2540: καιρός

Noun, Masculine


Dodson dictionary

G2540 καιρός, οῦ, ὁ

Transliteration: kairós

Part(s) of speech: Noun, Masculine

Definition: fitting season, season, opportunity, occasion, time.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G2540 καιρός

Transliteration: kairós

Derivation: of uncertain affinity;

Definition: an occasion, i.e. set or proper time

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

καιρός

G2540 

Occurrences in the NT: 85

καιρός, -οῦ, ὁ,
[in LXX chiefly for עֵת, also for מוֹעֵד, etc.;]
1. due measure, fitness, proportion (Eur., Xen., al.).
2. Of Time (cl. also) in the sense of a fixed and definite period, time, season (Kennedy, Sources, 153): Mt 11:25, Mk 1:15, Lk 21:8, Ro 13:11, Eph 6:18, He 11:15, I Pe 1:5, 11, Re 1:3, al.; c. gen., πειρασμοῦ, Lk 8:13; τ. καρπῶν, Mt 21:34; σύκων, Mk 11:13; pl., Mt 21:41; χρόνοι ἢ (καὶ) κ., Ac 1:7, I Th 5:1; ἐθνῶν, Lk 21:24; of opportune or seasonable time, Ac 24:25, Ga 6:10, Eph 5:16, Col 4:5; c. inf., He 11:15; ὁ κ. οὗτος, Mk 10:30, Lk 18:30; ὁ νῦν κ. (Dalman, Words, 148), Ro 8:18; ὁ κ. ὁ ἐμός, Jo 7:6; κ. δεκτῲ, II Co 6:2(LXX); δουλεύειν τῷ κ., Ro 12:11, R, mg.; τ. σημεῖα τῶν κ., Mt 16:3; adverbial usages: ἐν κ., Mt 24:45, I Pe 5:6 (cf. καιρῷ, Lk 20:10; τῷ κ., Mk 12:2); ἄχρι καιροῦ, Lk 4:13; πρὸς καιρόν, Lk 8:13, I Co 7:5; κατὰ καιρόν, Ro 5:6; πρὸ καιροῦ, Mt 8:29.
SYN.: χρόνος, time in the sense of duration.

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition