2605: καταγγέλλω

Verb


Dodson dictionary

G2605 καταγγέλλω

Transliteration: katangéllō

Part(s) of speech: Verb

Definition: I declare openly, proclaim, preach, laud, celebrate.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G2605 καταγγέλλω

Transliteration: katangéllō

Derivation: from G2596 and the base of G32;

Definition: to proclaim, promulgate

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

καταγγέλλω

G2605 

Occurrences in the NT: 18

κατ-αγγέλλω,
[in LXX: Pr 17:5 A, II Mac 8:36 Mac 9:17*;]
1. to proclaim, declare: c. acc. rei, Ac 3:24 16:21 17:23; τ. ἀνάστασιν, Ac 4:2; τ. λόγον τοῦ Θ., τ. Κ., Ac 13:5 15:36; ὁδὸν σωτηρίας, Ac 16:17; φῶς, Ac 26:23; τ. μυστήριον τοῦ Θ., I Co 2:1; τ. εὐαγγέλιον, 9:14; τ. θάνατον τοῦ Κ., 11:26; pass., ἄφεσις, Ac 13:38; ὁ λόγος τοῦ Θ., Ac 17:13; ἡ πίστις ὑμῶν, Ro 1:8; c. acc. pers., of Christ, ὅν, Ac 17:3, Col 1:28; τ. Χριστόν, Phl 1:17; pass., Phl 1:18.
2. to denounce (Xen., al.); (for comparison with ἀγγέλλω, ἀναγ-, ἀπαγ-, v. Westc. on I Jn 1:5; and cf. προ-καταγγέλλω).†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition