2347: θλῖψις

Noun, Feminine


Dodson dictionary

G2347 θλῖψις, εως, ἡ

Transliteration: thlîpsis

Part(s) of speech: Noun, Feminine

Definition: persecution, affliction, distress, tribulation.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G2347 θλῖψις

Transliteration: thlîpsis

Derivation: from G2346;

Definition: pressure (literally or figuratively)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

θλίψις

G2347 

Occurrences in the NT: 45

θλίψις (LTr., θλῖψις), -εως, ἡ
(< θλίβω), [in LXX for צָרָה, etc.;]
pressure (Arist.). In LXX and NT metaph., tribulation, affliction, distress: Mt 24:9, 21, 29, Mk 13:19, 24, Jo 16:21, Ac 7:11 11:19, Ro 12:12, II Co 1:4, 8 4:17 6:4 7:4 8:2, 13, Phl 4:14, II Th 1:6, Ja 1:27, Re 1:9 2:9, 22 7:14; c. ἀνάγκη (q.v.), I Th 3:7; στενοχωρία (which from the order of the words would appear to be the stronger term), Ro 2:9 8:35; διωγμός, Mt 13:21, Mk 4:17, II Th 1:4; θ. ἔχω, Jo 16:33, I Co 7:28, Re 2:10; ἔρχεσθαι ἐπί, Ac 7:11; ἐν θλίψει, I Th 1:6; pl., Ac 7:10 14:22 20:23, Ro 5:3, Eph 3:13, I Th 3:3, He 10:33; τ. Χριστοῦ, Col 1:24; θ. τῆς καρδίας, II Co 2:4; θ. ἐγείρειν, Phl 1:17.†
SYN.: ἀνάγκη, διωγμός, στενοχωρία (v. supr., and cf. Tr., Syn, § lv; Lft., Notes, 45).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition