4098: πίπτω

Verb


Dodson dictionary

G4098 πίπτω

Transliteration: píptō

Part(s) of speech: Verb

Definition: I fall, fall under (as under condemnation), fall prostrate.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G4098 πίπτω

Transliteration: píptō

Derivation: probably akin to G4072 through the idea of alighting;

Definition: to fall (literally or figuratively)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

πίπτω

G4098 

Occurrences in the NT: 90

πίπτω,
[in LXX chiefly for נפל;]
to fall;
1. of descent, to fall, fall down or from: seq. ἐπί, c. acc. loc., Mt 10:29, al.; εἰς, Mt 15:14, al.; ἐς μέσῳ, c. gen., Lk 8:7; παρὰ τ. ὁδόν, Mt 13:4, Mk 4:4, Lk 8:5; seq. ἀπό, Mt 15:27, al.; ἐκ, Mk 13:25, Lk 10:18, Re 8:10 9:1. Metaph.: ὁ ἥλιος, seq. ἐπί, Re 7:16; ἀχλὺς κ. σκότος, Ac 13:11; ὁ κλῆρος, Ac 1:26; ὑπὸ κρίσιν, Ja 5:12.
2. Of prostration,
(a) of persons, to fall prostrate, prostrate oneself: χαμαί, Jo 18:6; seq. ἐπί, c. acc., Mt 17:6, Ac 9:4; id. c. gen., Mk 9:20; πρὸς τ. πόδας, Ac 5:10, Re 1:17; πεσὼν ἐξέψυξε, Ac 5:5; of supplication, homage or worship: πρὸς (παρὰ, ἐπὶ) τ. πὸδας, Mk 5:22, Lk 8:41, Ac 10:25, al.; π. καὶ προσκυνεῖν, Re 5:14 19:4; ptcp. c. προσκυνεῖν, Mt 2:11, al.; ἐνώπιον, Re 4:10 5:8; ἐπὶ πρόσωπον, Mt 26:39, al.;
(b) of things, to fall, fall down: Mt 21:44, Lk 23:30; of falling to ruin and destruction, Mt 7:25, Ac 15:16, He 11:30; ἔπεσε (timeless aorist; M, Pr.,134), Re 18:2. Metaph.: Ro 11:11; πόθεν πέπτωκας, Re 2:5; opp. to ἑστάναι, I Co 10:12; to στήκειν, Ro 14:4; of virtues, I Co 13:8; of precepts, Lk 16:17. (Cf. ἀνα-, ἀντι-, ἀπο-, ἐκ-, ἐπι-, κατα-, παρα-, περι-, προσ-, συν-πίπτω.)

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition