3894: παραπικρασμός

Noun, Masculine


Dodson dictionary

G3894 παραπικρασμός, οῦ, ὁ

Transliteration: parapikrasmós

Part(s) of speech: Noun, Masculine

Definition: a provocation, irritation, rebellion.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G3894 παραπικρασμός

Transliteration: parapikrasmós

Derivation: from G3893;

Definition: irritation

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

παραπικρασμός

G3894 

Occurrences in the NT: 2

παρα-πικρασμός, -οῦ, ὁ
(< παραπικραίνω), [in LXX: Ps 94 (95):8 (מְרִיבָה elsewhere rendered Λοιδόρησις, Ex 17:7; ἀντιλογία, De 33:8, al.; λοιδορία, Nu 20:24)*;]
provocation: ἐν τῷ π. (Heb. at Meribah), He 3:8, 15(LXX).†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition