3158: Ματθάτ

Proper noun, Indeclinable


Dodson dictionary

G3158 Ματθάτ, ὁ

Transliteration: Matthát

Part(s) of speech: Proper noun, Indeclinable

Definition: Matthat, an ancestor of Jesus.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G3158 Ματθάτ

Transliteration: Matthát

Derivation: probably a shortened form of G3161;

Definition: Matthat (i.e. Mattithjah), the name of two Israelites

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

Μαθθάτ

G3158 

Occurrences in the NT: 2

Μαθθάτ (T, -άθ; Rec. Ματθ-, v.s. Μαθθαῖος), , indecl. (Heb. מַתָּת),
Matthat: Lk 3:29 (cf. Ματθάτ).†

Μαθθίας

G3159 

Occurrences in the NT: 2 (KJV)

Μαθθίας (Rec. Ματθ-, v.s. Μαθθαῖος), -α, ὁ (Heb. מַתִּיָה),
Matthias: Ac 1:23, 26.†

Μαθουσάλα

G3103 

Occurrences in the NT: 1

Μαθουσάλα (WH, -αλά), (Heb. מְתוּשֶׁלַח),
Methuselah: Lk 3:37.†

Μαϊνάν

Μαϊνάν, v.s. Μεννά.

μαίνομαι

G3105 

Occurrences in the NT: 5

μαίνομαι,
[in LXX: Je 32 (25):16 (הלל hith.) Je 36 (29):26 (שׁגע pu.), Wi 14:28, al.;]
1. to rage, be furious.
2. to rave, be mad: Jo 10:29, Ac 12:15 26:24, 25, I Co 14:23 (cf. ἐμ-μαίνομαι).†

μακαρίζω

G3106 

Occurrences in the NT: 2

μακαρίζω
(< μακάριος), [in LXX for אשׁר pi., pu.;]
to bless, pronounce blessed or happy: c. acc. pers., Lk 1:48, Ja 5:11.†

μακάριος

G3107 

Occurrences in the NT: 50

μακάριος, -α, -ον
(collat. form of poët. μάκαρ, in Hom., Hes., chiefly of the gods and the departed), [in LXX for אַשְׁרֵי;]
blessed, happy (DCG, i, 177, 213): θεός (δυνάστης), I Ti 1:11 6:15; ἐλπίς, Tit 2:13; esp. in congratulations, usually with the omission of the copula (M, Pr., 180; B1., § 30, 3), μ. ὁ, Mt 5:3 ff., Lk 6:20 ff., Jo 20:29, Re 1:3, al.; seq. ptcp., Lk 1:45, al.; ὅς, Mt 11:6, Lk 7:23, Ro 4:7, 8; ὅτι, Mt 13:16, al.; ἐάν, Jo 13:17, I Co 7:40; compar., μ. . . . μᾶλλον, Ac 20:35; -ώτερος, I Co 7:40.
SYN.: εὐλογητός, q.v.

μακαρισμός

G3108 

Occurrences in the NT: 3

* μακαρισμός, -οῦ, ὁ
(μακαρίζω),
a declaration of blessedness, felicitation: Ro 4:6, 9, Ga 4:15 (Plat., Arist.).†

Μακεδονία

G3109 

Occurrences in the NT: 22

Μακεδονία, -ας, ἡ,
Macedonia: Ac 16:9, 10, I Co 16:5, II Co 1:16, Phl 4:15, al.; M. καὶ Ἀχαία, Ac 19:21, Ro 15:26, I Th 1:7, 8.

Μακεδών

G3110 

Occurrences in the NT: 5

Μακεδών, -όνος, ὁ,
a Macedonian: Ac 16:9 19:29 27:2, II Co 9:2, 4.†

μάκελλον

G3111 

Occurrences in the NT: 1

*† μάκελλον, -ου, τό (Lat. macellum),
a meat-market: I Co 10:25 (v. Deiss., LAE, 274; MM, xvi).†

μακράν

G3112 

Occurrences in the NT: 3

μακράν (prop. fem. acc. of μακρός, sc. ὁδόν), adv.,
[in LXX for רחק hi., רָחֹק, etc.;]
a long way, far: Lk 15:20, Ac 22:21; seq. ἀπό, Mt 8:30, Lk 7:6, Jo 21:8, Ac 17:27; id. metaph., Mk 12:34; οἱ εἰς μ., Ac 2:39 (cf. Is 2:2); metaph., οἱ ποτὲ ὄντες μ. (opp. to ἐγγύς), Eph 2:13; οἱ μ., Eph 2:17.†

μακρόθεν

G3113 

Occurrences in the NT: 14

μακρόθεν
(< μακρός), adv. (chiefly late),
[in LXX for רָחוֹק, מֵרָחוֹק, etc.;]
from afar, afar: Lk 18:13 22:54; ἀπὸ μ. (Ps 137 (138):6, II Es 3:13, al.), Mt 26:58 27:55, Mk 5:6 8:3 11:13 14:54 15:40, Lk 16:23 23:49, Re 18:10, 15, 17.†

μακροθυμέω

G3114 

Occurrences in the NT: 10

μακροθυμέω, -ῶ
(< μακρό-θυμος, long-tempered; v.s. -ία), [in LXX: Ec 8:12 א2, Pr 19:11 (ארךְ, אַף הֶאֱרִיךְ), Jb 7:16, Si 2:4, al.;]
1. actively = καρτερέω, to persevere (Plut., 2, 593 F).
2. Passively, to be patient, long-suffering: absol., I Co 13:4, He 6:15, Ja 5:8; seq. ἕως, c. gen., Ja 5:7; ἐπί, c. dat., Ja 5:7. (Si 2:4); πρός, c. acc., I Th 5:14; ἐπί, c. dat., Mt 18:26, 29, Lk 18:7; εἰς, II Pe 3:9.†
SYN.: ὑπομένω, q.v.

μακροθυμία

G3115 

Occurrences in the NT: 14

μακροθυμία, -ας, ἡ
(< μακρό-θυμος), [in LXX: Pr 25:15 (אַפַּיִם אֹרֶךְ), Je 15:15 (אַפַּיִם אֶרֶךְ) Is 57:15, Si 5:11, I Mac 8:4*;]
patience, longsuffering: of men, esp. in experiencing troubles and difficulties, Col 1:11, II Ti 3:10, He 6:12, Ja 5:10; of God's forbearance, Ro 2:4 9:22, II Co 6:6, Ga 5:22, Eph 4:2, Col 3:12, I Ti 1:16, II Ti 4:2, I Pe 3:20, II Pe 3:15.†
SYN.: ὑπομονή (cf. Lft., Col., 138; Tr., Syn., liii).

μακροθύμως

G3116 

Occurrences in the NT: 1

*† μακροθύμως, adv.,
with forbearance, patiently: Ac 26:3.†

μακρός

G3117 

Occurrences in the NT: 11

μακρός, -ά, -όν,
[in LXX for אָרֶךְ, רָחוֹק and cognate forms, etc.;]
of space and time, long: μακρὰ προσεύχεσθαι, Mk 12:40, Lk 20:47.
of distance, far, far distant: χώρα, Lk 15:13 19:12.†

μακροχρόνιος

G3118 

Occurrences in the NT: 1

μακρο-χρόνιος, -ον
(μακρός, χρόνος), [in LXX. μ. γίγνεσθαι, εἶναι (יָמִים הַאֲרִיךְ), Ex 20:12, De 4:40 5:16 17:20*;]
of long duration, longlived: Eph 6:3(LXX).†

μάλα

G3123 

Occurrences in the NT: 81

μάλα, adv.,
[in LXX for אֲבָל, III Ki 1:43, Da LXX 10:21, al.; compar. for מ, Nu 13:32 (31), al.; μᾶλλον ἠ (מ), Ge 19:9, al.; superlat., II Mac 8:7, IV Mac 4:22 12:9 15:4;]
I. Pos., very, very much, exceedingly (cl.; LXX ut supr.; in NT its place is taken by λίαν, σφόδρα, etc.).
II. Compar., μᾶλλον.
1. Of increase, more; with qualifying words: πολλῷ, Mk 10:48, Lk 18:39, Ro 5:15, 17, Phl 2:12, al.; πόσῳ, Lk 12:24, Ro 11:12, al.; τοσούτῳ . . . ὅσῳ, He 10:25.
2. Of comparison, the more: Lk 5:15, Jo 5:18, Ac 5:14, I Th 4:1, 10, II Pe 1:10; ἔτι μ. καὶ μ., Phl 1:9; c. compar., Mk 7:36, II Co 7:13; πολλῴ μ. κρεῖσσον, Phl 1:23; μ. διαφέρειν, c. gen., Mt 6:26; μ. ἤ, Mt 18:13; c. gen., I Co 14:18; as periphr. for compar., Ac 20:35, I Co 9:15, Ga 4:27; μ. δέ (EV, yea rather), Ro 8:34.
3. Of preference, rather, the rather, sooner: with qualifying words, πολλῷ, Mt 6:30, al.; πολύ, He 12:25; πόσῳ, Mt 7:11, al.; in a question, οὐ μ., I Co 9:12; after a neg., Mt 10:6, al.; θέλω (εὐδοκῶ) μ., I Co 14:5, II Co 5:8; ζηλῶ, I Co 14:1; c. subst., τ. σκότος ἢ τ. φῶς, Jo 3:19; μ. δέ, Ga 4:9.
III. Superl., μάλιστα, most, most of all, above all: Ac 20:38 25:26, Ga 6:10, Phl 4:22, I Ti 4:10 5:8, 17, II Ti 4:13, Tit 1:10, Phm 16, II Pe 2:10; μ. γνώστης, Ac 26:3.

μαλακία

G3119 

Occurrences in the NT: 3

μαλακία -ας, ἡ
(< μαλακός), [in LXX chiefly for חֳלִי, De 7:15 28:61, Is 38:9 53:3, al.;]
1. prop., softness, effeminacy (Hdt., Thuc., al.).
2. In NT, as in LXX, = ἀσθένεια, weakness, sickness: νόσος καὶ μ., Mt 4:23 9:35 10:1.†
SYN.: v.s. ἀσθένεια.

μαλακός

G3120 

Occurrences in the NT: 4

μαλακός, -ή, -όν,
[in LXX: Pr 25:15 (רַךְ) Pr 26:22 (כְּמִתְלַהֲמִים)*;]
soft;
1. prop., to the touch (opp. to σκληρός): of clothing, pl., Mt 11:8, Lk 7:25.
2. Of persons and their mode of living;
(a) mild, gentle;
(b) soft, effeminate: I Co 6:9 (prob. in obscene sense, cf. Deiss., LAE, 1504; MM, xvi; Zorell, s.v.).†

Μαλελεήλ

G3121 

Occurrences in the NT: 1

Μαλελεήλ (T, Μελ-), (Heb. מַהֲלַלְאֵל),
Mahalaleel: Lk 3:37.†

μάλιστα

G3122 

Occurrences in the NT: 12

μάλιστα, v.s. μάλα.

μᾶλλον

μᾶλλον, v.s. μάλα.

Μάλχος

G3124 

Occurrences in the NT: 1

Μάλχος, -ου, ὁ (Hellenistic form of Heb. מֶלֶךְ),
Malchus: Jo 18:10.†

μάμμη

G3125 

Occurrences in the NT: 1

** μάμμη, -ης, ἡ
(onomatop.), [in LXX: IV Mac 16:9*;]
1. in cl., a child's name for mother.
2. In late Gk. (= cl., τήθη), a grandmother: (LXX, IV Mac 16:9), II Ti 1:5.†

μαμωνᾶς

G3126 

Occurrences in the NT: 4

*† μαμωνᾶς (Rec. μαμμ-), -ᾶ (Bl., § 7, 4), ό (Aram. מָמוֺנָא),
mammon, riches: Mt 6:24, Lk 16:9, 11, 13.†

