4160: ποιέω

Verb


Dodson dictionary

G4160 ποιέω

Transliteration: poiéō

Part(s) of speech: Verb

Definition: (a) I make, manufacture, construct, (b) I do, act, cause.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G4160 ποιέω

Transliteration: poiéō

Derivation: apparently a prolonged form of an obsolete primary;

Definition: to make or do (in a very wide application, more or less direct)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ποιέω

G4160 

Occurrences in the NT: 568

ποιέω, -ῶ,
[in LXX for a great variety of words, but chiefly for עשׂה;]
1. to make, produce, create, cause: c. acc. rei, Mt 17:4, Mk 9:5, Jo 9:11, Ac 9:39, Ro 9:20, al.; of God as Creator (c. acc. pers. also), Mt 19:4, Mk 10:6, Lk 11:40, Ac 4:24, He 1:2, al.; like Heb. עשׂה, absol. = ἐργάζομαι, to work, Mt 20:12 (cf. Ru 2:19; so AV, but v. infr.), Re 13:5, R, mg. (but v. infr.); σκάνδαλα, Ro 16:17; εἰρήνην, Eph 2:15, Ja 3:18; ἐπίστασιν, Ac 24:12; συστροφήν, Ac 23:12; c. acc. rei et dat. pers., Lk 1:68, Ac 15:3; with nouns expressing action or its accomplishment, forming a periphr. for the cogn. verb: ὁδόν π. (cl. ὁ ποιεῖσθαι), to go on, advance, Mk 2:23; πόλεμον, Re 11:7, al.; ἐκδίκησιν, Lk 18:7, 8; ἐνέδραν, Ac 25:3; κρίσιν, Jo 5:27, Ju 15; ἔργα, Jo 5:36, al.; σημεῖα (τέρατα καὶ σ.), Jo 2:23 and freq., Ac 2:22, al.; so also mid. ποιεῖσθαι: μονήν, Jo 14:23; πορείαν, Lk 13:22; κοινωνίαν, Ro 15:26; of food, to make ready, prepare: δεῖπνον, Mk 6:21, al.; δοχήν, Lk 5:29 14:13; γάμους, Mt 22:2; of time, to spend (cl.): ὥραν, Mt 20:12, RV (but v. supr. and cf. McN, in l.); μῆνας, Re 13:5, R, txt. (cf. Swete, in l.; but v. supr.); ἐνιαυτόν, Ja 4:13; c. acc. seq. ἐκ, Jo 2:15, al.; c. acc. et acc. pred., Mt 3:3 12:16, Mk 1:3 3:12, Jo 5:11, al.; c. adv., καλῶς, Mk 7:37; ἑορτὴν π. (Dem., Ex 23:16, al.), Ac 18:21, Rec.; πάσχα, Mt 26:18; to make or offer a sacrifice (Plat., Xen., al.; Jb 42:8, III Ki 11:33; so some understand τοῦτο ποιεῖτε, Lk 22:19, but v. Abbott, Essays, 110 ff.); seq. ἵνα (WM, 422 f.; M, Pr., 228), Jo 11:37, Col 4:16, Re 3:9.
2. to do, perform, carry out, execute: absol., c. adv., καλῶς π., Mt 12:12, I Co 7:37, 38, Ja 2:19; id. seq. ptcp. (cl.; v. M, Pr., 228), Ac 10:33, Phl 4:14, II Pe 1:19, III Jo 6; οὕτως, Mt 24:46, Lk 9:15, al.; ὡς (καθώς), Mt 1:24 21:6, al.; ὁμοίως, Lk 3:11; ὡσαύτως, Mt 20:5; c. ptcp., ἀγνοῶν ἐποίησα, I Ti 1:13; c. acc. rei: τί interrog., Mt 12:3, Mk 2:25, Lk 6:2, al.; τοῦτο, Mt 13:28, Mk 5:32, Lk 22:19 (WH om.; v. supr., ref. to Abbott, Essays), Ro 7:20, al.; with nouns expressing command or regulation: τ. νόμον (not as in cl., to make a law), Jo 7:19, Ga 5:3 (cf. in LXX, Jos 22:5, I Ch 22:12, al.); τ. ἐντολάς, Mt 5:19; similarly with other nouns expressing conduct: τ. δικαιοσύνην, Mt 6:1, al.; τ. ἀλήθειαν, Jo 3:21, al., etc.; c. dupl. acc., Mt 27:22, Mk 15:12; c. acc. rei et dat. pers. (commod., incomm.; rare in cl.), Mt 7:12, Mk 5:19, 20, Lk 1:49, Jo 9:26, al.
SYN.: πράσσω, q.v. The general distinction between the two words is that between particular action and its habitual performance (cf. Tr., Syn., § xcvi; Westc. on Jo 3:21; ICC on Ro 1:32).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition