi.), Wi 2:20, al.;]
to pass sentence upon, condemn; in cl., c. gen. pers. (acc. rei); in late writers (so LXX), c. acc. pers. (θανάτῳ, Wi 2:20): Mt 12:7, Ja 5:6; absol. (as Plat., Legg., 958c), Lk 6:37; pass., Mt 12:37, Lk 6:37.†

καταδίκη

Occurrences in the NT: 1

** κατα-δίκη, -ης, ἡ,
[in LXX: Wi 12:27*;]
sentence, condemnation: Ac 25:15.†

καταδιώκω

G2614 

Occurrences in the NT: 1

κατα-διώκω,
[in LXX chiefly for רדף;]
"perfective" compound (M, Pr., 116), to pursue closely, follow up;
(a) with hostile intent (Thuc., i, 49, Ge 31:36 al.);
(b) with kindly intention (Ps 22 (23):6, I Ki 30:22, cf. Si 27:17): Mk 1:36.†

καταδουλόω

G2615 

Occurrences in the NT: 2

κατα-δουλόω, -ῶ,
[in LXX chiefly for עבד;]
to enslave: II Co 11:20, Ga 2:4.†

καταδυναστεύω

G2616 

Occurrences in the NT: 2

κατα-δυναστεύω,
[in LXX for ינה, עשׁק, etc.;]
to exercise power over, oppress: c. acc. pers. (Xen.; LXX, Mi 2:2, Wi 2:10, al.); c. gen. pers., Ja 2:6 (ὑμᾶς, T); pass., Ac 10:38 (cf. MM, Exp., xv).†

κατάθεμα

Occurrences in the NT: 1

*† κατά-θεμα, -τος, τό,
a curse ("perh. somewhat stronger than ἀνάθεμα," Swete, Re 22:3): Re 22:3 (cf. ἀνάθεμα).†

καταθεματίζω

G2653 

Occurrences in the NT: 1

*† κατα-θεματίζω,
to curse vehemently: Mt 26:74 (cf. ἀναθεμ-).†

καταισχύνω

G2617 

Occurrences in the NT: 13

κατ-αισχύνω,
[in LXX chiefly for בּוֹשׁ;]
to disgrace, dishonour, put to shame: c. acc. rei, I Co 11:4, 5; c. acc. pers., I Co 1:27 11:22; pass., to be ashamed: Lk 13:17, II Co 7:14 9:4, I Pe 3:16; as in LXX (Ps 21 (22):6 24 (25):2, 3, al.), of unfulfilled hopes: Ro 5:5; pass., Ro 9:33 10:11, I Pe 2:6(LXX).†

κατακαίω

G2618 

Occurrences in the NT: 12

κατα-καίω,
[in LXX chiefly for שׂרף; in Ex 3:2 (אכל pu.), distinguished from καίω;]
to burn up, burn completely: c. acc. rei, Mt 13:30, Ac 19:19; pass., I Co 3:15, He 13:11, II Pe 3:10, Re 8:7; seq. πυρί, Mt 3:12 13:40, Lk 3:17 (cf. Ex 29:14, al.); ἐν πυρί (De 9:21, al.): Re 17:16 18:8.†

κατακαλύπτω

G2619 

Occurrences in the NT: 3

κατα-καλύπτω,
[in LXX chiefly for כּסה pi.;]
to cover up; mid., to cover or veil oneself: I Co 11:6; τ. κεφαλήν, I Co 11:7.†

κατακαυχάομαι

G2620 

Occurrences in the NT: 4

κατα-καυχάομαι, -ῶμαι,
[in LXX: Za 10:12 (הלךְ hith.), Je 27 (50):11 (עלז), Je 27 (50):38 (הלל)*;]
1. to boast against, exult over: c. gen., Ro 11:18, Ja 2:13; seq. κατά, c. gen., Ja 3:14 (T, om. κατά).
2. seq. ἐν, to glory in (Za 10:12, Je 27:38).†

κατάκειμαι

G2621 

Occurrences in the NT: 12

κατά-κειμαι,
[in LXX: Pr 6:9 23:34 (שׁכב), Jth 13:15, Wi 17:7*;]
1. to lie down.
2. to lie sick: Mk 1:30 2:4, Jo 5:6, Ac 28:8; seq. ἐπί c. gen., Ac 9:33; id. c. acc., Lk 5:25; ἐν, Jo 5:3.
3. to recline at meals (cf. ἀνάκειμαι): Mk 14:3, Lk 5:29; seq. ἐν, Mk 2:15, Lk 7:37, I Co 8:10.†

κατακλάω

G2622 

Occurrences in the NT: 2

κατα-κλάω, -ῶ,
[in LXX: Ez 19:12 (נתשׁ hoph.)*;]
to break up, break in pieces: Mk 6:41, Lk 9:16.†

κατακλείω

G2623 

Occurrences in the NT: 2

κατα-κλείω,
[in LXX: Je 39 (32):3 (כּלא), Wi 17:2, 16, II Mac 13:21, III Mac 3:25*;]
to shut up:. c. acc. pers., seq. ἐν φυλακῇ (-αῖς), Lk 3:20, Ac 26:10.†

κατακληροδοτέω

Occurrences in the NT: 1

κατα-κληροδοτέω, ,
[in LXX: De 1:38 21:16 A (-νομέω, B), (נחל), I Mac 3:36 א R (-νομέω, A)*;]
Ac 13:19, Rec., = -νομέω, q.v.†

κατακληρονομέω

G2624 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

κατα-κληρονομέω, -ῶ,
[in LXX for נחל, ירשׁ, etc.;]
1. to distribute by lot or as an inheritance (Nu 34:18, Jos 14:1, al.): Ac 13:19.
2. to receive by inheritance (De 1:38, al.).†

κατακλίνω

G2625 

Occurrences in the NT: 5

κατα-κλίνω,
[in LXX: Ex 21:18 (נפל), Nu 24:9, Jg 5:27, (כּרע), I Ki 16:11 (סבב), Jth 12:15, III Mac 1:3*;]
to lay down, make to lie down, esp. for meals: c. acc. pers., Lk 9:14, 15; mid., to recline at meals: Lk 7:36 24:30; seq. εἰς, Lk 14:8 (cf. Jth 12:15).†

κατακλύζω

G2626 

Occurrences in the NT: 1

κατα-κλύζω,
[in LXX for שׁטף, Ps 77 (78):20, al.;]
to inundate, deluge: pass., II Pe 3:6.†

κατακλυσμός

G2627 

Occurrences in the NT: 4

κατα-κλυσμός, -οῦ, ὁ
(< κατακλύζω), [in LXX chiefly for מַבּוּל, Ge 6:17, al.; also for שֶׁטֶף, Ps 31 (32):6, al.;]
a flood, deluge: Mt 24:38, 39, Lk 17:27, II Pe 2:5.†

κατακολουθέω

G2628 

Occurrences in the NT: 2

κατ-ακολουθέω, -ῶ,
[in LXX: Je 17:16 (רעה), I Mac 6:23, al.;]
to follow after: Lk 23:55; c. dat. pers., Ac 16:17.†

κατακόπτω

G2629 

Occurrences in the NT: 2

κατα-κόπτω ,
[in LXX for נכה hi., כּתת pi., etc.;]
to cut up, cut in pieces (cf. Is 27:9, Je 21:7, II Ch 34:7): ἑαυτὸν λίθοις, Mk 5:5.†

κατακρημνίζω

G2630 

Occurrences in the NT: 1

κατα-κρημνίζω
(< κρημνός), [in LXX: II Ch 25:12 (שׁלךְ hi.), II Mac 12:15 14:43, IV Mac 4:25*;]
to throw over a precipice, cast down headlong: Lk 4:29.†

κατάκριμα

G2631 

Occurrences in the NT: 3

*† κατά-κριμα, -τος, τό
(< κατακρίνω),
penalty (RV, condemnation; but cf. Deiss., BS, 264 f.; MM, Exp., xv): Ro 5:16, 18 8:1.†

κατακρίνω

G2632 

Occurrences in the NT: 18

κατα-κρίνω,
[in LXX: Es 2:1 (גּזר ni.), Wi 4:16, Da LXX TH Su 53, 4:34, TH Sus 1:41, 48, 53*;]
to give judgment against, condemn: Ro 8:34; c. acc. pers., Mk 14:64, Jo 8:[10, 11]; disting. fr. κρίνειν, Ro 2:1, I Co 11:32; seq. θανάτῳ (cl. -ου or -ον), Mt 20:18, Mk 10:33; pass., Mt 27:3, Mk 16:[16], Ro 14:23, I Co 11:32, II Pe 2:6. Metaph., of condemning through a good example: Mt 12:41, 42, Lk 11:31, 32, Ro 8:3, He 11:7.†

κατάκρισις

G2633 

Occurrences in the NT: 2

*† κατά-κρισις, -εως, ἡ
(< κατακρίνω),
condemnation: II Co 3:9 7:3 (cf. Deiss., LAE, 91 f.).†

κατακύπτω

κατα-κύπτω,
[in LXX: IV Ki 9:32 (שׁקף hi.)*;]
to bend down, stoop: Jo 8:[8] (κάτω κύψας, Rec., WH, mg.).†

κατακυριεύω

G2634 

Occurrences in the NT: 4

κατα-κυριεύω,
[in LXX: Ge 1:28 (כּבשׁ), Ps 109 (110):2 (רדה) Si 17:4, al.;]
to gain or exercise dominion (over);
(a) absol. (Arist.);
(b) c. gen. (Arist., al.): Mt 20:25, Mk 10:42, Ac 19:16, I Pe 5:3.†
SYN.: (κατεξουσιάζω) (v. Swete, Mk., l.c.).

καταλαλέω

G2635 

Occurrences in the NT: 5

κατα-λαλέω, -ῶ,
[in LXX chiefly for דּבר ni., pi.;]
to speak evil of, rail at: in cl., c. acc.; in LXX,
(a) c. gen.,
(b) seq. κατά, c. gen.; in NT, c. gen. (M, Pr., 65): Ja 4:11, I Pe 2:12; pass., I Pe 3:16.†

καταλαλιά

G2636 

Occurrences in the NT: 2

**† κατα-λαλιά, -ᾶς, ἡ
(< κατάλαλος), [in LXX: Wi 1:11*;]
evil-speaking, railing: pl., II Co 12:20, I Pe 2:1.†

κατάλαλος

G2637 

Occurrences in the NT: 1

*† κατά-λαλος, -ου, ὁ,
a railer, defamer: Ro 1:30.†
SYN.: (ψιθυριστής), a whisperer (v. Tr., Syn., § cvii, 15; Lft., Notes, 256).

καταλαμβάνω

G2638 

Occurrences in the NT: 15

κατα-λαμβάνω,
[in LXX for נשׂג hi., לכד, etc.;]
1. to lay hold of, seize, appropriate: Mk 9:18; c. acc. rei, I Co 9:24, Phl 3:12, 13.
2. to overtake: as carrel. of διώκω (Field, Notes, 158 f.), Ro 9:30; ἡ ἡμέρα, I Th 5:4; of evils, Jo 1:5 12:35 (cf. 6:17 T); hence, to surprise, discover: Jo 8:[3, 4],
3. Of mental action, to apprehend, comprehend; so mid., in NT (M, Pr., 158): Eph 3:18; seq. ὅτι, Ac 4:13 10:34; c. acc. et inf., Ac 25:25 (MM, Exp., xv).†

καταλέγω

G2639 

Occurrences in the NT: 1

κατα-λέγω,
[in LXX: De 19:16 (ענה), II Mac 7:30 R*;]
1. to lay down; mid. (in Hom.), to lie down.
2. to narrate (LXX, De 19:16, II Mac 7:30).
3. to choose out, hence, to enrol (as of soldiers, Hdt., Thuc., a1., v. LS, s.v.): of widows, pass., I Ti 5:9 (cf. Ellic.; CGT, in l.).†

κατάλειμμα

G2640 

Occurrences in the NT: 1

κατά-λειμμα, -τος, τό
(< καταλείπω), [in LXX far שָׁאַר (Is 10:22 14:22), שְׁאֵרִית, etc.;]
a remnant: Ro 9:27, Rec. (for ὑπόλειμμα, q.v.).†

καταλείπω

G2641 

Occurrences in the NT: 24

κατα-λείπω,
[in LXX chiefly far שׁאר, ni., hi., also for עזב, יתר, etc.;]
1 to leave behind, leave: c. acc. pers. (rei), Mt 4:13, Mk 12:19, 21, Lk 20:31, Ac 24:27 25:14, He 11:27; of sailing by a place, Ac 21:3; ptcp., καταλιπών, redundant (Dalman, Words, 21 f.), Mt 16:4 21:17; pass., Jo 8:[9], I Th 3:1; metaph., εὐθεῖαν ὁδόν, II Pe 2:15.
2. to forsake, abandon: Mt 19:5, Mk 10:7(LXX) 14:52, Lk 5:28 15:4, Ac 6:2, Eph 5:31(LXX).
3. to leave remaining, reserve: c. acc. et inf., Lk 10:40; ἐμαυτῷ, Ro 11:4(LXX); pass., He 4:1 (cf. ἐν-κατα-λείπω).†

καταλιθάζω

G2642 

Occurrences in the NT: 1

*† κατα-λιθάζω
(= cl. -θόω; cf. -θοβολέω, Ex 17:4, Nu 14:10),
to cast stones at, to stone: Lk 20:6.†

καταλλαγή

G2643 

Occurrences in the NT: 4

κατ-αλλαγή, -ῆς, ἡ
(< καταλλάσσω), [in LXX: Is 9:5(4), II Mac 5:20*;]
1. exchange.
2. reconciliation: Ro 5:11; κ. κόσμου, Ro 11:15; διακονία τῆς κ., II Co 5:18; λόγος τῆς κ., II Co 5:19.†

καταλλάσσω

G2644 

Occurrences in the NT: 6

κατ-αλλάσσω
(Att. -ττω; cf. ἀλλάσσω), [in LXX: Je 31 (48):39 (חתת), II Mac 1:5 7:33 8:29*;]
prop., to change, exchange (esp. of money); hence, of persons, to change from emnity to friendship, to reconcile (for exx. in cl., v. Thayer, LS): of the reconciliation of man to God (Lft., Notes, 288; ICC on Ro 5:10; DCG, ii, 474, 797), II Co 5:18, 19; pass., Ro 5:10, II Co 5:20; of a woman returning to her husband, I Co 7:11 (cf. ἀπο-καταλλάσσω).†

κατάλοιπος

G2645 

Occurrences in the NT: 1

κατά-λοιπος, -ον,
[in LXX for שְׁאָר, שְׁאֵרִית, יֶרֶר, etc.;]
left remaining: ἱο κ. τ. ἀνθρώπων, Ac 15:17(LXX).†

κατάλυμα

G2646 

Occurrences in the NT: 3

κατά-λυμα, -τος, τό
(< καταλύω), [in LXX: Ex 4:24 (מָלוֹן), I Ki 9:22 (לִשְׁכָּה), etc.;]
1. = cl. καταγώγιον (cf. πανδοχεῖον), an inn, lodgingplace: Lk 2:7 (so Ex 4:24, and MGr.).
2. a guest-room (I Ki 9:22): Mk 14:14, Lk 22:11.†

καταλύω

G2647 

Occurrences in the NT: 17

κατα-λύω,
[in LXX for לוּן, שׁבת, etc.;]
1. to destroy, cast down: Mt 24:2, Mk 13:2, Lk 21:6; τ. ναόν, Mt 26:61 27:40, Mk 14:58 15:29, Ac 6:14; οἰκίαν, II Co 5:1; opp. to οἰκοδομεῖν, Ga 2:18. Metaph., to overthrow, annul, abrogate: Ac 5:38, 39; τ. ἔργον τ. θεοῦ, Ro 14:20; τ. νόμον, Mt 5:17 (II Mac 2:22).
2. to unloose, unyoke (e.g. horses), hence intrans., of travellers (cf. κατάλυμα), to take up one's quarters, lodge (cl., Ge 19:2, al.): Lk 9:12 19:7.†

καταμανθάνω

G2648 

Occurrences in the NT: 1

κατα-μανθάνω,
[in LXX: Ge 34:1 (ראה), Jb 35:4(5) (שׁוּר), Si 9:5, 8, al.;]
to learn thoroughly, observe well, consider carefully (on distinction bet. κ. and μανθάνω, cf. M, Pr., 117): Mt 6:28.†

καταμαρτυρέω

G2649 

Occurrences in the NT: 3

κατα-μαρτυρέω, -ῶ,
[in LXX: Jb 15:6, Pr 25:18 (ענה), al.;]
to bear witness againt: c. acc. rei et gen. pers., Mt 26:62 27:13, Mk 14:60.†

καταμένω

G2650 

Occurrences in the NT: 1

κατα-μένω,
[in LXX for ישׁב (Nu 20:1, al.), etc.;]
to remain permanently, abide: Ac 1:13, I Co 16:6, WH (παραμ-, T, RV).†

καταμόνας

G2651 

Occurrences in the NT: 2

καταμόνας,
Rec. for κατὰ μόνας, v.s. μόνος.

κατανάθεμα

G2652 

Occurrences in the NT: 1

κατ-ανά-θεμα,
Rec. for κατάθεμα, q.v.

καταναθεματίζω

κατ-ανα-θεματίζω, Rec. for καταθεματίζω, q.v.

καταναλίσκω

G2654 

Occurrences in the NT: 1

κατ-αν-αλίσκω,
[in LXX chiefly for אכל;]
1. to use up, spend.
2. to consume: of fire, ptcp., He 12:29(LXX).†

καταναρκάω

G2655 

Occurrences in the NT: 3

* κατα-ναρκάω, -ῶ
(< ναρκάω, to grow numb, in LXX, in causal sense, for יקע, Ge 32:25(26); without Heb. equiv., Ge 32:32(33), Jb 33:19, Da LXX 11:6*);
1. to cause to grow numb.
2. Intrans., to grow numb; hence metaph., to be inactive, be burdensome to c. gen., II Co 11:9 12:13, 14; pass., to be quite numb (Hippocr.).†

κατανεύω

G2656 

Occurrences in the NT: 1

* κατα-νεύω,
1. to nod assent.
2. to make a sign by nodding the head: c. dat. pers., Lk 5:7.†

κατανοέω

G2657 

Occurrences in the NT: 14

κατα-νοέω, -ῶ,
[in LXX for נבט hi., ראה, etc.;]
to take note of, perceive, consider carefully: Ac 7:31, 32; c. acc. rei, Mt 7:3, Lk 6:41 12:24, 27 20:23, Ac 11:6 27:39, Ro 4:19; c. acc. pers., He 3:1 10:24, Ja 1:23, 24 (on the distinction bet. κ. and νοέω simplex, v. M, Pr., 117).†

καταντάω

G2658 

Occurrences in the NT: 13

κατ-αντάω, -ῶ,
[in LXX: II Ki 3:29 (חוּל), II Mac 4:21, 24, 44 Mac 6:14*;]
to come to, arrive at: seq. εἰς, c. acc. loc., Ac 16:1 18:19, 24 21:7 25:13 (v. M, Pr., 132) 27:12 28:13; seq. ἀντικρύ, c. gen., Ac 20:15. Metaph., seq. εἰς, c. acc. pers., I Co 10:11 14:36; id. c. acc. rei, to attain to: Ac 26:7, Eph 4:13, Phl 3:11.†

κατάνυξις

G2659 

Occurrences in the NT: 1

κατά-νυξις, -εως, ἡ
(< κατανύσσω, q.v.), [in LXX: Ps 59 (60):3 (תַּרְעֵלָה), Is 29:10 (תַּרְדֵּמָה)*;]
1. a pricking.
2. (Perhaps through resembl. of κατανύσσω to -νυστάζω), torpor of mind, stupefaction: Ro 11:8(LXX) (v. ICC, in l.; Field, Notes, 157).†

κατανύσσω

G2660 

Occurrences in the NT: 1

κατα-νύσσω,
[in LXX: Ge 34:7 (עצב hith.), Le 10:3, Ps 4:4, Ps 29:12, al. (דּמם), Da LXX TH Su 10 (רדם ni.), Si 12:12 14:1, al.;]
1. to strike or prick violently.
2. to stun.
3. Of strong emotion, pass., to be smitten: τὴν καρδίαν, Ac 2:37 (v.s. κατάνυξις).†

καταξιόω

G2661 

Occurrences in the NT: 3

** κατ-αξιόω, -ῶ,
[in LXX: II Mac 13:12, III Mac 3:21 4:11, IV Mac 18:3*;]
to deem worthy: c. acc. pers. et gen. rei, II Th 1:5; pass. seq. inf., Lk 20:35, Ac 5:41.†

καταπατέω

G2662 

Occurrences in the NT: 5

κατα-πατέω, -ῶ,
[in LXX for דּרךְ, רמס, שׁאף, etc.;]
to tread down, trample under foot: Mt 7:6, Lk 12:1; pass., Mt 5:13, Lk 8:5. Metaph., τ. υἱὸν τ. θεοῦ, He 10:29.†

κατάπαυσις

G2663 

Occurrences in the NT: 9

κατά-παυσις, -εως, ἡ
(< καταπαύω), [in LXX chiefly for מְנוּחָה, Ps 94 (95):11, Is 66:1, al.; ἡμέρα τῆς κ., II Mac 15:1;]
1. in cl., a putting to rest, causing to cease.
2. In LXX and NT, rest, repose: Ac 7:49(LXX), He 3:11, 18 4:1, 3, 5, 10, 11.†

καταπαύω

G2664 

Occurrences in the NT: 4

κατα-παύω,
[in LXX for נוּחַ, שׁבת, etc.;]
1. trans.,
(a) to cause to cease, restrain: Ac 14:18;
(b) to cause to rest: He 4:8.
2. Intrans., to rest: seq. ἀτό, He 4:4(LXX), 10.†

καταπέτασμα

G2665 

Occurrences in the NT: 6

κατα-πέτασμα, -τος, τό
(= cl. παραπέτασμα), [in LXX chiefly for פָּרֹכֶת (the veil of the Holy of Holies), Ex 26:31, Le 21:23, al.; also for מָסָךְ (the outer veil), Ex 35:12, Nu 3:26, al. (elsewhere κάλυμμα);]
in NT always the inner veil or curtain of the Temple (or Tabernacle): Mt 27:51, Mk 15:38, Lk 23:45, He 6:19 9:3; fig., ἡ σὰρξ αὐτοῦ, He 10:20.†

καταπίνω

G2666 

Occurrences in the NT: 7

κατα-πίνω,
[in LXX chiefly for בּלע;]
1. to drink down, swallow: Mt 23:24, Re 12:16.
2. to devour: I Pe 5:8. Metaph., to swallow up, consume: pass., I Co 15:54(LXX), II Co 2:7 5:4, He 11:29.†

καταπίπτω

G2667 

Occurrences in the NT: 3

κατα-πίπτω,
[in LXX: Ps 144 (145):14 (נפל), etc.;]
to fall down: Ac 28:6; seq. εἰς, Ac 26:14; ἐπί c. acc., Lk 8:6.†

καταπλέω

G2668 

Occurrences in the NT: 1

* κατα-πλέω, -ῶ,
to sail down, sail to land, put in: εἰς τ. χώραν, Lk 8:26.†

καταπονέω

G2669 

Occurrences in the NT: 2

** κατα-πονέω, -ῶ,
[in LXX: II Mac 8:2 (A), III Mac 2:2, 13*;]
to wear down, oppress, treat hardly: pass., Ac 7:24, II Pe 2:7.†

καταπονίζω

G2670 

Occurrences in the NT: 2

κατα-πονίζω,
[in LXX for טבע pu., Ex 15:4 A, בּלע pi., שׁטף, Ps 54 (55):9 68 (69):2, al.;]
to throw into the sea, sink or drown therein: Mt 14:30; pass., 18:6.†

κατάρα

G2671 

Occurrences in the NT: 6

κατ-άρα, -ας, -ἡ,
[in LXX chiefly for קְלָלָה;]
a curse: Ga 3:10, 13, He 6:8, II Pe 2:14; opp. to εὐλογία, Ja 3:10; concrete, of Christ, Ga 3:13 (v. Lft. in l.).†

καταράομαι

G2672 

Occurrences in the NT: 5

κατ-αράομαι, -ώμαι, depon.
(< κατάρα), [in LXX chiefly for קלל pi.;]
to curse: c. acc., Mk 11:21; opp. to εὐλογέω, Lk 6:28, Ro 12:14, Ja 3:9; pass. pf. ptcp., accursed, under a curse (v. M, Pr., 221): Mt 25:41.†

καταργέω

G2673 

Occurrences in the NT: 27

κατ-αργέω, -ῶ
(< κατά, causative, ἀργός = ἀ-εργός), [in LXX: II Es 4.21, 23 5.5 6.8 (בְּטֵל)*;]
to make idle or inactive (χέρας, Eur., Phœn., 753): of soil occupied by an unfruitful tree, Lk 13:7. Metaph. (Inscr.), to render inoperative or invalid, to abrogate, abolish: Ro 3:3, 31, I Co 1:28 6:13 13:11 15:24, Ga 3:17, Eph 2:15, II Th 2:8, II Ti 1:10, He 2:14; pass., Ro 4:14 6:6, I Co 2:6 13:8, 10 15:26, II Co 3:7, 11, 13, 14, Ga 5:11; seq. ἀπό (of persons), to be separated, discharged or loosed from, Ro 7:2, 6, Ga 5:4.†

καταριθμέω

G2674 

Occurrences in the NT: 1

κατ-αριθμέω, -ῶ,
[in LXX: II Ch 31:19 (יחשׂ hith.), al.;]
to number or count among: seq. ἐν, Ac 1:17.†

καταρτίζω

G2675 

Occurrences in the NT: 13

κατ-αρτίζω,
[in LXX chiefly in Pss (8:2 al.; כּוּן, etc.) and II Es (כְּלַל);]
to render ἄρτιος, i.e. fit, complete;
(a) to mend, repair: Mt 4:21, Mk 1:19;
(b) to furnish completely, complete, equip, prepare: pass., Lk 6:40, Ro 9:22, He 11:3; mid., Mt 21:16(LXX), He 10:5(LXX);
(c) in ethical sense, to prepare, complete, perfect: Ga 6:1 (EV, restore), I Pe 5:10; pass., I Co 1:10 (Field, Notes, 167), II Co 13:11, He 13:21 (cf. προ-καταρτίζω).†

κατάρτισις

G2676 

Occurrences in the NT: 1

*† κατ-άρτισις, -εως, ἡ
(< καταρτίζω),
a strengthening, making fit: in ethical sense, II Co 13:9.†

καταρτισμός

G2677 

Occurrences in the NT: 1

**† καταρτισμός, -οῦ, ὁ,
[in Sm.: Is 38:12*;]
= κατάρτισις (but v. ICC, Eph 4:12): Eph 4:12.†

κατασείω

G2678 

Occurrences in the NT: 4

** κατα-σείω,
[in LXX: Da TH Bel 14 AR, I Mac 6:38*;]
1. to shake down.
2. Of the hand, to shake or wave as a signal: τ. χεῖρα, Ac 19:33; τ. χειρί, Ac 13:16; id. c. dat. pers., Ac 21:40; seq. inf., Ac 12:17.†

κατασκάπτω

G2679 

Occurrences in the NT: 2

κατα-σκάπτω,
[in LXX for נתץ, הרס, etc.;]
to dig down: Ro 11:3(LXX).†

κατασκευάζω

G2680 

Occurrences in the NT: 11

κατα-σκευάζω,
[in LXX: Is 40:19, 28, (בּרא), etc.;]
to prepare, make ready: τ. ὁδόν, Mt 11:10, Mk 1:2, Lk 7:27; οἶκον, He 3:3, 4; σκηνήν, He 9:2, 6; κιβωτόν, He 11:7, I Pe 3:20; pass. pf. ptcp., λαόν κ., Lk 1:17.†

κατασκηνόω

G2681 

Occurrences in the NT: 4

κατα-σκηνόω, -ῶ,
[in LXX chiefly for שׁכךְ;]
to pitch one's tent, lodge, dwell: seq. ἐν, Mt 13:32, Lk 13:19; ὑπό, c. acc., Mk 4:32; ἐπ’ ἐλπιδι, Ac 2:26(LXX).†

κατασκήνωσις

G2682 

Occurrences in the NT: 2

κατα-σκήνωσις, εως, ἡ,
[in LXX: I Ch 28:2 (בְּנוֹת), Ez 37:27 (מִשְׁכָּן), To 1:4, Wi 9:8, II Mac 14:35 (R)*;]
1. prop., an encamping, taking up one's quarters (Polyb., al., v. LS; and cf. LXX, I Ch 28:2, Ez 37:27, To 1:4, Wi 9:8, II Mac 14:35).
2. a lodging, abode: of birds, Mt 8:20, Lk 9:58.†

κατασκιάζω

G2683 

Occurrences in the NT: 1

* κατα-σκιάζω,
to overshadow: c. acc., He 9:5.†

κατασκοπέω

G2684 

Occurrences in the NT: 1

κατα-σκοπέω, -ῶ,
[in LXX: II Ki 10:3, I Ch 19:3 (רגל pi.), I Mac 5:38 (A)*;]
to view closely, inspect, spy out: c. acc., Ga 2:4.†

κατάσκοπος

G2685 

Occurrences in the NT: 1

κατά-σκοπος, -ου, ὁ,
[in LXX for רגל pi.;]
a spy: He 11:31.†

κατασοφίζομαι

G2686 

Occurrences in the NT: 1

κατα-σοφίζομαι,
[in LXX: Ex 1:10 (חכם hith.), Jth 5:11 10:19*;]
to deal craftily with, outwit: Ac 7:19(LXX).†

καταστέλλω

G2687 

Occurrences in the NT: 2

** κατα-στέλλω,
[in LXX: II Mac 4:31, III Mac 6:1*;]
1. to let down, lower.
2. to keep down, restrain: c. acc., Ac 19:35, 36.†

κατάστημα

G2688 

Occurrences in the NT: 1

**† κατά-στημα, -τος, τό
(καθίστημι), [in LXX: III Mac 5:45 (-εμα, A)*;]
1. condition, of health, etc.
2. demeanour: Tit 2:3 (for exx. v. Field, Notes, 220).†

καταστολή

G2689 

Occurrences in the NT: 1

κατα-στολή, -ῆς, ἡ
(< καταστέλλω), [in LXX: Is 61:3 (מַעֲטֶה)*;]
1. a letting down, checking.
2. steadiness, quietness in demeanour.
3. LXX and NT (cf. Plut., ii, 65 D; -ίζω = vestire), a garment, dress, attire: I Ti 2:9 (but v. Ellic., in l.).†

καταστρέφω

G2690 

Occurrences in the NT: 2

κατα-στρέφω,
[in LXX for הפךְ, etc., Ge 19:21, Je 20:16, al.;]
1. to turn down, turn over; as, the soil.
2. to overturn, overthrow: Mt 21:12, Mk 11:15; pass. pf. ptcp., Ac 15:16(LXX).†

καταστρηνιάω

G2691 

Occurrences in the NT: 1

*† κατα-στρηνιάω, -ῶ,
to wax wanton against: c. gen., I Ti 5:11.

καταστροφή

G2692 

Occurrences in the NT: 2

κατα-στροφή, -ῆς, ἡ
(< καταστρέφω), [in LXX: Jb 21:17, Pr 1:27 (אֵיד), al.;]
1. overthrow: II Pe 2:6 (WH, om.).
2. Metaph., subversion, upsetting (cf. καθαίρεσις, II Co 13:10): II Ti 2:14.†

καταστρώννυμι

G2693 

Occurrences in the NT: 1

κατα-στρώννυμι,
[in LXX: Nu 14:16 (שׁחט), Jb 12:23 (שׁטח), Jth4, II Mac4*;]
1. to strew or spread over.
2. to lay low, overthrow: I Co 10:5.†

κατασύρω

G2694 

Occurrences in the NT: 1

κατα-σύρω,
[in LXX: Je 29 (49):10 (חשׂף), Da LXX 11:10, 26 (שׁטף)*;]
1. to pull down.
2. to drag away: c. acc. pers., Lk 12:58.†

κατασφάζω

G2695 

Occurrences in the NT: 1

κατα-σφάζω,
[in LXX: Za 11:5 (הרג), Ez 16:40 (בּתק pi.), II Mac8;]
to kill off, slay: c. acc., Lk 19:27.†

κατασφραγίζω

G2696 

Occurrences in the NT: 1

κατα-σφραγίζω,
[in LXX: Jb 9:7 37:7 (חתם), Wi 2:5*;]
to seal up, secure with a seal: Re 5:1.†

κατάσχεσις

G2697 

Occurrences in the NT: 2

κατά-σχεσις, -εως, ἡ
(< κατέχω), [in LXX nearly always for אֲחֻזָּה;]
1. a holding back.
2. LXX and NT, a holding fast, possession: Ac 7:5, 45.†

κατατίθημι

G2698 

Occurrences in the NT: 2

κατα-τίθημι,
[in LXX: I Ch 21:27 שׁוּב hi.), Ps 40 (41):8 (יצק), I Mac 10:23, al.;]
to lay down, deposit, lay by: Mk 15:46, T; mid., to lay up for oneself: χάριν (Hdt., al., v. LS, s.v.), c. dat. pers., Ac 24:27 25:9.†

κατατομή

G2699 

Occurrences in the NT: 1

**† κατα-τομή, -ῆς, ἡ,
[in Sm.: Je 48 (31):37 (κατατέμνω is used in LXX of forbidden mutilations: Le 21:5, al.);]
1. incision.
2. excision, concision, mutilation: in sarcasm, by paronomasia, in contrast to (true) περιτομή (Phl 3:3), of Judaizing Christians, Phl 3:2 (v. Lft., in l.; Cremer, 883).†

κατατοξεύω

G2700 

Occurrences in the NT: 1

κατα-τοξεύω
[in LXX: Ex 19:13 (ירה), al.;]
to strike down with an arrow, shoot dead: He 12:20(LXX) (Rec.; WH, R, om.).†

κατατρέχω

G2701 

Occurrences in the NT: 1

κατα-τρέχω,
[in LXX: Le 26:37, Jg 1:6 (רדף), al.;]
to run down: seq. ἐπί, c. acc. pers., Ac 21:32.†

καταυγάζω

Occurrences in the NT: 1

**† κατ-αυγάζω,
[in LXX: Wi 17:5, I Mac 6:39*;] (for αὐγάζω, L, mg., Tr., mg.),
to shine down: II Co 4:4.†

καταφάγω

κατα-φάγω, v.s. κατεσθίω.

καταφέρω

G2702 

Occurrences in the NT: 4

κατα-φέρω,
[in LXX for ירד hi., etc.;]
to bring down: αἰτιώματα, Ac 25:7; ψῆφον, to cast a ballot, Ac 26:10; pass., to be borne down: ὕπνῳ, ἀπὸ τ. ὕ., Ac 20:9.†

καταφεύγω

G2703 

Occurrences in the NT: 2

κατα-φεύγω,
[in LXX for נוּס, etc.;]
to flee for refuge: seq. εἰς, Ac 14:6; metaph., c. inf., He 6:18.†

καταφθείρω

G2704 

Occurrences in the NT: 1

κατα-φθείρω,
[in LXX chiefly for שׁחת hi., Ge 6:12, al.;]
1 to destroy entirely.
2. In moral sense (as LXX), to deprave, corrupt: pass. pf. ptcp., seq. τ. νοῦν, II Ti 3:8.†

καταφιλέω

G2705 

Occurrences in the NT: 6

κατα-φιλέω, -ῶ,
[in LXX chiefly for נשׁק;]
to kiss fervently, kiss affectionately: Mt 26:49, Mk 14:45, Lk 7:38, 45 15:20, Ac 20:37.†

καταφρονέω

G2706 

Occurrences in the NT: 9

κατα-φρονέω, -ῶ,
[in LXX for בּגד, בּוּז, etc.;]
to think little of, despise: c. gen., Mt 6:24 18:10, Lk 16:13, Ro 2:4, I Co 11:22, I Ti 4:12 6:2, He 12:2, II Pe 2:10.†

καταφρονητής

G2707 

Occurrences in the NT: 1

κατα-φρονητής, -οῦ, ὁ,
[in LXX for בֹּגֵד, בֹּגְדוֹת, Hb 1:5 2:5, Ze 3:4*;]
a despiser: Ac 13:41.†

καταχέω

G2708 

Occurrences in the NT: 2

κατα-χέω,
[in LXX for יצק, נטה, עטה hi.;]
to pour down upon: c. gen. (cl.), Mk 14:3; seq. ἐπί, c. gen., Mt 26:7.†

καταχθόνιος

G2709 

Occurrences in the NT: 1

* κατα-χθόνιος, -ον
(< χθών, the earth),
subterranean, under the earth (in cl., of the infernal gods): of the departed in Hades, opp. to ἐπουράνιος, ἐπίγειος, Phl 2:10.†

καταχράομαι

G2710 

Occurrences in the NT: 2

** κατα-χράομαι, -ῶμαι,
[in LXX: Ep. Je 28, III Mac 4:5 5:22*;]
to make full use of, use to the uttermost, use up: I Co 7:31; c. dat., I Co 9:18 (for other senses, v. LS, s.v.).†

καταψύχω

G2711 

Occurrences in the NT: 1

κατα-ψύχω,
[in LXX: Ge 18:4 (שׁען ni.)*;]
to cool: c. acc., Lk 16:24.†

κατείδωλος

G2712 

Occurrences in the NT: 1

*† κατείδωλος, -ον
(< εἴδωλον),
full of idols: Ac 17:16.†

κατέναντι

G2713 

Occurrences in the NT: 8

κατέναντι, adv.,
[in LXX chiefly for נֶגֶד(לְ), לִפְנֵי, etc.;]
over against, opposite, before: ἡ, κ. κώμη, Lk 19:30; as prep., c. gen., Mt 21:2 27:24 (ἀπ-, WH, mg.), Mk 11:2 12:41 (ἀπ-, WH, mg.) 13:3; metaph., before, seq. θεοῦ, Ro 4:17, II Co 2:17 12:19.†

κατενώπιον

G2714 

Occurrences in the NT: 3

κατενώπιον adv.
(= Hom., κατένωπα), [in LXX: Ps 43 (44):15, al.;]
over against, before: c. gen., τ. δόξης, Ju 24; metaph. (cf. κατέναντι, and v. Lft., Col 1:22), τ. θεοῦ, Eph 1:4, Col 1:22.†

κατεξουσιάζω

G2715 

Occurrences in the NT: 2

* κατ-εξουσιάζω,
to exercise authority over: c. gen. pers., Mt 20:25, Mk 10:42.†
SYN: κατακυριεύω (v. Swete, Mk 10:42).

κατεργάζομαι

G2716 

Occurrences in the NT: 22

κατ-εργάζομαι
(emphatic form of ἐργάζομαι), [in LXX for פּעל, etc. (9 exx., each for a different Heb. word);]
to effect by labour, achieve, work out, bring about: c. acc., Ro 4:15 5:3 7:8, 15, 17, 18, 20, II Co 7:10, Eph 6:13, Ja 1:3; pass., II Co 12:12; c. acc. rei et dat. pers., Ro 7:13, II Co 4:17 7:11 9:11; id. seq. διά, c. gen. pers., Ro 15:18; τ. σωτηρίαν, Phl 2:12; c. acc. pers. seq. εἰς, II Co 5:5 (RV, wrought); of evil deeds, Ro 1:27 2:9, I Co 5:3, I Pe 4:3.†

κατέρχομαι

G2718 

Occurrences in the NT: 16

** κατ-έρχομαι,
[in LXX: To 1:22, א 2:1, Es 3:13, Wi 11:22, II Mac 11:29*;]
to come down, go down: seq. εἰς, Lk 4:31, Ac 8:5 13:4 15:30 19:1, Τ; ἀπό, Lk 9:37, Ac 15:1 18:5 21:10; ἀπό et εἰς, Ac 11:27 12:10; of coming to port by ship, Ac 18:22 21:3 27:5; seq. πρός, c. acc. pers., Ac 9:32; metaph., of gifts from God, Ja 3:15.†

κατεσθίω

G2719 

Occurrences in the NT: 14

κατ-εσθίω
("perfective" comp. of ἐσθίω, q.v., and cf. M, Pr., 111), [in LXX chiefly for אכל;]
to eat up, devour: c. acc., of seed, Mt 13:4, Mk 4:4, Lk 8:5; τέκνον, Re 12:4; βιβλαρίδιον, Re 10:9, 10; metaph., οἰκίας, Mt 23:13, Mk 12:40, Lk 20:47; τ. βίον, Lk 15:30; c. acc. pers., Jo 2:17(LXX), II Co 11:20, Ga 5:15, Re 11:5 20:9.†

κατευθύνω

G2720 

Occurrences in the NT: 3

κατ-ευθύνω,
[in LXX for כּוּן ni., hi., etc.;]
to make or keep straight, direct, guide: metaph., τ. ὁδόν, I Th 3:11; τ. πόδας εἰς ὁδὸν εἰρήνης, Lk 1:79; τ. καρδίας εἰς τ. ἀγάπην, II Th 3:5.†

κατευλογέω

Occurrences in the NT: 1

**† κατ-ευλογέω, -ῶ,
[in LXX: To 11:1, 17*;]
to bless fervently: Mk 10:16 (v. Swete, in l.).†

κατεφίστημι

G2721 

Occurrences in the NT: 1

*† κατ-εφ-ίστημι,
to rise up against: Ac 18:12.†

κατέχω

G2722 

Occurrences in the NT: 17

κατ-έχω,
[in LXX for אחז, חזק hi., etc.;]
1. perfective of ἔχω (M, Pr., 116; M, Th., 155),
(a) to possess, hold fast: Lk 8:15, Jo 5:[4], Ro 1:18 (Lft., Notes, 251), I Co 7:30 11:2, II Co 6:10, I Th 5:21, He 3:6, 14 10:23;
(b) to lay hold of, get possession of: Lk 14:9.
2. to hold back, detain, restrain (M, Th., 156 f.): c. acc. seq. τοῦ μή c. inf., Lk 4:42; seq. πρός, c. acc., Phm 13; absol., τὸ κατέχον (ὁ κ.), II Th 2:6, 7.
3. Intrans., as nautical term, to put in, make for (LS, s.v.): Ac 27:40.†

κατηγορέω

G2723 

Occurrences in the NT: 23

κατηγορέω, -ῶ
(< κατά, ἀγορεύω), [in LXX: Da LXX 6:5(6), I Mac 7:6, 25, II Mac 4:47 10:13, 21, IV Mac 9:14*;]
to make accusation, accuse,
(a) in general: absol., Ro 2:15; c. gen. pers. (cl., WM, 254), Jo 5:45; irreg. c. acc. pers., Re 12:10;
(b) before a judge: absol., Ac 24:2, 19; c. gen. pers., Mt 12:10, Mk 3:2, Lk 6:7 11:54 (WH, txt., R, om.), 23:2, 10, Jo 8:[6], Ac 25:5 28:19; id. c. acc. rei (cl., but v. WM, 254), Mk 15:3, 4; c. gen. rei (Dem.), Ac 24:8 25:11; seq. περί, c. gen. rei (Thuc., viii, 85), Ac 24:13; c. acc. rei, seq. κατά c. gen. pers. (WM, § 28, 1), Lk 23:14. Pass. (Bl., § 54, 3), seq. ὑπό c. gen., Mt 27:12, Ac 22:30; ὁ κατηγορούμενος, Ac 25:16.†

κατηγορία

G2724 

Occurrences in the NT: 3

* κατηγορία, -ας, ἡ
(< κατήγορος),
an accusation, charge: c. gen. pers., Jo 18:29; seq. κατά, c. id., I Ti 5:19; c. gen. rei, Tit 1:6.†

κατήγορος

G2725 

Occurrences in the NT: 4

κατήγορος, -ου, ὁ,
[in LXX: Pr 18:17 (ריב), II Mac 4:5*;]
an accuser: Ac 23:30, 35 24:8 (WH, R, txt. om.) Ac 25:16, 18.†

κατήγωρ

Occurrences in the NT: 1

κατήγωρ, (Aram. קָטִיגוֺר; Dalman, Gr., 185; but v. Deiss., LAE, 90 f.),
= κατήγορος, an accuser: Re 12:10.†

κατήφεια

G2726 

Occurrences in the NT: 1

* κατήφεια, -ας, ἡ
(< κατηφής, downcast, Wi 17:4*),
dejection: Ja 4:9.†

κατηχέω

G2727 

Occurrences in the NT: 8

*† κατ-ηχέω, -ῶ,
1. to resound.
2. to teach by word of mouth, instruct, inform (v. Bl., Phil. Gosp., 20, 31): Ga 6:6; c. acc. pers., I Co 14:19; pass. c. acc. rei, Lk 1:4 (ICC, in l.), Ac 18:25 21:24 (cf. Lk 1:4), Ga 6:6; seq. ἐκ, c. gen. rei, Ro 2:18; περί, c. gen. pers., Ac 21:21.†

κατιόω

G2728 

Occurrences in the NT: 1

**† κατ-ιόω, -ῶ
(intensive of ἰόω; < ἰός), [in LXX: Si 12:11*;]
to rust over; pass., become rusted over: Ja 5:3.†

κατισχύω

G2729 

Occurrences in the NT: 3

κατ-ισχύω
[in LXX chiefly for חזק;]
to overpower, prevail against, prevail: absol., Lk 23:23; c. inf., Lk 21:36; c. gen., Mt 16:18.†

κατοικέω

G2730 

Occurrences in the NT: 44

κατ-οικέω, -ῶ,
[in LXX very freq. and nearly always for ישׁב;]
1. trans., to inhabit, dwell in: c. acc., Lk 13:4, Ac 1:19 2:9, 14 4:16 9:32, 35 19:10, 17, Re 17:2; of God, Mt 23:21.
2. Intrans., to settle, dwell: Ac 22:12; seq. ἐν (cl.), Ac 1:20(LXX) 2:5 7:2, 4, 48 9:22 11:29 13:27 17:24, He 11:9, Re 13:12; seq. εἰς (Bl., § 39, 3; M, Pr., 62 f., 234 f.), Mt 2:23 4:13, Ac 7:4; ἐπὶ τ. γῆς (Nu 13:33, al.), Re 3:10 6:10 8:13 11:10 13:8, 14 17:8; ἐπὶ παντὸς προσώπου τ. γ., Ac 17:26; ὅπου, Re 2:13; ἐκεῖ (of demons), Mt 12:45, Lk 11:26. Metaph., of divine indwelling: ὁ Χριστός, Eph 3:17; τ. πνεῦμα, Ja 4:5 (κατῴκισεν, T, WH, R, txt.); τ. πλήωρμα (τ. θεότητος), Col 1:19 2:9; δικαιοσύνη (cf. Wi 1:4), II Pe 3:13 (cf. ἐν-κατοικέω).†

κατοίκησις

G2731 

Occurrences in the NT: 1

κατ-οίκησις, -εως, ἡ
(< κατοικέω), [in LXX for ישׁב, Ge 10:30, al.;]
dwelling: Mk 5:3.†

κατοικητήριον

G2732 

Occurrences in the NT: 2

κατ-οικητήριον, -ου, τό
(< κατοικέω), [in LXX for מוֹשָׁב, מָעוֹן, etc.;]
a habitation, dwelling-place: Eph 2:22, Re 18:2.†

κατοικία

G2733 

Occurrences in the NT: 1

κατ-οικία, -ας, ἡ
(< κατοικέω), [in LXX chiefly for מוֹשָׁב, Ex 35:3, al.;]
1. a dwelling: Ac 17:26.
2. a settlement (Polyb.).†

κατοικίζω

κατοικίζω,
[in LXX for ישׁב hi., etc.;]
to cause to dwell: metaph., c. acc., τὸ πνεῦμα, Ja 4:5 (Rec., R, mg., κατῴκησεν).†

κατοπτρίζω

G2734 

Occurrences in the NT: 1

*† κατοπτρίζω
(< κάτοπτρον, a mirror),
to show as in a mirror. Mid., to see oneself mirrored (v. MM, Exp., xv); c. acc. rei (R, txt., but v. mg.), to reflect as a mirror: II Co 3:18 (cf. Abbott, Essays, 94).†

κατόρθωμα

G2735 

Occurrences in the NT: 1

κατόρθωμα, -τος, τό,
Rec. for διόρθωμα (q.v.), Ac 24:3.†

κάτω

G2736 

Occurrences in the NT: 9

κάτω, adv.
(< κατά), [in LXX for מַטָּה, מִתַּחַת and cogn. forms;]
1. down, downwards (with verbs of motion), Mt 4:6, Lk 4:9, Jo 8:[6, 8], Ac 20:9.
2. below, beneath: Mk 14:66, Ac 2:19(LXX); ἕως κ. (Ez 1:27, al.), Mt 27:51, Mk 15:38; τὰ κ. (opp. to τ. ἄνω), Jo 8:23. Compar. κατωτέρω: ἀπὸ διετοῦς καὶ κ. (cf. I Ch 27:23), Mt 2:16.†

κατώτερος

G2737 

Occurrences in the NT: 1

κατώτερος, -έρα, -ερον
(< κάτω), [in LXX for תַּחְתּוֹן, תַּחְתִּי;]
lower; τὰ. κ. τῆς γῆς (v. AR, Eph 4:9; for rendering this lower earth, v. ICC, Eph 4:9), the lower parts of the earth (cf. Ps 138 (139):15; cf. also MGr., ἡ κάτου γῆ, the underworld, Thumb, MGV, 334): Eph 4:9.†

κατωτέρω

κατωτέρω, v.s. κάτω.

Καῦδα

G2802 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

Καῦδα (TR, mg., Κλαῦδα; Rec. Κλαύδη), ,
Cauda, Clauda, an island near Crete: Ac 27:16.†

καῦμα

G2738 

Occurrences in the NT: 2

καῦμα, -τος, τό
(< καίω), [in LXX for חֹם, חֹרֶב, etc.;]
heat: Re 7:16 16:9.†

καυματίζω

G2739 

Occurrences in the NT: 4

*† καυματίζω
(< καῦμα),
to burn or scorch up: c. acc. seq. ἐν πυρί, Re 16:8. Pass., Mt 13:14, Mk 4:6; seq. καῦμα μέγα, Re 16:9.†

καῦσις

G2740 

Occurrences in the NT: 1

καῦσις, -εως, ἡ
(< καίω), [in LXX for בּער pi., etc.;]
burning: He 6:8.†

καυσόω

G2741 

Occurrences in the NT: 2

*† καυσόω, -ῶ
(< καῦσος, burning heat, fever), only in pass.,
1. to burn with fever (Galen., al.).
2. In NT, to burn with great heat: II Pe 3:10, 12 (V. Mayor, in l.).†

καυστηριάζω

G2743 

Occurrences in the NT: 1

*† καυστηριάζω (Rec. καυτηρ-, and so usually in Gk. writers, v. Soph., Lex., s.v.),
to mark by branding, brand (AV, scar, but v. CGT, in l.): metaph., pass. pf. ptcp., I Ti 4:2 (cf. καυτήριον, IV Mac 15:22*).†

καύσων

G2742 

Occurrences in the NT: 3

καύσων, -ωνος, ὁ
(< καίω), [in LXX: Ge 31:40 א (חֹרֶב), Is 49:10 (שָׁרָב), Jb 27:21, Ho 12:1 (2), 13:15, Jh 4:8, Je 18:17, Ez 17:10 19:12 (קָדִים); Je 28 (51):1, Da TH 3:(67) Jth 8:3, Si 18:16 31 (34):16 43:22*;]
1. burning heat (Ge, Isa (?), Jth 8:3, Si 18:16): Mt 20:12, Lk 12:55 (Ja 1:11, AV).
2. a hot wind from the east (Heb. קָדִים, v. LXX, Ge 31:40, Is 49:10, Jb 27:21, Ho 12:1 (2), 13:15, Jh 4:8, Je 18:17, Ez 17:10 19:12, Je 28 (51):1, Da TH 3:(67) Jth 8:3, Si 18:16 31 (34):16 43:22), the modern sirocco (v. CGT on Am 4:9): Ja 1:11 (RV, the scorching wind; cf. R, mg., the hot wind, Mt 20:12, Lk 12:55).†

καυτηριάζω

καυτηριάζω, Rec. for καυστηριάζω, q.v.

καυχάομαι

G2744 

Occurrences in the NT: 37

καυχάομαι, -ῶμαι,
[in LXX for הלל hith., etc.;]
to boast or glory (in LXX, of joyous exultation, and so in the NT quotations, infr.; cf. DB, ii, 790b; Hort on Ja 1:9): absol., I Co 1:31(LXX) I Co 4:7 13:3, II Co 10:13, 17(LXX) 11:16, 18 12:1, 6, Eph 2:9, Ja 4:16; c. acc. rei, II Co 9:2 11:30; seq. ἐν (LXX), Ro 2:23 5:3, I Co 3:21, II Co 5:12 10:15 11:12 12:5, 9, Ga 6:13, 14, Ja 1:9; ἐν (τ.) θεῷ, Ro 2:17 5:11; ἐν κυρίῳ, I Co 1:31(LXX), II Co 10:17(LXX); ἐν Χ. Ἰησοῦ, Phl 3:3; seq. ἐπί c. dat., Ro 5:2; περί, c. gen., II Co 10:8; εἰς, II Co 10:16; ὑπέρ, c. gen. pers., II Co 7:14 12:5; ἐνώπιον τ. θεοῦ, I Co 1:29 (cf. ἐν, κατα-καυχάομαι).†

καύχημα

G2745 

Occurrences in the NT: 11

καύχημα, -τος, τό
(< καυχάομαι), [in LXX chiefly for תְּהִלָּה, תִּפְאֶרֶה;]
1. a boast (Pind.): II Co 5:12 9:3 (Thayer, s.v.; e. contra, 2, Ellic., Lft., on Ga 6:4; Lft., Notes, 204, 277).
2. ground or matter of glorying: Ro 4:2, I Co 5:6 9:15, 16, II Co 1:14, Ga 6:4, Phl 1:26 2:16, He 3:6 (cf. καύχησις).†

καύχησις

G2746 

Occurrences in the NT: 11

καύχησις, -εως, ἡ
(< καυχάομαι), [in LXX for תִּפְאֶרֶה (I Ch 29:13, Ez 16:12, al);]
a boasting, glorying: Ro 3:27, II Co 11:10, 17, Ja 4:16; seq. ὑπέρ, II Co 7:4 8:24; ἐτί, c. gen., II Co 7:14; ἔχω τὴν κ. ἐν Χρ. Ἰησ., Ro 15:17; στέφανος καυχήσεως (Ez 16:12, al.), I Th 2:19; of the cause of glorying, a boast ( = καύχημα), II Co 1:12.†

Καφαρναούμ

G2584 

Occurrences in the NT: 16 (KJV)

Καφαρναούμ (Καπερ-, Rec., v. WH, App. 160), (Heb. נַחוּם כְּפַר, Nahum's village),
Capernaum: Mt 4:13, Mk 1:21, Jo 2:12, al.

Κεγχρεαί

Κεγχρεαί, v.s. Κενχρεαί.

κέδρος

κέδρος, -ου, ἡ,
[in LXX chiefly for אֶרֶז, Nu 24:6, al.; χειμάρρους τῶν Κέδρων, II Ki 15:23, III Ki 15:13 (קִדְרוֹן);]
a cedar: χείμαρρος τῶν Κ. (as in II Ki 15:23, III Ki 15:13), Jo 18:1 (Rec. Tr., WH, R, mg.; τοῦ Κέδρου, T, WH, mg., v.s. Κεδρών, and cf. Westc., in l.; WH, App., 89 f.; Abbott, JG, 513 ff).†

Κεδρών

G2748 

Occurrences in the NT: 1

Κεδρών
(v.s. κέδρος), , indecl. (in FlJ, gen. -ῶνος; Heb. קִדְרוֹן), [in LXX: II Ki 15:23, IV Ki 23:6, al.;]
Cedron (OT, Kidron): χείμαρρος τοῦ Κ., Jo 18:1 (L, Tr., mg., R, txt.; cf. Bl., § 10, 5; Lft., Essays, 172 ff).†

Κεδρών

G2748 

Occurrences in the NT: 1

Κεδρών

(v.s. κέδρος), ,
indecl.

(in FlJ, gen. -ῶνος; Heb. קִדְרוֹן), [in LXX: II Ki 15:23, IV Ki 23:6, al. ;]
Cedron (OT, Kidron): χείμαρρος τοῦ Κ., Jo 18:1 (L, Tr., mg., R, txt.; cf. Bl., 10, 5; Lft., Essays, 172 ff).†

Κεδρών

Κεδρών

(v.s. κέδρος), ,
indecl.

(in FlJ, gen. -ῶνος; Heb. קִדְרוֹן), [in LXX: II Ki 15:23, IV Ki 23:6, al. ;]
Cedron (OT, Kidron): χείμαρρος τοῦ Κ., Jo 18:1 (L, Tr., mg., R, txt.; cf. Bl., 10, 5; Lft., Essays, 172 ff).†

Κεδρών

Κεδρών

(v.s. κέδρος), ,
indecl.

(in FlJ, gen. -ῶνος; Heb. קִדְרוֹן), [in LXX: II Ki 15:23, IV Ki 23:6, al. ;]
Cedron (OT, Kidron): χείμαρρος τοῦ Κ., Jo 18:1 (L, Tr., mg., R, txt.; cf. Bl., 10, 5; Lft., Essays, 172 ff).†

Κεδρών

Κεδρών

(v.s. κέδρος), ,
indecl.

(in FlJ, gen. -ῶνος; Heb. קִדְרוֹן), [in LXX: II Ki 15:23, IV Ki 23:6, al. ;]
Cedron (OT, Kidron): χείμαρρος τοῦ Κ., Jo 18:1 (L, Tr., mg., R, txt.; cf. Bl., 10, 5; Lft., Essays, 172 ff).†

κεῖμαι

G2749 

Occurrences in the NT: 24

κεῖμαι,
[in LXX: Je 24:1 (יעד hoph.), al.;]
used as passive of τίθημι (LS, s.v.), to be laid, to lie;
(a) of persons: an infant, Lk 2:12, 16; a dead body, Mt 28:6, Lk 23:53, Jo 20:12;
(b) of things, to lie, be laid or set, stand: Mt 5:14, Jo 2:6 19:29 20:5-7 21:9, Re 4:2 21:16; trop., Θεμέλιος, I Co 3:11; seq. prep. c. acc., πρός, Mt 3:10, Lk 3:9; εἰς, Lk 12:19; ἐπί, trop., κάλυμμα, II Co 3:15. Metaph., ὁ κόσμος ἐν τ. πονηριῷ κ., I Jn 5:19; to be laid down, appointed: of law, c. dat. pers., I Ti 1:9; seq. εἰς c. acc. (of purpose), Lk 2:34, Phl 1:16, I Th 3:3 (cf. ἀνά-, συν-ανά-, ἀντί-, ἀπό-, ἐπί-, κατά-, παρά-, περί-, πρό-κειμαι).†

κειρία

G2750 

Occurrences in the NT: 1

κειρία, -ας, ἡ,
[in LXX: Pr 7:16 (מַרְבַּדִּים)*;] a vernacular word,
1 a bed-cord (Aristoph., AV., 816;Pr 7:16.).
2. In pl., swathings (cf. Field, Notes, 96 f.): Jo 11:44.†

κείρω

G2751 

Occurrences in the NT: 4

κείρω,
[in LXX chiefly for גּזז, Is 53:7, al.;]
to cut short the hair, shear: a sheep, Ac 8:32 (Is 53:7). Mid., to have one's hair cut off, be shorn: absol., I Co 11:6; τ. κεφαλήν, Ac 18:18.†

Κείς

G2797 

Occurrences in the NT: 2

Κείς (Rec. Κίς), , indecl. (Heb. קִישׁ),
Kish: Ac 13:21.†

κέλευσμα

G2752 

Occurrences in the NT: 1

κέλευσμα, -τος, τό,
(< κελεύω), [in LXX: Pr 24:62 (30:27)*;]
a call, summons, shout of command: I Th 4:16 (v. M, Th., in l.).†

κελεύω

G2753 

Occurrences in the NT: 25

** κελεύω,
[in LXX: I Es 9:53, To 8:18, al., and freq. in I-IV Mac;]
to urge on, bid by word of mouth, order, command (mostly of one in authority): c. acc. et. inf. aor., Mt 14:19, 28 18:25 27:64, Lk 18:40, Ac 4:15 5:34 8:38 22:30 23:10 25:6, 17; with ellipse of acc., Mt 8:18 14:9 27:58, Ac 12:19 21:33; c. acc. et. inf. Pres., Ac 21:34 22:24 23:3, 35 25:21 27:43; with ellipse of acc., Ac 16:22; ptcp. aor., Ac 25:23.†
SYN.: v.s. ἐντέλλω.

κενεμβατεύω

Occurrences in the NT: 1

*† κενεμβατεύω
(not elsew., but perh. = -έω, Plut., al.),
to tread on emptiness: ἐώρᾳ (αἰώρα) κ. (conjec. for ἃ ἑόρακμν ἐμβ., Lft., in l.), Col 2:18 (cf. also ICC, in l.).†

κενοδοξία

G2754 

Occurrences in the NT: 1

**† κενοδοξία, -ας, ἡ
(< κενόδοξος), [in LXX: Wi 14:14, II Mac 2:15 8:19*;]
1. foolish fancy, vain opinion, error (LXX, Wi 14:14, II Mac 2:15 8:19).
2. vainglory, groundless conceit: Phl 2:3.†

κενόδοξος

G2755 

Occurrences in the NT: 1

*† κενόδοξος, -ον
(< κενός, δόξα),
vain-glorious: Ga 5:26.†

κενός

G2756 

Occurrences in the NT: 19

κενός, -ή, -όν,
[in LXX chiefly for ריק and cognate forms;]
empty (Ge 37:24, Jg 7:16). Metaph.,
(a) empty, vain: λόγοι, Eph 5:6; ἀπάτη, Col 2:8; κήρυγμα, πίστις, I Co 15:14;
(b) vain, fruitless: ἡ χάρις, I Co 15:10; κόπος, I Co 15:58; ἡ εἴσοδος, I Th 2:1; κενά, Ac 4:25(LXX); εἰς κενόν, in vain, to no purpose (Diod., LXX; cl. διὰ κενῆς), II Co 6:1, Ga 2:2, Phl 2:16, I Th 3:5;
(c) of persons, empty-handed: Mk 12:3, Lk 1:53 20:10, 11; vain, Ja 2:20.†
SYN.: μάταιος, of the aim or effect of an action, κ. of its quality (Lft. on Cl. Rom., I Co., § 7; Tr., Syn., xlix).

κενοφωνία

G2757 

Occurrences in the NT: 2

*† κενοφωνία, -ας, ἡ
(< κενός, φωνέω), [cf. κενολογέω (צפף), Is 8:19*;]
empty talk, babbling: pl., I Ti 6:20, II Ti 2:16.†

κενόω

G2758 

Occurrences in the NT: 5

κενόω, -ῶ
(< κενός, q.v.), [in LXX: Je 14:2 15:9 (אמל pu.)*;]
to empty. Metaph., to empty, make empty, vain or of no effect: καύχημα, I Co 9:15; ἑαυτόν, of Christ, Phl 2:7 (v Lft.; ICC, in l, and esp. Gifford, Incarn., 54 ff.); pass., πίστις, Ro 4:14; ὁ σταυρός, I Co 1:17; καύχημα, II Co 9:3.†

κέντρον

G2759 

Occurrences in the NT: 4

κέντρον, -ου, τό
(< κεντέω, to prick), [in LXX: Pr 26:3 (מֶתֶג), Ho 13:14 (קֹטֶב), 5:12, Si 38:25, IV Mac 14:19*;]
1. a sting (IV Mac 14:19): Re 9:10. Metaph. (as Ho 13:14): τ. θανάτου, I Co 15:55(LXX), 56.
2. a goad: pl., Ac 26:14.†

κεντυρίων

G2760 

Occurrences in the NT: 3

*† κεντυρίων, -ωνος, ὁ (Lat. centurio);
a centurion: Mk 15:39, 44, 45 (Mt, Lk, use ἑκατόνταρχος (-ης), q.v.).†

Κενχρεαί

G2747 

Occurrences in the NT: 2

Κενχρεαί (Rec. Κεγχ-; v. WH, App., 150), -ῶν, αἱ,
Cenchreæ, a port of Corinth: Ac 18:18, Ro 16:1.†

κενῶς

G2761 

Occurrences in the NT: 1

κενῶς, adv.,
[in LXX: Is 49:4 (לְרִיק)*;]
in vain, to no purpose: Ja 4:5.†

κεραία

G2762 

Occurrences in the NT: 2

* κεραία (WH, κερέα, v. App., 151), -ας, ἡ
(< κέρας),
a little horn: of the point or extremity which distinguishes some Heb. letters from others (e.g. ד from ר; DCG, ii, 733), Mt 5:18, Lk 16:17.†

κεραμεύς

G2763 

Occurrences in the NT: 3

κεραμεύς, -εως, ὁ
(< κεράννυμι), [in LXX for יצר, Ps 2:9, Je 18:2, al.;]
a potter: Ro 9:21; ὁ ἀγρὸς τοῦ κ., Mt 27:7, 10(LXX).†

κεραμικός

G2764 

Occurrences in the NT: 1

κεραμικός, -ή, -όν
(< κέραμος), [in LXX: Da LXX 2:41 (פֶּחָר)*;]
1. (cl.) of a potter (e.g. γῆ).
2. In LXX and NT, = cl., κεραμεοῦς (Plut., κεράμειος, Polyb., -μαῖος, etc), earthen: Re 2:27.†

κεράμιον

G2765 

Occurrences in the NT: 2

κεράμιον, -ου, τό
(< κέραμος), [in LXX: Je 42 (35):5 (גָּבִיעַ), etc.;]
an earthen vessel, a jar or jug: ὕδατος, Mk 14:13, Lk 22:10.†

κεραμος

G2766 

Occurrences in the NT: 1

κεραμος, -ου, ὁ
(< κεράννυμι), [in LXX: II Ki 17:28 (יוֹצֵר כְּלִי)*;]
1. potter's clay.
2. an earthen vessel.
3. a tile: Lk 5:19.†

κεράννυμι

G2767 

Occurrences in the NT: 3

κεράννυμι,
[in LXX for מסךְ, Is 5:22, al.;]
to mix, mingle, chiefly of the diluting of wine: Re 18:6; by oxymoron, κεκεράσμενος ἄκρατος, Re 14:10.†
SYN.: μίγνυμι. κ. implies "a mixing of two things, so that they are blended and form a compound, as in wine and water, whereas μ. implies a mixing without such composition, as in two sorts of grain" (LS, s.v. κρᾶσις).

κέρας

G2768 

Occurrences in the NT: 11

κέρας, -ατος
(pl. not irreg. as in Attic), τό, [in LXX chiefly for קֶרֶן;]
a horn: Re 5:6 12:3 13:1, 11 17:3, 7, 12, 16; of the projections at the corners of the altar (Ex 29:12, al.): Re 9:13. Metaph., as symbol of strength, κ. σωτηρίας (cf. Ps 17 (18):3, al.): Lk 1:69.†

κεράτιον

G2769 

Occurrences in the NT: 1

* κεράτιον, -ου, τό
(dimin. of κέρας),
1. a little horn (Arist.).
2. In pl. (the fruit of the κερατέα), carob-pods: Lk 15:16.†

κερδαίνω

G2770 

Occurrences in the NT: 17

** κερδαίνω,
[in Sm.: Jb 22:3*;]
to gain: c. acc., Mt 25:16, 17, 20, 22; τ. κόσμον, Mt 16:26, Mk 8:36, Lk 9:25; absol., to make profit, get gain: Ja 4:13. Metaph., c. acc. rei, to save oneself from, avoid: Ac 27:21 (Field, Notes, 145); c. acc. pers., to gain, win: Mt 18:15, I Co 9:19-22, Phl 3:8; pass., I Pe 3:1.†

κέρδος

G2771 

Occurrences in the NT: 3

** κέρδος, -εος (-ους), τό,
[in Aq.: Ez 27:24; Sm.: Ps 29 (30):10, al.;]
gain: Phl 1:21 3:7, Tit 1:11.†

κερέα

κερέα, v.s. κεραία.

κέρμα

G2772 

Occurrences in the NT: 1

* κέρμα, -τος, τό
(< κείρω),
1. a slice, hence,
2. a small coin: pl., Jo 2:15.†

κερματιστής

G2773 

Occurrences in the NT: 1

*† κερματιστής, -οῦ, ὁ
(κερματίζω, to cut small, coin into small money),
a money changer: Jo 2:14.†

κεφάλαιος

G2774 

Occurrences in the NT: 2

κεφάλαιος, -α, -ον
(< κεφαλή), [in LXX (-αιον, τό) for רֹאשׁ, Nu 4:2, al.;]
of the head; metaph., principal, chief; mostly as subst., κεφάλαιον, τό;
1. the chief point: He 8:1.
2. the sum total, amount: Ac 22:28 (other meaning, LS, s.v.).†

κεφαλαιόω

κεφαλαιόω, -ῶ, v.s. κεφαλιόω.

κεφαλή

G2776 

Occurrences in the NT: 75

κεφαλή, -ῆς, ἡ,
[in LXX nearly always for רֹאשׁ;]
the head: Mt 5:36, Mk 6:24, Re 1:14 9:7, al. mult.; fig., ἄνθρακες ἐπὶ τὴν κ., Ro 12:20(LXX); αἷμα, Ac 18:6; metaph., of a husband, c. gen., I Co 11:3, Eph 5:23; of Christ, I Co 11:3, Eph 4:15 5:23, Col 1:18 2:10, 19; of things, κ. γωνίας, Mt 21:42(LXX).

κεφαλιόω

G2775 

Occurrences in the NT: 1

** κεφαλιόω (Rec. -αιόω, [so in LXX: Si 35 (32):8*]), -ῶ
(< κεφάλιον, dimin. of κεφαλή, in late writers);
1. (-αιόω) to sum up (Thuc., al.).
2. (In NT, only) to wound on the head: Mk 12:4.†

κεφαλίς

G2777 

Occurrences in the NT: 1

κεφαλίς, -ίδος, ἡ
(dimin. of κεφαλή), [in LXX for מְגִלָּה, וָו, etc.;]
1. a little head.
2. an extremity, capital (of a column).
3. (As in Ez 2:9, Ps 39 (40):8, II Es 6:2) a roll: κ. βιβλίου, He 10:7(LXX).†

κημόω

Occurrences in the NT: 1

* κημόω, -ῶ
(< κημός, a muzzle),
to muzzle: I Co 9:9 (TTr., WH, mg.) (cf. φιμόω).†

κῆνσος

G2778 

Occurrences in the NT: 4

*† κῆνσος, -ου, ὁ (Lat. census),
a poll-tax: Mt 17:25 22:17, Mk 12:14 (WH, mg., ἐπικεφάλαιον); τ. νόμισμα τοῦ κ., Mt 22:19 (v. MM, Exp., xv).†
SYN:: τέλος (q.v.), φόρος.

κῆπος

G2779 

Occurrences in the NT: 4

κῆπος, -ου, ὁ,
[in LXX for גַּן, גִּנָּה, גַּנָּה, De 11:10, Ca 4:12, al.;]
a garden: Lk 13:19, Jo 18:1, 26 19:41.†

κηπουρός

G2780 

Occurrences in the NT: 1

* κηπ-ουρός, -οῦ, ὁ
(< κῆπος + οὖρος, a watcher),
a gardener: Jo 20:15.†

κηρίον

G2781 

Occurrences in the NT: 1

κηρίον, -ου, τό
(< κηρός, wax), [in LXX for נֹפֶת, צוּף, Ps 18 (19):10 117 (118):12, Pr 16:24, al.;]
honeycomb: κ. μελίσσιον, Lk 24:42 (Rec.; WH, txt., R, txt., omit).†

κήρυγμα

G2782 

Occurrences in the NT: 9

κήρυγμα, -τος, τό
(< κηρύσσω), [in LXX: II Ch 30:5 (קוֹל), Jh 3.2 (קְרִיאָה), Pr 9:3, I Es 9:3*;]
in cl., that which is cried by a herald, a proclamation. In NT (v. Lft., Notes, 161), of God's heralds, proclamation, message, preaching (i.e. the substance as distinct from the act which would be expressed by † κήρυξις): Mt 12:41, Lk 11:32, I Co 1:21, II Ti 4:17, Tit 1:3; c. gen. subjc., τὸ κ. μου, I Co 2:4; ἡμῶν, I Co 15:14; c. gen. obj., Ἰησοῦ Χρ., Ro 16:25.†

κῆρυξ

G2783 

Occurrences in the NT: 3

κῆρυξ
(κήρ-, T), -υκος, ὁ, [in LXX: Da LXX TH 3:4 (כָּרוֹז), Ge 41:43, Si 20:15, IV Mac 6:4*;]
a herald: I Ti 2:7, II Ti 1:11, II Pe 2:5.†

κηρύσσω

G2784 

Occurrences in the NT: 61

κηρύσσω,
[in LXX chiefly for קרא;]
to be a herald, to proclaim: Mk 1:45 7:36, Lk 4:18, 19(LXX) (but v. Field, Notes, 174) 8:39, Ro 2:21, I Co 9:27, Ga 5:11, al.; in NT, chiefly of the proclamation of the Gospel, to proclaim, preach: τὸ εὐαγέλιον, Mt 4:23 9:35 24:14 26:13, Mk 1:14 13:10 14:9 16:[15], Ga 2:2, Col 1:23, I Th 2:9; seq. εἰς, Mk 1:39 13:10, Lk 4:44, I Th 2:9; ἵνα, Mk 6:12; c. inf., Ro 2:21; κ. Χριστόν, Ἰησοῦν, Ac 8:5 9:20 19:13, I Co 1:23 15:12, II Co 1:19 11:4, Phl 1:15; I Ti 3:16 (cf. προ-κηρύσσω).

κῆτος

G2785 

Occurrences in the NT: 1

κῆτος, -εος (-ους), τό,
[in LXX: Jh 2:1, 11 (דָּג), Ge 1:21 (תַּנִּין), etc.;]
a huge fish, sea-monster: Mt 12:40(LXX).†

Κηφᾶς

G2786 

Occurrences in the NT: 9

Κηφᾶς, -ᾶ (v. Bl., § 10, 3), (Aram. כֵּיפָא),
Cephas, i.e. Peter: Jo 1:43, I Co 1:12 3:22 9:5 15:5, Ga 1:18 2:9, 11, 14.†

κιβωτός

G2787 

Occurrences in the NT: 6

κιβωτός, -οῦ, ἡ,
[in LXX: Ge 6-9 (תֵּבָה), elsewhere, very freq., as Ex 25:9 (10), for אָרוֹן;]
a wooden box or chest: of Noah's ark, Mt 24:38, Lk 17:27, He 11:7, I Pe 3:20; of the ark of the covenant, He 9:4, Re 11:19.†

κιθάρα

G2788 

Occurrences in the NT: 4

κιθάρα, -ας, ἡ,
[in LXX chiefly for כִּנּוֹר, freq. in Pss (32 (33):2, al.); and in (Da 3:5, al.) for קִיתָרֹס, itself a transliteration of κίθαρις, the Homeric form of κ. (cf. CB, Dn., lviii);]
a lyre, harp: I Co 14:7, Re 5:8 14:2 15:2.†

κιθαρίζω

G2789 

Occurrences in the NT: 2

κιθαρίζω,
[in LXX: Is 23:16 (נגן pi.)*;]
to play upon the lyre or harp: I Co 14:7, Re 14:2.†

κιθαρωδός

G2790 

Occurrences in the NT: 2

* κιθαρ-ωδός, -οῦ, ὁ
(< κιθάρα, ἀοιδός, a singer)
one who plays and sings to the lyre, a harper: Re 14:2 18:22.†

Κιλικία

G2791 

Occurrences in the NT: 8

Κιλικία, -ας, ἡ,
Cilicia, a province of Asia Minor: Ac 6:9 15:23, 41 21:39 22:3 23:34 27:5, Ga 1:21.†

κινάμωμον

κινάμωμον, v.s. κιννάμωμον.

κινδυνεύω

G2793 

Occurrences in the NT: 4

κινδυνεύω
(< κίνδυνος), [in LXX for יקשׁ ni., etc.;]
1. to be daring, to venture.
2. to be in danger: Lk 8:23, Ac 19:27, 40, I Co 15:30.†

κίνδυνος

G2794 

Occurrences in the NT: 9

κίνδυνος, -ου, ὁ
[in LXX: Ps 114 (116):3 (מֵצַר), Si 3:26, al.;]
danger, peril: Ro 8:35; pl., II Co 11:26.†

κινέω

G2795 

Occurrences in the NT: 8

κινέω, -ῶ,
[in LXX for נוּעַ hi., רמשׂ, etc.;]
1. to set in motion, move: Mt 23:4; τ. κεφαλήν (Ps 21 (22):8, al.), Mt 27:39, Mk 15:29; pass. (cf. Ge 7:21), Ac 17:28.
2. to remove: Re 2:5 6:14.
3. to excite, stir up: Ac 24:5; pass., 21:30 (cf. μετα-, συν-κινέω).†

κίνησις

G2796 

Occurrences in the NT: 1

κίνησις, -εως, ἡ
(< κινέω), [in LXX: Jb 16:6 (5), (נִיד), al.;]
a moving: Jo 5:[3].†

κιννάμωμον

G2792 

Occurrences in the NT: 1

κιννάμωμον (Rec. κινάμ-), -υο, τό
(from the Phœnician, v. LS, s.v., and cf. Heb. קִנָּמוֹן)
cinnamon: Re 18:13.†

Κίς

Κίς, v.s. Κείς.

κίχρημι

κίχρημι, v.s. χράω.

κλάδος

G2798 

Occurrences in the NT: 11

κλάδος, -ου, ὁ
(< κλάω), [in LXX for דָּלִית, כַּף, etc.;]
a young tender shoot broken off for grafting; then, a branch: Mt 13:32 21:8 24:32, Mk 4:32 13:28, Lk 13:19; metaph., of descendants (cf. Si 40:15), Ro 11:16-19, 21.†

κλαίω

G2799 

Occurrences in the NT: 40

κλαίω,
[in LXX chiefly for בּכה;]
of any loud expression of pain or sorrow, esp. for the dead, to weep, lament;
(a) intrans.: Mk 5:38, 39 14:72 (M, Pr., 131) Mk 16:[10], Lk 7:13, 32, 38 8:52, Jo 11:31, 33 16:20 20:11, 13, 15 Ac 9:39 21:13, I Co 7:30, Phl 3:18, Ja 4:9 5:1, Re 5:5 18:15, 19; πολύ, Re 5:4; πολλά, Ac 8:24 (WH, mg.); πικρῶς, Mt 26:75, Lk 22:62; opp. to γελάω, Lk 6:21, 25; χαίρω, Ro 12:15; seq. ἐπί, c. acc., Lk 19:41 23:28, Re 18:9;
(b) trans., c. acc. pers., to weep or lament for, bewail: Mt 2:18.†
SYN.: v.s. δακρύω.

κλάσις

G2800 

Occurrences in the NT: 13

* κλάσις, -εως, ἡ
(< κλάω),
a breaking: Lk 24:35, Ac 2:42.†

κλάσμα

G2801 

Occurrences in the NT: 9

κλάσμα, -τος, τό
(< κλάω), [in LXX for פַּת, פֶּלַח;]
a broken piece, fragment: Mt 14:20 15:37, Mk 6:43 8:8, 19, 20, Lk 9:17, Jo 6:12, 13.†

Κλαῦδα

Κλαῦδα, v.s. Καῦδα.

Κλαυδία

G2803 

Occurrences in the NT: 1

Κλαυδία, -ας, ἡ,
Claudia: II Ti 4:21.†

Κλαύδιος

G2804 

Occurrences in the NT: 3

Κλαύδιος, -ου, ὁ,
Claudius;
1. the Emperor: Ac 11:28 18:2.
2. A military tribune, C. Lysias: Ac 23:26.†

κλαυθμός

G2805 

Occurrences in the NT: 9

κλαυθμός, -οῦ, ὁ
(< κλαίω), [in LXX chiefly for בְּכִי;]
crying, weeping, Ac 20:37; κ. καὶ ὀδυρμός, Mt 2:18(LXX); ὁ κ. καὶ ὁ βρυγμός, Mt 8:12 13:42, 50 22:13 24:51 25:30, Lk 13:28.†

κλάω

G2806 

Occurrences in the NT: 14

κλάω,
[in LXX: Je 16:7 (פּרם), al.;]
to break, break in pieces: of bread, Mt 14:19 15:36 26:26, Mk 8:6 14:22, Lk 22:19 24:30, Ac 2:46 20:7, 11 27:35, I Co 10:16 11:24; seq. εἰς, c. acc. pers., Mk 8:19 (cf. ἐκ-, κατα-κλάω).†

κλείς

G2807 

Occurrences in the NT: 6

κλείς, -δός, Att.. acc., κλεῖν, later -εῖδα, pl., κλεῖδες, -ας, contr., -εῖς, ἡ,
[in LXX for מַפְתֵּחַ, Is 22:22, al.;]
a key. Fig., τ. βασιλείας τ. οὐρανῶν, Mt 16:19; τ. γνώσεως, Lk 11:52; of David (cf. LXX, Is 22:22), Re 3:7; τ. θανάτου κ. τ. ᾅδου, Re 1:18; τ. ἀβύσσου, Re 20:1; τ. φρέατος τῆς ἀ., Re 9:1.†

κλείω

G2808 

Occurrences in the NT: 16

κλείω,
[in LXX chiefly for סגר;]
to shut: θύραν, Mt 6:6; τ. ἄβυσσον, Re 20:3; pass., θύρα, Mt 25:10, Lk 11:7 (pl.), Jo 20:19, 26, Ac 21:30; δεσμωτήριον, Ac 5:23; πυλῶνες, Re 21:25. Metaph., τ. οὐρανόν, Lk 4:25, Ro 11:6; τ. σπλάγχνα, I Jn 3:17; τ. βασιλείαν, Mt 23:14; id. absol., Re 3:7; τ. θύραν, Re 3:8. (Cf. ἀπο-, ἐκ-, κατα-, συν-κλείω.)†

κλέμμα

G2809 

Occurrences in the NT: 1

κλέμμα, -τος, τό
(< κλέπτω), [in LXX: Ge 31:39, Ex 22:3, 4 (2, 3) (גָּנַב, גְּנֵבָה)*;]
1. a thing stolen (Arist., LXX).
2. = κλοπή, theft (Plato, al.): pl., Re 9:21.†

Κλεόπας

G2810 

Occurrences in the NT: 1

Κλεόπας, (v. Bl., § 7, 2), ,
Cleopas: Lk 24:18.†

κλέος

G2811 

Occurrences in the NT: 1

κλέος, -ους, τό,
[in LXX: Jb 28:22 (שֵׁמַע) Jb 30:8*;]
1. a rumour, report.
2. good report, fame, glory: I Pe 2:20.†

κλέπτης

G2812 

Occurrences in the NT: 16

κλέπτης, -ου, ὁ,
[in LXX for גַּנָּב;]
a thief: Mt 6:19, 20 24:43, Lk 12:33, 39, Jo 10:1, 10 12:6, I Co 6:10, I Pe 4:15. Fig., ὡς κ. ἐν νυκτί, I Th 5:2, 4 (κλέπτας, WH, txt., R, mg.; v. Lft., Notes, 73; but cf. also M, Th., l.c.), II Pe 3:10, Re 3:3 16:15. Metaph., of false teachers, Jo 10:8.†
SYN.: λῃστής, a robber, a brigand who plunders, openly, with violence; κ. is a thief who steals in secret, by fraud and cunning (Tr., Syn., § xliv).

κλέπτω

G2813 

Occurrences in the NT: 13

κλέπτω,
[in LXX for גּנב;]
to steal: absol., Mt 6:19, 20 19:18, Mk 10:19, Lk 18:20, Jo 10:10, Ro 2:21 13:9, Eph 4:28; c. acc., Mt 27:64 28:13.†

κλῆμα

G2814 

Occurrences in the NT: 7

κλῆμα, -τος, τό
(< κλάω), [in LXX chiefly for זְמוֹרָה, דָּלִית, Ez 15:2 17:6, 7, al.;]
a vine-twig, vine-branch: Jo 15:2, 4-6.†

Κλήμης

G2815 

Occurrences in the NT: 1

Κλήμης, -εντος, ὁ,
Clement: Phl 4:3.†

κληρονομέω

G2816 

Occurrences in the NT: 18

κληρονομέω, -ῶ
(< κληρονόμος), [in LXX chiefly for ירשׁ, also for נחל, etc.;]
1. to receive by lot.
2. to inherit (in cl., usually c. gen. rei): absol., Ga 4:30(LXX); in general, to possess oneself of, receive as one's own, obtain (as De 4:5, al., cf. Ps 24 (25):3, Is 61:7): c. acc. rei (as generally in late Gk., v. M, Pr., 65), of the Messianic Kingdom (cf. Ps 36 (37):11, Si 4:13 37:26, and v. Dalman, Words, 125 ff.) and its blessings and privileges, τ. γῆν, Mt 5:5(cf. LXX); τ. βασιλείαν, β. θεοῦ, Mt 25:34, I Co 6:9, 10 15:50, Ga 5:21; ζωὴν αἰώνιον, Mt 19:29, Mk 10:17, Lk 10:25 18:18; σωτηρίαν, He 1:14; τ. ἐπαγγελίας, He 6:12; ἀφθαρσίαν, I Co 15:50; ὄνομα, He 1:4; τ. εὐλογίαν, He 12:17, I Pe 3:9; ταῦτα, Re 21:7 (cf. κατα-κληρονομέω).†

κληρονομία

G2817 

Occurrences in the NT: 14

κληρονομία, -ας, ἡ
(< κληρονόμος) [in LXX chiefly for נַחֲלָה, also for יְרֻשָּׁה, etc.;]
prop., an inherited property, an inheritance: Mt 21:38, Mk 12:7, Lk 12:13 20:14; in general, a possession, inheritance: Ac 7:5, He 11:8; of the Messianic Kingdom and its blessings, Ac 20:32, Ga 3:18, Col 3:24, Eph 1:14, 18 5:5, He 9:15, I Pe 1:4.†

κληρονόμος

G2818 

Occurrences in the NT: 15

κληρο-νόμος, -ου, ὁ
(< κλῆρος, νέμομαι, to possess), [in LXX: Jg 18:7, II Ki 14:7, Mi 1:15, Je 8:10 (יוֹרֵשׁ), Si 23:22*;]
1. (as in cl.) an heir: Mt 21:38, Mk 12:7, Lk 20:14, Ga 4:1; of those who as sons of God inherit the privileges of the Messianic Kingdom; of Christ himself, He 1:2; of Abraham, Ro 4:13, 14; of Christians, Ro 8:17, Ga 3:29, Tit 3:7, Ja 2:5.
2. (As in LXX: Jg 18:7, Mi 1:15, Je 8:10) a possessor: He 6:17 11:7 (Cremer, 359 f.).†

κλῆρος

G2819 

Occurrences in the NT: 11

κλῆρος, -ου, ὁ,
[in LXX chiefly for נַחֲלָה, גּוֹרָל;]
a lot;
(a) that which is cast or drawn: Mt 27:35, Mk 15:24, Lk 23:34, Jo 19:24(LXX), Ac 1:26;
(b) that which is obtained by casting: Ac 1:17 8:21; of a part in the Kingdom of God (cf. Wi 5:5), Ac 26:18, Col 1:12; pl. of the "cure" of a presbyter, I Pe 5:3 (v. ICC, in l.).†

κληρόω

G2820 

Occurrences in the NT: 1

κληρόω, -ῶ,
[in LXX: I Ki 14:41 (לכד ni.), Es 4:11 A (קרא ni.), Is 17:11*;]
1. to cast lots.
2. to choose by lot.
3. to assign by lot, assign a portion: pass., ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν, Eph 1:11 (on the various interpretations, v. ICC; AR; Ellic., in l.).†

κλῆσις

G2821 

Occurrences in the NT: 11

κλῆσις, -εως, ἡ (καλέω),
[in LXX: Je 38 (31):6 (קרא), Jth 12:10 A, III Mac 5:14*;]
a calling, call; in NT, always of the Divine call to salvation: Ro 11:29, I Co 1:26 7:20, Eph 1:18 4:1, 4, Phl 3:14, II Th 1:11, II Ti 1:9, He 3:1, II Pe 1:10 (Cremer, 332).†

κλητός

G2822 

Occurrences in the NT: 10

κλητός, -ή, -όν
(< καλέω), [in LXX for קרא, מִקְרָא, Ex 12:16, al.;]
called, invited (as to a banquet, Æsch., I Ki 1:41, III Mac 5:14); in NT, always of the Divine call;
(a) to some office: κ. ἀπόστολος, Ro 1:1, I Co 1:1;
(b) to salvation: Ro 8:28, I Co 1:24, Ju 1; κ. καὶ ἐκλεκτοὶ κ. πιστοί, Re 17:14; in gosp. (not in pl., v.s. καλέω) disting. fr.ἐκλεκτός, Mt 20:16 (WH, txt., R, omit), 22:14; κ. Ἰησοῦ Χρ., Ro 1:6; κ. ἅγιοι, saints by calling, Ro 1:7, I Co 1:2.†

κλίβανος

G2823 

Occurrences in the NT: 2

κλίβανος, -ον, ὁ
(Att., κρίβ-, but κλ- in Ion., Hdt., ii, 92), [in LXX for תַּנּוּר, Ge 15:17, Ho 7:4, 6 al.;]
1. in cl., a clibanus, cribanus, an earthen vessel for baking bread.
2. In LXX and NT, a furnace (cf. MM, Exp., xv), an oven: Mt 6:30, Lk 12:28.†

κλίμα

G2824 

Occurrences in the NT: 3

κλίμα, -τος, τό
(< κλίνω), [in LXX: Jg 20:2 A (פִּנָּה)*;]
1. an inclination, slope, esp. the slope from the equator to the pole (Arist).
2. a region (Polyb., al.): pl., Ro 15:23, II Co 11:10, Ga 1:21.†

κλινάριον

Occurrences in the NT: 1

* κλινάριον, -ου, τό, dimin, of κλίνη,
a couch: Ac 5:15 (cf. κλινίδιον).†

κλίνη

G2825 

Occurrences in the NT: 9

κλίνη, -ης, ἡ
(< κλίνω), [in LXX chiefly for מִטָּה;]
a bed, couch: Mt 9:2, 6, Mk 4:21 7:4, 30, Lk 5:18 8:16 17:34, Re 2:22 (cf. MM, Exp., xv).†

κλινίδιον

G2826 

Occurrences in the NT: 2

* κλινίδιον, -ου, τό, dimin. of κλίνη,
a couch: Lk 5:19, 24 (cf. κλινάριον).†

κλίνω

G2827 

Occurrences in the NT: 7

κλίνω,
[in LXX chiefly for נטה;]
1. to make to bend, to bow: τ. κεφαλήν (of one dying), Jo 19:30; τ. πρόσωτον (of terrified persons), Lk 24:5.
2. to make to lean, to rest: τ. κεφαλήν (in sleep), Mt 8:20, Lk 9:58.
3. As in Hom., of soldiers, to turn (to flight), παρεμβολάς, He 11:34.
4. In late Gk. (as mid. in cl.), to decline: intrans., ἡ ἡμέρα, Lk 9:12 24:29.†

κλισία

G2828 

Occurrences in the NT: 1

** κλισία, -ας, ἡ
(< κλίνω), [in LXX: III Mac 6:31 A*;]
1. a place for reclining; hence,
(a) a hut;
(b) an easy chair;
(c) a couch.
2. a company reclining: pl., Lk 9:14 (cf. FlJ, Ant., xii, 2, 12).†

κλοπή

G2829 

Occurrences in the NT: 2

κλοπή, -ῆν, ἡ
(< κλέπτω), [in LXX for גּנב;]
theft: pl., Mt 15:19, Mk 7:22.†

κλύδων

G2830 

Occurrences in the NT: 2

κλύδων, -ωνος, ὁ
(κλύζω, of the sea, to wash over), [in LXX: Jh 1:4, 12 (סער), al.;]
a billow, surge: Lk 8:24, Ja 1:6.†
SYN.: κῦμα, a wave.

κλυδωνίζομαι

G2831 

Occurrences in the NT: 1

κλυδωνίζομαι
(< κλύδων), [in LXX: Is 57:20 (גּרשׁ)*;]
to be tossed by waves; metaph., to be tossed like waves (cf. FlJ, Ant., ix, 11, 3): Eph 4:14.†

Κλωπᾶς

G2832 

Occurrences in the NT: 1

Κλωπᾶς, -ᾶ, ὁ (Aram.; on the original, v. Lft., Gal., 267 f.),
Clopas: Jo 19:25.†

κνήθω

G2833 

Occurrences in the NT: 1

* κνήθω
(late form of κνάω),
1. to scratch.
2. to tickle; pass., to itch: II Ti 4:3.†

Κνίδος

G2834 

Occurrences in the NT: 1

Κνίδος, -ου, ἡ,
Cnidus, a city (and peninsula) on S.W. coast of Asia Minor: Ac 27:7.†

κοδράντης

G2835 

Occurrences in the NT: 2

*† κοδράντης, -ου, ὁ (Lat. quadrans, the fourth part of an as),
a quadrans (AV, farthing): Mt 5:26, Mk 12:42.†

κοιλία

G2836 

Occurrences in the NT: 22

κοιλία, -ας, ἡ
(< κοῖλος, hollow), [in LXX chiefly for בֶּטֶן, מֵעִים, קֶרֶב, De 7:13, II Ki 7:12, Ge 41:21, al.; also (Jb 3:11 10:18 31:15 38:8) for רֶחֶם;]
1. the belly (stomach or intestines or both): Mt 12:40 15:17, Mk 7:19, Lk 15:16, Ro 16:18, I Co 6:13, Phl 3:19, Re 10:9, 10.
2. (As often in LXX) the womb: Lk 1:41, 42, 44 2:21 11:27 23:29, Jo 3:4; ἐκ κ. μητρός (cf. Ps 21 (22):11, Jb 1:21, al.), Mt 19:12, Lk 1:15, Ac 3:2 14:8, Ga 1:15.
3. Metaph. (as Heb. בֶּטֶן, cf. Jb 15:35, Pr 20:27, Si 19:12), of the heart: Jo 7:38.†

κοιμάω

G2837 

Occurrences in the NT: 18

κοιμάω, -ῶ,
[in LXX chiefly for שׁכב;]
to lull to sleep, put to sleep. Mid and pass., to fall asleep (M, Pr., 162; M, Th., 1, 4, 13): Mt 28:13, Lk 22:45, Jo 11:12, Ac 12:6. Metaph, of death: Mt 27:52, Jo 11:11 Ac 7:60 13:36, I Co 7:39 11:30 15:6, 18, 20, 51, I Th 4:13-15, II Pe 3:4 (cf. Is 14:8 43:17, II Mac 12:45).†
SYN.: καθεύδω.

κοίμησις

G2838 

Occurrences in the NT: 1

** κοίμησις, -εως, ἡ,
[in LXX: Si 46:19 48:13*;]
a reclining, resting: Jo 11:13.†

κοινός

G2839 

Occurrences in the NT: 14

κοινός, -ή, -όν,
[in LXX: Pr 1:14 (אֶחָד) 21:9 25:24 (חֶבֶר), Wi 7:3, al.;]
1. common (general; = Lat. communis): Ac 2:44 4:32; κ. πίστις, Tit 1:4; σωτηρία, Ju 3.
2. common (ordinary; = vulgaris); hence in LXX (I Mac 1:47, al.) and NT, unhallowed, unclean (cl., βέβηλος, q.v.): Mk 7:2, 5, Ac 10:14, 28 11:8, Ro 14:14, He 10:29, Re 21:27.†

κοινόω

G2840 

Occurrences in the NT: 14

κοινόω, -ῶ,
[in LXX: IV Mac 7:6 אR*;]
1. in cl., to make common.
2. In LXX, IV Mac 7:6, and NT (as κοινός, 2), to make ceremonially unclean, to profane (= cl., βεληλόω): Mt 15:11, 18, 20, Mk 7:15, 18, 20, 23, Ac 21:28; pass., He 9:13.
3. to count unclean (cf. δικαιόω): Ac 10:15 11:9.†
SYN.: βεβηλόω. Thayer (s.v. κ.) mentions that Winer notes the accuracy whereby the Jews are said to use κ. in addressing Jews, Ac 21:28, and β. when speaking to Felix, 24:6 (Cremer, 362).

κοινωνέω

G2841 

Occurrences in the NT: 8

κοινωνέω, -ῶ,
[in LXX: II Ch 20:35, Jb 34:8, Ec 9:4 (חבר), Pr 1:11, Wi 6:23, Si 13:1, al.;]
to have a share of, go shares in (something) with (some one), take part in: c. gen. rei (as usually in cl., so Pr 1:11), He 2:14; c. dat. rei, Ro 12:13 15:27, I Ti 5:22, I Pe 4:13, II Jn 11; c. dat. pers., seq. εἰς, Phl 4:15; ἐν, Ga 6:6 (cf. συν-κοινωνέω).†

κοινωνία

G2842 

Occurrences in the NT: 19

κοινωνία, -ας, ἡ
(< κοινωνός), [in LXX: Le 6:2 (5:21) (יָד תְּשׂוּמֶת), Wi 8:18, III Mac 4:6*;]
1. fellowship, communion: Ac 2:42, II Co 6:14, Phl 1:5; τ. υἱοῦ, I Co 1:9; τ. αἵματος, σώματος Χρ., I Co 10:16; παθημάτων αὐτσῦ, Phl 3:10; τ. πνεύματος, II Co 13:13, Phl 2:1; δεξιὰς κοινωνίας, Ga 2:9; τ. πίστεώς σου, Phm 6; seq. μετὰ: τ. πατρός, I Jn 1:3, 6; ἡμῶν, ἀλλήλων, I Jn 1:3, 7.
2. contribution (as outcome of fellowship): Ro 15:26, II Co 8:4 9:13, He 13:6 (cf. Art. Communion, DB, i, 460 ff.; MM, Exp., xv).†

κοινωνικός

G2843 

Occurrences in the NT: 1

* κοινωνικός, -ή, -όν
(< κοινωνία),
1. sociable.
2. ready to communicate or impart (R, mg., ready to sympathize, v. Field, Notes, 213 f.): I Ti 6:18.†

κοινωνός

G2844 

Occurrences in the NT: 10

κοινωνός, -ή, -όν
(< κοινός), [in LXX: Pr 28:24, Is 1:23 (חָבֵר), Ma 2:14 (חֲבֶרֶת), Es 8:13, al.;]
1. as adj., = κοινός.
2. As subst., ὁ, ἡ κ.,
(a) a partner, associate, companion: II Co 8:23, Phm 17; c. dat. pers., Lk 5:10; c. gen. pers., He 10:33; id. seq. ἐν, Mt 23:30;
(b) a partaker, sharer: c. gen. rei, I Co 10:18, 20, II Co 1:7, I Pe 5:1, II Pe 1:4 (v. Deiss., BS, 368 n2).†

κοίτη

G2845 

Occurrences in the NT: 4

κοίτη, -ης, ἡ (in Hom., κοῖτος),
[in LXX chiefly for מִשְׁכָּב, also for שְׁכָבָה, etc.;]
a bed: Lk 11:7; esp. the marriage-bed: κ. ἀμίαντος, He 13:4; κ. ἔχειν, of a woman conceiving, Ro 9:10 (cf. peculiar phrases in LXX, Le 15:18, al.); of illicit intercourse, pl., Ro 13:13.†

κοιτών

G2846 

Occurrences in the NT: 1

κοιτών, -ῶνος, ὁ
(< κοίτη = Att.., δωμότιον, v. Kennedy, Sources, 40), [in LXX chiefly for חֶדֶר, II Ki 4:7, Jl 2:16, I Es 3:3, al.;]
a bed-chamber; ὁ ἐπὶ τοῦ κ., a chamberlain: Ac 12:20.†

κόκκινος

G2847 

Occurrences in the NT: 6

κόκκινος, -η, -ον
(< κόκκος, as used of the "berry" of the ilex coccifera, v. DB, iv, 416), [in LXX for תּוֹלֵעָה, תּוֹלָע, שָׁנִי, Ex 25:4, Ge 38:28, Is 1:18, al.;]
scarlet: Mt 27:28, He 9:19, Re 17:3; neut., without substantive, of clothing, Re 17:4 18:12, 16,†

κόκκος

G2848 

Occurrences in the NT: 7

κόκκος, -ου, ὁ,
[in LXX: La 4:5 B א R (תּוֹלָע), Si 45:11*;]
a grain: Mt 13:31 17:20, Mk 4:31, Lk 13:19 17:6, Jo 12:24, I Co 15:37.†

κολάζω

G2849 

Occurrences in the NT: 2

κολάζω
(< κόλος, docked), [in LXX: Da 6:12 (13) (no Heb.), I Es 8:24, Wi 3:4 (and freq.), I Mac 7:7, al.;]
1. to curtail, dock, prune.
2. to check, restrain.
3. to chastise, correct, punish: pass., II Pe 2:9; mid., cause to be punished (III Mac 7:3): Ac 4:21.†

κολακία

G2850 

Occurrences in the NT: 1

* κολακία (Rec. -εία), -ας, ἡ
(< κολακεύω, to flatter),
flattery: I Th 2:5 (v. Lft., Notes, 23).†

κόλασις

G2851 

Occurrences in the NT: 2

κόλασις, -εως, ἡ,
(< κολάζω), [in LXX: Ez 14:3-7 18:30 44:12, (מִכְשׁוֹל) 43:11, λαμβάνειν τὴν κ. (כּלם ni.); Wi 11:13 16:2, 24 19:4, Je 18:20, II-IV Mac5*;]
correction, penalty, punishment: Mt 25:46, I Jn 4:18.†
SYN.: τιμωρία, requital. Arist. distinguishes between κ. as that which, being disciplinary, has reference to the sufferer, and τ. as that which, being penal, has reference to the satisfaction of him who inflicts (v. Thayer, s.v. κ., and cf. Tr., Syn., § vii). But in late Gk. especially, the distinction is not always maintained (v. reff. in Thayer).

Κολασσαεύς

G2858 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

Κολασσαεύς (Rec. Κολοσ-),-έως, ὁ,
a Colossian: pl., Col., tit. (and subscr., Rec., Tr.).†

Κολασσαί

Κολασσαί, v.s. Κολοσσαί.

κολαφίζω

G2852 

Occurrences in the NT: 5

*† κολαφίζω
(< κόλαφος = Att., κόνδυλοι, the knuckles, the closed fist),
to strike with the fist, to buffet: Mt 26:67, Mk 14:65, II Co 12:7; pass., I Co 4:11, I Pe 2:20.†

κολλάω

G2853 

Occurrences in the NT: 12

κολλάω, -ῶ
(< κόλλα, glue), [in LXX chiefly for דּבק;]
1. to glue or cement together.
2. Generally, to unite, to join firmly. Pass., to cleave to, join (oneself to): c. dat. pers., Mt 19:5(LXX), Lk 10:11 15:15, Ac 5:13 (but v. Field, Notes, 118) 9:26 10:28 (v. Field, 118) 17:34; τ. πόρνῃ, I Co 6:16; τ. Κυρίῳ, I Co 6:17; c. dat. rei, ἅρματι, Ac 8:29; τ. ἀγαθῴ, Ro 12:9; of sins joining together, ἄχρι τ. οὐρανοῦ, Re 18:5, of dust, Lk 10:11 (cf. τροσ-κολλάω).†

κολλούριον

G2854 

Occurrences in the NT: 1

κολλούριον
(TTr., κολλύ-, the more usual form), -ου, τό (dimin. of κολλύρα = κόλλιξ, a coarse bread roll), [in LXX: III Ki 12:24hil B*;]
1. a small bread roll (LXX, III Ki 12:24hil).
2. (Usually in pl., LS, s.v.) an eye salve shaped like a roll: Re 3:18.†

κολλυβιστής

G2855 

Occurrences in the NT: 3

*† κολλυβιστής, -οῦ, ὁ
(< κόλλυβος, a small coin, a rate of exchange),
a money-changer: Mt 21:12, Mk 11:15, Jo 2:15 (cf. κερματιοτής).†

κολλύριον

κολλύριον, v.s. κολλούριον.

κολοβόω

G2856 

Occurrences in the NT: 4

κολοβόω, -ῶ
(< κολοβός, docked), [in LXX: II Ki 4:12 (קצץ pi.)*;]
to cut off, amputate (LXX), hence, to curtail, shorten: Mt 24:22, Mk 13:20.†

Κολοσσαεύς

Κολοσσαεύς, v.s. Κολασσαεύς.

Κολοσσαί

G2857 

Occurrences in the NT: 1

Κολοσσαί
(so in cl.; -ασσαί, Rec., LTr.), -ῶν, αἰ,
Colossæ, a city on the Lycus in Phrygia: Col 1:2.†

κόλπος

G2859 

Occurrences in the NT: 6

κόλπος, -ου, ὁ,
[in LXX chiefly for חֵיק, חוֹק, חֵק;]
1. prop., the bosom: Jo 13:23; fig., of close association, ἐν (εἰς τὸν) τοῖς κ. Ἀβραάμ, Lk 16:22, 23 (cf. IV Mac 13:16); ὁ ὢν εἰς τὸν κ. τ. πατρός, Jo 1:18.
2. The bosom or fold of a loose garment falling over a girdle, used as a pocket, hence fig., εἰς τὸν κ. (Is 65:6, Je 39 (32):18): Lk 6:38.
3. A bosom-like hollow, as a bay or gulf: Ac 27:39.†

κολυμβάω

G2860 

Occurrences in the NT: 1

** κολυμβάω, -ῶ,
[in Al.: Is 25:11*;]
to dive, plunge into the sea: Ac 27:43 (cf. ἐκ-κολνμβάω).†

κολυμβήθρα

G2861 

Occurrences in the NT: 3

κολυμβήθρα, -ας, ἡ
(< κολυμβάω), [in LXX for בְּרֵכָה, IV Ki 18:27, al.;]
a swimming pool, pool: Jo 5:2, [4], 7 9:7.†

κολωνία

G2862 

Occurrences in the NT: 1

*† κολωνία, (Rec. -ώνια), -ας, ἡ
(< Lat. colonia),
a colony: Ac 16:12 (v. Lft., Phi., 50 f.).†

κομάω

G2863 

Occurrences in the NT: 2

* κομάω, -ῶ
(< κόμη),
to wear long hair: I Co 11:14, 15.†

κόμη

G2864 

Occurrences in the NT: 1

κόμη, -ης, ἡ,
[in LXX: Nu 6:5, Ez 44:20 (פֶּרַע), al.;]
the hair: I Co 11:15.†

κομίζω

G2865 

Occurrences in the NT: 10

κομίζω,
[in LXX for נשׂא, etc.;]
1. to take care of.
2. to carry off safe.
3. to carry off as booty.
4. to bear or carry: Lk 7:37. Mid., to bear for oneself, hence,
(a) to receive: He 10:36 11:13, 39, I Pe 1:9 5:4, II Pe 2:13;
(b) to receive back, recover (in cl. so also act.): Mt 25:27, He 11:19; metaph., of requital, II Co 5:10, Col 3:25; παρὰ Κυρίου, Eph 6:8 (cf. ἐκ-, συν-κομίζω).†

κομψός

G2866 

Occurrences in the NT: 1

* κομψός, -ή, -όν
(< κομέω, to take care of),
well-dressed, elegant, fine; compar. neut., κομψότερον ἔχειν (cf. κόμψως ἔχειν, Epict., and colloq. Eng., "to be doing finely"): Jo 4:52.†

κονιάω

G2867 

Occurrences in the NT: 2

κονιάω, -ῶ
(< κονία, dust, lime), [in LXX: De 27:2, 4 (שִׂיד), Pr 21:9*;]
to plaster or whiten over: of tombs, Mt 23:27; fig., of a hypocrite, Ac 23:3.†

κονιορτός

G2868 

Occurrences in the NT: 5

κονιορτός, -οῦ, ὁ
(< κόνις or κονία, dust, ὄρνυμι, to stir up), [in LXX for אָבָק, etc.;]
in cl., dust stirred up (Ex 9:9, Is 5:24); in NT, simply dust: Mt 10:14, Lk 9:5 10:11, Ac 13:51 22:23.†

κοπάζω

G2869 

Occurrences in the NT: 3

κοπάζω
(< κόπος), [in LXX: Ge 8:1, Es 2:1 7:10 (שׁכךְ), Ru 1:18, al. (חדל), Jh 1:11, 12 (שׁתק), al.;]
to grow weary; of the wind (Hdt., Jh 1:11, 12), to abate, cease raging: Mt 14:32, Mk 4:39 6:51.†

κοπετός

G2870 

Occurrences in the NT: 1

κοπετός, -οῦ, ὁ
(< κόπτω, mid.), [in LXX chiefly for מִסְפֵּד;]
= cl. κομμός, a beating of the head and breast, lamentation: seq. ἐπί c. dat. pers., Ac 8:2.†

κοπή

G2871 

Occurrences in the NT: 1

κοπή, -ῆς, ἡ
(< κόπτω), [in LXX: Ge 14:17, Jos 10:20 (נכה hi., מַכָּה), De 28:25 (נגף), Jth 15:7*;]
1. in cl., a stroke, a pounding (as in a mortar).
2. In LXX, a smiting in battle: He 7:1(LXX).†

κοπιάω

G2872 

Occurrences in the NT: 23

κοπιάω, -ῶ
(< κόπος), [in LXX chiefly for יגע;]
1. (as in cl.) to grow weary: Mt 11:28, Jo 4:6, Re 2:3 (cf. Is 40:31).
2. Hence, in LXX and NT, to work with effort, to toil: absol., Mt 6:28, Lk 5:5 12:27, Jo 4:38, Ac 20:35, I Co 4:12, Eph 4:28, II Ti 2:6; c. acc. rei, Jo 4:38; freq. in Paul. Epp., of ministerial labour: I Co 15:10 16:16; seq. ἐν, Ro 16:12, I Th 5:12 (v. M, Th., in l.), I Ti 5:17; εἰς, Ro 16:6, Ga 4:11, Phl 2:16, Col 1:29, I Ti 4:10.†

κόπος

G2873 

Occurrences in the NT: 23

κόπος, -ου, ὁ
(< κόπτω), [in LXX chiefly for עָמָל, also for אָוֶן, etc.;]
1. a striking, beating (in Je 51:33 (45:3) = κοπετός).
2. laborious toil, trouble: Jo 4:38, I Co 3:8 15:58, I Th 3:5; κ. τ. ἀγάπης, I Th 1:3; ἔργα καὶ κ., Re 2:2; κ. καὶ μόχθος, II Co 11:27, I Th 2:9, II Th 3:8; pl., ἐν κ., II Co 6:5 10:15 11:23; ἐκ τ. κ., Re 14:13; κόπους (-ον) παρέχειν (in cl. more freq. π. πράγματα, πονον), c. dat. pers., Mt 26:10, Mk 14:6, Lk 11:7 18:5, Ga 6:17.†
SYN.: μόλθος, labour; πόνος (q.v.), toil, painful effort; in cl., "π. gives prominence to the effort (work as requiring force), κ. to the fatigue, μ. (chiefly poetic) to the hardship" (Thayer, s.v. κ.).

κοπρία

G2874 

Occurrences in the NT: 1

κοπρία, -ας, ἡ,
[in LXX chiefly for אַשְׁפֹּת;]
a dung hill (I Ki 2:8, Ps 112 (113):7 al.): Lk 14:35.†

κόπριον

κόπριον, -ου, τό,
[in LXX (pl.): Je 32 (25):33 (דֹּמֶן), Si 22:2, I Mac 2:62*;]
= κόπρος, dung: pl., Lk 13:8 (WH, mg., κόφινον κοπρίων).†

κόπριον

κόπριον, -ου, τό,
[in LXX (pl.): Je 32 (25):33 (דֹּמֶן), Si 22:2, I Mac 2:62*;]
= κόπρος, dung: pl., Lk 13:8 (WH, mg., κόφινον κοπρίων).†

κόπριον

κόπριον, -ου, τό,
[in LXX (pl.): Je 25:33 (דֹּמֶן), Si 22:2, I Mac 2:62 * ;]
= κόπρος, dung: pl., Lk 13:8 (WH, mg., κόφινον κοπρίων).†

κόπτω

G2875 

Occurrences in the NT: 10

κόπτω,
[in LXX for כּרת, ספד, נכה hi., etc.;]
1. to strike, smite.
2. to cut off: c. acc. rei, seq. ἀπό, Mt 21:8; ἐκ, Mk 11:8. Mid., to beat one's breast with grief, to mourn, bewail: Mt 11:17 24:30; c. acc. pers., Lk 8:52 23:27; seq. ἐπί, c. acc., Re 1:7 18:9 (cf. ἀνα-, ἀπο-, ἐκ-, ἐν-, κατα-, προ-, προσ-κόπτω).†
SYN.: θρηνέω, q.v.

κόραξ

G2876 

Occurrences in the NT: 1

κόραξ, -ακος, ὁ,
[in LXX for עֹרֵב;]
a raven: Lk 12:24.†

κοράσιον

G2877 

Occurrences in the NT: 8

κοράσιον, -ου, τό,
(dimin. of κόρη), [in LXX chiefly for נַעֲרָה, Ru 2:8, al.; in Jl 3 (4):3, Za 8:5 for יַלְדָּה;]
a colloquial word which survives in MGr. (Kennedy, Sourcs, 154), girl, maiden: Mt 9:24, 25 14:11, Mk 5:41, 42 6:22, 28.†

κορβάν

G2878 

Occurrences in the NT: 1

*† κορβάν (Rec., T, -βᾶν), indecl. (Heb. קׇרְבָּן),
an offering, a gift offered to God: Mk 7:11 (cf. κορβανᾶς).†

κορβανᾶς

Occurrences in the NT: 1

*† κορβανᾶς, -ᾶ, ὁ (Heb. קׇרְבָּן),
the Temple treasury: Mt 27:6 (cf. κορβάν).†

Κορέ

G2879 

Occurrences in the NT: 1

Κορέ indecl.
(in FlJ, -έου), (Heb. קֶרַח),
Korah: Ju 11.†

κορέννυμι

G2880 

Occurrences in the NT: 2

** κορέννυμι
(< κόρος, surfeit), [in Sm.: Ps 21 (22):27, Al, 102 (103):5*;]
to satisfy: pass., τροφῆς, Ac 27:38; metaph., of spiritual things, I Co 4:8.†

κορίνθιος

G2881 

Occurrences in the NT: 2

κορίνθιος, -α, -ον,
Corinthian; as subst., ὁ Κ., a Corinthian: Ac 18:8, 27 (WH, txt., R, omit), II Co 6:11; 1Co, 2Co, tit.†

Κόρινθος

G2882 

Occurrences in the NT: 6

Κόρινθος, -ου, ἡ,
Corinth: Ac 18:1, 27 19:1, I Co 1:2, II Co 1:1, 23, II Ti 4:20.†

Κορνήλιος

G2883 

Occurrences in the NT: 8

Κορνήλιος, -ου, ὁ (Lat.),
Cornelius: Ac 10:1 ff.†

κόρος

G2884 

Occurrences in the NT: 1

κόρος, -ου, ὁ
(Heb. כֹּר), [in LXX: Le 27:16, Nu 11:32, Ez 45:13 (חֹמֶר); more freq., II Ch 27:5, al.(כֹּר);]
a cor, a Hebrew measure (AV, RV, measure): Lk 16:7.†

κοσμέω

G2885 

Occurrences in the NT: 10

κοσμέω, -ῶ
(< κόσμος), [in LXX for עדה, תּקן, etc.;]
1. to order, arrange, prepare (in Hom. esp. of marshalling armies): Mt 25:7 (cf. Si 50:9, al.).
2. to adorn, furnish: οἶκον, pass., Mt 12:44, Lk 11:25; μνημεῖα, Mt 23:29; τὸ ἱερόν, pass., Lk 21:5; θεμέλιοι, Re 21:19; νύμφην, pass., Re 21:2; ἑαυτάς, seq. ἐν, I Ti 2:9. Metaph., c. acc. pers., I Pe 3:5; c. acc. rei, Tit 2:10.†

κοσμικός

G2886 

Occurrences in the NT: 2

* κοσμικός, -ή, -όν
(κόσμος),
1. pertaining to the world or universe.
2. of this world, earthly. He 9:1.
3. In ethical sense, worldly: ἐπιθυμίαι, Tit 2:12.†

κόσμιος

G2887 

Occurrences in the NT: 2

κόσμιος, -ον (in cl. -α, -ον),
(< κόσμος), [in LXX: Ec 12:9 (תּקן)*;]
orderly, decent, modest: I Ti 2:9 (WH, mg., -ίως, q.v.) 3:2.†

κοσμίως

Occurrences in the NT: 1

* κοσμίως, adv.
(< κόσμος),
decently, fittingly: I Ti 2:9 (WH, mg.).†

κοσμοκράτωρ

G2888 

Occurrences in the NT: 1

*† κοσμοκράτωρ, -ορος, ὁ
(< κόσμος, κρατέω),
1. in Orphic hymns, al. (v. AR, Eph 6:12), a ruler of the whole world (and so in Rabbinic writings: קוֺזמוֺקְרָטוֺר).
2. a ruler of this world (in contrast to παντοκράτωρ): οἱ κ. τ. σκότους τούτου, the rulers of this dark world, Eph 6:12.†

κόσμος

G2889 

Occurrences in the NT: 186

κόσμος, -ου, ὁ
[in LXX: Ge 2:1, De 4:19 17:3, Is 24:21 40:26 (צבא), Ex 33:5, 6, Je 2:32 4:30, Ez 7:20 16:11 23:40 (עֲדִי), Is 61:10 (כְּלִי), al., Wi 2:24 and freq., Si 6:30, al;]
1. order (Hom., Plat., al.).
2. ornament, adornment, esp. of women (Hom., al.): I Pe 3:3.
3. Later, the world or universe, as an ordered system (Plat., al.): Ac 17:24, Ro 4:13, I Co 3:22, Phl 2:15, He 4:3, al.
4. In late writers only, the world, i.e. the earth (= ἡ οἰκουμένη, cf. Mt 4:8 with Lk 4:5): Mt 4:8, Mk 16:[15], Col 2:20, I Ti 6:7, al.; hence by meton.,
(a) of the human inhabitants of the world: Mt 5:14 13:38, Mk 14:9, Jo 1:10 4:42 12:47, Ro 3:6, I Co 4:13, II Co 5:19, II Pe 2:5, al.;
(b) of worldly affairs or possessions: Mt 16:26, Mk 8:36, Lk 9:25, I Co 7:31, I Jo 2:16, al.;
(c) in ethical sense, of the ungodly: Jo 7:7 14:17, 27, I Co 1:21, Ja 1:27, I Jo 4:4, al.;
(d) metaph.: ὁ κ. τῆς ἀδικίας, Ja 3:6.
SYN.: αἰών, q.v. (cf . also Dalman, Words, 162 ff.; Tr., Syn., § lix; Westc., additional note on Jo 1:10; DB, iv, 938 ff.).

Κούαρτος

G2890 

Occurrences in the NT: 1

Κούαρτος, -ου, ὁ (Lat.)
Quartus: Ro 16:23.†

κούμ

G2891 

Occurrences in the NT: 1

κούμ (Tr., txt., κοῦμ, Rec. κοῦμι) (Heb. imperat. masc., used as an interjection, קוּם),
koum (arise): Mk 5:41.†

κουστωδία

G2892 

Occurrences in the NT: 3

*† κουστωδία, -ας, ἡ, (Lat. custodia),
a guard: Mt 27:65, 66 28:11.†

κουφίζω

G2893 

Occurrences in the NT: 1

κουφίζω
(< κοῦφος, light), [in LXX: Ex 18:22, Jh 1:5, al. (קלל hi.), Es 5:1, al.;]
1. intrans., to be light (poetic chiefly).
2. to lighten, make light: c. acc., Ac 27:38.†

κόφινος

G2894 

Occurrences in the NT: 6

κόφινος, -ου, ὁ,
[in LXX: Jg 6:19 (סַל), Ps 80 (81):6 (דּוּד)*;]
a basket, probably of wicker-work, such as were carried by Jews for food: Mt 14:20 16:9, Mk 6:43 8:19 Lk 9:17 13:8, Jo 6:13 (cf. σφυρίς).†

κράβαττος

G2895 

Occurrences in the NT: 12 (KJV)

**† κράβαττος (Rec. κράββατος), ου, ὁ
(a Macedonian word, = Lat. grabatus, cl. σκίμπους), [in Aq.: Am 3:12*;]
a camp bed, pallet: Mk 2:4, 9, 11, 12 6:55, Jo 5:8-11, Ac 5:15 9:33 (v. Swete, Mk., 2:4, and cf. κλίνη).†

κράζω

G2896 

Occurrences in the NT: 55

κράζω,
[in LXX for זעק, צעק, קרא, etc.;] in cl. chiefly poët.,
1. prop. onomatop., of the raven, to croak, hence generally, of inartic. cries, to scream, cry out (Æsch., al.): Mk 5:5 9:26 15:39 (Rec., R, mg.), Lk 9:39, al.; of crying for vengeance (cf. Ge 4:10), Ja 5:4.
2. to cry, call out with a loud voice: c. acc. rei, Ac 19:32; seq. orat. dir., Mk 10:48, Lk 18:39, al.; (ἐν) φωνῇ μεγάλῃ, Mk 5:7, Re 14:15, al.; λέγων, Mt 8:29, al.; of public teaching, Jo 1:15, Ro 9:27, al.; of importunate prayer (cf. Jb 35:12, Ps 3:5, al.), Ro 8:15, Ga 4:6; pf. with pres. sense (vernac.; M, Pr., 147), Jo 1:15.
SYN.: v.s. βοάω.

κραιπάλη

G2897 

Occurrences in the NT: 1

* κραιπάλη
(κρεπάλη, WH), -ης, ἡ (cf. κραιπαλάω for שׁכר, Is 24:20 29:9),
drunken nausea (EV, surfeiting): Lk 21:34.†
SYN.: κῶμος, revelling; μέθη, drunkeness; οἰνοφλυγία, a debauch; πότος, a drinking bout (v. Tr., Syn., § lxi).

κρανίον

G2898 

Occurrences in the NT: 4

κρανίον, -ου, τό
(< κάρα, the head), [in LXX: Jg 9:53, IV Ki 9:35 (גֻּלְגֹּלֶת)*;]
a skull: Mt 27:33, Mk 15:22, Lk 23:33, Jo 19:17.†

κράσπεδον

G2899 

Occurrences in the NT: 5

κράσπεδον, -ου, τό,
[in LXX: Nu 15:38, 39 (צִיצִת) De 22:12, Za 8:23 (כָּנָף)*;]
1. in cl., an edge, border.
2. In LXX (v. supr.) and NT, a tassel or corner: Mt 9:20 14:36 23:5, Mk 6:56, Lk 8:44.†

κραταιός

G2900 

Occurrences in the NT: 1

κραταιός, -ά, -όν
(< κράτος), (in cl. poët. form of κρατερός), [in LXX chiefly for חָזָק and cognates;]
strong, mighty: I Pe 5:6.†

κραταιόω

G2901 

Occurrences in the NT: 4

κραταιόω, -ῶ
(late form of κρατύνω; < κράτος), [in LXX chiefly for חזק;]
to strengthen; pass., to wax strong: Lk 2:40, I Co 16:13; πνεύματι, Lk 1:80; δυνάμει κ. διὰ τ. πνεύματος, Eph 3:16.†

κρατέω

G2902 

Occurrences in the NT: 47

κρατέω, -ῶ
(< κράτος), [in LXX chiefly for חזק hi., also for אחז, etc.;]
1. to be strong, mighty, hence, to rule, be master, prevail (so chiefly in cl.; in LXX: Es 1:1, I Es 4:38, Wi 14:19, al.).
2. to get possession of, obtain, take hold of (Hdt., Thuc., al.): c. gen. rei (M, Pr., 65), Ac 27:13; τ. χειρός, Mt 9:25, Mk 1:31 5:41 9:27, Lk 8:54; c. acc. rei, Mt 12:11; c. acc. pers., Mt 14:3 18:28 21:46 22:6 26:4, 48 ff., Mk 3:21 6:17 12:12 14:1, 44 ff., Ac 3:11 24:6, Re 20:2 (cf. II Ki 6:6).
3. to hold, hold fast (Æsch., Polyb., al.): c. acc. rei, ἐν τ. δεξιᾷ, Re 2:1. Metaph.: c. acc. pers., pass., Ac 2:24; c. acc. rei, Re 2:13, 25 3:11; τ. κεφαλήν (i.e. Christ), Col 2:19; τ. παράδοσιν (-εις), λόγον, διδαχήν, Mk 7:3, 4, 8 9:10, II Th 2:15, Re 2:14, 15; c. gen. rei, He 4:14 6:18; of sins, to retain, Jo 20:23; of restraint, seq. ἵνα μή, Re 7:1; pass., seq. τοῦ μή, Lk 24:16.†

κράτιστος

G2903 

Occurrences in the NT: 4

κράτιστος, -η, -ον, superl. of κρατύς (Hom.),
1. strongest, mightiest (Hom.).
2. noblest, best (cf. κρείσσων), most excellent (Pind., Soph., al.): voc., κρατίστε, as title of honour and respect (DCG, ii, 727a), Lk 1:3, Ac 23:26 24:3 26:25.†

κράτος

G2904 

Occurrences in the NT: 12

κράτος, -εος (-ους), τό,
[in LXX chiefly for עֹז, Jb 12:16, Ps 89 (90):11 al.;]
1. strength, esp. as in Hom., of bodily strength.
2. power, might: He 2:14; τὸ κ. τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, Eph 1:19 6:10 (Is 40:26, Da TH 4:27); τ. δόςης αὐτοῦ, Col 1:11; κατὰ κράτος, mightily, Ac 19:20; a mighty deed, an act of power, Lk 1:51; in doxologies, I Ti 6:16, I Pe 4:11 5:11, Ju 25, Re 1:6 5:13.†

κραυγάζω

G2905 

Occurrences in the NT: 9

κραυγάζω (< κραυγή),
[in LXX: II Es 3:13 (רוּעַ hi.)*;] = κράζω,
1. of animals, to bay, to croak, etc.
2. Of men, to cry out, shout: Mt 12:19, Jo 12:13 19:15, Ac 22:23; seq. λέγων, Jo 18:40 19:6, 12; καὶ λέγων, Lk 4:41 (WH, κράζ -); φωνῇ μεγάλῃ, Jo 11:43 (cf. Abbott, JV, 269 f.).†

κραυγή

G2906 

Occurrences in the NT: 6

κραυγή, -ῆς, ἡ,
[in LXX for צְעָקָה, תְּרוּעָה, שַׁוְעָה, etc.;]
crying, outcry, clamour: Mt 25:6, Lk 1:42, Ac 23:9, Eph 4:31, He 5:7, Re 21:4.†

κρέας

G2907 

Occurrences in the NT: 2

κρέας, -έως, pl., κρέα,
[in LXX for בָּשָׂר (freq.);]
flesh, meat: Ro 14:21, I Co 8:13.†

κρείσσων

G2908  G2909 

Occurrences in the NT: 19

κρείσσων
(Epic and old Att.) and κρείττων (later Att.), prop. comparat. of κρατύς, strong, but in sense often (as in cl., v. LS, s.v.) as comparat. of ἀγαθός, [in LXX chiefly for טוֹב;]
better;
(a) as to advantage or usefulness: I Co 11:17, He 11:40 12:24; πολλῷ μᾶλλον κ., Phl 1:23; κρεῖσσον ποιεῖν, I Co 7:38; ἐστιν, seq. inf., I Co 7:9, II Pe 2:21;
(b) as to excellence: He 1:4 6:9 7:7, 19, 22 8:6 9:23 10:34 11:16, 35; κ. ἐστι, seq. inf., I Pe 3:17.†

κρέμαμαι

κρέμαμαι, v.s. κρεμάννυμι.

κρεμάννυμι

G2910 

Occurrences in the NT: 7

κρεμάννυμι
(also κρεμαννύω, κρεμάω; the pres. is not found in NT), [in LXX (where also κρεμάζω, Jb 26:7) chiefly for תּלה;]
trans., to hang, suspend: c. acc. pers., seq. ἐπὶ ξύλου, Ac 5:30 10:39; pass., Lk 23:39; seq. περί, Mt 18:6. Mid., κρέμαμαι, intrans., to hang: seq. ἐκ, Ac 28:4; ἐπὶ ξύλου, Ga 3:13(LXX); metaph., seq. ἐν, Mt 22:40.†

κρεπάλη

κρεπάλη, v.s. κραιπάλη.

κρημνός

G2911 

Occurrences in the NT: 3

κρημνός, -οῦ, ὁ
(< κρεμάννυμι), [in LXX: II Ch 25:12 (סֶלַע)*;]
a steep bank: Mt 8:32, Mk 5:13, Lk 8:33.†

Κρής

G2912 

Occurrences in the NT: 2

Κρής, , pl., Κρῆτες,
a Cretan: Ac 2:11, Tit 1:12.†

Κρήσκης

G2913 

Occurrences in the NT: 1

Κρήσκης, -εντος (Bl., § 10, 4), (Lat.),
Crescens: II Ti 4:10.†

Κρήτη

G2914 

Occurrences in the NT: 5

Κρήτη, -ης, ἡ,
Crete: Ac 27:7, 12, 13, 31, Tit 1:5.†

κριθή

G2915 

Occurrences in the NT: 1

κριθή, -ῆς, ἡ,
[in LXX for שְׂעֹרָה;]
barley: pl. (as usually in cl.), Re 6:6.†

κρίθινος

G2916 

Occurrences in the NT: 2

κρίθινος, -η, -ον
(< κριθή), [in LXX for שְׂעֹרָה;]
of barley: Jo 6:9, 13.

κρίμα

G2917 

Occurrences in the NT: 27

κρίμα (Bl., § 27, 2), -τος, τό
(< κρίνω), [in LXX chiefly for מִשְׁפָּט;]
the issue of a judicial process, hence,
1. judgment, the decision passed on the faults of others: Mt 7:2; in forensic sense, c. gen. pun., Lk 24:20; esp. of the judgment of God, Ro 2:2 5:16 11:33 (ICC, in l.), II Pe 2:3, Ju 4; κ. λαμβάι εσθαι, Mt 23:13 (Rec., R, mg.), Mk 12:40, Lk 20:47, Ro 13:2, Ja 3:1; ἔχειν, I Ti 5:12; βαστάζειν, Ga 5:10; ἐσθίειν ἑαυτῷ, I Co 11:29; εἰς κ. συνέρχεσθαι, I Co 11:34; εἶναι ἐν τ αὐτῷ κ., Lk 23:40; c. gen. obj., Ro 3:8, I Ti 3:6, Re 17:1; of God's judgment through Christ, Jo 9:39; τὸ κ. ἄρχεται, I Pe 4:17; τ. κ. τ. μέλλον, Ac 24:25; κ. αἰώνιον, He 6:2; ἔκρινεν ὁ Θεὸς τ. κ. ὐμῶν, Re 18:20; of the right of judgment, Re 20:4.
2. a matter for judgment, a law-suit, a case: I Co 6:7.†

κρίνον

G2918 

Occurrences in the NT: 2

κρίνον, -ου, τό
[in LXX chiefly for שׁוּשַׁן, שׁוֹשַׁנָּה;]
a lily: Mt 6:28, Lk 12:27.†

κρίνω

G2919 

Occurrences in the NT: 114

κρίνω,
[in LXX chiefly for שׁפט, also for דּין, ריב, etc.;]
1. to separate, select, choose (cl.; in LXX: II Mac 13:15).
2. to approve, esteem: Ro 14:5.
3. to be of opinion, judge, think: Lk 7:43, I Co 11:13; seq. τοῦτο ὅτι, II Co 5:14; c. acc. et inf., Ac 16:15; c. acc. et pred., Ac 13:46 26:8.
4. to decide, determine, decree: c. acc., Ac 16:4, Ro 14:13, I Co 7:37, II Co 2:1; c. inf. (Field, Notes, 167), Ac 20:16 25:25, I Co 2:2 5:3, Tit 3:12 (cf. I Mac 11:33, Wi 8:9, al.); c. acc. et inf., Ac 21:25 27:1.
5. to judge, adjudge, pronounce judgment: absol., Jo 8:16, 26; seq. κατά, c. acc., Jo 7:24 8:15; κρίσιν κ., Jo 7:24; τ. δίκαιον, Lk 12:57 (Deiss., LAE, 118); in forensic sense, Jo 18:31, Ac 23:3, al.; pass., Ro 3:4(LXX); of God's judgment, Jo 5:30 8:50, Ro 2:16 3:6, II Ti 4:1, I Pe 4:5, al.
6. = κατακρίνω, to condemn (cl.): Ac 13:27; of God's judgment, Jo 3:18 5:22 12:47, 48, Ac 7:7, Ro 2:12, I Co 11:32, He 10:30(LXX), Ja 5:9, Re 19:2, al.
7. As in LXX (for שׁפט), to rule, govern (IV Ki 15:5, Ps 2:10, al.): Mt 19:28, Lk 22:30, I Co 6:3.
8. to bring to trial (cl.); mid., to go to law: c. dat. pers., Mt 5:40; seq. μετά, c. gen. pers. (of the opponent), ἐπί, c. gen. (of the judge), I Co 6:1, 6 (cf. ἀνα-, ἀπο-, ἀντ-απο- (-μαι), δια-, ἐν-, ἐπι-, κατα-, συν-, ὑπο- (-μαι), συν-υπο- (-μαι)).
SYN.: v.s. δικάστης.

κρίσις

G2920 

Occurrences in the NT: 47

κρίσις, -εως, ἡ
(< κρίνω), [in LXX chiefly for מִשְׁפָּט, also for רִיב, etc.;]
1. a seperating, selection (Arist., al.)
2. a decision, judgment (cl.): Jo 8:16, I Ti 5:24, II Pe 2:11, Ju 9; κ. κρίνειν, Jo 7:24; in forensic sense, Ac 8:33(LXX) (v. Page, in l.); esp. of the Divine judgment, Jo 3:19 5:24, 27, 29, 30 12:31 16:8, 11, II Th 1:5, He 10:27, Ja 2:13 5:12, II Pe 2:4, Re 18:10; pl., Re 16:7 19:2; of the last judgment, Mt 10:15 11:22, 24 12:36, 41, 42, Lk 10:14 11:31, 32, He 9:27, II Pe 2:9 3:7, I Jn 4:17, Ju 6, 15; ἡ κ. τῆς γεέννης, Mt 23:33.
3. By meton. (as in LXX for מִשְׁפָּט, Is 5:7, al.; דִּינָא, Da 7:10), of the standard of judgment, right, justice: Mt 12:18, 20 (LXX, Isa 42:43) 23:23, Lk 11:42; of the tribunal (a local court), Mt 5:21, 22.†

Κρίσπος

G2921 

Occurrences in the NT: 2

Κρίσπος, -ου, ὁ,
Crispus: Ac 18:8, I Co 1:14.†

κριτήριον

G2922 

Occurrences in the NT: 3

κριτήριον, -ου, τό
(< κριτής), [in LXX: III Ki 7:7 (מִשְׁפָּט), Da LXX TH 7:10, TH:26, (דִּין), Su 49, Ex 21:6, Jg 5:10*;]
1. a means of judging, test, criterion.
2. a tribunal: I Co 6:2, 4, Ja 2:6.†

κριτής

G2923 

Occurrences in the NT: 19

κριτής, -οῦ, ὁ
(< κρίνω), [in LXX chiefly for שֹׁפַט;]
a judge: Mt 5:25, Lk 12:14, 58 18:2; τ. ἀδικίας, Lk 18:6; c. gen. rei (obj.), Ac 18:15, Ja 4:11; (qual.), διαλογισμῶν πονηρῶν, Ja 2:4; of a Roman procurator, Ac 24:10; of God, He 12:23, Ja 4:12; Christ, Ac 10:42, II Ti 4:8, Ja 5:9; of those whose conduct is made a standard for judging, Mt 12:27, Lk 11:19; in the OT sense (Jg 2:16, Ru 1:1, al), of a ruler in Israel, Ac 13:20.†
SYN.: δικάστης, q.v.

κριτικός

G2924 

Occurrences in the NT: 1

* κριτικός, -ή, -όν
(< κρίνω),
critical, able to discern or judge: c. gen. obj., He 4:12.†

κρούω

G2925 

Occurrences in the NT: 9

κρούω,
[in LXX: seq. ἐπί, Jg 19:22, Ca 5:2 (דִפק);] c, acc., τ. αὐλαίαν, Jth 14:14*;]
to strike, knock: at a door (κόπτειν, in Att.), Mt 7:7, 8, Lk 11:9, 10 12:36, Ac 12:16, Re 3:20; c. acc., τ. θύραν, Lk 13:25, Ac 12:13.†

κρύβω

κρύβω, v.s. κρύπτω.

κρύπτη

G2926 

Occurrences in the NT: 1

*† κρύπτη (WH, R; κρυπτή, LT, Tr.; -όν, Rec.), -ης, ἡ,
a crypt, cellar: Lk 11:33.†

κρυπτός

G2927 

Occurrences in the NT: 17

κρυπτός, -ή, -όν
(κρύπτω), [in LXX for אטם, מִסְתָּר, etc.;]
hidden, secret: Mt 10:26, Mk 4:22, Lk 8:17 12:2; ὁ κ. τῆς καρδίας ἄνθρωπος, I Pe 3:4; neut., ἐν τῷ κ., Mt 6:4, 6; ἐν κ., Jo 7:4, 10 18:20; ὁ ἐν κ. Ἰουδαῖος, Ro 2:29; pl., τὰ κ. τ. σκότους, I Co 4:5; τ. ἀνθρώπων, Ro 2:16; τ. καρδίας, I Co 14:25; τ. αἰσχύνης, II Co 4:2.†

κρύπτω

G2928 

Occurrences in the NT: 18

κρύπτω,
[in LXX for חבא, טמן, סתר, צפן, etc.;]
to hide, conceal: c. acc., Mt 13:44 25:18; seq. ἐν, Mt 25:25 (pass., Mt 13:44, Col 3:3); pass., Mt 5:14, He 11:23, I Ti 5:25, Re 2:17; ἐκρύβη (on the tense and its formation, v. M, Pr., 161; Bl., § 19, 3) κ. ἐξῆλθεν, Jo 8:59; seq. εἰς, Lk 13:21, Re 6:15; ἀπό (in cl. more freq. dupl. acc.), Re 6:16; pass., Jo 12:36, (Bl., § 34, 4). Metaph.: Mt 11:25 13:35, Lk 11:52, WH, mg., 18:34 19:42, Jo 19:38 (cf. ἀτο-, ἐν-, περι-κρύπτω).†

κρυσταλλίζω

G2929 

Occurrences in the NT: 1

*† κρυσταλλίζω
(< κρύσταλλος),
to shine like crystal, be crystal-clear: Re 21:11 (ἅπ. λεγ.).†

κρύσταλλος

G2930 

Occurrences in the NT: 2

κρύσταλλος, -ου, ὁ
(< κρύος, frost), [in LXX: Jb 38:29, Ps 147:6, (17), Ez 1:22 (קֶרַח), etc.;]
crystal: Re 4:6 22:1.†

κρυφαῖος

κρυφαῖος, -αία, -αῖον
(< κρύφα = κρυφῆ), [in LXX for מִסְתָּר, Je 23:24, al.;]
hidden, secret: ἐν τῷ κ., Mt 6:18.†

κρυφῇ

G2931 

Occurrences in the NT: 1

κρυφῇ
(prop. -ῆ, Rec.; later spelling is due to assimilation to dat.; cf. εἰκῆ), adv.,
[in LXX chiefly for סתר;]
secretly, in secret: Eph 5:12.†

κτάομαι

G2932 

Occurrences in the NT: 7

κτάομαι, -ῶμαι,
[in LXX chiefly for קנה;]
in pres., impf., fut. and aor., to procure for oneself, get, gain, acquire (the pf. and plpf., to have acquired, hence to possess, do not occur in NT): c. acc. rei, Mt 10:9, Lk 18:12, Ac 8:20; c. gen. pret., Ac 22:28; ἐκ c. gen. pret., Ac 1:18; τ. ψυχὰς ὑμῶν (MM, xvi), Lk 21:19; τ. ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι, I Th 4:4 (where if σ. = body, κ. must = pf., κέκτημαι; v. MM, xvi; M, Th., in l.; Field, Notes, 72 f. But σ. is most freq. taken as = wife; v. Thayer, s.v.; Lft., Notes, 53 ff.; ICC, in l.).†

κτῆμα

G2933 

Occurrences in the NT: 4

κτῆμα, -τος, τό
(< κτάομαι), [in LXX for כֶּרֶם, etc.;]
a possession, property: Mt 19:22, Mk 10:22, Ac 2:45 5:1.†

κτῆνος

G2934 

Occurrences in the NT: 4

κτῆνος, -ους, τό
(< κτάομαι, hence primarily a possession), [in LXX chiefly for בְּהֵמָה, Ge 1:25, al., also for מִקְנֶה, צֹנֵא, etc.;]
a beast, (in late Gk. esp.) a beast of burden: Lk 10:34 pl. (as chiefly in cl.), Ac 23:24, Re 18:13; of quadrupeds, as opp. to fishes and birds (cf. Ge 1:25), I Co 15:39.†

κτήτωρ

G2935 

Occurrences in the NT: 1

**† κτήτωρ, -ορος, ὁ
(κτάομαι), [in Sm.: Jl 1:11*;]
a possessor: Ac 4:34.†

κτίζω

G2936 

Occurrences in the NT: 15

κτίζω,
[in LXX chiefly for בּרא, Ps 50 (51):10, al.; also for קנה, Ge 14:19, Pr 8:22; יצר, Is 22:11 46:11, Wi 2:23, Si 1:4, 9 (and freq.), I Es 4:53, a1.;]
1. in cl., to people or found a region or city (I Es 4:53).
2. In LXX and NT, of God, to create: Mk 13:19, I Co 11:9, Col 1:16 3:10, Eph 3:9, I Ti 4:3, Re 4:11 10:6; ὁ κτίσας, Mt 19:4 (WH, R, mg.), Ro 1:25; of the divine operation on the soul, Eph 2:10, 15 4:24 (cf. Ps 51:10).†

κτίσις

G2937 

Occurrences in the NT: 19

κτίσις, -εως, ἡ
(< κτίζω), [in LXX: Ps 103 (104):24 (קִנְיָן), Pr 1:13 A (הוֹן), To 8:5, Wi 2:6, Si 16:17, III Mac 2:2, al.;]
1. a founding, settling, foundation (cl.).
2. In LXX and NT,
(a) the act of creating, creation: Mk 10:6 (Swete, in l.), Mk 13:19, Ro 1:20, II Pe 3:4;
(b) that which has been created, creation: Ro 1:25 8:39, He 4:13; καινὴ κ., II Co 5:17, Ga 6:15; πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κ. (Hort., in l.), I Pe 2:13; collectively, of the sum of created things (Wi 19:6, Jth 16:14), Mk 16:[15], Col 1:15, 23, He 9:11, Re 3:14; of the irrational creation, Ro 8:19-22.†

κτίσμα

G2938 

Occurrences in the NT: 4

** κτίσμα, -τος, τό
(< κτίζω), [in LXX: Wi 9:2 13:5 14:11, Si 36:20 (17), 38:34, III Mac 5:11*;]
1. (cl.) a colony.
2. a created thing, creature: I Ti 4:4, Ja 1:18, Re 5:13 8:9.†

κτίστης

G2939 

Occurrences in the NT: 1

κτίστης, -ου, ὁ
(< κτίζω), [in LXX: II Ki 22:32 (Heb., al.), Jth 9:12, Si 24:8, II, IV Mac5*;]
1. (cl.) a founder.
2. a creator: of God, I Pe 4:19.†

κυβεία

κυβεία, v.s. κυβία.

κυβέρνησις

G2941 

Occurrences in the NT: 1

κυβέρνησις, -εως, ἡ
(< κυβερνάω, Lat. gubernare, to guide), [in LXX: Pr 1:5 11:14 24:6 (תַּחְבֻּלוֹת)*;]
1. steering, pilotage (Plat.).
2. Metaph., government: pl., I Co 12:28.†

κυβερνήτης

G2942 

Occurrences in the NT: 2

κυβερνήτης, -ου, ὁ
(v.s. κυβέρνησις), [in LXX for חֹבֵל, Ez 27:8, 27, 28, Pr 23:24, IV Mac 7:1*;]
1. a steersman, pilot: Ac 27:11, Re 18:17.
2. Metaph., a guide, governor (Eur., Plat.).†

κυβία

G2940 

Occurrences in the NT: 1

* κυβία (Att. -εία, and so Rec.), -ας, ἡ
(< κύβος, a cube, a die),
dice-playing; metaph., trickery, sleight: Eph 4:14.†

κυκλεύω

Occurrences in the NT: 2

κυκλεύω
(< κύκλος), [in LXX: IV Ki 3:25 B (סבב)*;]
1. to make a circle, go round.
2. to encircle, surround: c. acc. pers., Jo 10:24 (Tr., WH, mg.); c. acc. rei, Re 20:9.†

κυκλόθεν

G2943 

Occurrences in the NT: 3

κυκλόθεν, adv.,
(< κύκλος), [in LXX chiefly for מִסָּבִיב, סָבִיב;]
from all sides, round about: Re 4:3, 4, 8.†

κύκλος

G2945 

Occurrences in the NT: 8

κύκλος, -ου, ὁ,
[in LXX chiefly for סָבִיב;]
a ring, circle. Dat., κύκλῳ, as adverb., round about, around: Mk 3:34 6:6, 36, Lk 9:12, Ro 15:19; c. gen., Re 4:6 5:11 7:11.†

κυκλόω

G2944 

Occurrences in the NT: 4

κυκλόω, -ῶ
(< κύκλος), [in LXX chiefly for סבב;]
1. to move in a circle, revolve.
2. to surround, encircle: c. acc. pers., Jo 10:24 (WH, txt., cf. -εύω), Ac 14:20; pass., Lk 21:20, He 11:30 (cf. περι-κυκλόω).†

κύλισμα

G2946 

Occurrences in the NT: 1

**† κύλισμα, -τος, τό
(< κυλίω), [in Sm.: Ez 10:13*;]
1. a roll.
2. = κυλισμός (q.v.), a rolling, wallowing (or, as κυλίστρα, Xen., Eq., v. 3, a rolling place): II Pe 2:22 (Rec.).†

κυλισμός

Occurrences in the NT: 1

**† κυλισμός, -οῦ, ὁ
(< κυλίω), [in Th.: Pr 2:18*;]
= cl. κύλισις, a rolling, wallowing: II Pe 2:22 (cf. κύλισμα).†

κυλίω

G2947 

Occurrences in the NT: 1

κυλίω late form of κυλίνδω,
[in LXX: Jos 10:18, I Ki 14:33, al. (גּלל), IV Ki 9:33 (שׁמט), al.;]
to roll, roll along. Pass., to be rolled; of persons (in Hom, as sign of grief), to roll or wallow: Mk 9:20.†

κυλλός

G2948 

Occurrences in the NT: 4

* κυλλός, -ή, -όν,
1. crooked, crippled: Mt 15:30, 31 (WH, txt. om.);
2. maimed: Mt 18:8, Mk 9:43.†

κῦμα

G2949 

Occurrences in the NT: 5

κῦμα, -τος, τό
(< κύω, to be pregnant, to swell), [in LXX chiefly for גַּל;]
a wave: pl., Mt 8:24 14:24, Mk 4:37; κ. θαλάσσης, fig., Ju 13.†
SYN.: κλύδων, q.v.

κύμβαλον

G2950 

Occurrences in the NT: 1

κύμβαλον, -ου, τό
(< κύμβη, a cup), [in LXX chiefly for מְצֵלֶת;]
a cymbal: I Co 13:1.†

κύμινον

G2951 

Occurrences in the NT: 1

κύμινον, -ου, τό,
[in LXX: Is 28:25, 27 (כַּמֹּן)*;]
cummin: Mt 23:23.†

κυνάριον

G2952 

Occurrences in the NT: 4

* κυνάριον, -ου, τό
(in Att. also κυνίδιον, dim. of κύων),
a little dog: Mt 15:26, 27, Mk 7:27, 28.†

Κύπριος

G2953 

Occurrences in the NT: 3

Κύπριος, -α, -ον,
of Cyprus, Cyprian: Ac 4:36 11:20 21:16.†

Κύπρος

G2954 

Occurrences in the NT: 5

Κύπρος, -ου, ἡ,
Cyprus: Ac 11:19 13:4 15:39 21:3 27:4.†

κύπτω

G2955 

Occurrences in the NT: 3

κύπτω,
[in LXX chiefly for קדד;]
to bow the head, stoop down: Mk 1:7; seq. κάτω, Jo 8:[6, 8] (cf. ἀνα-, παρα-, συν-κύπτω).†

Κυρηναῖος

G2956 

Occurrences in the NT: 6

Κυρηναῖος, -α, -ον
(< Κυρήνη),
of Cyrene, a Cyrenæan: Mt 27:32, Mk 15:21, Lk 23:26, Ac 6:9 11:20 13:1.†

Κυρήνη

G2957 

Occurrences in the NT: 1

Κυρήνη, -ης, ἡ,
Cyrene, a city in Libya: Ac 2:10.†

Κυρήνιος

G2958 

Occurrences in the NT: 1

Κυρήνιος
(prop. -ίνιος, v. Bl., 13; -ῖνος L, -εῖνος, Tr., WH, mg.), -ου, ὁ,
Quirinus, prop. Quirinius: Lk 2:2.†

κυρία

G2959 

Occurrences in the NT: 2

κυρία
(Κυρία, T, WH, mg.), -ας, ἡ, [in LXX chiefly for גְּבֶרֶת;]
a lady: II Jn 1, 5 (on the interpretation, v. ICC, 167 ff.).†

κυριακός

G2960 

Occurrences in the NT: 2

**† κυριακός, -ή, -όν
(< κύριος), [in LXX: κ. φωνή (Συριακή φ., R), II Mac 15:36 A*;]
1. as freq. in Inscr. (LS, s.v.; Deiss., BS, 217 f.), of the lord or master, imperial.
2. of the Lord (i.e. Christ): δεῖπνον, I Co 11:20; ἡμέρα, Re 1:10. (Cf. λόγια κ., Papias, Eus., HE, iii, 39, 1; γραφαὶ κ., Clem. Alex., etc; for eccl. usage, cf. Soph., Lex., s.v.)†

κυριεύω

G2961 

Occurrences in the NT: 7

κυριεύω
(< κύριος), [in LXX chiefly for משׁל;]
to be lord or master of, to rule (over): c. gen. obj., Lk 22:25, Ro 14:9, II Co 1:24; absol., I Ti 6:15; metaph., ὁ θάνατος, Ro 6:9; ἡ ἁμαρτία, Ro 6:14; ὁ νόμος, Ro 7:1 (cf. κατα-κυριεύω).†

κύριος

G2962 

Occurrences in the NT: 717

κύριος, -α, -ον (also -ος, -ον),
[in LXX (subst.) chiefly for יהוה, also for אָדוֹן, בַּעַל, etc.;]
having power (κῦρος) or authority; as subst., ὁ κ., lord, master;
1. in general: c. gen. rei, Mt 9:38 20:8, Mk 12:9 13:35, Lk 19:33; τ. σαββάτου, Mt 12:8, Mk 2:28, Lk 6:5; c. gen. pers., δούλου, etc., Mt 10:24, Lk 14:21, Ac 16:16, al.; absol., opp. to οἱ δοῦλοι, Eph 6:5, 9, al.; of the Emperor (Deiss., LAE, 161), Ac 25:26; θεοὶ πολλοὶ καὶ κ. πολλοί, I Co 8:5; of a husband, I Pe 3:6; in voc., as a title of respect to masters, teachers, magistrates, etc., Mt 13:27 16:22 27:63, Mk 7:28, Lk 5:12, Jo 4:11, Ac 9:5, al.
2. As a divine title (freq. in π.; Deiss., LAE, 353 ff.); in NT,
(a) of God: ὁ κ., Mt 5:33, Mk 5:19, Lk 1:6, Ac 7:33, He 8:2, Ja 4:15, al.; anarth. (Bl., § 46, 6), Mt 21:9, Mk 13:20, Lk 1:17, He 7:21, I Pe 1:25, al.; κ. τ. οὐρανοῦ καὶ τ. γῆς, Mt 11:25; τ. κυριευόντων, I Ti 6:15; κ. ὁ θεός, Mt 4:7, 10 al.; id. seq. ὁ παντοκράτωρ, Re 4:8; κ. σαβαώθ, Ro 9:29; () ἄγγελος κυρίου, Mt 1:20 2:13, Lk 1:11, al.; πνεῦμα κυρίου, Lk 4:18, Ac 8:39;
(b) of the Christ: Mt 21:3, Mk 11:3, Lk 1:43 20:44, al.; of Jesus after his resurrection (Dalman, Words, 330), Ac 10:36, Ro 14:8, I Co 7:22, Eph 4:5, al.; ὁ κ. μου, Jo 20:28; ὁ κ. Ἰησοῦς, Ac 1:21, I Co 11:23, al.; id. seq. Χριστός, Eph 1:2, al.; ὁ κ. ἡμῶν, I Ti 1:14, He 7:14, al.; id. seq. Ἰησοῦς, I Th 3:11, He 13:20, al.; Χριστός, Ro 16:18; Ἰ Χ., I Co 1:2, I Th 1:3, al.; Ἰ. Χ. (Χ. Ἰ) ὁ κ. (ἡμῶν), Ro 1:4, Col 2:6, Eph 3:11, al.; ὁ κ. καὶ ὁ σωτὴρ, II Pe 3:2; id. seq. Ἰ. Χ., II Pe 3:18; anarth., I Co 7:22, 25, Ja 5:4, al.; κ. κυρίων, Re 19:16; c. prep., ἀπὸ (κατὰ, πρὸς, σὺν, etc.) κ., Col 3:24, al.
SYN: v.s. δεσπότης.

κυριότης

G2963 

Occurrences in the NT: 4

*† κυριότης, -ητος, ἡ
(< κύριος),
lordship, dominion: Eph 1:21, II Pe 2:10, Ju 8; pl., Col 1:16 (cf. Lft., Col 1:16; Mayor, Ju 8; DB, i, 616 f.).†

κυρόω

G2964 

Occurrences in the NT: 2

κυρόω, -ῶ
(< κῦρος, 1. authority. 2. validity), [in LXX for קום;]
to confirm, ratify, make valid: II Co 2:8; pass., Ga 3:15 (cf. προ-κυρόω).†

κύων

G2965 

Occurrences in the NT: 5

κύων, κυνός, ὁ, ἡ
(in NT masc. only), [in LXX forכֶּלֶב;]
a dog: Lk 16:21, II Pe 2:22; metaph., as a word of reproach, Mt 7:6, Phl 3:2, Re 22:15.†

κῶλον

G2966 

Occurrences in the NT: 1

κῶλον, -ου, τό,
a limb, member of a body, [but in LXX (Le 26:30, Nu 14:29, 32, 33, I Ki 17:46, Is 66:24*) for פֶּגֶר;] hence, carcase: He 3:17(LXX).†

κωλύω

G2967 

Occurrences in the NT: 23

κωλύω
(< κόλος), [in LXX for כּלא, מנע, etc.;]
to hinder, restrain, forbid, withhold: c. acc. et inf., Mt 19:14, Lk 23:2, Ac 8:36 16:6 24:23, I Th 2:16, He 7:23; inf. om., Mk 9:38, 39 10:14, Lk 9:49, 50 11:52 18:16, Ac 11:17, Ro 1:13, III Jn 10; acc. om., I Ti 4:3; c. acc. pers. et gen. rei, Ac 27:43; c. acc. rei, I Co 14:39, II Pe 2:16; id. seq. τοῦ μή, Ac 10:47; id. seq. ἀπό (like Heb. כָּלָא מִן, Ge 23:6, al.), Lk 6:29 (cf. δια-κωλύω).†

κώμη

G2968 

Occurrences in the NT: 28

κώμη, -ης, ἡ,
[in LXX for בַּת, חָצֵר, עִיר, etc.;]
a village or country town, prop, as opp. to a walled city: Mt 14:15, Mk 6:6, al.; πόλεις καὶ κ., Mt 9:35, al.; with the name added, Βηθλεέμ, Jo 7:42; Βηθανΐα, Jo 11:1; with the name of the district, τὰς κ. Καισαρίας, Mk 8:27; Σαμαρειτῶν, Lk 9:52, Ac 8:25.

κωμόπολις

G2969 

Occurrences in the NT: 1

*† κωμόπολις, -εως, ἡ,
a country town: Mk 1:38 (v. Swete, in l.).†

κῶμος

G2970 

Occurrences in the NT: 3

** κῶμος, -ου, ὁ,
[in LXX: Wi 14:23, II Mac 6:4*;]
a revel, carousal: Ro 13:13, Ga 5:21, I Pe 4:3.†
SYN.: v.s. κραιπάλη.

κώνωψ

G2971 

Occurrences in the NT: 1

* κώνωψ, -ωπος, ὁ,
a gnat: Mt 23:24.†

Κῶς

G2972 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

Κῶς, gen. Κῶ, ἡ,
Cos, an island in the Ægean Sea: acc. Κῶ, Ac 21:1 (Κῶν, Rec.).†

Κωσάμ

G2973 

Occurrences in the NT: 1

Κωσάμ, ,
Cosam: Lk 3:28.†

κωφός

G2974 

Occurrences in the NT: 14

κωφός, -ή, -όν
(< κόπτω), [in LXX chiefly (Ex 4:11, al.) for אִלֵּם; for חֵרֵשׁ, Hb 2:18;]
blunt, dull. Metaph., of the senses, esp.
(a) of speech, dumb: Mt 9:32, 33 12:22 15:30, 31, Lk 1:22 11:14;
(b) of hearing, deaf: Mt 11:5, Mk 7:32, 37 9:25, Lk 7:22.†

Λ

Λ

Λ, λ, λάμβδα, τό, indecl.,
lambda, l, the eleventh letter. As a numeral, λʹ = 30; λ͵ = 30,000.

λαγχάνω

G2975 

Occurrences in the NT: 4

λαγχάνω,
[in LXX: I Ki 14:47 (לכד, v. Th., Gr., 38), Wi 8:19, III Mac 6:1*;]
1. to obtain by lot, to obtain (in cl., c. gen.): c. inf. art. (B1., § 36, 3; 71, 3), Lk 1:9; c. acc. rei, Ac 1:17, II Pe 1:1.
2. to draw lots: seq. περί, Jo 19:24.

Λάζαρος

G2976 

Occurrences in the NT: 15

Λάζαρος, -ου, ὁ,
colloquial abbreviation of Ἐλεαζάρ (άζαρος), q.v.), Lazarus;
1. of Bethany: Jo 11:1 ff. Jo 12:1, 2, 9, 10, 17.
2. The beggar in the parable: Lk 16:20, 23-25.†

λάθρᾳ

G2977 

Occurrences in the NT: 4

λάθρᾳ (Att.; in Hom., -ρῃ, Rec. -ρα), adv.,
[in LXX chiefly for ‎בַּסֵּתֶר;]
secretly: Mt 1:19 2:7, Mk 5:33 (WH, mg.), Jo 11:28, Ac 16:37.†

λαῖλαψ

G2978 

Occurrences in the NT: 3

λαῖλαψ, -απος, ἡ,
[in LXX: Jb 21:18 27:20 א (סוּפָה) 38:1, Je 32 (25):32 (סְעָרָה, סַעַר), Wi 5:14, 23, Si 48:9, 12*;]
a hurricane, whirlwind: Mk 4:37, Lk 8:23, II Pe 2:17.†
SYN.: θύελλα, q.v., and cf. ἄνεμος.

λακέω

λακέω, Dor. for ληκὲω = λάσκω, q.v.

λακέω

λακέω, Dor. for ληκὲω = λάσκω, q.v.

λακτίζω

G2979 

Occurrences in the NT: 1

* λακτίζω
(< λάξ, with the foot),
to kick: Ac 26:14.†

λαλέω

G2980 

Occurrences in the NT: 296

λαλέω, -ῶ,
[in LXX chiefly for דּבר pi., also for אמר, etc.;]
1. to utter: of inanimate things, Re 4:1 10:4; metaph., He 11:4 12:24.
2. to talk, speak, say: absol., Mt 9:33 12:46, Mk 5:35, Lk 8:49; seq. ὡς, I Co 13:11, Re 13:11; εἰς, I Co 14:9; ἐκ, Mt 12:34; c. acc. rei, Mt 10:19, Mk 11:32, Jo 8:30, al.; c. dat. pers., Mt 12:46, Lk 24:6, Ro 7:1, al.; c. acc. rei et dat. pers., Mt 9:18, Jo 10:6, al.; c. prep., πρός, μετά, περί, Mk 6:50, Lk 1:19 2:33, al.; ἐν, ἐξ, ἀπό, Mt 13:3, Jo 12:49 14:10, al.; λ. τ. λόγον, Mk 8:32, al.; seq. orat. dir. (not cl.), Mk 14:31, He 5:5 11:18; Hebraistically (Dalman, Words, 25 f.), ἐλάλησε λέγων, Mt 14:27, Jo 8:12, Ac 8:26, al.
SYN.: v.s. λέγω.

λαλία

G2981 

Occurrences in the NT: 3

λαλία, -ᾶς, ἡ,
[in LXX chiefly for דָּבָר, דִּבְרָה;]
1. loquacity.
2. talk, speech, conversation: Mt 26:73 (cf. Ca 4:3), Jo 4:42 8:43.†

λαμά

G2982 

Occurrences in the NT: 2

λαμά (Heb. לָמָה, v.l. λεμά = Aram. לְמָא),
why: Mt 27:46 (WH, mg., λεμά TTr., WH, txt., λεμά L), Mk 15:34 (λεμά LT, λαμμᾶ, Rec.).†

λαμβάνω

G2983 

Occurrences in the NT: 258

λαμβάνω,
[in LXX chiefly for לקח, also for נשׂא, לכד, אחז, etc.;]
1. to take, lay hold of: absol., Mt 26:26, Mk 14:22; c. acc. rei, Mt 5:40 26:52, al. mult.; c. acc. pers., Mt 21:35, Mk 12:3, al.; pleonastic λαβών (M, Pr., 230; Bl., §74, 2), Mt 13:31 14:19, al.; so also indic., Mk 7:27, Jo 19:1, 40, Re 8:5, al.; metaph., c. acc. rei, ἀφορμήν, Ro 7:8, 11; ὑδόδειγμα, Ja 5:10; id. c. acc. pers., φόβος, Lk 7:16; πνεῦμα, Lk 9:39; πειρασμός, I Co 10:13; aoristic pf. (M, Pr., 145, 238; Bl., § 59, 4), Re 5:7 8:5, al.
2. to receive: absol., opp. to αἰτεῖν, Mt 7:8, al.; διδόναι, Mt 10:8, Ac 20:35; c. acc. rei, Mt 27:6, Mk 10:30, al. mult.; c. acc. pers., Jo 6:21 13:20 19:27, II Jo 10; ῥαπίσμασιν (a vulgarism; Bl., § 38, 3), Mk 14:65; metaph., τ. λόγον, Mt 13:20, Mk 4:16; τ. μαρτυρίαν, Jo 3:11; τ. ῥήματα, Jo 12:48; πρόσωπον (Heb. נָשָׂא פָּנִים, Dalman, Words, 30), Lk 20:21, Ga 2:6; ζωὴν αἰώνιον (Dalman, op. cit., 124 f.), Mk 10:30 (cf. ἀνα-, ἀντι-, συν-αντι- (-μαι), ἀπο-, ἐπι-, κατα-, μετα-, παρα-, συν-παρα-, προ-, προσ-, συν-, συν-περι-, ὑπο-λαμβάνω).

Λάμεχ

G2984 

Occurrences in the NT: 1

Λάμεχ, , indecl. (Heb. לֶמֶךְ),
Lamech (Ge 5:25): Lk 3:36.†

λαμμᾶ

λαμμᾶ, v.s. λαμά.

λαμπάς

G2985 

Occurrences in the NT: 9

λαμπάς, -άδος, ἡ
(< λάμπω), [in LXX for לַפִּיד;]
a torch (freq. fed, like a lamp, with oil): Mt 25:1 ff., Jo 18:3, Ac 20:8, Re 4:5 8:10.†
SYN.: λύχος, lamp, q.v.; φανός, torch or lantern; cf. Rutherford's NPhr., 131 f.; Tr., Syn., § xlvi; DCG, s.v. lamp; DB, iii, 43 f.

λαμπρός

G2986 

Occurrences in the NT: 9

** λαμπρός, -ά, -όν
(< λάμπω), [in LXX: To 13:11, Wi 6:12 17:20, Si 29:22 33:13 (30:25) 34 (31):23, Ep. Je 60*;]
bright, brilliant: ποταμός, Re 22:1 (ΕV, clear); ἀστήρ, Re 22:16; of clothing, brilliant, splendid: Lk 23:11, Ac 10:30, Ja 2:2, 3, Re 15:6 18:14 19:8.†

λαμπρότης

G2987 

Occurrences in the NT: 1

λαμπρότης, -ητος, ἡ,
[in LXX: Ps 109 (110):3 (הָדָר), al.;]
brightness, brilliancy: τ. ἡλίου, Ac 26:13.†

λαμπρῶς

G2988 

Occurrences in the NT: 10

* λαμπρῶς, adv.,
splendidly: of sumptuous fare (as freq.; cf. ἐδέσματα λαμπρά, Si 29:22), Lk 16:19.†

λάμπω

G2989 

Occurrences in the NT: 7

λάμπω,
[in LXX for נגהּ, etc.;]
to shine: Mt 5:15, 16 17:2, Lk 17:24, Ac 12:7, II Co 4:6 (cf. ἐκ-, περι-λάμπω).†

λανθάνω

G2990 

Occurrences in the NT: 6

λανθάνω,
[in LXX for עלם ni., etc.;]
to escape notice, be hidden (from): Mk 7:24, Lk 8:47; c. acc. pers., Ac 26:26, II Pe 3:5, 8; as in common cl. idiom, seq. ptcp., ἔλαθον ξενίσαντες, entertained unawares, He 13:2 (cf. ἐκ-, ἐπι-λανθάνω).†

λαξευτός

G2991 

Occurrences in the NT: 1

λαξευτός, -ή, όν
(< λαξεύω; < λᾶς, a stone, ξέω, to scrape), [in LXX: De 4:49 (פִּסְגָּה); in Aq.: Nu 21:20; Th.: Jg 7:11*;]
hewn (in stone); Lk 23:53 (elsewhere κοινή writers use λατομητός, IV Ki 12:12, al.; cf. λατομέω).†

Λαοδικεία

Λαοδικεία, v.s. Λαοδικία.

Λαοδικεύς

G2994 

Occurrences in the NT: 1

Λαοδικεύς, -έως, ὁ,
a Laodicean: Col 4:16.†

Λαοδικία

G2993 

Occurrences in the NT: 6

Λαοδικία (Rec. -εία), -ας, ἡ,
Laodicea, a city on the Lycus in Phrygia: Col 2:1 4:13, 15, 16, Re 1:11 3:14.†

λαός

G2992 

Occurrences in the NT: 142

λαός, -οῦ, ὁ,
[in LXX very freq. for עַם, Ge 14:16, al.; occasionally for לְאֹם ( Ge 25:23, al.), etc.;] a word rarely found in Att. prose;
1. the people at large (Hom., al.), esp. of people assembled: Mt 27:25, Lk 1:21 3:15 al.; pl. (Hom., al., π.; v. MM, xvi), Ac 4:27.
2. a people, those of the same race and language (Pind., Æsch., al.: in LXX, Ge 26:11, Ex 9:16, al.): joined with γλῶσσα, φυλή, ἔθνος, Re 5:9 7:9 11:9, al.; pl., Lk 2:31, Ro 15:11; esp. as almost always in LXX, of Israel, Mt 4:23, Mk 7:6, Lk 2:10, Jo 11:50, He 2:17, al.; opp. to τ. ἔθνη, Ac 26:17, 23, Ro 15:10; οἱ πρεσβύτεροι (πρῶτοι, etc.) τοῦ λ., Mt 21:23, Lk 19:17, Ac 4:8, al.; ὁ λ. μου (αὐτοῦ, τ. θεοῦ), Mt 2:6, Lk 1:68, He 11:25, al.; of the people disting. from the rulers and priests ( I Es 1:10, Jth 8:9, al.), Mt 26:5, Lk 20:19, He 5:3, al.; of Christians, as the people of God, Ac 15:14, Ro 9:25, 26, He 4:9; περιούσιος, Tit 2:14; εἰς περιποίησιν, I Pe 2:9(LXX).
SYN.: v.s. δῆμος.

λάρυγξ

G2995 

Occurrences in the NT: 1

λάρυγξ, -γγος, ὁ,
[in LXX chiefly for חֵךְ, Jb 6:30, al; Ps 5:9 (גָּרוֹן);]
the larynx, throat: metaph., of speech (cf. Si 6:5), Ro 3:13(LXX).†

Λασέα

G2996 

Occurrences in the NT: 1

Λασέα (Rec. -αία), -ας, ἡ,
Lasea, a city of Crete, otherwise unknown: Ac 27:8.†

λάσκω

G2997 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

* λάσκω,
1. (in cl., poët.) to clang, crash, crack; in late prose, to crack or burst noisily: Ac 1:18 (ἐλάκησεν, perh., however, from λακέω, q.v.; Bl., in l.).
2. (in cl., prose) to scream, shout.†

λατομέω

G2998 

Occurrences in the NT: 2

λατομέω, -ῶ
(< λατόμος, a stonecutter, IV Ki 12:12, al.; < λᾶς, τέμνω; cf. λαξευτός), [in LXX: I Ch 22:2, al. (חצב); Ex 21:33, Num_21:18 (כּרה);]
to hew, hew out stones: Mt 27:60, Mk 15:46.†

λατρεία

G2999 

Occurrences in the NT: 5

λατρεία, -ας, ἡ
(< λατρεύω, q.v.), [in LXX (always of divine service): Ex 12:25, 26 13:5, Jos 22:27, I Ch 28:13 (עֲבֹדָה), I Mac 1:43 2:19, 22, III Mac 4:14*;]
1. hired service, service.
2. (in cl. also) divine service, worship: Jo 16:2, Ro 9:4 12:1, He 9:1, 6.†

λατρεύω

G3000 

Occurrences in the NT: 21

λατρεύω
(< λάτρις, a hired servant), [in LXX (always, as λατρεία, of the service of God or of heathen divinities) chiefly for עבד, Ex 3:12, al.; in Da LXX TH (3:12, al.) for פְּלַח;]
1. to work for hire.
2. to serve; in cl., also of divine service, to serve, worship, and so always in NT: c. dat. pers., τ. θεῷ, Mt 4:10, Lk 4:8(LXX), Ac 7:7 24:14 27:23, He 9:14, Re 7:15 22:3; of idol worship (cf. Ex 20:5, Ez 20:32), Ac 7:42, Ro 1:25; τ. θεῷ ἐν τ. πνεύματί μου, Ro 1:9; id. ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, II Ti 1:3; μετ’ εὐλαβείας κ. δέους, He 12:28; ἐν ὁσιότητι κ. δικαιοσύνῃ, Lk 1:74; (without θεῷ) νηστείαις κ. δεήσεσι, Lk 2:37; πνεύματι θεοῦ, Phl 3:3; absol., Ac 26:7; ὁ λατρεύων, the worshipper, He 9:9 10:2; of ministerial service, c. dat. rei, He 8:5 13:10.†
SYN.: λειτουργέω, q.v.

λάχανον

G3001 

Occurrences in the NT: 4

λάχανον, -ου, τό
(λαχαίνω, to dig), [in LXX: Ge 9:3, III Ki 20 (21):2, Ps 36 (37):2, Pr 15:17 (יֶרֶק, יָרָק)*;]
a garden herb, vegetable: Lk 11:42; usually in pl., Mt 13:32, Mk 4:32, Ro 14:2.†
SYN.: βοτάνη, q.v.

λεββαῖος

G3002 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

λεββαῖος, -ου, ὁ
(on the derivation, v. Dalman, Words, 50; Swete, Mk. 3:18),
Lebbæus: Mt 10:3, Mk 3:18 (WH, mg.; Θαδδαῖος, q.v., Rec., WH, txt., RV, cf. WH, App., 11, 24. In Lk 6:15, Ac 1:13, he is called Σίμων ὁ Ζηλωτής.)†

λεγιών

G3003 

Occurrences in the NT: 4

*† λεγιών (Rec. -εών), -ῶνος, ἡ, (Lat. legio),
a legion: Mt 26:53, Mk 5:9, 15, Lk 8:30.†

λέγω

G2036  G2046  G3004  G4483 

Occurrences in the NT: 2335

λέγω,
[in LXX very freq., chiefly for אמר; λέγει for נְאֻם, Ge 22:16, al.;]
1. in Hom., to pick out, gather, reckon, recount.
2. In Hdt. and Att., to say, speak, affirm, declare: absol., Ac 13:15 24:10; seq. orat. dir., Mt 9:34, Mk 3:11, Jo 1:29, al.; seq. ὅτι recit., Mk 3:21, Lk 1:24, Jo 6:14, al.; acc. et. inf., Lk 11:18, Jo 12:29, al.; after another verb of speaking, προσφωνεῖν κ. λέγειν, Mt 11:17, al.; ἀπεκρίθη (ἐλάλησεν) λέγων (καὶ λέγει; Dalman, Words, 24 ff.), Mt 25:9, Mk 3:33, 7:28, Lk 24:6, 7, al.; of unspoken thought, λ. ἐν ἑαυτῷ, Mt 3:9, Lk 3:8, al.; of writing, II Co 8:8, Phl 4:11, al.; λέγει ἡ γραφή, Ro 4:3, Ja 2:23, al.; c. acc. rei, Lk 8:8 9:33, Jo 5:34, al.; σὺ λέγεις (a non-committal phrase; Swete, Mk., 359, 369 f.), Mt 27:11, Mk 15:2, Lk 23:3, Jo 18:37; c. dat. pers., seq. orat. dir., Mt 8:20, Mk 2:17, al. mult.; id. seq. ὅτι, Mt 3:9, al.; c. prep., πρός, μετά, περί, etc., Mk 4:41, Jo 11:56, He 9:5, al.; to mean (cl.), Mk 14:71, Jo 6:71, I Co 10:29, al.; to call, name, Mk 10:18; pass., Mt 9:9, Mk 15:7, al (cf. ἀντι-, δια- (-μαι), προ-, συλ-λέγω).
SYN.: λαλέω, which refers to the utterance, as λέγω to the meaning of what is said, its correspondence with thought (Tr., Syn., Ixxvi; Thayer, s.v. λαλέω).

λεῖμμα

G3005 

Occurrences in the NT: 1

λεῖμμα (WH, λίμμα, v. their App., 154), -τος, τό
(< λείπω), [in LXX: IV Ki 19:4 A (שְׁאֵרִית)*;]
a remnant: Ro 11:5.†

λεῖος

G3006 

Occurrences in the NT: 1

λεῖος, -εία, -εῖον,
[in LXX: Ge 27:11, I Ki 17:40 R (חָלָק, חַלּוּק); ὁδὸς λ., Is 40:4 Α (בִּקְעָה); Pr 2:20 12:13 26:23*;]
smooth: opp. to τραχύς, Lk 3:5(LXX).†

λείπω

G3007 

Occurrences in the NT: 6

λείπω,
[in LXX: Jb 4:11, Pr 19:1 (4) (פּרד), al.;]
1. trans., to leave, leave behind; pass., to be left behind, to lack seq. prep. (as more usual in cl.), ἐν, Ja 1:4; c. gen. rei, Ja 1:5 2:15.
2. Intrans., to be gone, to be wanting: c. dat. pers., Lk 18:22, Tit 3:13; τὰ λείποντα, Tit 1:5 (cf. ἀπο-, δια-, ἐκ-, ἐπι-, κατα-, ἐν-κατα-, περι-, ὑπο-λείπω).†

λειτουργέω

G3008 

Occurrences in the NT: 3

λειτουργέω, -ῶ
(< λειτουργός), [in LXX chiefly for שׁרת pi., also for עבד, צבא, etc.;]
1. in cl., at Athens, to supply public offices at one's own cost, render public service to the State, hence, generally,
2. to serve the State, do a service, serve (of service to the Gods, Diod., i, 21): of the official service of priests and Levites (Ex 29:30, Nu 16:9, Si 4:14, I Mac 10:42, al.; cf. Deiss., BS, 140 f.), He 10:11; of Christians: c. dat. pers. seq. ἐν, Ro 15:27 (cf. Si 10:25); τ. κυρίῳ, Ac 13:2.†
SYN.: λατρεύω (q.v.), prop., to serve for hire, LXX (as sometimes in cl.), always of service to the deity on the part of both priests and people (Ex 4:3, De 10:12, and similarly in NT). λειτουργέω "is the fulfilment of an office: it has a definite representative character, and corresponds with a function to be discharged". It is therefore used of serving in an office or ministry: in LXX always of priests and Levites, in NT, with its cognates (Ro 13:6 15:27, are not really exceptions), of services rendered either to God or man by apostles, prophets, teachers, and other officers of the church (cf. Tr., Syn., § xxxv; ICC on Ro 1:9; Westc., He., 232 ff.).

λειτουργία

G3009 

Occurrences in the NT: 6

λειτουργία, -ας, ἡ
(< λειτουργέω), [in LXX chiefly for עֲבֹדָה, Nu 4:24, I Ch 9:13, al.;]
1. in cl. (chiefly of Athens), the discharge of a public office at one's own expense (v. LS, s.v.), hence,
2. a service, ministry; in π. (Deiss., BS, 140 f.) and in LXX (though here also of secular service, III Ki 1:4, al.), of religious service or ministration; and so in NT: of priestly ministrations, Lk 1:23, He 8:6 9:21; fig., θυσία καὶ λ. τῆς πίστεως ὑμῶν, Phl 2:17; of Christian beneficence, II Co 9:12, Phl 2:30.†

λειτουργικός

G3010 

Occurrences in the NT: 1

λειτουργικός, -ή, -όν,
[in LXX for עֲבֹדָה, שָׁרֵת; ἔργα, Nu 7:5; στολαί, Ex 31:9 (10) 39:13 (1); σκευή, Nu 4:12, 26, II Ch 24:14*;]
of or for service, ministering: πνεύματα, He 1:14.†

λειτουργός

G3011 

Occurrences in the NT: 5

λειτουργός, -οῦ, ὁ
(< λιός, ἔργον), [in LXX chiefly for מְשָׁרֵת, Jos 1:1 A, III Ki 10:5, Ps 102 (103):21, Si 7:30, al.;]
1. in cl., one who discharges a public office at his own expense, then, generally,
2. a public servant, a minister, servant: τ. ἁγίων λ., He 8:2 (cf. Ne 10:39, Si 7:30); Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ro 15:16; pl., τ. θεοῦ, Ro 13:6, He 1:7(LXX); λ. ὑμῶν τ. χρείας μου, Phl 2:25.†
SYN.: v.s. διάκονος, λειτουργέω.

λεμά

λεμά, v.s. λαμά.

λέντιον

G3012 

Occurrences in the NT: 2

*† λέντιον, -ου, τό (Lat. linteum),
a linen cloth, towel: Jo 13:4, 5.†

λεπίς

G3013 

Occurrences in the NT: 1

λεπίς, -ίδος, ἡ
(< λέπω, to peel) [in LXX chiefly for קַשְׂקֶשֶׂת;]
a scale: Ac 9:18.†

λέπρα

G3014 

Occurrences in the NT: 4

λέπρα, -ας, ἡ
(< λεπρός), [in LXX for צָרַעַת;]
leprosy: Mt 8:3, Mk 1:42, Lk 5:12, 13.†

λεπρός

G3015 

Occurrences in the NT: 9

λεπρός, -ά, -όν
(< λεπίς), [in LXX for צָרוּעַ, מְצֹרָע;]
1. (in cl.) scaly, rough.
2. leprous; chiefly as subst., ὁ λ., a leper: Mt 8:2 10:8 11:5, Mk 1:40, Lk 4:27 7:22 17:12; of Simon, formerly a leper, Mt 26:6, Mk 14:3.†

λεπτός

G3016 

Occurrences in the NT: 3

* λεπτός, -ή, -όν
(λέπω, to peel),
1. peeled.
2. fine, thin, small, light; hence, in late Gk., as subst. τὸ λ., a small coin (one-eighth of an as, AV, mite): Mk 12:42, Lk 12:59 21:2.†

Λευεί

G3017  G3018 

Occurrences in the NT: 1

Λευεί (indecl.) and Λευείς (Rec. -υΐ, -υΐς), gen. Λευεί, acc. -είν, (Heb. לֵוִי),
Levi;
1. the son of Jacob: He 7:5, 9, Re 7:7.
2. Son of Melchi: Lk 3:24.
3. Son of Simeon: Lk 3:29.
4. Son of Alphæus (cf. Μαθθαῖος): Mk 2:14 (WH, mg., Ἰάκωβον), Lk 5:27, 29.†

Λευείτης

G3019 

Occurrences in the NT: 3

Λευείτης
(Rec. Λευΐτης), -ου, ὁ, [in LXX for לֵוִי;]
a Levite: Lk 10:32, Jo 1:19, Ac 4:36.†

Λευειτικός

G3020 

Occurrences in the NT: 1

Λευειτικός
(Rec. Λευϊτ-), -ή, -όν, [in LXX: Le, tit.*;]
Levitical: He 7:11.†

λευκαίνω

G3021 

Occurrences in the NT: 2

λευκαίνω
(< λευκός), [in LXX: Ps 50 (51):7, Is 1:18 (לבן hi.), etc.;]
to whiten, make white: c. acc. rei, Mk 9:3, Re 7:14.†

λευκοβύσσινος

*† λευκο-βύσσινος, -ον
(cf. λευκολινής, a robe of white flax, C.I., 155, 17),
white linen: Re 19:14 (WH, mg.).†

λευκός

G3022 

Occurrences in the NT: 25

λευκός, ή, -όν,
[in LXX chiefly for לָבָן;]
1. bright, brilliant: of clothing, Mt 17:2, Mk 9:3 16:5, Lk 9:29, Ac 1:10, Re 3:5 4:4 6:11 7:9, 13 19:14 (cf. Ec 9:8); ὡς χιών, Mt 28:3; ἐν λ. (sc. ἱματίοις), Jo 20:12, Re 3:4; θρόνος, Re 20:11.
2. white: Mt 5:36, Re 1:14 2:17 4:4 6:2 14:14 19:11; fig., of garments, Re 3:18; of ripened grain, Jo 4:35.†

λευκός

G3022 

Occurrences in the NT: 25

λευκός, ή, -όν,
[in LXX chiefly for לָבָן;]
1. bright, brilliant: of clothing, Mt 17:2, Mk 9:3 16:5, Lk 9:29, Ac 1:10, Re 3:5 4:4 6:11 7:9, 13 19:14 (cf. Ec 9:8); ὡς χιών, Mt 28:3; ἐν λ. (sc. ἱματίοις), Jo 20:12, Re 3:4; θρόνος, Re 20:11.
2. white: Mt 5:36, Re 1:14 2:17 4:4 6:2 14:14 19:11; fig., of garments, Re 3:18; of ripened grain, Jo 4:35.†

λέων

G3023 

Occurrences in the NT: 9

λέων, -οντος, ὁ,
[in LXX chiefly for אֲרִי, אַרְיֵה, also for כְּפִיר, etc.;]
a lion: He 11:33, I Pe 5:8, Re 4:7 9:8, 17 10:3 13:2; metaph., II Ti 4:17, Re 5:5.†

λήθη

G3024 

Occurrences in the NT: 1

λήθη, -ης, ἡ
(< λήθω = λανθάνω), [in LXX: Le 5:15 (מַעַל), Wi 16:11, Si 14:7, al.;]
forgetfulness: λ. λαβεῖν (on the phrase, v. Mayor, in l.): II Pe 1:9.†

λημά

Occurrences in the NT: 1

λημά, T, for λαμά, q.v., in Mt 27:46.†

λῆμψις

G3028 

Occurrences in the NT: 1

λῆμψις (Rec. λῆψις, so in cl.), -εως, ἡ
(< λαμβάνω), [in LXX (λῆψ-): Pr 15:29 (16:8); λ. δώρων, Pr 15:27 (מַתָּנָה); λ. καὶ δόσις, Si 41:19 42:7*;]
receiving: δόσις καὶ λ., Phl 4:15.†

ληνός

G3025 

Occurrences in the NT: 5

ληνός, -οῦ, ἡ
(in some MSS., LXX and NT, ), [in LXX chiefly for יֶקֶב, Nu 18:27, al.; also for רַהַט (Ge 30:38, 41), גַּת (Ne 13:15, al.), etc.;]
a trough or vat; esp. for the treading of grapes: Mt 21:33, Re 14:20 19:16; τὴν λ. . . . τὸν μέγαν (a solecism perhaps inadvertent), Re 14:19 (cf. ὑπολήνιον).†

λῆρος

G3026 

Occurrences in the NT: 1

** λῆρος, -ου, ὁ,
[in LXX: IV Mac 5:10*;]
silly talk, nonsense: Lk 24:11.†

λῃστής

G3027 

Occurrences in the NT: 15

λῃστής, -οῦ, ὁ
(< Ep. ληίς = λεία, booty), [in LXX for גְּדוּד, etc.;]
a robber, brigand: Mt 21:13(LXX) 26:55 27:38, 44, Mk 11:17 14:48 15:27, Lk 10:30, 36 19:46 22:52, Jo 10:1, 8 18:40, II Co 11:26.†
SYN.: κλέπτης, q.v.

λῆψις

λῆψις, v.s. λῆμψις.

λίαν

G3029 

Occurrences in the NT: 12

λίαν, adv.,
[in LXX chiefly for מְאֹד Ge 1:31 4:5, Je 24:3, al.; To 9:4, II Mac 11:1, al.;]
very, exceedingly: Mt 2:16 4:8 8:28 27:14, Mk 1:35 6:51 (Rec. λ. ἐκ περισσοῦ) 9:3 16:2, Lk 23:8, II Ti 4:15, II Jn 4, III Jn 3 (cf. ὑτερλίαν).†

λίβανος

G3030 

Occurrences in the NT: 2

λίβανος, -ου, ὁ
(rarely ), (from the Semitic; cf. the Heb. equiv.), [in LXX for לְבֹנָה Ex 30:34, Is 60:6, Si 24:15, al.;]
1. in cl., the frankincense-tree.
2. (Occas. in cl.) frankincense (so Le 2:1; cf. λιβανωτός): Mt 2:11, Re 18:13.†

λιβανωτός

G3031 

Occurrences in the NT: 2

λιβανωτός, -οῦ, ὁ
(< λίβανος), [in LXX: I Ch 9:29, (לְבֹנָה), III Mac 5:2*;]
1. in cl. (and LXX), frankincense, the gum of the libanus.
2. = Late Gk., λιβανωτρίς, a censer: Re 8:3, 5 (the same form appears in Inscr.; MM, xvi).†

Λιβερτῖνος

G3032 

Occurrences in the NT: 1

Λιβερτῖνος, -ου, ὁ (Lat. libertinus),
a freedman: ἡ συναγωγὴ ἡ λεγομένη Λιβερτίνων, Ac 6:9 (Bl. thinks the original reading was Λιβυστίνων, Phil. Gosp., 69 f.).†

Λιβύη

G3033 

Occurrences in the NT: 1

Λιβύη, -ης, ἡ,
Libya: Ac 2:10.†

λιθάζω

G3034 

Occurrences in the NT: 9

λιθάζω
(< λίθος), [in LXX (seq. ἐν λίθοις): II Ki 16:6, 13 (סקל pi.)*;]
1. to throw stones (Arist., Polyb., al.).
2. = λιθοβολέω (LXX, NT), to pelt with stones, to stone: c. acc. pers., Jo 8:[5] 10:31-33 11:8, Ac 14:10; pass., Ac 5:26, II Co 11:25, He 11:37 (v. DB, Art., "Crimes and punishments," and cf. κατα-λιθάζω).†

λίθινος

G3035 

Occurrences in the NT: 3

λίθινος, -η, -ον
(λίθος), [in LXX for אֶבֶן;]
of stone: Jo 2:6, II Co 3:3, Re 9:20.†

λιθοβολέω

G3036 

Occurrences in the NT: 7

λιθο-βολέω, -ῶ
(< λίθος, βάλλω), [in LXX for סקל, רגם, Ex 19:13, Le 20:2, al.;]
to pelt with stones, to kill by stoning, to stone (cf. λιθάζω): c. acc. pers., Mt 21:35 23:37, Lk 13:34, Ac 7:58, 59 14:5; pass., He 12:20(LXX).†

λίθος

G3037 

Occurrences in the NT: 59

λίθος, -ου, ὁ
(and, in Att., of precious stones, ἡ.), [in LXX for אֶבֶן, Ge 11:3, al.; λ. τίμιος, for פָּז, Ps 18 (19):10 20 (21):3, Pr 8:19, al.;]
a stone: Mt 4:6, al.; pl., Mt 3:9, al.; at the entrance of a tomb, Mt 27:60, 66 28:2, Mk 15:46 16:3, 4, Lk 24:2, Jo 11:38, 39, 41 20:1; λ. μυλικός, Lk 17:2, cf. Re 18:21; of building stones, Mt 21:42, [44] 24:2, Mk 12:10 13:1, 2, Lk 19:44 20:17, 18 21:5, 6 Ac 4:11, I Pe 2:7; metaph., of Christ, λ. ἀκρογωναῖος, ἐκλεκτός, ἔντιμος, I Pe 2:6(LXX); λ. ζῶν, I Pe 2:4; προσκόμματος, I Pe 2:8, Ro 9:33; of Christians, λ. ζῶντες, I Pe 2:5; of precious stones, λ. τίμιος, Re 17:4 18:12, 16 21:11, 19; ἴασπις, Re 4:3; ἐνδεδυμένοι λ. καθαρόν, Re 15:6 (λίνον, Rec., R, mg., v. Swete, in l.); metaph., λ. τίμιοι, I Co 3:12; of the tables of the law, II Co 3:7; of idols, Ac 17:29.

λιθόστρωτος

G3038 

Occurrences in the NT: 1

λιθό-στρωτος, -ον
(< στρώννυμι), [in LXX: II Ch 7:3, Es 1:6, Ca 3:10 (רִצְפָּה, רָצַף)*;]
paved with stones, esp. of tessallated work (Ca 3:10); as subst., τὸ λ., a tessallated pavement: Jo 19:13 (cf. Γαββαθᾶ).†

λικμάω

G3039 

Occurrences in the NT: 2

λικμάω, -ῶ
(< λικμός = λίκνον, a winnowing-fan), [in LXX chiefly for זרה ni., pi., Ru 3:2, III Ki 14:15, Is 17:13, Je 38 (31):10, Da 2:44, al.;]
1. in cl., to winnow (so Ru 3:2).
2. In LXX (III Ki 14:15, Is 17:13, Je 38 (31):10, Da 2:44), to scatter (as chaff or dust): Lk 20:18 (RV, scatter as dust, Deiss., BS, 225 f., quotes ex. in π. which suggests the meaning ruin, destroy; cf. Vg. comminuet, AV, grind to powder; cf. also Kennedy, Sources, 126), Mt 21:44 [WH], R, txt.†

λιμά

λιμά, T7, for λαμά, q.v.

λιμήν

G3040 

Occurrences in the NT: 2

λιμήν, -ένος, ὁ,
[in LXX: Ps 106 (107):30 (מָחוֹז), Ps 106 (107):35, I Es 5:55, I, II, IV Mac7*;]
a harbour, haven: Ac 27:8, 12 (cf. Καλοὶ Λιμένες).†

λίμμα

λίμμα, v.s. λεῖμμα.

λίμνη

G3041 

Occurrences in the NT: 11

λίμνη, -ης, ἡ,
[in LXX: Ps 106 (107):35 113 (114):8 (אֲגַם), Ca 7:4 (5) (בְּרֵכָה) I Mac 11:35, II Mac 12:16*;]
a lake: of the Sea of Galilee (Mt, Mk, v.s. θάλασσα), Lk 5:2 8:22, 23, 33; λ. Γεννησαρέτ (q.v.), Lk 5:1; λ. τ. πυρός, Re 19:20 20:10, 14, 15; καιομένη πυρί, Re 21:8.†

λιμός

G3042 

Occurrences in the NT: 12

λιμός, -οῦ, ὁ
(so in Att.; in Dor. , and so sometimes in LXX, v. Th., Gr., 146; in NT: Lk 15:14, Ac 11:28; cf. M, Pr., 60), [in LXX chiefly for רָעָב;]
hunger, famine: Lk 4:25 15:14, 17, Ac 7:11(LXX) 11:28, Ro 8:35, Re 6:8 18:8; λ. καὶ δίψος, II Co 11:27; pl., Mt 24:7, Mk 13:8, Lk 21:11.†

λίνον

G3043 

Occurrences in the NT: 2

λίνον
(Tr. λῖνον), -ου, τό, [in LXX: Ex 9:31 (פִּשְׁתָּה), al.;]
1. flax: Mt 12:20(LXX).
2. linen: Re 15:6 (R, mg., v.s. λίθος).†

Λίνος

G3044 

Occurrences in the NT: 1

Λίνος (Rec. Λῖνος), ου, ὁ,
Linus: II Ti 4:21.†

λιπαρός

G3045 

Occurrences in the NT: 1

λιπαρός, -ά, -όν
(< λίπος, fat), [in LXX: Jg 3:29, Ne 9:35, Is 30:23 (שָׁמֵן)*;]
oily, fatty; metaph., of living, rich, dainty: τὰ λ. καὶ τ. λαμπρά, Re 18:14.†

λίτρα

G3046 

Occurrences in the NT: 2

*† λίτρα, -ας, ἡ
(cf. Lat. libra),
1. a Sicilian coin = Rom. libra or as.
2. In weight, a pound: Jo 12:3 19:39.†

λίψ

G3047 

Occurrences in the NT: 1

λίψ, λιβός, ὁ,
[in LXX chiefly for נֶגֶב, also for תֵּימָן, מַעֲרָבָה, etc., Ge 13:14, Nu 2:10, II Ch 32:30, al.;]
the SW. wind: βλέποντα κατὰ λ., Ac 27:12 (v. Page, in l.; Deiss., BS, 141).†

λογεία

G3048 

Occurrences in the NT: 2

λογεία, v.s. λογία.

λογία

*† λογία
(prop., -εία, v. BS, 142 ff.), -ας, ἡ (< λογεύω, to collect, a word found in π., v. Deiss., BS, 142 ff.; LAE, 70, 103; MM, xvi),
a collection: I Co 16:1, 2.†

λογίζομαι

G3049 

Occurrences in the NT: 40

λογίζομαι
(< λόγος), [in LXX chiefly for חשׁב;]
1. prop., of numerical calculation, to count, reckon: c. acc. seq. μετά, Mk 15:23(LXX) (Rec., R, mg.), Lk 22:37.
2. Metaph., without reference to numbers, by a reckoning of characteristics or reasons;
(a) to reckon, take into account: c. acc. rei, I Co 13:5; id. seq. dat. pers., Ro 4:3(LXX), 4, 6, 8(LXX), II Co 5:19, II Ti 4:16; seq. εἰς (cf. Heb. נֶחֱשׁב לְ; Bl., § 33, 3), Ac 19:27, Ro 2:26 4:3, 5, 9-11, 22-24 9:8, Ga 3:6(LXX), Ja 2:23(LXX);
(b) to consider, calculate: c. acc. rei, Phl 4:8; seq. ὅτι, Jo 11:50, He 11:10; τοῦτο, ὅτι, II Co 10:11; c. acc. pers., c. inf., Ro 6:11; seq. ὡς, Ro 8:36(LXX);
(c) to suppose, judge, deem: I Co 13:11; ὡς, I Pe 5:12; οὕτως, I Co 4:1; c. acc. rei, II Co 3:5; id. seq. εἰς, II Co 12:6; ὅτι, Ro 8:18; τοῦτο, ὅτι, Ro 2:3, II Co 10:7; c. inf., II Co 11:5; acc. et inf., Ro 3:28 14:14, Phl 3:13; c. acc. pers. seq. ὡς, II Co 10:2;
(d) to purpose, decide: c. inf. (Eur., Or., 555), II Co 10:2 (cf. ἀνα-, δια-, παρα-, συλ-λογίζομαι).†

λογικός

G3050 

Occurrences in the NT: 2

* λογικός, -ή, -όν
(< λόγος, reason),
reasonable, rational: λατρεία, Ro 12:1; τὸ λ. (i.e. spiritual) γάλα (v. Hort, in l.; MM, xvi), I Pe 2:2 (in support of AV, milk of the word, v. ICC, in l.).†

λόγιον

G3051 

Occurrences in the NT: 4

λόγιον, -ου, τό
(dimin. of λόγος, v. ICC, Ro., 70), [in LXX chiefly for אִמְרָה, אֵמֶר, Ps 17 (18):30 18 (19):14, al.; also for דָּבָר, Is 28:13, al.; (cf. λογεῖον (-ιον), for חֹשֶׁן, the oracular breastplate of the H.P., Ex 28:15, al.);]
an oracle: Ac 7:38, Ro 3:2, He 5:12, I Pe 4:11 (on the eccl., λόγια τ. Κυρίου, v. Lft., Essay on Sup. Rel., 172 ff.).†

λόγιος

G3052 

Occurrences in the NT: 1

* λόγιος, -ον
(< λόγος),
1. in cl., learned (Ac 18:24, R, txt.).
2. In late Gk., eloquent: Ac 18:24 (v. Page, in l.; Field, Notes, 129).†

λογισμός

G3053 

Occurrences in the NT: 2

λογισμός, -οῦ, ὁ
(< λογίζομαι), [in LXX: Ps 32 (33):10, 11, Pr 19:21, Is 66:18, al. (מַחֲשֶׁבֶת);]
a reasoning, thought: Ro 2:15, II Co 10:5.†

λογομαχέω

G3054 

Occurrences in the NT: 1

*† λογομαχέω, -ῶ
(< λόγος, μάχομαι),
to strive with words: II Ti 2:14.†

λογομαχία

G3055 

Occurrences in the NT: 1

*† λογομαχία, -ας, ἡ
(< λογομαχέω),
a strife of words: pl., I Ti 6:4.†

λόγος

G3056 

Occurrences in the NT: 330

λόγος, -ου, ὁ (< λέγω),
[in LXX chiefly for דָּבָר, also for אֵמֶר, מִלָּה, etc.;]
I. Of that by which the inward thought is expressed, Lat. oratio, sermo, vox, verbum.
1. a word, not in the grammatical sense of a mere name (ἔπος, ὄνομα, ῥῆμα), but a word as embodying a conception or idea: Mt 8:8, Lk 7:7, I Co 14:9, 19, He 12:19, al.
2. a saying, statement, declaration: Mt 19:22 (T om.), Mk 5:36 7:29, Lk 1:29, Jo 2:22 6:60, Ac 7:29, al.; c. gen. attrib., Ac 13:15, Ro 9:9, He 7:28, al.; of the sayings, commands, promises, etc., of teachers, Mt 7:24 10:14, Mk 8:38, Lk 9:44, Jo 14:24, al.; λ. κενοί, Eph 5:6; ἀληθινοί, Re 19:9; πιστοί, Re 22:6; esp. of the precepts, decrees and promises of God, ὁ λ. τ. θεοῦ, the word of God: Mk 7:13, Jo 10:35, Ro 13:9, I Co 14:36, Phl 1:14, al.; absol., ὁ λ., Mt 13:21, 22, Mk 16:[20], Lk 1:2, Ac 6:4, He 4:12, al.
3. speech, discourse: Ac 14:12, II Co 10:10, Ja 3:2; opp. to ἐπιστολή, II Th 2:15; disting. from σοφία, I Co 2:1; ἀναστροφή, I Ti 4:12; δύναμις, I Co 4:19, I Th 1:5; ἔργον, Ro 15:18; οὐδενὸς λ. τίμιον (not worthy of mention), Ac 20:24; of the faculty of speech, Lk 24:19, II Co 11:6; of the style of speech, Mt 5:37, I Co 1:5; of instruction, Col 4:3, I Pe 3:1; c. gen. pers., Jo 5:24 8:52, Ac 2:41, al.; ὁ λ. ὁ ἐμός, Jo 8:31; c. gen. obj. (τ.) ἀληθείας, II Co 6:7, Col 1:5, Ja 1:18; τ. καταλλαγῆς, II Co 5:19; τ. σταυροῦ, I Co 1:18; of mere talk, I Co 4:19, 20, Col 2:23, I Jo 3:18; of the talk which one occasions, hence, repute: Col 2:23.
4. subject-matter, hence, teaching, doctrine: Ac 18:15, II Ti 2:17, al.; esp. of Christian doctrine: Mt 13:20-23, Mk 4:14-20 8:32, Lk 1:2, Ac 8:4, Ga 6:6, I Th 1:6, al.; c. gen. pers., τ. θεοῦ, Lk 5:1, Jo 17:6, Ac 4:29, I Co 14:36, I Jo 1:10, Re 6:9, al.; τ. Κυρίου, Ac 8:25, I Th 1:8, al.; τ. Χριστοῦ, Col 3:16, Re 3:8; c. gen. appos., Ac 15:7; c. gen. attrib., He 5:13.
5. a story, tale, narrative: Mt 28:15, Jo 21:23, Ac 1:1 11:22; seq. περί, Lk 5:15.
6. That which is spoken of (Plat., al.; v. Kennedy, Sources, 124), matter, affair, thing: Mt 21:24, Mk 1:45 11:29, Lk 20:3, Ac 8:21; of a matter in dispute, as a case or suit at law, Ac 19:38; pl. (I Mac 7:33, al.), Lk 1:4.
II. Of the inward thought itself, Lat. ratio.
1. reason,
(a) of the mental faculty (Hdt., Plat., al.): κατὰ λόγον, Ac 18:14;
(b) a reason, cause: τίνι λόγῳ, Ac 10:29; παρεκτὸς λόγου πορνείας, Mt 5:32 19:9, WH, mg., R, mg.
2. account,
(a) regard: Ac 20:24, Rec.;
(b) reckoning: Phl 4:15, 17; συναίρειν (q.v.) λ., Mt 18:23 25:19; in forensic sense, Ro 14:12, He 13:17, I Pe 4:5; c. gen. rei, Lk 16:2; seq. περί, Mt 12:36, Ac 19:40, I Pe 3:15.
3. proportion, analogy: Phl 2:16 (Field, Notes, 193 f.).
III. ὁ λ., the Divine Word or Logos: Jo 1:1, 14; τ. ζωῆς, I Jo 1:1; τ. θεοῦ, Re 19:13 (v. Westc, Swete, CGT, in ll.; reff. in Artt., Logos, DB, DCG).

λόγχη

G3057 

Occurrences in the NT: 1

λόγχη, -ης, ἡ,
[in LXX for רֹמַח, etc.;]
1. a spear-head.
2. a lance, spear: Mt 27:49 (|[WH]|, R, mg.), Jo 19:34.†

λοιδορέω

G3058 

Occurrences in the NT: 4

λοιδορέω, -ῶ
(< λοίδορος), [in LXX chiefly for רִיב;]
to abuse, revile: c. acc. pers., Jo 9:28, Ac 23:4; pass., I Co 4:12, I Pe 2:23 (cf. ἀντι-λοιδορέω).†

λοιδορία

G3059 

Occurrences in the NT: 3

λοιδορία, -ας, ἡ
(< λοιδορέω), [in LXX chiefly for רִיב, מְרִיבָה;]
abuse, railing: I Ti 5:14, I Pe 3:9.†

λοίδορος

G3060 

Occurrences in the NT: 2

λοίδορος, -ον,
[in LXX: Pr 25:24 26:21 27:15 (מִדְיָן) Si 23:8*;]
railing, abusive; as subst., ὁ λ., a railer: I Co 5:11 6:10.†

λοιμός

G3061 

Occurrences in the NT: 2

λοιμός, -οῦ, ὁ,
[in LXX for לוּץ, עָרִיץ, בְּלִיַּעַל, etc.;]
pestilence: pl., Lk 21:11; metaph. (as in cl.; LXX: Ps 1:1, Pr 21:24, I Mac 15:21, al.), of persons, a pest: Ac 24:5 (also as adj., ἄνδρες λοιμοί, I Mac 10:61, al.).†

λοιπός

G3062  G3063  G3064 

Occurrences in the NT: 55

λοιπός, -ή, -όν
(< λείπω), [in LXX chiefly for יֶתֶר, also for שְׁאָר, etc.;]
the remaining, the rest,
1. pl., οἱ λ.: c. subst., Mt 25:11, Ac 2:37, Ro 1:13, al.; absol., Mt 22:6, Mk 16:[13], Lk 24:10, al.; οἱ λ. οἱ (Bl., § 47, 8), Ac 28:9, I Th 4:13, Re 2:24; οἱ λ. τ. ἀνθρώπων (LS, s.v., ad. init.), Re 9:20; τὰ λ., Mk 4:19, Re 3:2, al.
2. Neut. sing. (acc. ref.), adverbially, τὸ λ.;
(a) for the future, henceforth: Mk 14:41, I Co 7:29 (Lft., Notes, 232 f.), He 10:13; anarth. (Deiss., LAE, 17616, 1885, 20), Ac 27:20, II Ti 4:8; τοῦ λ. (sc. χρόνου; LS, s.v.; M, Pr., 73; Bl., § 36, 13), Ga 6:17, Eph 6:10;
(b) besides, moreover, for the rest: Phl 3:1 4:8; anarth., I Co 1:16 4:2, I Th 4:1 (M, Th., in l; Lft., Notes, 51).

Λουκᾶς

G3065 

Occurrences in the NT: 3

Λουκᾶς, -ᾶ, ὁ
(prob. an abbreviation of Λουκανός; v. Lft., Col., 240; ICC, Lk., xviii; Bl., § 29; acc. to Ramsay, Exp., Dec., 1912, pp. 502 ff., a by-form of Λούκιος, from Lat. Lucius),
Luke: Lk, tit., Col 4:14, II Ti 4:11, Phm 24.†

λούκιος

G3066 

Occurrences in the NT: 2

λούκιος, -ου, ὁ (Lat. Lucius),
Lucius: Ac 13:1, Ro 16:21.†

λουτρόν

G3067 

Occurrences in the NT: 2

λουτρόν, -οῦ, τό
(< λούω), [in LXX: Ca 4:2 6:5, (6) (רַחְצָה), Si 31 (34):25*;]
a washing, bath: τ. ὕδατος, Eph 5:26; τ. παλιγγενεσίας, Tit 3:5 (v. AR, Eph. 5:26).†

λούω

G3068 

Occurrences in the NT: 5

λούω,
[in LXX chiefly for רחץ (freq. of ceremonial washing; cf. Deiss., BS, 226 f.);]
to bathe, wash the body: c. acc. pers., Ac 9:37 (of a dead body); id. seq. ἀπό (Deiss., BS, 226 f.), Ac 16:33; pass. ptcp. pf., Jo 13:10, He 10:22; mid., to wash oneself (Mayor, in l.; M. Pr., 155 f., 238 f.), II Pe 2:22; metaph., Re 1:5, Rec., R, mg. (cf. ἀπο-λούω).†
SYN.: νίπτω, used of parts of the body-hands, feet, face; πλύνω, of things, as garments, etc. (v. Le 15:11; cf. Tr., Syn., § xlv).

λύδδα

G3069 

Occurrences in the NT: 3

λύδδα, -ας (Ac 9:38, -ης Rec.), and λύδδα, -ων, τά (Ac 9:32, 35; -αν, Rec.), (Heb. לֹד),
Lydda (modern Ludd): Ac 9:32, 35, 38.†

Λυδία

G3070 

Occurrences in the NT: 2

Λυδία, -ας, ἡ,
Lydia, a woman of Thyatira: Ac 16:14, 40.†

Λυκαονία

G3071 

Occurrences in the NT: 1

Λυκαονία, -ας, ἡ,
Lycaonia, a region in Asia Minor: Ac 14:6.†

Λυκαονιστί

G3072 

Occurrences in the NT: 1

Λυκαονιστί, adv.,
in Lycaonian (speech): Ac 14:11.†

Λυκία

G3073 

Occurrences in the NT: 1

Λυκία, -ας, ἡ,
Lydia, a region of Asia Minor; Ac 27:5.†

λύκος

G3074 

Occurrences in the NT: 6

λύκος, -ου, ὁ,
[in LXX for זְאֵב;]
a wolf: Mt 10:16, Lk 10:3, Jo 10:12; fig. (as Ez 22:27, Ze 3:3, Je 5:6, al.), Mt 7:1, Ac 20:29.†

λυμαίνομαι

G3075 

Occurrences in the NT: 1

λυμαίνομαι
(< λύμη, outrage), [in LXX chiefly for שׁחת pi., hi., also for כִּרְסֵם, etc.;]
1. to outrage, maltreat: c. acc., Ac 8:3.
2. to corrupt, defile (Ez 16:25, Pr 23:8, IV Mac 18:8, al.).†

λυπέω

G3076 

Occurrences in the NT: 26

λυπέω, -ῶ
(< λύπη), [in LXX for חרה, etc.;]
to distress, grieve, cause pain or grief: c. acc. pers., II Co 2:2, 5 7:8; pass., Mt 14:9 17:23 18:31 19:22 26:22, Mk 10:22 14:19, Jo 16:20 21:17, Ro 14:15, II Co 2:4, I Th 4:13, I Pe 1:6; λ. καὶ ἀδημονεῖν, Mt 26:37; opp. to χαίρειν, II Co 6:10; κατὰ θεόν, II Co 7:9, 11; τ. πνεῦμα τ. ἅγιον, Eph 4:30 (cf. συν-λνπέω).†
SYN.: v.s. θρηνέω.

λύπη

G3077 

Occurrences in the NT: 16

λύπη, -ης, ἡ,
[in LXX for עֶצֶב and cogn. forms, etc.;]
pain of body or mind, grief, sorrow: Jo 16:6, II Co 2:7; opp. to χαρά, Jo 16:20, He 12:11; ἀπὸ τῆς λ., Lk 22:45; ἐκ λ., II Co 9:7; ἡ κατὰ θεὸν λ., opp. to ἡ τ. κόσμου λ., II Co 7:10; λ. μοί ἐστιν, Ro 9:2; λ. ἔχω, Jo 16:21, 22; id. seq. ἀπό, II Co 2:3; λ. ἐπὶ λ. ἔχω, Phl 2:27; ἐν λ. ἐλθεῖν, II Co 2:1 (to come sad and cause sadness); pl. (cf. Ge 3:16, Pr 15:13, al.), I Pe 2:19.†

Λυσανίας

G3078 

Occurrences in the NT: 1

Λυσανίας, -ου, ὁ,
Lysanias: Lk 3:1.†

Λυσίας

G3079 

Occurrences in the NT: 2

Λυσίας, -ου, ὁ,
Lysias (Claudius L., Ac 23:26), Ac 24:[7], 22.†

λύσις

G3080 

Occurrences in the NT: 1

λύσις, -εως, ἡ
(< λύω), [in LXX: Ec 7:30 (8:1) (פֵּשֶׁר), Da LXX 12:8, Wi 8:8*;]
a loosing: of divorce, I Co 7:27.†

λυσιτελέω

G3081 

Occurrences in the NT: 1

** λυσιτελέω, -ῶ
(< λυσιτελής, useful, prop., τὰ τέλη λύων), [in LXX: To 3:6, Si 20:10, 14 29:11*;]
1. prop., to indemnify, pay expenses.
2. to be useful, to profit; usually impers., λυσιτελεῖ, it profits: c, dat. pers., seq. εἰ . . . ἤ, Lk 17:2.†

λύστρα

G3082 

Occurrences in the NT: 6

λύστρα, -ας, ἡ, and (in Ac 14:8 16:2, II Ti 3:11) -ων, τά (cf. Λύδδα),
Lystra, a city of Lycaonia: Ac 14:6, 8, 21 16:1, 2, II Ti 3:11.†

λύτρον

G3083 

Occurrences in the NT: 2

λύτρον, -ον, τό
(< λύω), [in LXX (Pent.15, Pr2, Isa1) for פִּדְיוֹם and cogn. forms, גְּאֻלָּה, כֹּפֶר, מְחִיר;]
a ransom (as for a life, Ex 21:30; for slaves, Le 19:20; for captives, Is 45:13): ἀντὶ πολλῶν, Mt 20:28, Mk 10:45 (v. Swete, in l., and for discussion of λ. and its cognates, Westc., He., 295 f.; Deiss., LAE, 331 f.; cf. also ἀντί-λύτρον).†

λυτρόω

G3084 

Occurrences in the NT: 3

λυτρόω, -ῶ
(< λύτρον, q.v.), [in LXX chiefly for פּדה, גּאל;]
to release on receipt of ransom; mid., to release by paying ransom, to redeem: in spiritual sense, Tit 2:14; pass, I Pe 1:18; in general sense, to deliver (cf. Ex 6:6, Ps 68 (69):18, al.): Lk 24:21.†

λύτρωσις

G3085 

Occurrences in the NT: 3

λύτρωσις, -εως, ἡ
(< λυτρόω), [in LXX: Le 25:29, 48, Is 63:4 גְּאֻלִים, גְּאֻלָּה), Nu 18:16, Ps 48 (49):8 110 (111):9 129 (130):7 (פָּדָה, פִּדְיֹן, פְּדוּת), Jg 1:15*;]
a ransoming, redemption (αἰχμαλώτων, Plut., Arat., 11): of the mediatorial work of Christ, He 9:12; in general sense, deliverance (cf. Ps 48 (49):8): Lk 1:68 2:38.†

λυτρωτής

G3086 

Occurrences in the NT: 1

λυτρωτής, -οῦ, ὁ
(< λυτρόω), [in LXX: of God, Ps 18 (19):14 77 (78):35 (גֹּאֵל)*;]
a redeemer, deliverer: Ac 7:35 (not found elsewhere).†

λυχνία

G3087 

Occurrences in the NT: 12

λυχνία, -ας, ἡ
(vulgar form of λυχνίον = λυχνοῦχος; v. Kennedy, Sources, 40), [in LXX for מְנוֹרָה (Ex 25:31 40:4, al.);]
a lampstand: Mt 5:15, Mk 4:21, Lk 8:16 11:33; of that in the Tabernacle, He 9:2; metaph., of the two witnesses, Re 11:4; of the seven churches of Asia, Re 1:12, 13, 20 2:1; of the removal of a church from its position, κινεῖν τ. λυχνίαν κ.τ.λ., Re 2:5.†

λύχνος

G3088 

Occurrences in the NT: 14

λύχνος, -ου, ὁ,
[in LXX for נֵר (Ex 25:36 (37), al.);]
a lamp (portable, and usually set on a stand, λυχνία): Mt 5:15, Lk 11:36; ἔρχεται ὁ λ., Mk 4:21; λ. ἅπτειν, Lk 8:16 11:33 15:8; φῶς λύχνου, Re 18:23; id. opp. to φ. ἡλίου, Re 22:5; metaph., of the eye, Mt 6:22, Lk 11:34; of John the Baptist, Jo 5:35; of the Lamb, Re 21:23; of prophecy, II Pe 1:19; of spiritual readiness, pl., λύχνοι (as always in LXX; freq. in Att. λύχνα), Lk 12:35.†
SYN.: λαμπάς, q.v.

λύω

G3089 

Occurrences in the NT: 42

λύω,
[in LXX for פּתח, נתר hi., etc.;]
1. to loose, unbind, release: of things, Mk 1:7, Lk 3:16, al.; of beasts, Mt 21:2, Lk 13:15, al.; of persons, Jo 11:44, Ac 22:30; of Satan, Re 20:3, 7; metaph., of the marriage tie, I Co 7:27; of one diseased, Lk 13:16; of release from sin, Re 1:5, WH, R, txt. (v.s. λούω).
2. To resolve a whole into its parts, loosen, dissolve, break up, destroy: Jo 2:19, Ac 27:41, Re 5:2; metaph., II Pe 3:11; of an assembly, to dismiss: Ac 13:43; τ. μεσότοιχον τ. φραγμοῦ, Eph 2:14; τ. στοιχεῖα, II Pe 3:10; οὐρανοί, II Pe 3:12; τ. ἔργα τ. διαβόλου, I Jn 3:8; τ. ὠδῖνας τ. θανάτου, Ac 2:24; of laws, etc., to break, annul, cancel (MM, xvi): ἐντολήν, Mt 5:19; τ. νόμον, Jo 7:23; τ. σάββατον, Jo 5:18; τ. γραφήν, Jo 10:35. (Cf. ἀνα-, ἀπο-, δια-, ἐκ-, ἐπι-, κατα-, παρα-λύω.)

Λωίς

G3090 

Occurrences in the NT: 1

Λωίς (Rec. Λωΐς), -ίδος, ἡ,
Lois: II Ti 1:5.†

Λώτ

G3091 

Occurrences in the NT: 4

Λώτ, (Heb. לוֹט), indecl.,
Lot (Ge 11:27, al.): Lk 17:28, 29, 32, II Pe 2:7.†

Μ

Μ, μ, μῦ, τό, indecl.,
mu, m, the twelfth letter. As a numeral, μʹ = 40; = 40,000.

Μ

Μαάθ

G3092 

Occurrences in the NT: 1

Μαάθ, , indecl.,
Maath: Lk 3:26.†

Μαγαδάν

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

Μαγαδάν,
Magadan, an unidentified place on the coast of the Sea of Galilee: Mt 15:39 (Rec. Μαγδαλά; cf. Mk 8:10, where for Δαλμανουθά, D* has Μελεγαδά, D1 Μαγαιδά, some cursives Μαγαδά, and Euseb. Onomast. Μεγαιδάν; cf. DB, iii, s.v.).†

Μαγδαλά

G3093 

Occurrences in the NT: 1

Μαγδαλά (Aram. מַגְדְֺּלָא = Heb. מִגְדֹּל, which in Jos 15:37 B is rendered Μαγαδά),
Magdala: Mt 15:39 (Rec. for Μαγαδάν, q.v.).†

Μαγδαληνός

G3094 

Occurrences in the NT: 12

Μαγδαληνός, -ά, όν,
Magdalene, of Magdala: Μαρία (q.v.) MM., Mt 27:56, 61 28:1, Mk 15:40, 47 16:1, [9], Lk 8:2 24:10, Jo 19:25 20:1, 18.†

Μαγεδών

Occurrences in the NT: 1

Μαγεδών,
Magedon : Re 16:16 (WH, Ἅρ Μ. for Ἁρμαγεδών, q.v.).†

μαγεία

μαγεία, v.s. μαγία.

μαγεύω

G3096 

Occurrences in the NT: 1

* μαγεύω (Eur., Plut., al.),
1. to be a Magus, or skilled in Magian lore.
2. to practise magic: Ac 8:9.†

μαγία

G3095 

Occurrences in the NT: 1

* μαγία (Rec. -εία), -ας, ἡ
(< μάγος),
1. the lore of the Magians (Plat.).
2. magic: pl., magic arts, sorceries: Ac 8:11.†

μάγος

G3097 

Occurrences in the NT: 6

μάγος, -ου, ὁ,
[in LXX for אַשָּׁף, Da LXX TH 2:2, 10, al. (cf. רַב־מָג chief magian, Je 39:3, 13);]
1. one of the Μάγοι, a Median tribe (Hdt).
2. a Magian, one of a sacred caste, originally Median, who seem to have conformed to the Persian religion, while retaining some of their old beliefs (v. DB, I vol., 565 f.; DB, iii, 203 ff.): Mt 2:1, 7, 16.
3. a wizard, sorcerer: Ac 13:6, 8 (cf. Wi 17:7, Ac 8:9, 11).†

Μαγώγ

G3098 

Occurrences in the NT: 1

Μαγώγ, , indecl. (Heb. מָגוֹג, Ge 10:2, Ex 38:2, al.),
Magog, associated with Gog: Re 20:8 (v. Swete, in l.).†

Μαδιάμ

G3099 

Occurrences in the NT: 1

Μαδιάμ, , indecl. (Heb. מִדְיָן),
Midian;
1. son of Abraham (Ge 25:2).
2. An Arabian tribe (Ge 36:35, Ps 82 (83):9, al).
3. γῆ Μ. (Heb. אֶרֶץ מִדְיָן), the land of Midian (Ex 2:15, al.): Ac 7:29.†

μαζός

Occurrences in the NT: 1

* μαζός, -οῦ, ὁ,
the breast: Re 1:13 (L for μαστός, q.v.).†

μαθητεύω

G3100 

Occurrences in the NT: 4

*† μαθητεύω
(< μαθητής),
1. intrans. (as prop. vb. in -εύω, and so Plut., mor. 837 c. and elsew.), to be a disciple: c. dat., Mt 27:57 (Rec., WH, mg.).
2. Trans., to make a disciple: c. acc., Mt 28:19, Ac 14:21; pass., seq. dat., τ. Ἰησοῦ, Mt 27:57 (WH, R); τ. βασιλείᾳ, Mt 13:52.†

μαθητής

G3101 

Occurrences in the NT: 261

μαθητής, -οῦ, ὁ (μανθάνω),
[in LXX only as v.l. (A) in Je 13:21 20:11 26 (46):9*;]
a disciple: opp. to διδάσκαλος, Mt 10:24, Lk 6:40; Ἰωάννου, Mt 9:14, Lk 7:18, Jo 3:25; τ. Φαρισαίων, Mt 22:16, Mk 2:18, Lk 5:33; Μωυσέως, Jo 9:28; Ἰησοῦ, Lk 6:17 7:11 19:37, Jo 6:66 7:3 19:38; esp. the twelve, Mt 10:1 11:1, Mk 7:17, Lk 8:9, Jo 2:2, al.; later, of Christians generally, Ac 6:1, 2, 7 9:19, al.; τ. κυρίου, Ac 9:1.

μαθήτρια

G3102 

Occurrences in the NT: 1

*† μαθήτρια, -ας, ἡ
(= μαθητρίς, fem, of μαθητής, q.v.),
a female disciple: Ac 9:36.†

Μαθθαθίας

Μαθθαθίας, v.s. Ματταθίας.

Μαθθαῖος

G3156 

Occurrences in the NT: 5 (KJV)

Μαθθαῖος (Rec. Ματθ-, v. WH, App., 159; Bl., § 3, 11; on the Semitic form, v. Dalman, Words, 51; Gr., 142), -ου, ὁ,
Matthew: Mt tit., 9:9 10:3, Mk 3:18, Lk 6:15, Ac 1:13 (cf. Λευεί).†

Μαθθάν

G3157 

Occurrences in the NT: 2

Μαθθάν (Rec. Ματθ-, v.s. Μαθθαῖος), , indecl. (Heb. מַתָּן),
Matthan: Mt 1:15.†

Μαθθάτ

G3158 

Occurrences in the NT: 2

Μαθθάτ (T, -άθ; Rec. Ματθ-, v.s. Μαθθαῖος), , indecl. (Heb. מַתָּת),
Matthat: Lk 3:29 (cf. Ματθάτ).†

Μαθθίας

G3159 

Occurrences in the NT: 2 (KJV)

Μαθθίας (Rec. Ματθ-, v.s. Μαθθαῖος), -α, ὁ (Heb. מַתִּיָה),
Matthias: Ac 1:23, 26.†

Μαθουσάλα

G3103 

Occurrences in the NT: 1

Μαθουσάλα (WH, -αλά), (Heb. מְתוּשֶׁלַח),
Methuselah: Lk 3:37.†

Μαϊνάν

Μαϊνάν, v.s. Μεννά.

μαίνομαι

G3105 

Occurrences in the NT: 5

μαίνομαι,
[in LXX: Je 32 (25):16 (הלל hith.) Je 36 (29):26 (שׁגע pu.), Wi 14:28, al.;]
1. to rage, be furious.
2. to rave, be mad: Jo 10:29, Ac 12:15 26:24, 25, I Co 14:23 (cf. ἐμ-μαίνομαι).†

μακαρίζω

G3106 

Occurrences in the NT: 2

μακαρίζω
(< μακάριος), [in LXX for אשׁר pi., pu.;]
to bless, pronounce blessed or happy: c. acc. pers., Lk 1:48, Ja 5:11.†

μακάριος

G3107 

Occurrences in the NT: 50

μακάριος, -α, -ον
(collat. form of poët. μάκαρ, in Hom., Hes., chiefly of the gods and the departed), [in LXX for אַשְׁרֵי;]
blessed, happy (DCG, i, 177, 213): θεός (δυνάστης), I Ti 1:11 6:15; ἐλπίς, Tit 2:13; esp. in congratulations, usually with the omission of the copula (M, Pr., 180; B1., § 30, 3), μ. ὁ, Mt 5:3 ff., Lk 6:20 ff., Jo 20:29, Re 1:3, al.; seq. ptcp., Lk 1:45, al.; ὅς, Mt 11:6, Lk 7:23, Ro 4:7, 8; ὅτι, Mt 13:16, al.; ἐάν, Jo 13:17, I Co 7:40; compar., μ. . . . μᾶλλον, Ac 20:35; -ώτερος, I Co 7:40.
SYN.: εὐλογητός, q.v.

μακαρισμός

G3108 

Occurrences in the NT: 3

* μακαρισμός, -οῦ, ὁ
(μακαρίζω),
a declaration of blessedness, felicitation: Ro 4:6, 9, Ga 4:15 (Plat., Arist.).†

Μακεδονία

G3109 

Occurrences in the NT: 22

Μακεδονία, -ας, ἡ,
Macedonia: Ac 16:9, 10, I Co 16:5, II Co 1:16, Phl 4:15, al.; M. καὶ Ἀχαία, Ac 19:21, Ro 15:26, I Th 1:7, 8.

Μακεδών

G3110 

Occurrences in the NT: 5

Μακεδών, -όνος, ὁ,
a Macedonian: Ac 16:9 19:29 27:2, II Co 9:2, 4.†

μάκελλον

G3111 

Occurrences in the NT: 1

*† μάκελλον, -ου, τό (Lat. macellum),
a meat-market: I Co 10:25 (v. Deiss., LAE, 274; MM, xvi).†

μακράν

G3112 

Occurrences in the NT: 3

μακράν (prop. fem. acc. of μακρός, sc. ὁδόν), adv.,
[in LXX for רחק hi., רָחֹק, etc.;]
a long way, far: Lk 15:20, Ac 22:21; seq. ἀπό, Mt 8:30, Lk 7:6, Jo 21:8, Ac 17:27; id. metaph., Mk 12:34; οἱ εἰς μ., Ac 2:39 (cf. Is 2:2); metaph., οἱ ποτὲ ὄντες μ. (opp. to ἐγγύς), Eph 2:13; οἱ μ., Eph 2:17.†

μακρόθεν

G3113 

Occurrences in the NT: 14

μακρόθεν
(< μακρός), adv. (chiefly late),
[in LXX for רָחוֹק, מֵרָחוֹק, etc.;]
from afar, afar: Lk 18:13 22:54; ἀπὸ μ. (Ps 137 (138):6, II Es 3:13, al.), Mt 26:58 27:55, Mk 5:6 8:3 11:13 14:54 15:40, Lk 16:23 23:49, Re 18:10, 15, 17.†

μακροθυμέω

G3114 

Occurrences in the NT: 10

μακροθυμέω, -ῶ
(< μακρό-θυμος, long-tempered; v.s. -ία), [in LXX: Ec 8:12 א2, Pr 19:11 (ארךְ, אַף הֶאֱרִיךְ), Jb 7:16, Si 2:4, al.;]
1. actively = καρτερέω, to persevere (Plut., 2, 593 F).
2. Passively, to be patient, long-suffering: absol., I Co 13:4, He 6:15, Ja 5:8; seq. ἕως, c. gen., Ja 5:7; ἐπί, c. dat., Ja 5:7. (Si 2:4); πρός, c. acc., I Th 5:14; ἐπί, c. dat., Mt 18:26, 29, Lk 18:7; εἰς, II Pe 3:9.†
SYN.: ὑπομένω, q.v.

μακροθυμία

G3115 

Occurrences in the NT: 14

μακροθυμία, -ας, ἡ
(< μακρό-θυμος), [in LXX: Pr 25:15 (אַפַּיִם אֹרֶךְ), Je 15:15 (אַפַּיִם אֶרֶךְ) Is 57:15, Si 5:11, I Mac 8:4*;]
patience, longsuffering: of men, esp. in experiencing troubles and difficulties, Col 1:11, II Ti 3:10, He 6:12, Ja 5:10; of God's forbearance, Ro 2:4 9:22, II Co 6:6, Ga 5:22, Eph 4:2, Col 3:12, I Ti 1:16, II Ti 4:2, I Pe 3:20, II Pe 3:15.†
SYN.: ὑπομονή (cf. Lft., Col., 138; Tr., Syn., liii).

μακροθύμως

G3116 

Occurrences in the NT: 1

*† μακροθύμως, adv.,
with forbearance, patiently: Ac 26:3.†

μακρός

G3117 

Occurrences in the NT: 11

μακρός, -ά, -όν,
[in LXX for אָרֶךְ, רָחוֹק and cognate forms, etc.;]
of space and time, long: μακρὰ προσεύχεσθαι, Mk 12:40, Lk 20:47.
of distance, far, far distant: χώρα, Lk 15:13 19:12.†

μακροχρόνιος

G3118 

Occurrences in the NT: 1

μακρο-χρόνιος, -ον
(μακρός, χρόνος), [in LXX. μ. γίγνεσθαι, εἶναι (יָמִים הַאֲרִיךְ), Ex 20:12, De 4:40 5:16 17:20*;]
of long duration, longlived: Eph 6:3(LXX).†

μάλα

G3123 

Occurrences in the NT: 81

μάλα, adv.,
[in LXX for אֲבָל, III Ki 1:43, Da LXX 10:21, al.; compar. for מ, Nu 13:32 (31), al.; μᾶλλον ἠ (מ), Ge 19:9, al.; superlat., II Mac 8:7, IV Mac 4:22 12:9 15:4;]
I. Pos., very, very much, exceedingly (cl.; LXX ut supr.; in NT its place is taken by λίαν, σφόδρα, etc.).
II. Compar., μᾶλλον.
1. Of increase, more; with qualifying words: πολλῷ, Mk 10:48, Lk 18:39, Ro 5:15, 17, Phl 2:12, al.; πόσῳ, Lk 12:24, Ro 11:12, al.; τοσούτῳ . . . ὅσῳ, He 10:25.
2. Of comparison, the more: Lk 5:15, Jo 5:18, Ac 5:14, I Th 4:1, 10, II Pe 1:10; ἔτι μ. καὶ μ., Phl 1:9; c. compar., Mk 7:36, II Co 7:13; πολλῴ μ. κρεῖσσον, Phl 1:23; μ. διαφέρειν, c. gen., Mt 6:26; μ. ἤ, Mt 18:13; c. gen., I Co 14:18; as periphr. for compar., Ac 20:35, I Co 9:15, Ga 4:27; μ. δέ (EV, yea rather), Ro 8:34.
3. Of preference, rather, the rather, sooner: with qualifying words, πολλῷ, Mt 6:30, al.; πολύ, He 12:25; πόσῳ, Mt 7:11, al.; in a question, οὐ μ., I Co 9:12; after a neg., Mt 10:6, al.; θέλω (εὐδοκῶ) μ., I Co 14:5, II Co 5:8; ζηλῶ, I Co 14:1; c. subst., τ. σκότος ἢ τ. φῶς, Jo 3:19; μ. δέ, Ga 4:9.
III. Superl., μάλιστα, most, most of all, above all: Ac 20:38 25:26, Ga 6:10, Phl 4:22, I Ti 4:10 5:8, 17, II Ti 4:13, Tit 1:10, Phm 16, II Pe 2:10; μ. γνώστης, Ac 26:3.

μαλακία

G3119 

Occurrences in the NT: 3

μαλακία -ας, ἡ
(< μαλακός), [in LXX chiefly for חֳלִי, De 7:15 28:61, Is 38:9 53:3, al.;]
1. prop., softness, effeminacy (Hdt., Thuc., al.).
2. In NT, as in LXX, = ἀσθένεια, weakness, sickness: νόσος καὶ μ., Mt 4:23 9:35 10:1.†
SYN.: v.s. ἀσθένεια.

μαλακός

G3120 

Occurrences in the NT: 4

μαλακός, -ή, -όν,
[in LXX: Pr 25:15 (רַךְ) Pr 26:22 (כְּמִתְלַהֲמִים)*;]
soft;
1. prop., to the touch (opp. to σκληρός): of clothing, pl., Mt 11:8, Lk 7:25.
2. Of persons and their mode of living;
(a) mild, gentle;
(b) soft, effeminate: I Co 6:9 (prob. in obscene sense, cf. Deiss., LAE, 1504; MM, xvi; Zorell, s.v.).†

Μαλελεήλ

G3121 

Occurrences in the NT: 1

Μαλελεήλ (T, Μελ-), (Heb. מַהֲלַלְאֵל),
Mahalaleel: Lk 3:37.†

μάλιστα

G3122 

Occurrences in the NT: 12

μάλιστα, v.s. μάλα.

μᾶλλον

μᾶλλον, v.s. μάλα.

Μάλχος

G3124 

Occurrences in the NT: 1

Μάλχος, -ου, ὁ (Hellenistic form of Heb. מֶלֶךְ),
Malchus: Jo 18:10.†

μάμμη

G3125 

Occurrences in the NT: 1

** μάμμη, -ης, ἡ
(onomatop.), [in LXX: IV Mac 16:9*;]
1. in cl., a child's name for mother.
2. In late Gk. (= cl., τήθη), a grandmother: (LXX, IV Mac 16:9), II Ti 1:5.†

μαμωνᾶς

G3126 

Occurrences in the NT: 4

*† μαμωνᾶς (Rec. μαμμ-), -ᾶ (Bl., § 7, 4), ό (Aram. מָמוֺנָא),
mammon, riches: Mt 6:24, Lk 16:9, 11, 13.†

Μαναήν

G3127 

Occurrences in the NT: 1

Μαναήν, (Heb. מְנַחֵם),
Manaen: Ac 13:1.†

Μανασσῆς

G3128 

Occurrences in the NT: 3

Μανασσῆς, -ῆ, ὁ (Heb. מְנַשֶּׁה),
Manasseh;
1.
(a) the first-born son of Joseph;
(b) the tribe which bore his name: Re 7:6.
2. King of Judah: Mt 1:10.†

μανθάνω

G3129 

Occurrences in the NT: 25

μανθάνω,
[in LXX chiefly for למד;]
1. to learn, esp. by inquiry: absol., I Co 14:31, I Ti 2:11, II Ti 3:7; c. acc. rei, Jo 7:15 (sc. αὐτά), Ro 16:17, I Co 14:35, Phl 4:9, II Ti 3:14, Re 14:3; seq. quaes. indir., Mt 9:13; Χριστόν, Eph 4:20 (ICC, in l.); seq. ἀπό, c. gen. rei, Mt 24:32, Mk 13:28; ἀπό, c. gen. pers., Mt 11:29, Col 1:7; παρά, c. gen. pers., II Ti 3:14; ἐν, c. dat. pers., I Co 4:6; "point" aorist (M, Pr., 117), to ascertain, seq. ὅτι, Ac 23:27; c. acc. seq. ἀπό, Ga3:2.
2. to learn by use and practice, acquire the habit of, be accustomed to: c. inf. (Bl., § 69, 4), I Ti 5:4, Tit 3:14; id. c. nom, in pred. (Bl., § 72, 1), Phl 4:11; c. acc. rei seq. ἀπό, He 5:8; ἀργαὶ μανθάνουσιν (EV, they learn to be idle; Bl., § 73, 5; Field, Notes, 210), I Ti 5:13.†

μανία

G3130 

Occurrences in the NT: 1

μανία, -ας, ἡ
(< μαίνομαι), [in LXX: Ho 9:7, 8 מַשְׂטֵמָה), Wi 5:4, al.;]
frenzy, madness: Ac 26:24.†

μάννα

G3131 

Occurrences in the NT: 4

μάννα, τό,
(in FlJ, also ), indecl. [in LXX: τὸ μάν, Ex 16:31 ff., elsewhere τ. μάννα, Nu 11:6 ff., al. (מָן, Aram. מַנָּא);]
manna: Jo 6:31, 49, He 9:4; symb., Re 2:17.†

μαντεύομαι

G3132 

Occurrences in the NT: 1

μαντεύομαι
(< μαντίς, a seer, diviner), [in LXX for קסם, De 18:10, al.;]
to divine, practise divination: Ac 16:16.†
SYN.: προφητεύω, q.v., in distinction from which μ. is used in LXX and NT only of false prophets and those who practise the heathen arts of divination and soothsaying (cf. I Ki 28:8, and v. Tr., Syn., § vi).

μαραίνω

G3133 

Occurrences in the NT: 1

μαραίνω,
[in LXX: Jb 15:30 (יָבֵשׁ pi.), 24:24, Wi 2:8 19:21*;] in cl.,
1. prop., to quench fire; pass., of fire, to die away, go out.
2. In various relations, to quench, waste, wear out (cf. Wi 19:21); pass., to waste away; in later writers (Plut., Luc., al.), of the withering of flowers and herbage (act., Jb 15:30; pass., Jb 24:24, Wi 2:8): Ja 1:11 (cf. ἀμάραντον).†

μαρὰν_ἀθά

G3134 

Occurrences in the NT: 1

μαρὰν ἀθά (Rec. μαραναθά; Aram.: on the original form v. Dalman, Gr., § 41, 1; 74, 3; Words, 328),
Maran atha, i.e. the Lord cometh (but v. Dalman, Gr., § 41, 1; 74, 3; Words, 328; Field, Notes, 180; ICC, in l.): I Co 16:22.†

μαργαρίτης

G3135 

Occurrences in the NT: 9

* μαργαρίτης, -ου, ὁ,
a pearl: Mt 13:45, 46, I Ti 2:9, Re 17:4 18:12, 16 21:21 (-ῖται, WH); proverbially, Mt 7:6.†

Μάρθα

G3136 

Occurrences in the NT: 13

Μάρθα, -ας (Bl., § 7, 2), (Aram. מָרְתָּא),
Martha: Lk 10:38, 40, 41, Jo 11:1, 5, 19 ff. 12:2.†

Μαρία

G3137 

Occurrences in the NT: 27

Μαρία, -ας (Hellenized form), and Μαριάμ, indecl., (Aram. מַרְיָם; Heb. (MT) מִרְיָם),
Mary. In NT;
1. the mother of Jesus: Mt 1:16 ff. 2:11 13:55, Mk 6:3, Lk 1:27 ff. 2:5, 16, 19, 34, Ac 1:14.
2. M. Magdalene (q.v.).
3. The wife of Clopas (Jo 19:25) and mother of James the little, and Joses: Mt 27:56, 61 28:1, Mk 15:40, 47 16:1, Lk 24:10.
4. The sister of Martha and Lazarus: Lk 10:39, 42, Jo 11:1, 2, 19 ff. 12:3.
5. The mother of John Mark: Ac 12:12.
6. A Christian greeted by St. Paul: Ro 16:6 (on the signification of the name, v. Zorell, s.v.; on the use of the alternative forms in NT, DB, iii, 278 bn).†

Μάρκος

G3138 

Occurrences in the NT: 8

Μάρκος, -ου, ὁ,
Mark: Mk., tit., Ac 12:12, 25 15:37, 39, Col 4:10, II Ti 4:11, Phm 24, I Pe 5:13 (v. Swete, Mk., Intr., xiii ff.; DB, iii, 245 ff).†

μάρμαρος

G3139 

Occurrences in the NT: 1

** μάρμαρος, -ου, ὁ
(< μαρμαίρω, to glisten), [in LXX: Ep. Je 72*;]
1. any crystalline stone (Hom., Eur., al.).
2. In later writers, marble: Re 18:12.†

μάρτυρ

μάρτυρ, v.s. μάρτυς.

μαρτυρέω

G3140 

Occurrences in the NT: 76

μαρτυρέω, -ῶ
(< μάρτυς), [in LXX chiefly for עֵד (Ge 31:47, 48, al.), also for עוּד hi. (Ge 43:3, La 2:13), ענה (Nu 35:30);]
(a) prop., to be a witness, bear witness, testify: absol. (Pind., al.), Jo 15:27, Ac 26:5; parenthetical (Bl., § 79, 7; MM, xvi), II Co 8:3; c. dat. pers. (comm. et incomm.; Bl., § 37, 2), Ac 22:5, He 10:15; id. seq. ὅτι, Mt 23:31, Ro 10:2, al.; acc. et inf., Ac 10:43; c. acc. rei (cl.), Jo 3:11, Re 22:16, 20; c. acc. cogn., seq. περί, Jo 5:32, I Jn 5:10; c. dat. rei, Jo 5:33, Ac 14:3, al.; seq. περί, c. gen. (pers. et rei), Jo 1:7, 8, 15 2:25 18:23 21:24, al.; id. seq. ὅτι, Jo 5:36 7:7; ὅτι, Jo 1:34 4:44 al.; ὅτι recit., Jo 4:39; κατά seq. ὅτι, I Co 15:15; pass., He 7:8; ptcp., Ro 3:21; impers., He 7:17;
(b) in late Gk., to witness favourably, give a good report, approve (Bl., § 54, 3; MM, xvi; Deiss., BS, 265): c. dat. pers., Lk 4:22; seq. ἐπί c. dat. rei, He 11:4; pass., Ac 6:3; seq. ἐν, I Ti 5:10, He 11:2; διά, c. gen. rei, He 11:39; c. gen. pers., Ac 10:22, al.; impers., III Jo 12 (cf. ἐπι-, συν-επι-, κατα-, συν-μαρτυρέω).

μαρτυρία

G3141 

Occurrences in the NT: 37

μαρτυρία, -ας, ἡ
(< μαρτυρέω), [in LXX: Ge 31:47 R (שָׂהֲדוּתָא), Ex 20:16, De 5:20 (17), Pr 25:18, Ps 18 (19):7 (עֵד, עֵדוּת), Pr 12:19, Si 34 (31):23, 24, IV Mac 6:32*;]
witness, testimony, evidence: Mk 14:56, Lk 22:71, Jo 5:34 19:35 21:24, I Ti 3:7, Tit 1:13, III Jo 12, Re 11:7; c. gen. subj., Mk 14:9, Jo 8:17(LXX aliter), I Jn 5:9; seq. κατά, c. gen. pers., Mk 14:55; esp. of witness concerning Christ and divine things, Jo 1:7 3:11, 32, 33 5:32, 36, Re 6:9; c. gen. subj., Jo 1:19 5:31 8:13, 14, Ac 22:18, I Jn 5:9-11, Re 12:11; c. gen. obj., Re 1:2, 9 12:17 19:10 20:4; μ. ἔχειν, Re 6:9 12:17 19:10.†

μαρτύριον

G3142 

Occurrences in the NT: 19

μαρτύριον, -ου, τό
(< μάρτυρ), [in LXX chiefly for מוֹעֵד, also for עֵדָה, עֵדוּת and cogn. forms;]
a testimony, witness, proof (Hdt., Thuc., al.): c. gen. subj., II Co 1:12, II Th 1:10; c. gen. obj., Ac 4:33, I Co 1:6 2:1 (WH, txt., R, txt., μυστήριον; II Ti 1:8; εἰς μ., Mt 8:4 10:18 Mt 24:14, Mk 1:44 6:11 13:9, Lk 5:14 9:5 21:13, He 3:5, Ja 5:3; τὸ μ. καιροῖς ἰδίοις (CGT, in l.), I Ti 2:6; ἡ σκηνὴ τοῦ μ. (LXX for אֹהֶל מוֹעֵד), Ac 7:44, Re 15:5.†

μαρτύρομαι

G3143 

Occurrences in the NT: 5

** μαρτύρομαι
(< μάρτυρ), [in LXX: Jth 7:28, I Mac 2:56 א)*;]
to summon as witness (M, Th., 25 f.; Hort., 1Pe., 53 f.; Lft., Notes, 29; Ga 203), hence,
(a) to protest, affirm solemnly: seq. ὅτι, Ac 20:26, Ga 5:3;
(b) to adjure, beseech: c. dat. pers., Ac 26:22; c. acc. et inf., Eph 4:17; seq. εἰς, I Th 2:12 (cf. δια-, προ-μαρτύρομαι).†

μάρτυς

G3144 

Occurrences in the NT: 35

μάρτυς
(Æolic μάρτυρ), -υρος, ὁ (also ), [in LXX for עֵד;]
a witness: Ac 10:41, I Ti 6:12, II Ti 2:2, He 12:1 (Westc., in l.); in forensic sense, Mt 18:16 26:65, Mk 14:63, Ac 6:13 7:58, II Co 13:1, I Ti 5:19, He 10:28; c. gen. obj., Lk 24:48, Ac 1:22 2:32 3:15 5:32 10:39 26:16, I Pe 5:1; c. gen. poss., Ac 1:8 13:31, Re 11:3; c. dat. pers., Lk 11:48, Ac 22:15; of Christ, Re 1:5 3:14; of God, Ro 1:9, II Co 1:23, Phl 1:8, I Th 2:5, 10; of those who have witnessed for Christ by their death (in later Xn. lit., martyr: Swete, Ap., 35), Ac 22:20, Re 2:13 17:6.†

μασάομαι

G3145 

Occurrences in the NT: 1

μασάομαι (Rec. μασσ-), -ῶμαι
(Aristoph. and late writers, but not in Trag. or in good Att. prose), [in LXX: Jb 30:4 (לֶחֶם), Si 19:9 A*;]
to bite, chew: Re 16:10.†

μασθός

μασθός, v.s. μαστός.

μαστιγόω

G3146 

Occurrences in the NT: 7

μαστιγόω, -ῶ
(< μάστιξ), [in LXX chiefly for נכה hi.;]
to scourge: c. acc., Mt 10:17 20:19 23:34, Mk 10:34, Lk 18:33, Jo 19:1; metaph., He 12:6 (cf. Pr 3:12, Je 5:3, Jth 8:27).†

μαστίζω

G3147 

Occurrences in the NT: 1

μαστίζω
(Ep. and late prose = Att. μαστιγόω), [in LXX: Nu 22:25 (נכה hi.), Wi 5:11, II Mac 2:21*;]
to whip, scourge: c. acc., Ac 22:25.†

μάστιξ

G3148 

Occurrences in the NT: 6

μάστιξ, -ιγος, ἡ,
[in LXX for שׁוֹט, etc.;]
a whip, scourge: Ac 22:24, He 11:36; metaph., of disease or suffering as a divine chastisement (cf. Ps 88 (89):33, Pr 3:12, II Mac 9:11), Mk 3:10 5:29, 34, Lk 7:21.†

μαστός

G3149 

Occurrences in the NT: 3

μαστός, -οῦ, ὁ,
[in LXX chiefly for שַׁד;]
the breast: pl., Lk 11:27 23:29, Re 1:13 (T, μασθοῖς; WH, App., 149; L, μαζοῖς).†

ματαιολογία

G3150 

Occurrences in the NT: 1

*† ματαιολογία, -ας, ἡ
(< ματαιολόγος),
idle or foolish talk: I Ti 1:6.†

ματαιολόγος

G3151 

Occurrences in the NT: 1

*† ματαιολόγος, -ον
(< μάταιος, λέγω),
talking idly: Tit 1:10.†

μάταιος

G3152 

Occurrences in the NT: 6

μάταιος, -ον
(as in Att., but -αία, -αιον, I Co 15:17, I Pe 1:18; < μάτην), [in LXX for שָׁוְא, הֶבֶל, כָּזָב, etc.;]
vain, useless: ἀνωφελὴς κ. μ., Tit 3:9; πίστις, I Co 15:17; θρησκεία, Ja 1:26; διαλογισμοί, I Co 3:20(LXX); ἀναστροφή, I Pe 1:18; of idols and heathen gods, τὰ μ. (Je 2:5, IV Ki 17:15, al.): Ac 14:15.
SYN.: κενός, q.v.

ματαιότης

G3153 

Occurrences in the NT: 3

ματαιότης, -ητος, ἡ
(< μάταιος), [in LXX for הֶבֶל, Ps 30 (31):6 38 (39):5 61 (62):9, al., and nearly 40 times in Ec; for שָׁוְא, Ps 25:4, al.; רִיק, etc.;]
vanity, emptiness, frailty, folly: Ro 8:20, II Pe 2:18; τ. νοός, Eph 4:17 (elsewhere only in Pollux, 6, 134, and Eccl.).†

ματαιόω

G3154 

Occurrences in the NT: 1

ματαιόω, -ῶ
(< μάταιος), [in LXX: IV Ki 17:15, Je 2:5, al. הבל, etc.;]
to make vain, foolish: Ro 1:21.†

μάτην

G3155 

Occurrences in the NT: 2

μάτην
(prop. acc. of μάτη, a fault, folly), adv., [in LXX for הֶבֶל, שָׁוְא, etc.;]
in vain, to no purpose: Mt 15:9, Mk 7:7(LXX).†

Ματθαῖος

G3156 

Occurrences in the NT: 5 (KJV)

Ματθαῖος, -άν, -ίας, v.s. Μαθθ-.

Ματθάν

G3157 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάν

Ματθάτ

G3158 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάτ (v.s. Μαθθάτ,
Matthat: Lk 3:24 (T, Μαθθάθ).†

Ματθάν

G3157 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάν

Ματθάτ

G3158 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάτ (v.s. Μαθθάτ,
Matthat: Lk 3:24 (T, Μαθθάθ).

Ματθάν

G3157 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάν

Ματταθά

G3160 

Occurrences in the NT: 1

Ματταθά, ,
indecl. (Heb. מַתַּתָּה),
Mattatha: Lk 3:31.†

Ματταθίας

G3161 

Occurrences in the NT: 2

Ματταθίας, -ου, ὁ,
Mattathias (cf. Μαθθίας): Lk 3:25, 26.†

μάχαιρα

G3162 

Occurrences in the NT: 29

μάχαιρα, -ης
(Att. -ας; v. WH, App., 156a; Bl., § 7, 1), , [in LXX chiefly for חֶרֶב; also for מַאֲכֶלֶת, etc.;]
1. (in Hom., al.) a large knife or dirk, for sacrificial purposes (Ge 22:6, 10, Jg 19:29 A).
2. a short sword or dagger (as disting. from ῥομφαία, a large broad sword and ξίφος, a straight sword for thrusting): Mt 26:47 ff., Mk 14:43, 47, 48, Lk 22:36 ff., Jo 18:10, 11 Ac 16:27, He 11:37, Re 6:4 13:10, 14; στόμα μαχαίρης (as in Heb. פִּה חֶרֶב, Ge 34:26, al.), the edge of the sword: Lk 21:24, He 11:34; μ. δίστομος, He 4:12; ἀναιρεῖν μαχαίρῃ, Ac 12:2; τὴν μ. φορεῖν, Ro 13:4. Metaph., Mt 10:34 (opp. to εἰρήνη), Ro 8:35; μ. τοῦ πνεύματος, Eph 6:17.†

μάχη

G3163 

Occurrences in the NT: 4

μάχη, -ης, ἡ
(< μάχομαι), [in LXX chiefly for רִיב;]
1. a fight.
2. a strife, contention, quarrel: II Co 7:5, II Ti 2:23, Ja 4:1; pl., Tit 3:9.†

μάχομαι

G3164 

Occurrences in the NT: 4

μάχομαι,
[in LXX chiefly for ריב, also for נצה ni., etc.;]
1. to fight: Ac 7:26.
2. to quarrel, dispute: II Ti 2:24, Ja 4:2; πρὸς ἀλλήλους, Jo 6:52 (cf. δια-μάχομαι).†

μεγαλαυχέω

G3166 

Occurrences in the NT: 1

μεγαλ-αυχέω, -ῶ (= μεγάλα αὐχέω),
[in LXX: Ez 16:50 (גּבהּ), al.;]
to boast great things: Ja 3:5 (Rec. for μεγάλα αὐχεῖ, WH).†

μεγαλεῖος

G3167 

Occurrences in the NT: 1

μεγαλεῖος, -εία, -εῖον
(< μέγας), [in LXX: Ps 70 (71):19 (גָּדוֹל), al., freq. in Sir;]
magnificent, splendid (Xen., Plut., al.): Ac 2:11.†

μεγαλειότης

G3168 

Occurrences in the NT: 3

μεγαλειότης, -ητος, ἡ
(< μεγαλεῖος), [in LXX: Je 40 (33):9 (תִּפְאֶרֶת), Da LXX 7:27, I Es 1:5 4:40*;]
splendour, magnificence: Lk 9:43, Ac 19:27, II Pe 1:16 (freq. in π. as a ceremonial title, MM, xvi).†

μεγαλοπρεπής

G3169 

Occurrences in the NT: 1

μεγαλοπρεπής, ές (= μεγάλῳ πρέπων),
[in LXX: De 33:26 (גַּאֲוָה), II Mac 8:15 15:13, III Mac 2:9*;]
befitting a great man, magnificent, majestic: II Pe 1:17 (cf. MM, xvi).†

μεγαλύνω

G3170 

Occurrences in the NT: 8

μεγαλύνω
(< μέγας), [in LXX chiefly for גּדל pi., hi.;]
1. to make great: Mt 23:5, Lk 1:58.
2. to declare great, extol, magnify: Lk 1:46, Ac 5:13 10:46 19:17, II Co 10:15; pass., seq. ἐν, Phl 1:20.†

μεγάλως

G3171 

Occurrences in the NT: 1

μεγάλως, adv.,
[in LXX for גָּדוֹל, etc.;]
greatly: Phl 4:10.†

μεγαλωσύνη

G3172 

Occurrences in the NT: 3

μεγαλωσύνη, -ης, ἡ
(< μέγας), [in LXX chiefly for גְּדוּלָה and cogn. forms, II Ki 7:23, Ps 144 (145):3, al.;]
greatness, majesty: He 1:3 8:1, Ju 25 (elsewhere Eccl. only).†

μέγας

G3173 

Occurrences in the NT: 240

μέγας, μεγάλη, μέγα,
[in LXX chiefly for גָּדוֹל, also for רַב, מַרְבֶּה (incl. μείζων), רֹב (μέγιστος);]
great;
1. of external form, bodily size, measure, extent: λίθος, Mt 2:60; δράκων, Re 12:3; ἰχθῦς, Jo 21:11; πόλις, Re 11:8; μάχαιρα, Re 6:4, al.
2. Of intensity and degree: δύναμις, Ac 4:33; φόβος, Mk 4:41; ἀγάπη, Jo 15:13; ἄνεμος, Jo 6:18; κραυγή, Ac 23:9; φῶς, Mt 4:16; πυρετός, Lk 4:38; θλίψις, Mt 24:21.
3. Of rank;
(a) of persons: θεός (MM, xvi), Tit 2:13; Ἄρτεμις, Ac 19:27; compar. (v. infr.), Mt 18:1 (cf. Dalman, Words, 113 f.); neut. for masc. (Bl., §32, 1), Mt 12:6;
(b) of things: ἁμαρτία, Jo 19:11; μυστήριον, Eph 5:32; = μεγίστη (v. infr., and cf. Field, Notes, 16 f.), Mt 22:36; compar. for superl. (M, Pr., 78), I Co 13:13.
4.
(a) Compar., μείζων: Mt 11:11 23:17, al.; neut. pl., μείζονα, contr. μείζω, Jo 1:51; double compar., μειζότερος (M, Pr., 236; Bl., § 11, 4), III Jo 4;
(b) superl., μέγιστος (Deiss., BS, 365), II Pe 1:4.

μέγεθος

G3174 

Occurrences in the NT: 1

μέγεθος, -ους, τό
(< μέγας), [in LXX chiefly for קוֹמָה;]
greatness: Eph 1:19 (cf. MM, xvi, s.v. μέγας).†

μεγιστάν

G3175 

Occurrences in the NT: 3

μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ
(< μέγιστος), [in LXX chiefly for שַׂר, Je 24:8, al.; רַבְרְבָן, Da LXX TH 5:23, al.; freq. in Sir (sing., Si 4:7);] usually pl., οἱ μ.,
the chief men, nobles (Manetho, FlJ, al.): Mk 6:21, Re 6:15 18:23.†

μέγιστος

G3176 

Occurrences in the NT: 1

μέγιστος, v.s. μέγας.

μεθερμηνεύω

G3177 

Occurrences in the NT: 8

**† μεθερμηνεύω,
[in LXX: Si prol. 23*;]
to translate, interpret: Mt 1:23, Mk 5:41 15:22, 34, Jo 1:38, 42, Ac 4:36 13:8 (cf. ἑρμηνεύω).†

μέθη

G3178 

Occurrences in the NT: 3

μέθη, -ης, ἡ,
[in LXX chiefly for שֵׁכָר and cognate forms;]
drunkenness: Lk 21:34; pl., Ro 13:13, Ga 5:21.†
SYN.: v.s. κῶμος.

μεθίστημι

G3179 

Occurrences in the NT: 5

μεθ-ίστημι and (late form, I Co 13:2) μεθιστάνω,
[in LXX for סור hi., etc.;] trans. in pres., impf., fut. and aor.
1. to change, remove: c. acc. rei, ὄρη, I Co 13:2 (cf. Is 54:10); c. acc. pers.: seq. εἰς, Col 1:13; seq. ἐκ, pass., Lk 16:4; of causing death (cf. similar intrans. sense, Eur., Alc., 21, al.), Ac 13:22. Metaph. (cf. τ. καρδίαν μ., Jos 14:8), c. acc. pers., to pervert: Ac 19:26.†

μεθοδία

G3180 

Occurrences in the NT: 2

*† μεθ-οδία (Rec. -εία; cf. Bl., § 3, 5), -ας, ἡ
(< † μεθοδεύω, 1. to treat by rule. 2. to employ craft: IV Ki 19:27*)
craft, deceit: Eph 4:14 6:11 (not found elsewhere; v. AR, in l.).†

μεθόριον

G3181 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

μεθ-όριον, -ου, τό
(neut. of μεθόριος, -α, -ον), [in LXX: Jos 19:27 A*;] Rec. for ὅριον (q.v.),
a border, boundary: Mk 7:24.†

μεθύσκω

G3182 

Occurrences in the NT: 3

μεθύσκω,
[in LXX: Ps 22 (23):5 (רוה), Pr 4:17 (שׁתה), etc.;] causal of μεθύω,
to make drunk, intoxicate; pass., to get drunk: Lk 12:45, Eph 5:18, I Th 5:7.†

μέθυσος

G3183 

Occurrences in the NT: 2

μέθυσος, -α, -ον
(also -ος, -ον; prop., only of women, but in late writers also = μεθυστικός, of men), [in LXX: Pr 23:21 (סבא) 26:9 (שִׁכּוֹר), Si 19:1 26:8, IV Mac 2:7*;]
drunken: I Co 5:11 6:10.†

μεθύω

G3184 

Occurrences in the NT: 7

μεθύω
(< μέθυ, wine, cf. μέθη), [in LXX chiefly for שׁכר, רוה;]
to be drunken: Mt 24:49, Jo 2:10, Ac 2:15, I Co 11:21, I Th 5:7; metaph., Re 17:2, 6.†

μεῖγμα

Occurrences in the NT: 1

μεῖγμα, -τος, τό, v.s. μίγμα, and cf. Bl., § 3, 5.

μείγνυμι

μείγνυμι, v.s. μίγνυμι, and cf. Bl., § 3, 5.

μειζότερος

G3186 

Occurrences in the NT: 1

μειζότερος, v.s. μέγας.

μείζων

G3187 

Occurrences in the NT: 1

μείζων, v.s. μέγας.

μέλαν

G3188 

Occurrences in the NT: 3

μέλαν, τό, v.s. μέλας.

μέλας

G3189 

Occurrences in the NT: 6

μέλας, -αινα, -αν, gen., -ανος, -αίνης, -ανος,
[in LXX: Ca 1:5, Za 6:2 (שָׁחֹר), etc.;]
black: Re 6:5, 12; opp. to λευκός, Mt 5:36; neut., τὸ μ., ink : II Co 3:3, II Jn 12, III Jn 13.†

Μελεά

G3190 

Occurrences in the NT: 1

Μελεά (Rec. -ᾶς, gen., -ᾶ), indecl., (Heb. מְלֵאָה),
Melea: Lk 3:31.†

μέλει

μέλει, v.s. μέλω.

Μελελεήλ

Μελελεήλ, v.s. Μελ-.

μελετάω

G3191 

Occurrences in the NT: 2

μελετάω, -ῶ
(< μελέτη, care), [in LXX chiefly for הגה;]
1. c. gen., to care for (Hes.).
2. C. acc. to attend to, practise: I Ti 4:15 (RV, be diligent in; cf. Souter in Exp., VIII, vi, 429, but v. infr.).
3. to study, ponder: Ac 4:25(LXX), I Ti 4:15 (AV, meditate on; cf. CGT, in l., but v. supr.; cf. προ-μελετάω).†

μέλι

G3192 

Occurrences in the NT: 4

μέλι, -τος, τό,
[in LXX freq. (Ge 43:11, al.) for דְּבַשׁ; for נֹפֶת, Pr 5:3;]
honey: Re 10:9, 10; ἄγριον (q.v.), Mt 3:4, Mk 1:9.†

μελίσσιος

G3193 

Occurrences in the NT: 1

*† μελίσσιος, -α, -ον
(elsewhere † -αῖος, -ειος; < μέλισσα, a bee, cf. μέλι),
made by bees: Lk 24:42 (Rec., WH, R, mg.).†

Μελίτη

G3194 

Occurrences in the NT: 1

Μελίτη, (Rec., R, txt.), Μελιτήνη (WH, R, mg., v. WH, App., 160),
Melita, Melitene (mod. Malta): Ac 28:1.†

μέλλω

G3195 

Occurrences in the NT: 109

μέλλω,
[in LXX: Jb 3:8 (עָתִיד) 19:25 (אַחֲרוֹן); elsewhere for fut., and freq. in Wi, II, IV Mac;]
to be about to be or do;
1. c. inf. (Bl., § 62, 4; 68, 2; M, Pr., 114);
(a) of intending or being about to do of one's own free will: c. inf. praes., Mt 2:13, Lk 10:1, Ac 3:3 5:35, He 8:5, II Pe 1:12 (Field, Notes, 240), al.; c. inf. aor. (Bl., § 58, 3), Ac 12:6, Re 3:16;
(b) of compulsion, necessity or certainty: c. inf. praes., Mt 16:27, Lk 9:31, Jo 6:71, Ro 4:24, al.; c. inf. aor., Ro 8:18, Ga 3:23, Re 3:2 12:4.
2. Ptcp., ὁ μέλλων: absol., Ro 8:38, I Co 3:22; τὰ μ., Col 2:17; εἰς τὸ μ. (Field, Notes, 65); c. subst., Mt 3:7 12:32 (ὁ αἰὼν ὁ μ.; LXX for עַד), Ac 24:25, I Ti 4:8, He 2:5, al.

μέλος

G3196 

Occurrences in the NT: 38

μέλος, -ους, τό,
[in LXX chiefly for נֵתַח;]
a member, limb of the body: I Co 12:14, 19, 26, Eph 4:16 (WH, mg.), Ja 3:5; pl. (as always in cl.), τὰ μ.: Mt 5:29, 30, Ro 6:13, 19 7:5, 23 12:4, I Co 12:12 ff. Col 3:5, Ja 3:6 4:1. Metaph., πόρνης, I Co 6:15; of Christians, μ. ἀλλήλων, Ro 12:5, Eph 4:25; Χριστοῦ, I Co 6:15; σώματος Χριστοῦ, I Co 12:27, Eph 5:30.†

Μελχεί

G3197 

Occurrences in the NT: 2

Μελχεί (Rec. -χί), indecl., (Heb. מַלְכִּי),
Melchi: Lk 3:24, 28.†

Μελχισεδέκ

G3198 

Occurrences in the NT: 8

Μελχισεδέκ, indecl., (Heb. מַלְכִּי צֶדֶק),
Melchizedek: He 5:6, 10 6:20 7:1, 10, 11, 15, 17.†

μέλω

G3199 

Occurrences in the NT: 10

μέλω,
[in LXX: Jb 22:3 (חֵפֶץ), To 10:5, Wi 12:13, I Mac 14:42, 43*;]
1. intrans., to be an object of care, be a care; commonly in third pers.: c. dat. pers., Ac 18:17; very freq. impers., I Co 7:21; seq. ὅτι, Mk 4:38, Lk 10:40; c. gen. rei (as freq. in Att.), I Co 9:9; seq. περί, Mt 22:16, Mk 12:14, Jo 10:13 12:6, I Pe 5:7.
2. Trans., in act. and mid., to care for (not in LXX or NT).†

μεμβράνα

G3200 

Occurrences in the NT: 1

*† μεμβράνα, -ας, ἡ (Lat. membrana),
parchment: II Ti 4:13.†

μέμφομαι

G3201 

Occurrences in the NT: 2

** μέμφομαι,
[in LXX: Si 11:7 41:7, II Mac 2:7*;]
to blame, find fault: absol., Ro 9:19; c. acc., αὐτούς (WH, txt.; αὐτοῖς, Rec., WH, mg.; on rendering with αὐτοῖς v. Westc., in l.), He 8:8.†

μεμψίμοιρος

G3202 

Occurrences in the NT: 1

* μεμψίμοιρος, -ον
(< μέμφομαι, + μοῖρα, fate, lot),
complaining of one's fate, querulous: Ju 16.†

μέν

G3303 

Occurrences in the NT: 198

μέν, conjunctive particle (originally a form of μήν), usually related to a following δέ or other adversative conjunction, and distinguishing the word or clause with which it stands from that which follows.
It is generally untranslatable and is not nearly so frequent in NT as in cl. Like δέ, it never stands first in a clause.
1. Answered by δέ or some other particle: μὲν . . . δέ, indeed . . . but, Mt 3:11, Lk 3:16, al.; with pronouns, ὃς μὲν . . . ὃς δέ, one . . . another, Mt 21:35, al.; pl., Phl 1:16, 17; ὃ μὲν . . . ὃ δὲ . . . ὃ δέ, some . . . some . . . some, Mt 13:8; τοῦτο μὲν . . . τοῦτο δέ, partly . . . partly, He 10:33; μὲν . . . ἔπειτα, Jo 11:6; μὲν . . . καί, Lk 8:5.
2. μέν solitarium, answered by no other particle: πρῶτον μέν (Bl., § 78, 5), Ro 1:8 3:2, I Co 11:18; μὲν οὖν in narrative, summing up what precedes or introducing something further (Bl., § 78, 5), so then, rather, nay rather: Lk 11:28 (WH, μενοῦν), Ac 1:6 9:31, al.; μὲν οὖν γε (Phl 3:8, WH): v.s. μενοῦνγε.

Μεννά

G3104 

Occurrences in the NT: 1 (KJV)

Μεννά, (L, Μεννᾶς, -ᾶ; Rec. Μαϊνάν) ,
Menna: Lk 3:31.†

μενοῦν

μεν-οῦν = μὲν οὖν, v.s. μέν.

μενοῦνγε

G3304 

Occurrences in the NT: 3

μεν-οῦν-γε = μὲν οὖν γε
nay rather: Ro 9:20 10:18, Phl 3:8.†

μέντοι

G3305 

Occurrences in the NT: 8

μέν-τοι = μέν τοι,
yet, however: Jo 4:27, al.; εἰ μ., Ja 2:8 (if indeed).

μένω

G3306 

Occurrences in the NT: 118

μένω,
[in LXX for עמד, קוּם etc.;]
to stay, abide, remain.
1. Intrans.;
(i) of place: seq. ἐν, Lk 8:27, al.; παρά, c. dat. pers., Jo 1:40, al; σύν, Lk 1:56; καθ’ ἑαυτόν, Ac 28:16; c. adv., ἐκεῖ, Mt 10:11; ὧδε, Mt 26:38; metaph., I Jo 2:18; of the Holy Spirit, Jo 1:32, 33 14:17; of Christ, Jo 6:56 15:4, al.; ὁ θεός, I Jo 4:15, conversely, of Christians, Jo 6:56 15:4, I Jo 4:15, al.; ὁ λόγος τ. θεοῦ, I Jo 2:14; ἡ ἀλήθεια, II Jo 2, al.
(ii) Of time;
(a) of persons: Phl 1:25; seq. εἰς τ. αἰῶνα, Jo 12:34, He 7:24, I Jo 2:17; ὀλίγον, Re 17:10; ἕως ἔρχομαι, Jo 21:22, 23;
(b) of things, lasting or enduring: cities, Mt 11:23, He 13:14; λόγος θεοῦ, I Pe 1:23; ἁμαρτία, Jo 9:41.
(iii) Of condition: c. pred., μόνος, Jo 12:24; ἄγαμος, I Co 7:11; πιστός, II Ti 2:13; ἱερεύς, He 7:3; c. adv., οὕτως, I Co 7:40; ὡς κἀγώ, I Co 7:8; seq. ἐν, 1 Co 7:20, 24.
2. Trans. (Bl., §34, 1; Field, Notes, 132): c. acc. pers., Ac 20:5, 23 (cf. ἀνα-, δια-, ἐν-, ἐπι-, κατα-, παρα-, συν-παρα-, περι-, προσ-, ὑπο-μένω).

μερίζω

G3307 

Occurrences in the NT: 14

μερίζω
(< μέρος), [in LXX chiefly for חלק;]
to divide;
(a) to divide into parts: metaph., pass., I Co 7:34 (WH, R, mg.), 34 (Rec., R, txt.) (on reading and punctuation, v. ICC, in l.); μεμέρισται ὁ Χριστός, I Co 1:13; as in late authors, of factional division (cf. Polyb., viii, 23, 9), καθ’ ἑαυτοῦ, Mt 12:25; ἐφ’ εαυτόν, Mt 12:26, Mk 3:24-26;
(b) to distribute: c. acc. rei et dat. pers., Mk 6:41; as in later usage (cf. Polyb., xi, 28, 9), to bestow: Ro 12:3, I Co 7:17, II Co 10:13, He 7:2; mid., c. acc. rei seq. μετά, Lk 12:13 (cf. δια-, συμ-μερίζω).†

μέριμνα

G3308 

Occurrences in the NT: 6

μέριμνα, -ης, ἡ,
[in LXX: Ps 54 (55):22 (יְהַב), Jb 11:18, Si 30:24, al;] (in cl. chiefly poët.)
care, anxiety: I Pe 5:7; pl., Lk 8:14 21:34; c. gen. obj., Mt 13:22, Mk 4:19, II Co 11:28.†

μεριμνάω

G3309 

Occurrences in the NT: 19

μεριμνάω, -ῶ
(< μέριμνα), [in LXX: Ps 37 (38):18 (דּאג), etc.;]
1. to be anxious: absol., Mt 6:27, 31, Lk 12:25; μηδὲν μ., Phl 4:6; c. dat. rei, Mt 6:25, Lk 12:22; seq. περί, Mt 6:28, Lk 10:41 12:26; πῶς, Mt 10:19, Lk 12:11; εἰς τὴν αὔριον, Mt 6:34.
2. to care for: c. acc., τὰ τ. κυριου, I Co 7:32-34; τὰ τ. κόσμου, I Co 7:34; τὰ περί ὑμῶν, Phl 2:20; seq. ὑπέρ, I Co 12:25; c. gen. (a construction otherwise unknown), ἑαυτῆς (WH; τὰ ἑ. Rec.; v. Bl., § 36, 7), Mt 6:34 (cf. προ-μεριμνάω).†

μερίς

G3310 

Occurrences in the NT: 5

μερίς, -ίδος, ἡ,
[in LXX chiefly חֵלֶק, חֶלְקָה;]
1. (as in cl.) a part, portion: Lk 10:42, Ac 8:21, II Co 6:15, Col 1:12.
2. In later Gk (v. MM, xvi), as geographical term, a division, district: Ac 16:12.†

μερισμός

G3311 

Occurrences in the NT: 2

μερισμός, -οῦ, ὁ
(< μερίζω), [in LXX for מַחֲלֹקֶת, מַחְלְקָה, Jos 11:23, Es 6:18*;]
1. a dividing, division: ψυχῆς κ. πνεύματος (i.e. between them or of the things themselves, v. Westc., in l.), He 4:12.
2. a distribution, bestowal (cf. μερίζω, 2); pl., He 2:4.†

μεριστής

G3312 

Occurrences in the NT: 1

*† μεριστής, -οῦ, ὁ
(< μερίζω),
a divider: Lk 12:14.†

μέρος

G3313 

Occurrences in the NT: 42

μέρος, -ους, τό
(< μείρομαι), [in LXX chiefly for קָצֶה;]
1. a part, share, portion: Jo 13:8, Ac 19:27 (Page, in l.), Re 20:6 22:19; hence (cl.), lot, destiny, Mt 24:51, Lk 12:46, Re 21:8.
2. a part as opp. to the whole: Lk 11:36, Jo 19:23, Ac 5:2 23:6, Eph 4:16, Re 16:19; c. gen. (of the whole), Lk 15:12 24:42; τ. Φαρισαίων, Ac 23:9; pl., Jo 21:6; of the divisions of a province, Mt 2:22, Ac 2:10 19:1 20:2; of the regions belonging to a city, Mt 15:21 16:13, Mk 8:10; c. gen. appos., Eph 4:9; in adverbial phrases, ἀνὰ (κατὰ) μέρος, I Co 14:27, He 9:5; μέρος τι, ἀπὸ μ., in part, Ro 11:25 15:15, 24, I Co 11:18, II Co 1:14 2:5; ἐκ μ., I Co 12:27 13:9, 12; τὸ ἐκ μ., I Co 13:10.
3. A class or category (in cl. usually ἐν μ. τιθέναι, λαβεῖν, etc.): ἐν μ., in respect of, Col 2:16; ἐν τ. μ. τούτῳ, in this respect, II Co 3:10 9:3.†

μεσανύκτιον

μεσανύκτιον, v.s. μεσανύκτιος.

μεσανύκτιον

μεσανύκτιον, v.s. μεσανύκτιος.

μεσημβρία

G3314 

Occurrences in the NT: 2

μεσημβρία, -ας, ἡ
(μέσος, ἡμέρα), [in LXX chiefly for צֹהַר, Ge 3:16, al; also for נֶגֶב, Da LXX 8:4, 9, al.;]
1. noon: Ac 22:6.
2. the South: Ac 8:26.†

μεσιτεύω

G3315 

Occurrences in the NT: 1

* μεσιτεύω
(< μεσίτης),
to interpose, mediate: ὅρκῳ, He 6:17 (MM, ii, iii).†

μεσίτης

G3316 

Occurrences in the NT: 6

μεσίτης, -ου, ὁ
(< μέσος), [in LXX: Jb 9:33 (בַּיִן)*;]
an arbitrator, mediator: Ga 3:19; c. dupl. gen. pers., θεοῦ κ. ἀνθρώπων, I Ti 2:5; c. gen. rei, διαθήκης, He 8:6 9:15 12:24; ὁ δε μ. ἑνὸς οὐκ ἔστιν, Ga 3:20 (v. Lft., in l.; and for exx. of this word in π., v. MM, xvi).†

μεσονύκτιος

G3317 

Occurrences in the NT: 4

μεσο-νύκτιος (on v.l. μεσα-, v. Bl., § 6, 2), -ον,
(< μέσος, νύξ), [in LXX chiefly for הַלַּיְלָה חֵצִי;]
of or at midnight; as subst., neut., τὸ μ., midnight (Arist. and late writers): gen., Lk 11:5; μέχρι μ., Ac 20:7; κατὰ τὸ μ., Ac 16:25; acc. (Rec., gen.; v. Bl., § 34, 8), Mk 13:35.†

Μεσοποταμία

G3318 

Occurrences in the NT: 2

Μεσοποταμία, -ας, ἡ (sc. χώρα),
Mesopotamia: Ac 2:9 7:2.†

μέσος

G3319 

Occurrences in the NT: 58

μέσος, -η, -ον,
[in LXX chiefly for תָּוֶךְ;]
middle, in the middle or midst;
1. prop., as an adj.: Lk 23:45, Jo 19:18, Ac 1:18; c. gen. pl., Lk 22:55, Jo 1:26; gen. temp. (Bl., § 36, 13), μέσης νυκτός, Mt 25:6; μ. ἡμέρας, Ac 26:13.
2. In adverbial phrases, neut., μέσον, τὸ μ., as subst.: ἀνὰ μέσον, c. gen., between (cl.; in LXX: Ge 1:4, al.), elliptically (but v. M, Pr., 99), I Co 6:5; = ἐν μ., among, in the midst of (Bl., § 39, 2; 40, 8; cf. in LXX: Jos 19:1, Si 27:2), Mt 13:25, Mk 7:31, Re 7:17; διὰ μέσου, c. gen., Lk 4:30; διὰ μέσον (Rec. -ου, v. Bl., § 42, 1), between, Lk 17:11 (ICC, in l.); εἰς τὸ μ. (v.s. εἰς), Mk 3:3, Lk 4:35 5:19 6:8, Jo 20:19, 26; εἰς μ., Mk 14:60; ἐν τῷ μ., Mt 14:6; ἐν μ., Jos 8:[3, 9], Ac 4:7; c, gen. loc., Mk 6:47, Lk 21:21 22:55, Ac 17:22, He 2:12(LXX), Re 4:6 5:6 22:2. c. gen. pl., Mt 10:16 18:2, 20, Mk 9:36, Lk 2:46 8:7 10:3 22:27 24:36, Ac 1:15 2:22 27:21, I Th 2:7, Re 1:13 2:1 5:6 6:6; κατὰ μέσον τ. νυκτός, Ac 27:27 (Bl., § 47, 6); ἐκ τοῦ μ. (Lft., in l.; Deiss., BS, 252 f.), Col 2:14; ἐκ μ., II Th 2:7; ἐκ τοῦ μ., c. gen., Mt 13:49, Ac 17:33 23:10, I Co 5:2, II Co 6:17.
3. Neut., μέσον, adverbially, c. gen., in the midst of, Mt 14:24 (WH, txt., R, mg., aliter), Phl 2:15 (διὰ μέσου—v. supr.—also Jo 8:50, R, mg.).†

μεσότοιχον

G3320 

Occurrences in the NT: 1

*† μεσότοιχον, -ου, τό
(< μέσος, τοῖχος),
a partition wall: Eph 2:14 (not elsewhere, but v. LS, s.v. μεσότοιχος).†

μεσουράνημα

G3321 

Occurrences in the NT: 3

*† μεσουράνημα, -τος, τό
(< μεσουρανέω, to be in mid-heaven, of the sun at the meridian),
the zenith, mid-heaven: Re 8:13 14:6 19:17.†

μεσόω

G3322 

Occurrences in the NT: 1

μεσόω, -ῶ
(< μέσος), [in LXX: μεσούσης τ. νυκός, Ex 12:29 (חֲצִי), etc.;]
to be in the middle, esp. of time: τ. ἑορτῆς μεσούσης, in the middle of the feast, Jo 7:14.†

Μεσσίας

G3323 

Occurrences in the NT: 2

Μεσσίας, -ου, ὁ (Aram. מְשִׁיחָא = Heb. מָשִׁיחַ = Χριστός, q.v.),
Messiah: Jo 1:42 4:25.†

μεστός

G3324 

Occurrences in the NT: 9

μεστός, -ή, -όν,
[in LXX: Na 1:10, Ez 37:1 (מָלֵא), Es 5:2, Pr 6:34*;]
full: c. gen. rei, Jo 19:29 21:11, Ja 3:8; metaph., of thoughts and feelings, Mt 23:28, Ro 1:29 15:14, II Pe 2:14, Ja 3:17 (cf. Pr 6:34).†

μεστόω

G3325 

Occurrences in the NT: 1

** μεστόω, -ῶ
(< μεστός), [in LXX: III Mac 5:1. 10*;]
to fill: pass., c. gen. rei, Ac 2:13.†

μετά

G3326 

Occurrences in the NT: 469

μετά (before vowel μετ’; on the neglect of elision in certain cases, V. WH, App., 146b), prep. c. gen., acc. (in poet, also c. dat.), [in LXX for אֵת, עִם, אַחַד, etc.;].
I. C. gen.,
1. among, amid: Mk 1:13, Lk 22:37 (LXX, ἐν) 24:5, Jo 18:5, al.; διωγμῶν, Mk 10:30.
2. Of association and companionship, with (in which sense it gradually superseded σύν, than which it is much more freq. in NT; cf. Bl., § 42, 3): c. gen. pers., Mt 8:11 20:20, Mk 1:29 3:7, Lk 5:30, Jo 3:22, Ga 2:1, al. mult.; εἶναι μετά, Mt 5:25, Mk 3:14, al.; metaph., of divine help and guidance, Jo 3:2, Ac 7:9, Phl 4:9, al.; opp. to εἶναι κατά, Mt 12:30, Lk 11:23; in Hellenistic usage (but v. M, Pr., 106, 246 f.), πολεμεῖν μετά = cl. π., c. dat., to wage war against (so LXX for נִלְחַם עִם, I Ki 17:33), Re 2:16, al.; c. gen. rei, χαρᾶς, Mt 13:20, Mk 4:16, al.; ὀργῆς, Mk 3:5, al.
II. C. acc.,
1. of place, behind, after: He 9:3.
2. Of time, after: Mt 17:1, Mk 14:1, Lk 1:24, Ac 1:5, Ga 1:18, al.; μετὰ τοῦτο, Jo 2:12, al.; ταῦτα, Mk 16:[12], Lk 5:27, Jo 3:22, al; c. inf. artic. (Bl., § 71, 5; 72, 3), Mt 26:32, Mk 1:14, al.
III. In composition,
1. of association or community: μεταδίδωμι, μετέχω, etc.
2. Exchange or transference: μεταλλάσσω, μετοικίζω, etc.
3. after: μεταμέλομαι.

μεταβαίνω

G3327 

Occurrences in the NT: 12

** μετα-βαίνω,
[in LXX: Wi 7:27 19:19, II Mac 6:1, 9, 24*;]
to pass over from one place to another: Mt 17:20, Lk 10:7; with reference to the point of departure only, to withdraw, depart: Mt 8:34 11:1 12:9 15:29, Jo 7:3, Ac 18:7; of removal from this life, ἐκ τ. κότμου πρὸς τ. Πατέρα, Jo 13:1; metaph., ἐκ τ. θανάτου εἰς τ. ζωήν, Jo 5:24, I Jn 3:14.†

μεταβάλλω

G3328 

Occurrences in the NT: 1

μετα-βάλλω,
[in LXX chiefly for הפךְ;]
to turn about, change. Pass. and mid., to turn oneself about; metaph., to change one's mind: Ac 28:6.†

μετάγω

G3329 

Occurrences in the NT: 2

μετ-άγω,
[in LXX: III Ki 8:47, 48, II Ch 6:37 (שׁבה) 36:3 (סוּר hi.), I Es 1:45 2:10 5:69, Es 8:17, Si prol. 16 10:8, II Mac 1:33*;]
1. in Xen., Plut., and later writers, to transfer, transport (so LXX).
2. In sense otherwise unknown (v. Hort, in l.), to turn about, direct: Ja 3:3, 4.†

μεταδίδωμι

G3330 

Occurrences in the NT: 5

μετα-δίδωμι,
[in LXX: Pr 11:29 (שׁבר hi.), Wi 7:13, al.;]
to give a share of, impart: c. dat. pers. et acc. rei (in cl. more freq., c. gen. part., but acc. of that which is imparted, whether part or whole, so here, v. Bl., § 36, 1), Ro 1:11, I Th 2:8, and (with ellipse of acc.) Lk 3:11; c. dat. pers., Eph 4:28; absol., ὁ μεταδιδούς, Ro 12:8.†

μετάθεσις

G3331 

Occurrences in the NT: 3

** μετά-θεσις, -εως, ἡ
(< μετατίθημι), [in LXX: II Mac 11:24*;]
1. change of position, removal: He 11:5.
2. change, as of that which has been established: He 7:12 12:27.†

μεταίρω

G3332 

Occurrences in the NT: 2

μετ-αίρω,
[in LXX: IV Ki 16:17 25:11, Ps 79 (80):8, Pr 22:28 (סוּר hi., גּלה hi., etc.)*;]
1. trans., to remove (LXX, IV Ki 16:17 25:11, Ps 79 (80):8, Pr 22:28).
2. (not cl.) to depart: Mt 13:53 19:1 (cf. Aq.: Ge 12:9).†

μετακαλέω

G3333 

Occurrences in the NT: 4

μετα-καλέω, -ῶ ,
[in LXX: Ho 11:1, 2 (קרא), I Es 1:50*;]
to call from one place to another. Mid., to send for: c. acc., Ac 7:14 10:32 20:17 24:25.†

μετακινέω

G3334 

Occurrences in the NT: 1

μετα-κινέω, -ῶ,
[in LXX: De 19:14 (סוּג hi.), Is 54:10 (מוּט), etc ;]
trans., to move away, remove (ὅρια, De 19:14). Mid., to remove oneself, remove, shift: metaph., ἀπὸ τ. ἐλπίδος, Col 1:23.†

μεταλαμβάνω

G3335 

Occurrences in the NT: 7

** μετα-λαμβάνω,
[in LXX: Es 5:1, Wi 18:9, I-IV Mac12*;]
to have or get a share of, partake of: c. gen. rei, II Ti 2:6, He 6:7 12:10; τροφῆς, Ac 2:46 27:33, 34; c. acc. rei (of the whole), to get: καιρόν, Ac 24:25 (v. Bl., § 36, 1; MM, xvi).†

μετάλημψις

G3336 

Occurrences in the NT: 1

* μετά-λημψις (Rec. -ληψις), -εως, ἡ
(< μεταλαμβάνω),
participation, taking, receiving: of food, I Ti 4:3.†

μετάληψις

μετά-ληψις, v.s. μεάλημψις.

μεταλλάσσω

G3337 

Occurrences in the NT: 2

μετ-αλλάσσω,
[in LXX: Es 2:7 (מוּת), Es 2:20, I Es 1:31, II Mac9*;]
1. to exchange: τ. ἀλήθειαν . . . ἐν τ. ψεύδει, the truth for a lie (v. Bl., § 36, 8), Ro 1:25.
2. to change: c. acc. seq. εἰς, Ro 1:26 (ἀλλάσσω).†

μεταμέλομαι

G3338 

Occurrences in the NT: 6

μετα-μέλομαι,
[in LXX chiefly for נחם: ni.;]
depon., pass., to regret, repent one: Mt 21:30, 32 27:3, II Co 7:8, He 7:21(LXX).†
SYN.: μετανοέω, to change one's mind, repent. On the distinction, difficult to maintain by usage, between these words, v. Thayer, s.v.; Tr., Syn., § lxix.

μεταμορφόω

G3339 

Occurrences in the NT: 4

**† μετα-μορφόω, -ῶ
[in Sm.: Ps 33 (34):1*;]
to transform, transfigure: pass., of Christ's transfiguration, Mt 17:2, Mk 9:2 (cf. Lk 9:29); of Christians, Ro 12:2, II Co 3:18.†
SYN.: μετασχηματίζω, to change in fashion or appearance, v.s. μορφή, and cf. Lft., Phl., 125 ff.

μετανοέω

G3340 

Occurrences in the NT: 34

μετα-νοέω, -ῶ,
[in LXX for נחם ni., I Ki 15:29, Je 4:28, al.;]
to change one's mind or purpose, hence, to repent; in NT (exc. Lk 17:3, 4), of repentance from sin, involving amendment: seq. ἀπό, Ac 8:22; ἔκ, Re 2:21, 22 9:20, 21 16:11 (מִן שׁוּב); ἐπί, II Co 12:21; absol., Mt 3:2 4:17 11:20 12:41, Mk 1:15 6:12, Lk 11:32 13:3, 5 15:7, 10 16:30 17:3, 4, Ac 2:38 3:19 17:30 26:20 Re 2:5, 16, 21 3:3, 19; c. inf., Re 16:9; ἐν σάκκῳ κ. σποδῷ, Mt 11:21, Lk 10:13.†
SYN.: μεταμέλομαι, q.v.

μετάνοια

G3341 

Occurrences in the NT: 22

μετάνοια, -οίας, ἡ
(< μετανοέω), [in LXX: Pr 14:15, Wi 11:23 12:10, 19, Si 44:16*;]
after-thought, change of mind, repentance: He 12:17; of repentance from sin, Mt 3:8, 11, Lk 3:8 15:7 24:47, Ac 26:20, II Co 7:9, 10; βάπτισμα (q.v.) μετανοίας, Mk 1:4, Lk 3:3, Ac 13:24 19:4; ἡ εἰς θεὸν μ., Ac 20:21; μ. ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, He 6:1; εἰς μ. καλεῖν, Lk 5:32; id. ἄγειν, Ro 2:4; ἀνακαινίζειν, He 6:6; εἰς μ. χωρῆσαι, II Pe 3:9; μ. δοῦναι, Ac 5:31 11:18, II Ti 2:25.†

μεταξύ

G3342 

Occurrences in the NT: 9

μεταξύ
(< μετά + ξύν = σύν), [in LXX: Ge 31:50, Jg 5:27, III Ki 15:6; 15:32, Wi 4:10 16:19 18:23*;]
1. adv. of place and time (in NT time only);
(a) between: ἐν τῷ μ. (s.c. χρόνῳ), Jo 4:31;
(b) in late writers (FlJ, Plut., al.), like μετά (adv.), after, afterwards: τὸ μ. σάββατον, Ac 13:42 (cf. Cl., Ro., I Co., 44, 2).
2. Prep. c. gen., between: of place, Mt 23:35, Lk 11:51 16:26, Ac 12:6; of persons, as to mutual relation, Mt 18:15, Ac 15:9, Ro 2:15.†

μεταπέμπω

G3343 

Occurrences in the NT: 9

μετα-πέμπω,
[in LXX (mid.): Ge 27:45 (לקח), Nu 23:7 (נחה: hi.), II Mac 15:31, III Mac 5:18 R, IV Mac 12:3 6*;]
to send after or for: pass., Ac 10:29a. Chiefly in mid., to send for, summon Ac 10:5, 22, 29b 11:13 20:1 24:24, 26 25:3.†

μεταστρέφω

G3344 

Occurrences in the NT: 2

μετα-στρέφω,
[in LXX chiefly for הפךְ;]
to turn about, turn, change: pass., Ac 2:20(LXX), Ja 4:9 (WH, txt., μετατρέπω, q.v.); in evil sense, to pervert, corrupt (cf. primary sense reverse): Ga 1:7.†

μετασχηματίζω

G3345 

Occurrences in the NT: 5

** μετα-σχηματίζω,
[in LXX: IV Mac 9:22*;]
to change in fashion or appearance: c. acc. rei, τ. σῶμα, Phl 3:21; mid., seq. εἰς, II Co 11:13, 14; seq. ὡς, II Co 11:15; of a rhetorical device, to transfer by a fiction (Field, Notes, in l.), seq. εἰς, I Co 4:6.†
SYN.: μεταμορφόω, q.v.

μετατίθημι

G3346 

Occurrences in the NT: 6

μετα-τίθημι,
[in LXX: Ge 5:24 (לקח), De 27:17, al. (סוּג hi.), Si 44:16, II Mac 7:24, al;]
1. to transfer to another place: c. acc., pass., He 11:5(LXX); seq. εἰς, Ac 7:16.
2. to change: c. acc., pass., He 7:12; seq. εἰς, fig., i.e. to make one thing a pretext for another, χάριν εἰς ἀσέλγειαν, Ju 4. Mid., to change oneself, pass over: seq. ἀπό et εἰς, Ga 1:6 (cf. II Mac 7:24).†

μετατρέπω

μετα-τρέπω,
[in LXX: IV Mac 6:5 7:3, 12 15:11, 18*;]
to turn about, turn (Hom., al., but not found in Att.) : c. acc., Ja 4:9 (WH, txt.; cf. μεταστρέφω).†

μετατρέπω

μετα-τρέπω,
[in LXX: IV Mac 6:5 7:3, 12 15:11, 18*;]
to turn about, turn (Hom., al., but not found in Att..) : c. acc, Ja 4:9 (WH, txt.; cf. μεταστρέφω).†

μετέπειτα

G3347 

Occurrences in the NT: 1

** μετ-έπειτα, adv.
[in LXX: Jth 9:5, Es 3:13, III Mac 3:24*;]
afterwards: He 12:17.†

μετέχω

G3348 

Occurrences in the NT: 8

μετ-έχω,
[in LXX: Pr 5:17 (אֵת), 1:18, I Es 5:40 8:70, Si 51:28, al.;]
to partake of, share in: ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν, I Co 9:10; c. gen. rei, I Co 9:12 10:21, 30, He 2:14; in sacramental sense, ἑκ τ. ἐνὸς ἄρτου μ., I Co 10:17 (cf. MM, xvi); metaph., γάλακτος, He 5:13; of belonging to a tribe, He 7:13.†

μετεωρίζω

G3349 

Occurrences in the NT: 1

μετ-εωρίζω
(< μετέωρος, (a) in mid air; (b) buoyed up; (c) in suspense; Thuc.; in π. opp. to ἀμέριμνος, v. Zorell, s.v.): [in LXX: Ob 1:4 (גּבהּ hi.), Mi 4:1 (נשׂא ni.), Ps 130 (131):1, Ez 10:16, 17, 19 (רוּם), II Mac 5:17 7:34, III Mac 6:5*;]
to raise on high (Thuc., Xen., al.; Ob 1:4, Mi 4:1, Ez 10:16, 17, 19). Metaph.,
(a) to buoy up; pass., to be elated, puffed up (Polyb., al., Ps 130 (131):1, II Mac 5:17 7:34, III Mac 6:5);
(b) to be anxious, in suspense (Polyb., v. 70, 10; FlJ, BJ, iv, 2, 5): Lk 12:29.†

μετοικεσία

G3350 

Occurrences in the NT: 4

μετοικεσία, -ας, ἡ
(= cl. μετοικία, -κησις; < μετοικέω, to change one's abode), [in LXX chiefly for גֹּלָה and cogn. forms, Ez 12:11, Ob 1:20, al.;]
change of abode, migration: of the Babylonian exile, μ. Βαβυλῶνος, Mt 1:11, 12, 17.†

μετοικίζω

G3351 

Occurrences in the NT: 2

μετ-οικίζω
(< μέτοικος, an emigrant), [in LXX chiefly for גּלה hi.;]
to remove to a new abode, cause to migrate: Ac 7:4, 43(LXX).†

μετοχή

G3352 

Occurrences in the NT: 1

μετοχή, -ῆς, ἡ
(< μετέχω), [in LXX: Ps 121 (122):3 א R (חבר pu.)*;]
sharing, fellowship: II Co 6:14.†

μέτοχος

G3353 

Occurrences in the NT: 6

μέτοχος, -ον
(< μετέχω), [in LXX chiefly for חָבֵר;]
1. sharing in, partaking of: c. gen. rei, He 3:1 6:4 12:8; τ. Χριστοῦ, He 3:14.
2. As subst., ὁ μ., a partner, associate: Lk 5:7, He 1:9(LXX).

μετρέω

G3354 

Occurrences in the NT: 11

μετρέω, -ῶ
(< μέτρον), [in LXX: Ex 16:18, Nu 35:5, Ru 3:15, Is 40:12, (מדד), Da TH 5:26 (מְנָה), Wi 4:8*;]
1. to measure, of space, number, value, etc.: c. acc. rei, Re 11:2 21:15, 17; c. dat. instr., Re 11:1 21:16. Metaph., ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, II Co 10:12.
2. to measure out, give by measure: prov., ἐν ὧ μέτρῳ κ.τ.λ., Mt 7:2, Mk 4:24, Lk 6:38 (WH, mg., cf. ἀντι-μετρέω).†

μετρητής

G3355 

Occurrences in the NT: 1

μετρητής, -οῦ, ὁ
(< μετρέω), [in LXX: III Ki 18:32 (סְאָה), II Ch 4:5, (בַּת), etc.;]
1. a measurer (Plat.).
2. = ἀμφορεύς, an Attic measure, = 1 1⁄2 Roman amphoræ or about 9 Eng. gallons: Jo 2:6.†

μετριοπαθέω

G3356 

Occurrences in the NT: 1

*† μετριοπαθέω, -ῶ
(< μετριοπαθής, moderating one's passions),
to hold one's passions or emotions in restraint; hence, to bear gently with, feel gently towards: He 5:2.†

μετρίως

G3357 

Occurrences in the NT: 1

** μετρίως, adv.
(μέτριος, moderate), [in LXX: II Mac 15:38*;]
moderately: litotes, οὐ μ., exceedingly, Ac 20:12.†

μέτρον

G3358 

Occurrences in the NT: 14

μέτρον, -ου, τό,
[in LXX chiefly for מִדָּה, also for אֵיפָה, etc.;]
1. that which is used for measuring, a measure;
(a) a vessel: fig., Mt 23:32, Lk 6:38; ἐκ μ., by measure, Jo 3:34;
(b) a rod or rule: Re 21:15, 17; fig., Mt 7:2, Mk 4:24.
2. That which is measured, measure: c. gen. rei, Ro 12:3, II Co 10:13, Eph 4:7, 13, 16.†

μέτωπον

G3359 

Occurrences in the NT: 8

μέτωπον, -ου, τό
(μετά + ὤψ, an eye), [in LXX for מֶצַח;]
the forehead: Re 7:3 9:4 13:16 14:1, 9 17:5 20:4 22:4.†

μέχρι

G3360 

Occurrences in the NT: 17

μέχρι
(bef. consonants, exc. Lk 16:16, μέχρι Ἰωάνου) and μέχρις (bef. vowels, Mk 13:30, Ga 4:19, He 12:4; v. Bl., § 5, 4),
1. as prep., c. gen., as far as, even to, until;
(a) of place: Ro 15:19;
(b) of time: Mt 11:23 13:30 28:15, Lk 16:16, Ac 10:30 20:7, Ro 5:14, I Ti 6:14, He 3:6, 14 9:10;
(c) of measure or degree: Phl 2:8, 30, II Ti 2:9, He 12:4 (μ. αἵματος, cf. II Mac 13:14).
2. As conjunct. (as long as), until: Eph 4:13; μ. οὗ (Thuc., iii, 28, but more freq. μ. ἄν; v. Bl., § 65, 10), Mk 13:30, Ga 4:19 (μ. is prop, an adv., cf. Lat. usque, seq. prep. or adv.; LS, s.v., and cf. ἄχρι).†

μή

G3361 

Occurrences in the NT: 1042

μή, subjective negative particle,
used where the negation depends on a condition or hypothesis, expressed or understood, as distinct from οὐ, which denies absolutely. μή is used where one thinks a thing is not, as distinct from an absolute negation. As a general rule, οὐ negatives the indic., μή the other moods, incl, ptcp. [In LXX for אֵין, אַיִן, אַל.]
I. As a neg. adv., not;
1. with ref. to thought or opinion: Jo 3:18, Tit 1:11, II Pe 1:9.
2. In delib. questions, c. subjc. (M, Pr., 185): Mk 12:14, Ro 3:8.
3. In conditional and final sentences, after εἰ, ἐάν, ἄν, ἵνα, ὅπως: Mt 10:14, Mk 6:11 12:19, Lk 9:5, Jo 6:50, Ro 11:25, al.
4. C. inf. (v. M, Pr., 234 f., 239, 255),
(a) after verbs of saying, etc.: Mt 2:12 5:34, Mk 12:18, Ac 15:38, Ro 2:21, al.;
(b) c. artic. inf.: after a prep., Mt 13:5, Mk 4:5, Ac 7:19, I Co 10:6, al.; without a prep., Ro 14:13, II Co 2:1, 13, 1 Th 4:6;
(c) in sentences expressing consequence, after ὥστε: Mt 8:28, Mk 3:20, I Co 1:7, II Co 3:7, al.
5. C. ptcp. (v. M, Pr., 231 f., 239), in hypothetical references to persons of a certain character or description: Mt 10:28 12:30, Lk 6:49, Jo 3:18, Ro 4:5, I Co 7:38, I Jo 3:10, al.; where the person or thing being definite, the denial is a matter of opinion: Jo 6:64, I Co 1:28 4:7, 18, II Co 5:21, al.; where the ptcp. has a concessive, causal or conditional force, if, though, because not: Mt 18:25, Lk 2:45, Jo 7:49, Ac 9:26, Ro 2:14 5:13, II Co 3:14, Ga 6:9, Ju 5; where the ptcp. has a descriptive force (being such as), not: Ac 9:9, Ro 1:28, I Co 10:33, Ga 4:8, He 12:27, al.
6. μή prohibitive, in indep. sentences,
(a) c. subjc. praes., 1 pers. pl.: Ga 5:26 6:9, I Th 5:6, I Jo 3:18;
(b) c. imperat. praes., usually where one is bidden to desist from what has already begun (cf. M, Pr., 122 ff.): Mt 7:1, Mk 5:36, Lk 6:30, Jo 2:16 5:45, Ac 10:15, Ro 11:18, Ja 2:1, Re 5:5, al.;
(c) forbidding that which is still future: c. imperat. aor., 3 pers., Mt 24:18, Mk 13:15, Lk 17:31, al.; c. subjc. aor., 2 pers., Mt 3:9 10:26, Mk 5:7, Lk 6:29, Jo 3:7, Ro 10:6, al.;
(d) c. optat., in wishes: II Ti 4:16(LXX); μὴ γένοιτο (v. M, Pr., 194; Bl., § 66, 1), Lk 20:16, Ro 3:3, al.; μή τις, Mk 13:5, al.
II. As a conj.,
1. after verbs of fearing, caution, etc., that, lest, perhaps (M, Pr., 192 f.): c. subjc. praes., He 12:15; c. subjc. aor., Mt 24:4, Mk 13:5, Lk 21:8, Ac 13:40, Ga 5:15, al.; ὅρα μή (v. M, Pr., 124, 178), elliptically, Re 19:10 22:9; c. indic, fut. (M, Pr., 124, 178), Col 2:8.
2. in order that not: c. subjc. aor., Mk 13:36, II Co 8:20 12:6.
III. Interrogative, in hesitant questions (M, Pr., 170), or where a negative answer is expected: Mt 7:9, 10, Mk 2:19, Jo 3:4, Ro 3:3 10:18, 19, I Co 1:13, al.; μή τις, Lk 22:35, al.; seq. οὐ (Ro 10:17, al. in Pl.), expecting an affirm, ans.; οὐ μή, Lk 18:7, Jo 18:11.
IV. οὐ μή as emphatic negation (cf. M, Pr., 188, 190 ff.; Bl., § 64, 5), not at all, by no means: c. indic, fut., Mt 16:22, Jo 6:35, He 10:17, al.; c. subjc. aor., Mt 24:2, Mk 13:2, Lk 6:37, Jo 13:8, I Co 8:13, al.

μήγε

μήγε, v.s. γε.

μηδαμῶς

G3365 

Occurrences in the NT: 2

μηδαμῶς
(= μηδαμῆ, -δαμά, adv. fr. μηδαμός = μηδείς), [in LXX chiefly for הָלִלָה, הָלילָה;]
by no means, not at all. μ., Κύριε (sc. τοῦτο γένοιτο), Ac 10:14 11:8.†

μηδέ

G3366 

Occurrences in the NT: 56

μηδέ, negative particle, related to οὐδέ as μή to οὐ,
1. as conjc., continuing a negation or prohibition, but not, and not, nor: preceded by μή, Mt 6:25 22:29, Mk 12:24, Lk 14:12, al.; ἵνα μή, Jo 4:15; ὅπως μή, Lk 16:26; μηδέ . . . μηδέ, neither . . . nor, Mt 10:10, I Co 10:8, 9.
2. As adv., strengthening a negation, not even: Mk 2:2, I Co 5:11, al.

μηδείς

G3367 

Occurrences in the NT: 90

μηδείς, -δεμία, -δέν
(and -θέν, Ac 27:33, a Hellenistic form; v. Bl., § 6, 7; Thackeray, Gr., 58), related to οὐδείς as μή to οὐ,
no, none, no one; neut., nothing: Mt 16:20, Mk 5:43 6:8, Lk 3:14, Ac 8:24, Ro 13:8, al.; c. gen., Ac 4:17 24:23; neut. acc., μηδέν, adverbially, in no respect, Ac 10:20 11:12; as acc. obj. after verb, βλάπτειν, Lk 4:35; ὠφελεῖσθαι, Mk 5:26; ὑστερεῖν, II Co 11:5; μεριμνᾶν, Phl 4:6; in double negation, strengthening the denial, μηκέτι μ., Mk 11:14, Ac 4:17; μὴ . . . μηδέν (μηδένα, μηδεμίαν), II Co 13:7, II Th 2:3, I Pe 3:6.

μηδέποτε

G3368 

Occurrences in the NT: 1

μηδέποτε (μηδέ, ποτέ), adv.,
never: II Ti 3:7.†

μηδέπω

G3369 

Occurrences in the NT: 1

μηδέπω
(μηδέ, πώ), adv.,
not yet: He 11:7.†

Μῆδος

G3370 

Occurrences in the NT: 1

Μῆδος, -ου, ὁ,
a Mede, Median: pl., Ac 2:9.†

μηθείς

μηθείς, v.s. μηδείς.

μηκέτι

G3371 

Occurrences in the NT: 22

μηκέτι
(< μή, ἔτι), adv.,
no more, no longer: c. 2 aor. subjc., Mk 9:25; οὐ μ., Mt 21:19; c. praes. subjc., Ro 14:13; c. praes. imperat., Lk 8:49, Jo 5:14 8:[11], Eph 4:28, I Ti 5:23; c. optat., Mk 11:14; ἵνα μ., II Co 5:15, Eph 4:14; c. inf., Mk 1:45 2:2, Ac 4:17 25:24, Ro 6:6, Eph 4:17, I Pe 4:2; c. ptcp., Ac 13:34, Ro 15:23, I Th 3:1, 5.†

μῆκος

G3372 

Occurrences in the NT: 3

μῆκος, -εος (-ους), τό,
[in LXX chiefly for אֹרֶךְ;]
length: Eph 3:18, Re 21:16.†

μηκύνω

G3373 

Occurrences in the NT: 1

μηκύνω
(< μῆκος), [in LXX: Is 44:14 (גּדל pi.), Ez 12:25, 28 (משׁךְ ni.)*;]
to lengthen, extend: of causing plants to grow, Is 44:14; pass. (mid., Swete, in l.), to grow: Mk 4:27.†

μηλωτή

G3374 

Occurrences in the NT: 1

μηλωτή, -ῆς, ἡ
(< μῆλον, a sheep or goat), [in LXX for אַדֶּרֶת, III Ki 19:13, 19, IV Ki 2:8, 13, 14*;]
a sheepskin: He 11:37.†

μήν

G3375 

Occurrences in the NT: 1

μήν, a particle of assurance,
verily, truly; εἰ (εἶ) μ. (= cl., ἦ μ. in LXX and π.), now verily, full surely: He 6:14(LXX).†

μήν_2

G3376 

Occurrences in the NT: 1

μήν, gen., μηνός, ὁ,
[in LXX very freq. for חֹדֶשׁ, Ge 7:11, al.; a few times for יֶרַח;]
a month: Lk 1:24, 26, 36, 56 4:25, Ac 7:20 18:11 19:8 20:3 28:11, Ja 5:17, Re 9:5, 10, 15 11:2 13:5 22:2; pl., of the festival of the new moon (cf. Is 66:23), Ga 4:10.†

μηνύω

G3377 

Occurrences in the NT: 4

** μηνύω,
[in LXX: II Mac 3:7 6:11 14:37, III Mac 3:28, IV Mac 4:3*;]
to disclose, declare, make known: Lk 20:37, I Co 10:28; in forensic sense, to inform, report: Jo 11:57; pass., c. dat. pers., Ac 23:30.†

μὴ_οὐκ

G3378 

Occurrences in the NT: 0 (KJV)

μὴ οὐκ, v.s. μή, III.

μήποτε

G3379 

Occurrences in the NT: 25

μήποτε
(= μή ποτε, and so written in WH, exc. Mt 25:9), negative particle, related to οὔποτε as μή to οὐ.
1. As neg. particle, never: He 9:17 (R, mg., but v. infr.; WH, txt., μή τότε).
2. As conjc., lest ever, lest haply (the idea of chance rather than of time seems to prevail in NT): Mt 4:6(LXX) 5:25 7:6 13:15(LXX), 29 15:32 27:64, Mk 4:12(LXX) 14:2, Lk 4:11 12:58 14:12, 29, Ac 28:27; after verbs of fearing or taking heed, Lk 21:34, He 2:1 3:12 4:1; with ellipse of the verb or ptcp., Lk 14:8, Ac 5:39; in later writers (v. M, Pr., 192 f.), perhaps, Mt 25:9.
3. As interrogative;
(a) in direct questions, like μή, expecting a negative answer: Jo 7:26, He 9:17, (R, txt., cf. Westc., in l.; but v. supr.);
(b) in indirect questions, whether haply, if haply: Lk 3:15, II Ti 2:25.†

μήπου

Occurrences in the NT: 1

μήπου (WH, μή που),
lest anywhere, lest haply: Ac 27:29.†

μήπω

G3380 

Occurrences in the NT: 2

* μήπω
(μή πω, LTr., in Ro 9:11), adv.,
not yet: c. ptcp., Ro 9:11; c. acc. et inf., He 9:8.†

μήπως

G3381 

Occurrences in the NT: 11

μήπως or μή πως (so WH), negative particle,
1. as conjc., lest haply: in final sentences, I Co 9:27, II Co 2:7 9:4; after verbs of fearing or taking heed, I Co 8:9, II Co 11:3 12:20, Ga 4:11; with an ellipse of ptcp. (sc. φοβούμενος; cf. Bl., § 65, 3; Burton, § 225), I Th 3:5 (but v. infr.).
2. As interrogative, whether haply: Ga 2:2, I Th 3:5 (cf. M, Th., in l., but v. supr.).†

μηρός

G3382 

Occurrences in the NT: 1

μηρός, -οῦ, ὁ,
[in LXX chiefly for יָרֵךְ;]
the thigh: Re 19:16.†

μήτε

G3383 

Occurrences in the NT: 34

μή-τε, negative particle, differing from οὔτε as μή from οὐ,
neither, nor: μήτε . . . μήτε, neither . . . nor, Mt 11:18, Lk 7:33 9:3, Ac 23:12, 21 27:20, He 7:3; μὴ (μηδὲ) . . . μήτε . . . μήτε, Mt 5:34-36, Mk 3:20 T, Ac 23:8, II Th 2:2, I Ti 1:7, Ja 5:12, Re 7:1, 3.†

μήτηρ

G3384 

Occurrences in the NT: 83

μήτηρ, gen., μητρός, ἡ,
[in LXX chiefly for אֵם;]
mother: Mt 1:18 2:11, al.; fig., of one who takes the place of a mother, ἰδοὺ, ἡ μ. μου, Mt 12:49 (cf. Mt 12:50, Mk 3:35, Jo 19:27, Ro 16:13, I Ti 5:2); of a city, ἥτις ἐσὶν μ. ἡμῶν, Ga 4:26; symbolically of Babylon, ἡ μ. τ. πορνῶν, Re 17:5.

μήτι

G3385 

Occurrences in the NT: 17

μή-τι, interrog. particle,
expecting a negative answer: Mt 7:16 26:22, 25, Mk 4:21 14:19, Lk 6:39, Jo 8:22 18:35, Ac 10:47, II Co 12:18, Ja 3:11; in hesitant questions (v. M, Pr., 170n), μ οὗτός ἐστιν, can this be, Mt 12:23, Jo 4:29; μ. ἄρα, II Co 1:17; on εἰ μήτι (Lk 9:13, cf. Bl., § 65, 6), v.s. εἰ.†

μήτιγε

G3386 

Occurrences in the NT: 1

μή-τι-γε
(μήτι γε, Rec., L; μή τι γε, Tr.), >strengthened form of μήτι,
let alone: i.e. according to context;
(a) much less;
(b) much more: I Co 6:3.†

μήτις

G3387 

Occurrences in the NT: 0

μή-τις,
Rec. for μή τις
(v.s. μή, I, III, and cf. Thayer, s.v. μήτις).

μήτρα

G3388 

Occurrences in the NT: 2

μήτρα, -ας, ἡ
(< μήτηρ), [in LXX chiefly for רֶחֶם;]
the womb: Lk 2:23(LXX), Ro 4:19.†

μητρολῴας

G3389 

Occurrences in the NT: 1

* μητρολῴας (Rec. -αλῴας, in cl., -αλοίας, v. Bl., § 3, 3; 6, 2), -ου, ὁ
(< μήτρρ + ἀλοιάω, to smite);
(a) a matricide: I Ti 1:9 (AV, R, txt., but v. infr.);
(b) a smiter of his mother: I Ti 1:9 (R, mg., cf. Ex 21:15, and v. Ellic., CGT, in l.).†

μητρόπολις

G3390 

Occurrences in the NT: 1

μητρό-πολις, -εως, ἡ,
[in LXX for אָב etc.;]
a metropolis, chief city: ITi, subscr. (Rec.).†

μία

G3391 

Occurrences in the NT: 0

μία, v.s. εἷς.

μιαίνω

G3392 

Occurrences in the NT: 5

μιαίνω,
[in LXX chiefly for טָמֵא;]
1. to dye or stain.
2. to stain, defile, soil;
(a) in physical sense;
(b) in moral sense: Tit 1:15, He 12:15, Ju 8;
(c) in ritual sense (cf. Le 22:5, al.): Jo 18:28.†
SYN.: μολύνω, to besmear, which also differs from μ. in that it is never used, as μ. in its primary meaning, in an honourable sense (cf. Tr., Syn., § xxxi).

μίασμα

G3393 

Occurrences in the NT: 1

μίασμα, -τος, τό
(< μιαίνω), chiefly in trag. and late writers; [in LXX: Le 7:8 (18) (פִּגּוּל), Je 39 (32):34 (שִׁקּוּץ), Ez 33:31 (בֶּצַע), Jth 9:2, 4 13:16, I Mac 13:50*;]
a stain, defilement: pl., II Pe 2:20.†

μιασμός

G3394 

Occurrences in the NT: 1

**† μιασμός, -οῦ, ὁ
(< μιαίνω), [in LXX: Wi 14:26, I Mac 4:43*;]
1. prop., the act of defiling.
2. = μίασμα (q.v.): II Pe 2:10 (cf. Plut., Mor., 393c).†

μίγμα

G3395 

Occurrences in the NT: 1

** μίγμα (LT, cl., μῖγμα; on the orthogr., v. Bl., § 3, 5), -τος, τό
(< μίγνυμι), [in LXX: Si 38:8*;]
a mixture: Jo 19:39 (ἕλιγμα, WH, R, mg.).†

μίγνυμι

G3396 

Occurrences in the NT: 4

μίγνυμι
(on the spelling μείγ-, v. Bl., § 3, 5), [in LXX for ערב hith., etc.;]
to mix, mingle: c. acc. et dat., Re 15:2; c. acc. seq. ἐν, Re 8:7; seq. μετά, Mt 27:34, Lk 13:1.†
SYN.: κεράννυμι, q.v.

μικρός

G3398 

Occurrences in the NT: 46

μικρός, -ά, -όν,
[in LXX chiefly for קָטֹן, מְעָט;]
small, little;
1. of persons;
(a) lit., of stature: Mk 15:40 (MM, iii, xvi; on the view that age is meant, v. Deiss., BS, 144), Lk 19:3; οἱ μ., the little ones, Mt 18:6, 10, 14, Mk 9:42;
(b) hence metaph., of rank or influence (cf. Dalman, Words, 113 f.): Mt 10:42, Lk 17:2, Ac 8:10 26:22, He 8:11(LXX), Re 11:18 13:16 19:5, 18 20:12; compar., -ότερος, Mt 11:11, Lk 7:28 9:48.
2. Of things;
(a) of size: Mt 13:32, Mk 4:31, Ja 3:5;
(b) of quantity: Lk 12:32, I Co 5:6, Ga 5:9, Re 3:8;
(c) of time: Jo 7:33 12:35, Re 6:11 20:3.
3. Neut., μικρόν, used adverbially;
(a) of distance: Mt 26:39, Mk 14:35;
(b) of quantity: II Co 11:1, 16;
(c) of time : Jo 13:33 14:19 16:16-19, He 10:37; μετὰ μ., Mt 26:73, Mk 14:70.†

Μίλητος

G3399 

Occurrences in the NT: 3

Μίλητος, -ου, ἡ,
Miletus, a maritime city of Caria: Ac 20:15, 17, II Ti 4:20.†

μίλιον

G3400 

Occurrences in the NT: 1

*† μίλιον, -ου, τό,
a Roman mile (1680 yds.): Mt 5:41.†

μιμέομαι

G3401 

Occurrences in the NT: 4

μιμέομαι, -οῦμαι
(< μῖμος, a mimic, an actor), [in LXX: Ps 30 (31):6, Wi 4:2 15:9, IV Mac 9:23 Mac 9:13*;]
to imitate: II Th 3:7, 9, He 13:7, III Jn 11.†

μιμητής

G3402 

Occurrences in the NT: 6

* μιμητής, -οῦ, ὁ
(< μιμέομαι),
in NT always (like the verb) in good sense, an imitator: I Co 4:16 11:1, Eph 5:1, I Th 1:6 2:14, He 6:12.†

μιμνήσκω

G3403 

Occurrences in the NT: 23

μιμνήσκω
(Bl., -ῄ-, § 3, 3), [in LXX chiefly for זכר;]
to remind: mid. and pass.;
(a) reflexive, to remind oneself of, hence, to remember: c. gen. rei, Mt 26:75, Lk 1:54, 72 24:8, Ac 11:16, II Pe 3:2, Ju 17; c. neg., of sins, = to forgive, He 8:12 10:17(LXX); c. gen. pers., Lk 23:42; seq. ὅτι, Mt 5:23 27:63, Lk 16:25, Jo 2:17, 22 12:16; ὡς, Lk 24:6; pf., μέμνημι, in pres. sense (cl.), c. gen. pers. (rei), I Co 11:2, II Ti 1:4; pres., μιμνήσκομαι (only in late writers), c. gen. pers., in sense of caring for, He 2:6(LXX) 13:3;
(b) in passive sense, to be remembered, aor., ἐμνήσθην: seq. ἐνώπιον, c. gen. pers. (cf. Ez 18:22), Ac 10:31, Re 16:19 (cf. ἀνα-, ἐπ-ανα-, ὑπο-μιμνήσκω. The tenses of this verb are from the older μνάομαι).†

μισέω

G3404 

Occurrences in the NT: 40

μισέω, -ῶ,
[in LXX chiefly for שָׂנֵא;]
to hate: c. acc. pers., Mt 5:43 24:10, Lk 1:71 6:22, 27 19:14, Jo 7:7 15:18, 19, 23-25 17:14, Tit 3:3, I Jn 2:9, 11 3:13, 15 4:20, Re 17:16; pass., Mt 10:22 24:9, Mk 13:13, Lk 21:17; c. acc. rei, Jo 3:20, Ro 7:15, Eph 5:29, He 1:9, Ju 23, Re 2:6; pass., Re 18:2. As the Heb. שָׂנֵא is sometimes found with the modified sense of indifference to or relative disregard for one thing in comparison with another (cf. Ge 29:30, 31, De 21:15, 16, Ma 1:3) so prob. μ. in the foll.: Mt 6:24, Lk 14:26 16:13, Jo 12:25, Ro 9:13(LXX).†

μισθαποδοσία

G3405 

Occurrences in the NT: 3

*† μισθαποδοσία, -ας, ἡ
(< μισθός, ἀποδίδωμι; cl. μισθοδοσία),
payment of wages, recompense; meton.,
(a) of reward: He 10:35 11:26;
(b) of punishment: He 2:2.†

μισθαποδότης

G3406 

Occurrences in the NT: 1

*† μισθ-απο-δότης, -ου, ὁ,
(v. supr.),
one who pays wages; meton., a rewarder: He 11:6.†

μίσθιος

G3407 

Occurrences in the NT: 2

μίσθιος, -α, -ον
(also -ος, -ον), [in LXX: Le 19:13 A 25:50, Jb 7:1 (שָׂכִיר), To 5:11, Si 7:10 31 (34):22 37:11*;]
hired; as subst., ὁ μ., a hired servant: Lk 15:17, 19, 21 (Anth., Plut.).†

μισθός

G3408 

Occurrences in the NT: 29

μισθός, -οῦ, ὁ,
[in LXX chiefly for שָׂכָר;]
1. prop., wages, hire: Mt 20:8, Lk 10:7, Ro 4:4, I Ti 5:18, Ja 5:4, Ju 11; μ. ἀδικίας, Ac 1:18, II Pe 2:13 (but v. Mayor and ICC, in l.), II Pe 2:15.
2. Generally, reward: Jo 4:36, I Co 9:18; esp. of divine rewards, Mt 5:12 6:1, 2, 5 6:16 10:41, 42, Mk 9:41, Lk 6:23, 35, I Co 3:8, 14, II Jn 8, Re 11:18 22:12; ἔχειν μ., Mt 5:46, I Co 9:17.†

μισθόω

G3409 

Occurrences in the NT: 2

μισθόω, -ῶ
(< μισθός), [in LXX (mid.) chiefly for שׂכר;]
to let out for hire. Mid., to hire: c. acc., Mt 20:1, 7.†

μίσθωμα

G3410 

Occurrences in the NT: 1

μίσθωμα, -τος, τό
(< μισθόω), [in LXX: De 23:18 (19), Mi 1:7, Ez 16:31, 34, 41 (אֶתְנַן), Ez 16:33, (נֵדֶה, נָדָן), Ez 16:32, Pr 19:13*;]
1. price, hire (cl, and LXX).
2. In sense not found elsewhere, a hired dwelling: Ac 28:30.†

μισθωτός

G3411 

Occurrences in the NT: 3

μισθωτός, -ή, όν,
(< μισθόω), [in LXX for שָׂכִיר, Ex 12:45, al.;]
hired; as subst., ὁ μ., a hired servant, hireling: Mk 1:20, Jo 10:12, 13.†

Μιτυλήνη

G3412 

Occurrences in the NT: 1

Μιτυλήνη, -ης, ἡ
(late form — Strab., Plut. — of cl. Μυτιλ-),
Mytilene, Mitylene, chief city of Lesbos: Ac 20:14.†

Μιχαήλ

G3413 

Occurrences in the NT: 2

Μιχαήλ, , indecl. (Heb. מִיכָאֵל, who like God?),
Michael, the Archangel (cf. Da 12:1): Ju 9, Re 12:7.†

μνᾶ

G3414 

Occurrences in the NT: 9

μνᾶ, -ᾶς, ἡ
(a Semitic word; cf. Heb. מָנֶה, Aram. מְנֵא, a weight and a sum of money = 100 shekels, cf. III Ki 10:17),
a mina (Lat.), mna, in Attic a weight and sum of money = 100 δραχμαί (q.v.): Lk 19:13, 16, 18, 20, 24, 25.†

μνάομαι

G3415 

Occurrences in the NT: 21

μνάομαι, v.s. μιμινήσκω.

Μνάσων

G3416 

Occurrences in the NT: 1

Μνάσων, -ωνος, ὁ,
Mnason: Ac 21:16.†

μνεία

G3417 

Occurrences in the NT: 7

μνεία, -ας, ἡ
(< μιμνήσκω), [in LXX for זכר, its parts and derivatives;]
remembrance, mention (= μνήμη): Phl 1:3; μ. ποιεῖσθαι, c. gen. pers., Ro 1:9, Eph 1:16, I Th 1:2, Phm 4 (cf. Ps 110 (111):4); μ. ἔχειν, c. gen. pers., I Th 3:6, II Ti 1:3 (on the v.l. in Ro 12:13, v. ICC, in l.; Field, Notes, 163).†

μνῆμα

G3418 

Occurrences in the NT: 8

μνῆμα, -τος, τό
(< μνάομαι), [in LXX for קֶבֶר, קְבוּרָה;]
1. a memorial.
2. a sepulchral monument, a sepulchre, tomb: Mk 5:3, 5 15:46 16:2 (WH, μνημεῖον), Lk 8:27 23:53 24:1, Ac 2:29 7:16, Re 11:9.†
SYN.: μνημεῖον.

μνημεῖον

G3419 

Occurrences in the NT: 40

μνημεῖον, -ου, τό,
[in LXX for קֶבֶר, קְבוּרָה;]
1. a memorial, record (cl., cf. Wi 10:7).
2.
(a) (cl.) a monument: Lk 11:47;
(b) a sepulchre, tomb (Ge 23:6, 9, Is 22:16, al.): Mt 23:29, Mk 5:2, Lk 11:44, Jo 5:28, and freq. in Gospels, Ac 13:29.
SYN.: μνῆμα.

μνήμη

G3420 

Occurrences in the NT: 1

μνήμη, -ης, ἡ
(< μνάομαι), [in LXX for זֵכֶר, זִכָּרוֹן;]
memory, remembrance, mention: μ. ποιεῖσθαι, c. gen., to remember, II Pe 1:15 (but in cl., π., μ. π. more freq. = to make mention, and so perh. here, cf. Mayor, in l.; and for ex. from π., v. Zorell, s.v.).†
SYN.: μνεία, q.v.

μνημονεύω

G3421 

Occurrences in the NT: 21

μνημονεύω
(< μνήμων, mindful), [in LXX for זכר;]
1. to call to mind, remember: absol., Mk 8:18; c. gen. pers., Lk 17:32, Col 4:18, I Th 1:3, He 11:15 (but v. infr.) 13:7; τ. πτωχῶν, Ga 2:20; c. gen. rei, Jo 15:20 16:4, 21, Ac 20:35; c. acc. obj. (as more freq. in cl.), of persons, II Ti 2:8; of things, Mt 16:9, I Th 2:9, Re 18:5; seq. ὅτι, Ac 20:31, Eph 2:11, II Th 2:5; πόθεν, Re 2:5; πῶς, Re 3:3.
2. to make mention of: c. gen., He 11:15 (but v. supr., and cf. M, Th., I, 1:3); seq. περί, He 11:22.†

μνημόσυνον

G3422 

Occurrences in the NT: 3

μνημόσυνον, -ου, τό
(< μνήμων, mindful), [in LXX freq. for זֵכֶר, זִכָּרוֹן and cogn. forms;]
a memorial: Mt 26:13, Mk 14:9, Ac 10:4 (where cf. Le 2:9, 16 5:12, Nu 5:28, Si 45:16, al.).†

μνηστεύω

G3423 

Occurrences in the NT: 3

μνηστεύω,
[in LXX for ארשׂ pi., pu.;]
1. to woo and win, espouse.
2. to promise in marriage, betroth; pass., of the woman, to be betrothed: c. dat. pers., Mt 1:18, Lk 1:27 2:5.†

μογγιλάλος

μογγι-λάλος, v.s. μογιλάλος.

μογιλάλος

G3424 

Occurrences in the NT: 1

μογι-λάλος, -ον
(< μόγις, λάλος), [in LXX: Is 35:6 (אִלֵּם)*;]
speaking with difficulty: Mk 7:32 (Tr., txt., μογγιλάλος, thick-voiced, v. Swete, in l.).†

μόγις

G3425 

Occurrences in the NT: 1

** μόγις, adv.
(< μόγος, toil), [in LXX: Wi 9:16 א A (μόγις, B), III Mac 7:6*;]
with toil or difficulty, hardly: Lk 9:39 (μόγις, WH).†

μοιχαλίς

G3426 

Occurrences in the NT: 7

μοιχαλίς, -ίδος, ἡ
(= Att. μοιχάς, fem. of μοιχός), [in LXX: Pr 18:22 24:55 (30:20), Ez 16:38 23:45, Ho 3:1, Ma 3:5 (נֹאֶפֶת, מְנָאֶפֶת)*;]
an adulteress: Ro 7:3; meton., for μοιχεία, II Pe 2:14. Metaph., of infidelity to God (cf. Ez 16:15 ff. Ez 23:43 ff., al.), Ja 4:4; as an adj., Mt 12:39 16:4, Mk 8:8.†

μοιχάω

G3429 

Occurrences in the NT: 4

μοιχάω, -ῶ
(= cl. μοιχεύω), [in LXX (mid., absol. and c. acc., with party of either sex as subj.): Je 3:8 5:7 7:9 9:2 (1) 23:14 36 (29):23, Ez 16:32 23:37, 43 (נאף)*;]
to commit adultery with: c. acc., fem. In NT always mid. in same sense; of the man: absol., Mt 5:32 19:9 (WH, txt., R, mg., om.); seq. ἐπ’ αὐτήν, Mk 10:11; of the woman: Mk 10:12.†

μοιχεία

G3430 

Occurrences in the NT: 3

μοιχεία, -ας, ἡ
(< μοιχύω), [in LXX: Ho 2:2 (4) (נַאֲפוּפִים), 4:2 (נָאֹף), Je 13:27 (נִאֻפִים), Wi 14:26*;]
adultery: Jo 8:[3]; pl. (v. WM, 220; Bl., § 32, 6), Mt 15:19, Mk 7:21.†

μοιχεύω

G3431 

Occurrences in the NT: 15

μοιχεύω
(< μοιχός), [in LXX: Ex 20:13, Le 20:10, al. (נאף);]
to commit adultery: absol., Mt 5:27 19:18, Mk 10:19, Lk 16:18 18:20, Ro 2:22 13:9, Ja 2:11; c. acc. fem., Mt 5:28. Pass., of the woman, Mt 5:32 19:9 WH, mg.), Jo 8:[4]. Metaph., of idolatry (v.s. μιοιχαλίς, and cf. Je 3:9, al.), seq. μετ’ αὐτῆς, Re 2:22.†

μοιχός

G3432 

Occurrences in the NT: 3

μοιχός, -οῦ, ὁ,
[in LXX for נאף;]
an adulterer: Lk 18:11, I Co 6:9, He 13:4.†

μόλις

G3433 

Occurrences in the NT: 6

μόλις, adv.
(< μόλος, toil), post-Hom. alternative for μόγις,
[in LXX: Pr 11:31, Wi 9:16, al.;]
with difficulty, hardly, scarcely: Lk 9:39 (T, μόγις), Ac 14:8 27:7, 8, 16, Ro 5:7, I Pe 4:18(LXX).†

Μολόχ

G3434 

Occurrences in the NT: 1

Μολόχ, , indecl. (Heb. מֹלֶךְ, prop. מֶלֶךְ, King, but vocalized to read בֺּשֶׁת, shame, of. Βάαλ, and v. DB, iii, 415 f.),