Μαναήν

G3127 

Occurrences in the NT: 1

Μαναήν, (Heb. מְנַחֵם),
Manaen: Ac 13:1.†

Μανασσῆς

G3128 

Occurrences in the NT: 3

Μανασσῆς, -ῆ, ὁ (Heb. מְנַשֶּׁה),
Manasseh;
1.
(a) the first-born son of Joseph;
(b) the tribe which bore his name: Re 7:6.
2. King of Judah: Mt 1:10.†

μανθάνω

G3129 

Occurrences in the NT: 25

μανθάνω,
[in LXX chiefly for למד;]
1. to learn, esp. by inquiry: absol., I Co 14:31, I Ti 2:11, II Ti 3:7; c. acc. rei, Jo 7:15 (sc. αὐτά), Ro 16:17, I Co 14:35, Phl 4:9, II Ti 3:14, Re 14:3; seq. quaes. indir., Mt 9:13; Χριστόν, Eph 4:20 (ICC, in l.); seq. ἀπό, c. gen. rei, Mt 24:32, Mk 13:28; ἀπό, c. gen. pers., Mt 11:29, Col 1:7; παρά, c. gen. pers., II Ti 3:14; ἐν, c. dat. pers., I Co 4:6; "point" aorist (M, Pr., 117), to ascertain, seq. ὅτι, Ac 23:27; c. acc. seq. ἀπό, Ga3:2.
2. to learn by use and practice, acquire the habit of, be accustomed to: c. inf. (Bl., § 69, 4), I Ti 5:4, Tit 3:14; id. c. nom, in pred. (Bl., § 72, 1), Phl 4:11; c. acc. rei seq. ἀπό, He 5:8; ἀργαὶ μανθάνουσιν (EV, they learn to be idle; Bl., § 73, 5; Field, Notes, 210), I Ti 5:13.†

μανία

G3130 

Occurrences in the NT: 1

μανία, -ας, ἡ
(< μαίνομαι), [in LXX: Ho 9:7, 8 מַשְׂטֵמָה), Wi 5:4, al.;]
frenzy, madness: Ac 26:24.†

μάννα

G3131 

Occurrences in the NT: 4

μάννα, τό,
(in FlJ, also ), indecl. [in LXX: τὸ μάν, Ex 16:31 ff., elsewhere τ. μάννα, Nu 11:6 ff., al. (מָן, Aram. מַנָּא);]
manna: Jo 6:31, 49, He 9:4; symb., Re 2:17.†

μαντεύομαι

G3132 

Occurrences in the NT: 1

μαντεύομαι
(< μαντίς, a seer, diviner), [in LXX for קסם, De 18:10, al.;]
to divine, practise divination: Ac 16:16.†
SYN.: προφητεύω, q.v., in distinction from which μ. is used in LXX and NT only of false prophets and those who practise the heathen arts of divination and soothsaying (cf. I Ki 28:8, and v. Tr., Syn., § vi).

μαραίνω

G3133 

Occurrences in the NT: 1

μαραίνω,
[in LXX: Jb 15:30 (יָבֵשׁ pi.), 24:24, Wi 2:8 19:21*;] in cl.,
1. prop., to quench fire; pass., of fire, to die away, go out.
2. In various relations, to quench, waste, wear out (cf. Wi 19:21); pass., to waste away; in later writers (Plut., Luc., al.), of the withering of flowers and herbage (act., Jb 15:30; pass., Jb 24:24, Wi 2:8): Ja 1:11 (cf. ἀμάραντον).†

μαρὰν_ἀθά

G3134 

Occurrences in the NT: 1

μαρὰν ἀθά (Rec. μαραναθά; Aram.: on the original form v. Dalman, Gr., § 41, 1; 74, 3; Words, 328),
Maran atha, i.e. the Lord cometh (but v. Dalman, Gr., § 41, 1; 74, 3; Words, 328; Field, Notes, 180; ICC, in l.): I Co 16:22.†

μαργαρίτης

G3135 

Occurrences in the NT: 9

* μαργαρίτης, -ου, ὁ,
a pearl: Mt 13:45, 46, I Ti 2:9, Re 17:4 18:12, 16 21:21 (-ῖται, WH); proverbially, Mt 7:6.†

Μάρθα

G3136 

Occurrences in the NT: 13

Μάρθα, -ας (Bl., § 7, 2), (Aram. מָרְתָּא),
Martha: Lk 10:38, 40, 41, Jo 11:1, 5, 19 ff. 12:2.†

Μαρία

G3137 

Occurrences in the NT: 27

Μαρία, -ας (Hellenized form), and Μαριάμ, indecl., (Aram. מַרְיָם; Heb. (MT) מִרְיָם),
Mary. In NT;
1. the mother of Jesus: Mt 1:16 ff. 2:11 13:55, Mk 6:3, Lk 1:27 ff. 2:5, 16, 19, 34, Ac 1:14.
2. M. Magdalene (q.v.).
3. The wife of Clopas (Jo 19:25) and mother of James the little, and Joses: Mt 27:56, 61 28:1, Mk 15:40, 47 16:1, Lk 24:10.
4. The sister of Martha and Lazarus: Lk 10:39, 42, Jo 11:1, 2, 19 ff. 12:3.
5. The mother of John Mark: Ac 12:12.
6. A Christian greeted by St. Paul: Ro 16:6 (on the signification of the name, v. Zorell, s.v.; on the use of the alternative forms in NT, DB, iii, 278 bn).†

Μάρκος

G3138 

Occurrences in the NT: 8

Μάρκος, -ου, ὁ,
Mark: Mk., tit., Ac 12:12, 25 15:37, 39, Col 4:10, II Ti 4:11, Phm 24, I Pe 5:13 (v. Swete, Mk., Intr., xiii ff.; DB, iii, 245 ff).†

μάρμαρος

G3139 

Occurrences in the NT: 1

** μάρμαρος, -ου, ὁ
(< μαρμαίρω, to glisten), [in LXX: Ep. Je 72*;]
1. any crystalline stone (Hom., Eur., al.).
2. In later writers, marble: Re 18:12.†

μάρτυρ

μάρτυρ, v.s. μάρτυς.

μαρτυρέω

G3140 

Occurrences in the NT: 76

μαρτυρέω, -ῶ
(< μάρτυς), [in LXX chiefly for עֵד (Ge 31:47, 48, al.), also for עוּד hi. (Ge 43:3, La 2:13), ענה (Nu 35:30);]
(a) prop., to be a witness, bear witness, testify: absol. (Pind., al.), Jo 15:27, Ac 26:5; parenthetical (Bl., § 79, 7; MM, xvi), II Co 8:3; c. dat. pers. (comm. et incomm.; Bl., § 37, 2), Ac 22:5, He 10:15; id. seq. ὅτι, Mt 23:31, Ro 10:2, al.; acc. et inf., Ac 10:43; c. acc. rei (cl.), Jo 3:11, Re 22:16, 20; c. acc. cogn., seq. περί, Jo 5:32, I Jn 5:10; c. dat. rei, Jo 5:33, Ac 14:3, al.; seq. περί, c. gen. (pers. et rei), Jo 1:7, 8, 15 2:25 18:23 21:24, al.; id. seq. ὅτι, Jo 5:36 7:7; ὅτι, Jo 1:34 4:44 al.; ὅτι recit., Jo 4:39; κατά seq. ὅτι, I Co 15:15; pass., He 7:8; ptcp., Ro 3:21; impers., He 7:17;
(b) in late Gk., to witness favourably, give a good report, approve (Bl., § 54, 3; MM, xvi; Deiss., BS, 265): c. dat. pers., Lk 4:22; seq. ἐπί c. dat. rei, He 11:4; pass., Ac 6:3; seq. ἐν, I Ti 5:10, He 11:2; διά, c. gen. rei, He 11:39; c. gen. pers., Ac 10:22, al.; impers., III Jo 12 (cf. ἐπι-, συν-επι-, κατα-, συν-μαρτυρέω).

μαρτυρία

G3141 

Occurrences in the NT: 37

μαρτυρία, -ας, ἡ
(< μαρτυρέω), [in LXX: Ge 31:47 R (שָׂהֲדוּתָא), Ex 20:16, De 5:20 (17), Pr 25:18, Ps 18 (19):7 (עֵד, עֵדוּת), Pr 12:19, Si 34 (31):23, 24, IV Mac 6:32*;]
witness, testimony, evidence: Mk 14:56, Lk 22:71, Jo 5:34 19:35 21:24, I Ti 3:7, Tit 1:13, III Jo 12, Re 11:7; c. gen. subj., Mk 14:9, Jo 8:17(LXX aliter), I Jn 5:9; seq. κατά, c. gen. pers., Mk 14:55; esp. of witness concerning Christ and divine things, Jo 1:7 3:11, 32, 33 5:32, 36, Re 6:9; c. gen. subj., Jo 1:19 5:31 8:13, 14, Ac 22:18, I Jn 5:9-11, Re 12:11; c. gen. obj., Re 1:2, 9 12:17 19:10 20:4; μ. ἔχειν, Re 6:9 12:17 19:10.†

μαρτύριον

G3142 

Occurrences in the NT: 19

μαρτύριον, -ου, τό
(< μάρτυρ), [in LXX chiefly for מוֹעֵד, also for עֵדָה, עֵדוּת and cogn. forms;]
a testimony, witness, proof (Hdt., Thuc., al.): c. gen. subj., II Co 1:12, II Th 1:10; c. gen. obj., Ac 4:33, I Co 1:6 2:1 (WH, txt., R, txt., μυστήριον; II Ti 1:8; εἰς μ., Mt 8:4 10:18 Mt 24:14, Mk 1:44 6:11 13:9, Lk 5:14 9:5 21:13, He 3:5, Ja 5:3; τὸ μ. καιροῖς ἰδίοις (CGT, in l.), I Ti 2:6; ἡ σκηνὴ τοῦ μ. (LXX for אֹהֶל מוֹעֵד), Ac 7:44, Re 15:5.†

μαρτύρομαι

G3143 

Occurrences in the NT: 5

** μαρτύρομαι
(< μάρτυρ), [in LXX: Jth 7:28, I Mac 2:56 א)*;]
to summon as witness (M, Th., 25 f.; Hort., 1Pe., 53 f.; Lft., Notes, 29; Ga 203), hence,
(a) to protest, affirm solemnly: seq. ὅτι, Ac 20:26, Ga 5:3;
(b) to adjure, beseech: c. dat. pers., Ac 26:22; c. acc. et inf., Eph 4:17; seq. εἰς, I Th 2:12 (cf. δια-, προ-μαρτύρομαι).†

μάρτυς

G3144 

Occurrences in the NT: 35

μάρτυς
(Æolic μάρτυρ), -υρος, ὁ (also ), [in LXX for עֵד;]
a witness: Ac 10:41, I Ti 6:12, II Ti 2:2, He 12:1 (Westc., in l.); in forensic sense, Mt 18:16 26:65, Mk 14:63, Ac 6:13 7:58, II Co 13:1, I Ti 5:19, He 10:28; c. gen. obj., Lk 24:48, Ac 1:22 2:32 3:15 5:32 10:39 26:16, I Pe 5:1; c. gen. poss., Ac 1:8 13:31, Re 11:3; c. dat. pers., Lk 11:48, Ac 22:15; of Christ, Re 1:5 3:14; of God, Ro 1:9, II Co 1:23, Phl 1:8, I Th 2:5, 10; of those who have witnessed for Christ by their death (in later Xn. lit., martyr: Swete, Ap., 35), Ac 22:20, Re 2:13 17:6.†

μασάομαι

G3145 

Occurrences in the NT: 1

μασάομαι (Rec. μασσ-), -ῶμαι
(Aristoph. and late writers, but not in Trag. or in good Att. prose), [in LXX: Jb 30:4 (לֶחֶם), Si 19:9 A*;]
to bite, chew: Re 16:10.†

μασθός

μασθός, v.s. μαστός.

μαστιγόω

G3146 

Occurrences in the NT: 7

μαστιγόω, -ῶ
(< μάστιξ), [in LXX chiefly for נכה hi.;]
to scourge: c. acc., Mt 10:17 20:19 23:34, Mk 10:34, Lk 18:33, Jo 19:1; metaph., He 12:6 (cf. Pr 3:12, Je 5:3, Jth 8:27).†

μαστίζω

G3147 

Occurrences in the NT: 1

μαστίζω
(Ep. and late prose = Att. μαστιγόω), [in LXX: Nu 22:25 (נכה hi.), Wi 5:11, II Mac 2:21*;]
to whip, scourge: c. acc., Ac 22:25.†

μάστιξ

G3148 

Occurrences in the NT: 6

μάστιξ, -ιγος, ἡ,
[in LXX for שׁוֹט, etc.;]
a whip, scourge: Ac 22:24, He 11:36; metaph., of disease or suffering as a divine chastisement (cf. Ps 88 (89):33, Pr 3:12, II Mac 9:11), Mk 3:10 5:29, 34, Lk 7:21.†

μαστός

G3149 

Occurrences in the NT: 3

μαστός, -οῦ, ὁ,
[in LXX chiefly for שַׁד;]
the breast: pl., Lk 11:27 23:29, Re 1:13 (T, μασθοῖς; WH, App., 149; L, μαζοῖς).†

ματαιολογία

G3150 

Occurrences in the NT: 1

*† ματαιολογία, -ας, ἡ
(< ματαιολόγος),
idle or foolish talk: I Ti 1:6.†

ματαιολόγος

G3151 

Occurrences in the NT: 1

*† ματαιολόγος, -ον
(< μάταιος, λέγω),
talking idly: Tit 1:10.†

μάταιος

G3152 

Occurrences in the NT: 6

μάταιος, -ον
(as in Att., but -αία, -αιον, I Co 15:17, I Pe 1:18; < μάτην), [in LXX for שָׁוְא, הֶבֶל, כָּזָב, etc.;]
vain, useless: ἀνωφελὴς κ. μ., Tit 3:9; πίστις, I Co 15:17; θρησκεία, Ja 1:26; διαλογισμοί, I Co 3:20(LXX); ἀναστροφή, I Pe 1:18; of idols and heathen gods, τὰ μ. (Je 2:5, IV Ki 17:15, al.): Ac 14:15.
SYN.: κενός, q.v.

ματαιότης

G3153 

Occurrences in the NT: 3

ματαιότης, -ητος, ἡ
(< μάταιος), [in LXX for הֶבֶל, Ps 30 (31):6 38 (39):5 61 (62):9, al., and nearly 40 times in Ec; for שָׁוְא, Ps 25:4, al.; רִיק, etc.;]
vanity, emptiness, frailty, folly: Ro 8:20, II Pe 2:18; τ. νοός, Eph 4:17 (elsewhere only in Pollux, 6, 134, and Eccl.).†

ματαιόω

G3154 

Occurrences in the NT: 1

ματαιόω, -ῶ
(< μάταιος), [in LXX: IV Ki 17:15, Je 2:5, al. הבל, etc.;]
to make vain, foolish: Ro 1:21.†

μάτην

G3155 

Occurrences in the NT: 2

μάτην
(prop. acc. of μάτη, a fault, folly), adv., [in LXX for הֶבֶל, שָׁוְא, etc.;]
in vain, to no purpose: Mt 15:9, Mk 7:7(LXX).†

Ματθαῖος

G3156 

Occurrences in the NT: 5 (KJV)

Ματθαῖος, -άν, -ίας, v.s. Μαθθ-.

Ματθάν

G3157 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάν

Ματθάτ

G3158 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάτ (v.s. Μαθθάτ,
Matthat: Lk 3:24 (T, Μαθθάθ).†

Ματθάν

G3157 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάν

Ματθάτ

G3158 

Occurrences in the NT: 2

Ματθάτ (v.s. Μαθθάτ,
Matthat: Lk 3:24 (T, Μαθθάθ).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition