3341: μετάνοια

Noun, Feminine


Dodson dictionary

G3341 μετάνοια, ας, ἡ

Transliteration: metánoia

Part(s) of speech: Noun, Feminine

Definition: repentance, a change of mind, change in the inner man.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G3341 μετάνοια

Transliteration: metánoia

Derivation: from G3340;

Definition: (subjectively) compunction (for guilt, including reformation); by implication, reversal (of (another's) decision)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

μετάνοια

G3341 

Occurrences in the NT: 22

μετάνοια, -οίας, ἡ
(< μετανοέω), [in LXX: Pr 14:15, Wi 11:23 12:10, 19, Si 44:16*;]
after-thought, change of mind, repentance: He 12:17; of repentance from sin, Mt 3:8, 11, Lk 3:8 15:7 24:47, Ac 26:20, II Co 7:9, 10; βάπτισμα (q.v.) μετανοίας, Mk 1:4, Lk 3:3, Ac 13:24 19:4; ἡ εἰς θεὸν μ., Ac 20:21; μ. ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, He 6:1; εἰς μ. καλεῖν, Lk 5:32; id. ἄγειν, Ro 2:4; ἀνακαινίζειν, He 6:6; εἰς μ. χωρῆσαι, II Pe 3:9; μ. δοῦναι, Ac 5:31 11:18, II Ti 2:25.†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition