4130: πλήθω

Verb


Dodson dictionary

G4130 πλήθω

Transliteration: plḗthō

Part(s) of speech: Verb

Definition: I fill, fulfill, complete.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G4130 πλήθω

Transliteration: plḗthō

Derivation: a prolonged form of a primary πλέω (pléō) (which appears only as an alternate in certain tenses and in the reduplicated form πίμπλημι (pímplēmi));

Definition: to "fill" (literally or figuratively (imbue, influence, supply)); specially, to fulfil (time)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

πίμπλημι

G4130 

Occurrences in the NT: 24 (KJV)

πίμπλημι,
[in LXX chiefly for מלא, also for שׂבע;] trans. form in pres. and impf. of πλήθω (intrans. in these tenses), which supplies the other tense forms;
to fill: c. acc., Lk 5:7; c. acc. et gen., Mt 27:48; pass., Mt 22:10, Ac 19:29; of that which fills or takes possession of the mind: pass., c. gen., Lk 1:15, 41, 67 4:28 5:26 6:11, Ac 2:4 3:10 4:8, 31 5:17 9:17 13:9, 45. Metaph. (as in LXX for מלא: Ge 29:27, Jb 15:32), to complete, fulfil: pass., of prophecy, Lk 21:22; of time, Lk 1:23, 57 2:6, 21, 22 (cf. ἐμ-πίμπλημι).†
SYN.: πληροφορέω, πληρόω.

πίμπρημι

G4092 

Occurrences in the NT: 1

πίμπρημι
(in cl. prose, rare in the simple form), [in LXX: Nu 5:21, 22, 27 (צָבֶה)*;]
1. to blow, burn.
2. Later, to cause to swell; mid., of parts of the body, to become swollen (LXX): Ac 28:6 (cf. ἐμπίπρημι).†

πινακίδιον

G4093 

Occurrences in the NT: 1

** πινακίδιον, -ου, τό
(dimin. of πινακίς, q.v.), [in Sm.: Ez 9:2*;]
a writing tablet: Lk 1:63.†

πινακίς

Occurrences in the NT: 1

** πινακίς, -ίδος, ἡ,
[in Sm.: Ez 9:11*;]
= πινάκιον, a tablet: Lk 1:63, Tr., mg. (v.s. πινακίδιον).†

πίναξ

G4094 

Occurrences in the NT: 5

** πίναξ, -ακος, ὁ,
[in LXX: IV Mac 17:7 R*;]
prop., a board, plank; hence, of various at wooden articles;
(a) a tablet;
(b) a disc, a dish: Mt 14:8, 11, Mk 6:25, 28, Lk 11:39.†

πίνω

G4095 

Occurrences in the NT: 73

πίνω,
[in LXX chiefly for שׁתה;]
to drink: absol., Lk 2:19, Jo 4:7, al.; c. acc. rei, Mt 6:25, 31, Mk 14:25, al.; of habitual use, Lk 1:15, Ro 14:21, al.; by meton., τὸ ποτήριον, I Co 10:21, al.; of the earth absorbing rain (Hdt., al.), He 6:7; spiritually, of the blood of Christ, Jo 6:53, 54, 56; seq. ἐκ (of the vessel), Mt 26:27, al.; id. (of the drink; Bl., § 36, 1), Mt 26:29, Jo 4:13, 14, Re 14:10, al.; ἀπό, Lk 22:18 (cf. ἀπο-, συν-πίνω; on the form πίεσαι, Lk 17:8, v. Bl., § 21, 8, and on the contr. aor. πεῖν, M, Pr., 44 f., Thackeray, Gr., 63 f.).

πιότης

G4096 

Occurrences in the NT: 1

πιότης, -ητος, ἡ
(< πίων, fat), [in LXX chiefly for דֶּשֶׁן;]
fatness: Ro 11:17.†

πιπράσκω

G4097 

Occurrences in the NT: 9

πιπράσκω,
[in LXX chiefly for מכר ni.;]
to sell: c. acc. rei, Mt 13:46 (on this pf., v. Bl., § 59, 5), Ac 2:45 4:34 5:4; c. gen. (of price), Mt 26:9, Mk 14:5, Jo 12:5; c. acc. pers. (of slavery), Mt 18:25; hence metaph., Ro 7:14 (cf. IV Ki 17:17, I Mac 1:15, al.).†

πίπτω

G4098 

Occurrences in the NT: 90

πίπτω,
[in LXX chiefly for נפל;]
to fall;
1. of descent, to fall, fall down or from: seq. ἐπί, c. acc. loc., Mt 10:29, al.; εἰς, Mt 15:14, al.; ἐς μέσῳ, c. gen., Lk 8:7; παρὰ τ. ὁδόν, Mt 13:4, Mk 4:4, Lk 8:5; seq. ἀπό, Mt 15:27, al.; ἐκ, Mk 13:25, Lk 10:18, Re 8:10 9:1. Metaph.: ὁ ἥλιος, seq. ἐπί, Re 7:16; ἀχλὺς κ. σκότος, Ac 13:11; ὁ κλῆρος, Ac 1:26; ὑπὸ κρίσιν, Ja 5:12.
2. Of prostration,
(a) of persons, to fall prostrate, prostrate oneself: χαμαί, Jo 18:6; seq. ἐπί, c. acc., Mt 17:6, Ac 9:4; id. c. gen., Mk 9:20; πρὸς τ. πόδας, Ac 5:10, Re 1:17; πεσὼν ἐξέψυξε, Ac 5:5; of supplication, homage or worship: πρὸς (παρὰ, ἐπὶ) τ. πὸδας, Mk 5:22, Lk 8:41, Ac 10:25, al.; π. καὶ προσκυνεῖν, Re 5:14 19:4; ptcp. c. προσκυνεῖν, Mt 2:11, al.; ἐνώπιον, Re 4:10 5:8; ἐπὶ πρόσωπον, Mt 26:39, al.;
(b) of things, to fall, fall down: Mt 21:44, Lk 23:30; of falling to ruin and destruction, Mt 7:25, Ac 15:16, He 11:30; ἔπεσε (timeless aorist; M, Pr.,134), Re 18:2. Metaph.: Ro 11:11; πόθεν πέπτωκας, Re 2:5; opp. to ἑστάναι, I Co 10:12; to στήκειν, Ro 14:4; of virtues, I Co 13:8; of precepts, Lk 16:17. (Cf. ἀνα-, ἀντι-, ἀπο-, ἐκ-, ἐπι-, κατα-, παρα-, περι-, προσ-, συν-πίπτω.)

Πισιδία

G4099 

Occurrences in the NT: 2

Πισιδία, -ας, ἡ,
Pisidia, a region of Asia Minor: Ac 14:24.†

Πισίδιος

Occurrences in the NT: 1

Πισίδιος, -α, -ον, = Πισιδικός,
of Pisidia: Ac 13:14.†

πιστεύω

G4100 

Occurrences in the NT: 241

πιστεύω,
[in LXX chiefly for אמן hi.;]
1. intrans., to have faith (in), to believe; in cl., c. acc., dat., in NT also c. prep. (on the significance of the various constructions, v. M, Pr., 67 f.; Vau. on Ro 4:5; Ellic. on I Ti 1:16; Abbott, JV, 19-80): absol., Mt 24:23, 26, Mk 13:21, I Co 11:18; c. acc. rei, Ac 13:41, I Co 13:7; c. dat. pers. (to believe what one says), Mk 16:[13, 14], I Jo 4:1; τ. ψεύδει, II Th 2:11; περί . . . ὅτι, Jo 9:18; esp. and most freq. with reference to religious belief: absol., Mt 8:13, Mk 5:36, Lk 8:50, Jo 11:40, al.; seq. ὅτι, Mt 9:28, al.; c. dat. (v. supr., and cf. DB, i, 829a), Jo 3:12 5:24 6:30 8:31, Ac 16:34, Ga 3:6(LXX), II Ti 1:12, I Jo 5:10, al.; c. prep., (expressing personal trust and reliance as distinct from mere credence or belief; v. M, Pr., 67 f.; DB, i, 829b), to believe in or on: ἐν (Ps 77 (78):22, al.), Mk 1:15 (v. Swete, in l.); εἰς, Mt 18:6, Jo 2:11 (v. Westc., in l.), and freq., Ac 10:43 19:4, Ro 10:14, Ga 2:16, Phl 1:29, I Jo 5:10, I Pe 1:8; εἰς τ. ὄνομα (v.s. ὄνομα, Jo 1:12 2:23 3:18, I Jo 5:13; ἐπί, c. acc., Mt 27:42, Ac 9:42 11:17 16:31 22:19, Ro 4:5; ἐπί, c. dat., Ro 9:33(LXX) 10:11(LXX), I Ti 1:16, I Pe 2:6(LXX); ptcp. pres., οἱ π., as subst., Ac 2:44, Ro 3:22, I Co 1:21, al.; aor., Mk 16:[16], Ac 4:32; pf., Ac 19:18 21:20 (on Johannine use of the tenses of π., v. Westc, Epp. Jo., 120).
2. Trans., to entrust: c. acc. et dat., Lk 16:11, Jo 2:24; pass., to be entrusted with: c. acc., Ro 3:2, I Co 9:17, Ga 2:7, I Th 2:4 (v. Lft., Notes, 21 f.), I Ti 1:11, Tit 1:3.

πιστικός

G4101 

Occurrences in the NT: 2

*† πιστικός, -ή, -όν (πίστις),
1. having the gift of persuasion (Plat., Gorg., 455 A).
2.
(a) of persons, faithful, trusty (Plut.);
(b) of things, trustworthy, genuine: νάρδος π., Mk 14:3, Jo 12:3.†

πίστις

G4102 

Occurrences in the NT: 243

πίστις, -εως, ἡ
(< πείθω), [in LXX chiefly for אֱמוּנָה;]
1. in active sense, faith, belief, trust, confidence, in NT always of religious faith in God or Christ or spiritual things: Mt 8:10, Lk 5:20, Ac 14:9, Ro 1:8, I Co 2:5, II Co 1:24, I Ti 1:5, al.; c. gen. obj., Mk 11:22, Ac 3:16, Ro 3:22, Ga 2:16, Eph 3:12, Ja 2:1, al.; c. prep., ἐν, Ro 3:25, Ga 3:26, Eph 1:15, Col 1:24, I Ti 1:14 3:13, II Ti 1:13 3:15, II Pe 1:1; εἰς, Ac 20:21 24:24 26:18, Col 2:5, I Pe 1:21; πρός, I Th 1:8, Phm 5; ἐπί, c. acc., He 6:1; ἐν τῇ π. στήκειν (εἶναι, μένειν), I Co 16:13, I Co 13:5, I Ti 2:15; ὑπακοὴ τῆς π., Ro 1:5 16:26; ὁ ἐκ π., Ro 3:26 4:16, Ga 3:12; διὰ (τῆς) π., Ro 3:30, Ga 2:16, Phl 3:9. By meton., objectively, that which is the object or content of belief, the faith: Ac 6:7 14:22, Ga 1:23 3:23 6:10, Phl 1:25, 27, Ju 3, 20, and perh. also Ac 13:8 16:5, Ro 1:5 and 16:26 (v. supr.), I Co 16:13, Col 1:23, II Th 3:2 (Lft., Notes, 125), I Ti 1:19 3:9 4:1, 6 5:8 6:10, 12, II Ti 3:8 4:7, Tit 1:4, 13 3:15, I Pe 5:9.
2. In passive sense,
(a) fidelity, faithfulness: Mt 23:23, Ga 5:22; ἡ π. τοῦ θεοῦ, Ro 3:3;
(b) objectively, plighted faith, a pledge of fidelity: I Ti 5:12. (On the various shades of meaning in which the word is used in NT, v. esp. ICC on Ro 1:17, pp. 31 ff.; Lft., Ga., 154 ff.; Stevens, Th. NT, 422, 515 ff.; DB, i, 830 ff.; Cremer, s.v.)

πιστός

G4103 

Occurrences in the NT: 67

πιστός, -ή, -όν
(< πείθω), [in LXX chiefly for נֶאֱמָן;]
I. Pass., to be trusted or believed;
1. of persons, trusty, faithful: Mt 24:45 25:21, 23, Lk 12:42, Ac 16:15, I Co 4:2, 17 7:25, Eph 1:1 6:21, Col 1:2, 7 4:7, 9, I Ti 1:12, II Ti 2:2, He 2:17 3:2, 5, I Pe 5:12, Re 2:13 19:11; of God, I Co 1:9 10:13, II Co 1:18, I Th 5:24, II Th 3:3, He 10:23 11:11, II Ti 2:13, I Jn 1:9, I Pe 4:19; seq. ἐν, Lk 16:10-12 19:17, I Ti 3:11; ἐπί, c. acc., Mt 25:23; ἄχρι θανάτου, Re 2:10; ὁ μάρτυς ὁ π., Re 1:5; id. καὶ ἀληθινός, Re 3:14.
2. Of things, trustworthy, reliable, sure: Ac 13:34, I Ti 1:15 3:1 4:9, II Ti 2:11, Tit 1:9 3:8, Re 21:5 22:6.
II. Act., believing, trusting, relying: Ac 16:1, II Co 6:15, Ga 3:9, I Ti 4:10 5:16 6:2, Tit 1:6, Re 17:14; pl., Ac 10:45, I Ti 4:3, 12; opp. to ἄπιστος, Jo 20:27; π. εἰς θεόν, I Pe 1:21; π. ποιεῖν, III Jn 5. (On the difficulty of choosing in some cases between the active and the passive meaning, v. Lft., Gal., 157.)†

πιστόω

G4104 

Occurrences in the NT: 1

πιστόω, -ῶ
(< πιστός), [in LXX chiefly for אמן ni.;]
to make trustworthy (Thuc., III Ki 1:36), hence, to establish (I Ch 17:14). Pass. and mid., to be assured of: c. acc. rei, II Ti 3:14.†

πλανάω

G4105 

Occurrences in the NT: 39

πλανάω, -ῶ
(< πλάνη), [in LXX chiefly for תּעה;]
to cause to wander, lead astray. Pass., to go astray, wander: Mt 18:12, 13, He 11:38, I Pe 2:25 (cf. Is 53:6). Metaph., to lead astray, deceive: c. acc. pers., Mt 24:4, 5, 11, 24, Mk 13:5, 6, Jo 7:12, II Ti 3:13, I Jn 1:8 2:26 3:7, Re 2:20 12:9 13:14 19:20 20:3, 8, 10; pass., to be led astray, to err: Mt 22:29, Mk 12:24, 27, Lk 21:8, Jo 7:47, II Ti 3:13, Tit 3:3, He 5:2, II Pe 2:15, Re 18:23; τ. καρδίᾳ, He 3:10; ἀπὸ τ. ἀληθείας, Ja 5:19; μὴ πλανᾶσθε, I Co 6:9 15:33, Ga 6:7, Ja 1:16 (cf. ἀπο-πλανάω).†

πλάνη

G4106 

Occurrences in the NT: 10

πλάνη, -ης, ἡ,
[in LXX: Pr 14:8 (מִרְמָה), Wi 1:12, al;]
a wandering. Metaph., a going astray, an error (in NT always with respect to morals or religion): Mt 27:64, Ro 1:27, Eph 4:14, I Th 2:3, II Th 2:11, Ja 5:20, II Pe 2:18 3:17, I Jn 4:6, Ju 11.†

πλάνης

* πλάνης, -ητος, ὁ, v.s. πλανήτης.

πλανήτης

G4107 

Occurrences in the NT: 1

πλανήτης, -ου, ὁ
(< πλανάω), [in LXX: Ho 9:17 (נדד)*;]
= πλάνης, a wanderer: ἀστέρες π. (cl. planets), wandering stars, Ju 13 (WH, mg., -τες).†

πλάνος

G4108 

Occurrences in the NT: 5

πλάνος, -ον,
[in LXX: Jb 19:4 (מְשׁוּגָה), Je 23:32*;]
1. wandering.
2. leading astray, deceiving: πνεύματα π., I Ti 4:1. As subst., ὁ π., a deceiver, impostor: Mt 27:63, II Co 6:8, II Jo 1:7.†

πλάξ

G4109 

Occurrences in the NT: 3

πλάξ, -ακός, ἡ,
[in LXX for לוּחַ;]
anything flat and broad.
1. a plain (poët.).
2. In late writers (Luc., al.), a flat stone, a tablet: II Co 3:3, He 9:4.†

πλάσμα

G4110 

Occurrences in the NT: 1

πλάσμα, -τος, τό
(< πλάσσω), [in LXX chiefly for יֵצֶר;]
that which is moulded or formed : Ro 9:20(LXX).†

πλάσσω

G4111 

Occurrences in the NT: 3

πλάσσω,
[in LXX chiefly for יצר;]
to form, mould: Ro 9:20(LXX), I Ti 2:13.†

πλαστός

G4112 

Occurrences in the NT: 1

* πλαστός, -ή, -όν
(< πλάσσω),
1. formed, moulded (Hes., Plat., al.).
2. Metaph., made up, fabricated, feigned (Hdt., Xen., al.): II Pe 2:3.†

πλατεία

G4113 

Occurrences in the NT: 7

πλατεία, -ας, ἡ, v.s. πλατύς.

πλάτος

G4114 

Occurrences in the NT: 4

πλάτος, -ους, τό,
[in LXX chiefly for רֹחַב;]
breadth: Eph 3:18, Re 21:16; τ. π. τῆς γῆς (Hb 1:6, מֶרְחָב), Re 20:9.†

πλατύνω

G4115 

Occurrences in the NT: 3

πλατύνω
(< πλατύς), [in LXX chiefly for רחב hi.;]
to make broad, enlarge, extend: c. acc. rei, Mt 23:5. Metaph. (cf. Ps 118 (119):32, al.), pass., ἡ καρδία, II Co 6:11; ὑμεῖς, II Co 6:13.†

πλατύς

G4116 

Occurrences in the NT: 3

πλατύς, -εῖα, -ύ,
[in LXX for רָחָב;]
broad: Mt 7:13. As subst., ἡ π. (sc. ὁδός), [in LXX chiefly for רְחֹב;] a street: Mt 6:5 12:19(LXX), Mk 6:56, WH, mg., Lk 10:10 13:26 14:21, Ac 5:15, Re 11:8 21:21 22:2.†

πλέγμα

G4117 

Occurrences in the NT: 1

** πλέγμα, -τος, τό
(< πλέκω), [in Aq., Th.: Is 28:5*;]
what is woven or twisted (as basket-work, nets, etc.); a braiding (sc. τριχῶν, cf. I Pe 3:3): pl., I Ti 2:9.†

πλεῖστος

G4118 

Occurrences in the NT: 3

πλεῖστος, πλείων, v.s. πολύς.

πλέκω

G4120 

Occurrences in the NT: 3

πλέκω,
[in LXX: Ex 28:14 (עֲבֹת), Is 28:5 (צְפִירָה)*;]
to plait, twist, weave: Mt 27:29, Mk 15:17, Jo 19:2.†

πλέον

G4119 

Occurrences in the NT: 55 (KJV)

πλέον, v.s. πολύς.

πλεονάζω

G4121 

Occurrences in the NT: 9

πλεονάζω
(< πλέον), [in LXX for עדף, רבה, etc.;]
I. Intrans.
1. Of persons;
(a) to abound in (Arist.);
(b) to superabound: II Co 8:15(LXX).
2. Of things, to abound, superabound: Ro 5:20 6:1, II Co 4:15, Phl 4:17, II Th 1:3, II Pe 1:8.
II. Trans. (Nu 26:54, Ps 70 (71):21; not cl, v. Lft., Notes, 48 f.), to make to abound: I Th 3:12 (cf. ὑπερ-πλεονάζω).†
SYN.: περισσεύω, q.v.

πλεονεκτέω

G4122 

Occurrences in the NT: 5

πλεονεκτέω, -ῶ
(< πλεονέκτης, q.v.), [in LXX: Hb 2:9, Ez 22:27 (בּצע), Jg 4:11 B*;]
1. intrans., to have more, to have an advantage (cl., c. gen. pers.).
2. Trans., in late writers (v. M, Pr., 65), to overreach, defraud: c. acc. pers., II Co 7:2 12:17, 18; ἐν τ. πράγματι, I Th 4:6 (v. M, Th., in l.); pass., II Co 2:11 (as also in cl.; v. LS, s.v.).†

πλεονέκτης

G4123 

Occurrences in the NT: 4

** πλεονέκτης, -ου, ὁ
(< πλέον, ἔχω), [in LXX: Si 14:9*;] = ὁ θέλων πλέον ἔχειν (v. MM, xx),
one desirous of having more, covetous: I Co 5:10, 11 6:10, Eph 5:5.†

πλεονεξία

G4124 

Occurrences in the NT: 10

πλεονεξία, -ας, ἡ
(< πλεονέκτης), [in LXX for בֶּצַע;]
the character and conduct of a πλεονέκτης
1. advantage.
2. desire for advantage, grasping, aggression, cupidity, covetousness: Lk 12:15, Ro 1:29, II Co 9:5, Eph 4:19 (v. ICC, in l) Eph 5:3, Col 3:5, I Th 2:5, II Pe 2:3 2:14; pl. (v. Bl., § 32, 6), Mk 7:22.†
SYN.: φιλαργυρία, avarice (v. Tr., Syn., § xxiv).

πλευρά

G4125 

Occurrences in the NT: 5

πλευρά, -ᾶς, ἡ,
[in LXX (freq. pl. as in Hom.) chiefly for צֵלָע;]
the side: Mt 27:49 ([[WH]] R, mg.), Jo 19:34 20:20, 25, 27, Ac 12:7.†

πλέω

G4126 

Occurrences in the NT: 6

πλέω,
[in LXX, seq. εἰς, Jon.1.3 (בּוֹא), I Es 4:23, Is 42:10; seq. ἐπί, IV Mac 7:3; c. acc. (poët.), Si 43:24, I Mac 13:29 (cf. Ac 27:2, Rec.)*;]
to sail: Lk 8:23, Ac 27:24; seq. εἰς, Ac 21:3 27:2, 6; ἐπί, Re 18:17 (cf. ἀπό-, δια-, ἐκ-, κατα-, παρα-, ὑπο-πλέω).†

πληγή

G4127 

Occurrences in the NT: 22

πληγή, ῆς, ἡ
(< πλήσσω), [in LXX chiefly for מַכָּה, also for מַגֶּפָה etc.;]
1. a blow, stripe, wound: pl., Lk 10:30 12:48, Ac 16:23, 33, II Co 6:5 11:23; ἡ π. τ. θανάτου (RV, death-stroke), Re 13:3, 12; τ. μαχαίρας, Re 13:14.
2. Metaph., a calamity, plague: Re 9:18, 20 11:6 15:1, 6, 8 16:9, 21 18:4, 8 21:9 22:18.†

πλῆθος

G4128 

Occurrences in the NT: 31

πλῆθος, -ους, τό,
[in LXX chiefly for רֹב, also for הָמוֹן, etc.;]
1. a great number, a multitude;
(a) of things: ἰχθύων, Lk 5:6, Jo 21:6; φρυγάνων, Ac 28:3; ἁμαρτιιῶν, Ja 5:20, I Pe 4:8; τ. πλήθει, in multitude, He 11:12;
(b) of persons: Ac 21:22 (WH, R, om.); c. gen., Lk 2:13, Jo 5:3, Ac 5:14; π. πολύ (πολὺ π.), Mk 3:7, 8; id. c. gen., Lk 6:17 23:27, Ac 14:1 17:4.
2. Of persons, c. art., the whole number, the multitude (in Plat., Thuc., Xen., al., = δῆμος, the commons, or-opp. to δῆμος-the populace): Ac 2:6 15:30 19:9 23:7; τ. λαοῦ, Ac 21:36; τ. πόλεως, Ac 14:4; πᾶν τὸ π., Ac 15:12; c. gen., Lk 1:10 8:37 19:37 23:1, Ac 4:32 5:16 6:2, 5 25:24.†

πληθύνω

G4129 

Occurrences in the NT: 12

πληθύνω
(causal of πληθύω, to be full, < πληθύς, Ion. for πλῆθος), [in LXX chiefly for רבה hi.;]
1. trans., to increase, multiply: II Co 9:10, He 6:14(LXX); pass., to be increased, to multiply: Mt 24:12, Ac 6:7 7:17 9:31 12:24; c. dat. pers. (Da LXX TH 3:31 (98) al.), I Pe 1:2, II Pe 1:2, Ju 2.
2. Intrans., to be increased, to multiply: Ac 6:1.†

πλήθω

G4130 

Occurrences in the NT: 24

πλήθω, v.s. πίμπλημι.

πλήθω

G4130 

Occurrences in the NT: 24

πλήθω, v.s. πίμπλημι.

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition