2288: θάνατος

Noun, Masculine


Dodson dictionary

G2288 θάνατος, ου, ὁ

Transliteration: thánatos

Part(s) of speech: Noun, Masculine

Definition: death, physical or spiritual.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G2288 θάνατος

Transliteration: thánatos

Derivation: from G2348;

Definition: (properly, an adjective used as a noun) death (literally or figuratively)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

θάνατος

G2288 

Occurrences in the NT: 120

θάνατος, -ου, ὁ (θνήσκω),
[in LXX chiefly for מָוֶת ,מוּת, sometimes דֶּבֶר;]
death;
1. of the death of the body, whether natural or violent: Jo 11:13, Phl 2:27, He 7:23, al; opp. to ζωή, Ro 8:38, Phl 1:20; of the death of Christ, Ro 5:10, Phl 3:10, He 2:9; ῥυέσθαι (σώζειν) ἐκ θ., II Co 1:10, He 5:7; περίλυπος ἕως θανάτου, Mt 26:38, Mk 14:34; μέχρι (ἄχρι) θ., Phl 2:8, Re 2:10; πληγὴ θανάτου, a deadly wound, Re 13:3; ἰδεῖν θάνατον, Lk 2:26, He 11:5; γεύεσθαι θανάτου, Mk 9:1; ἔνοχος θανάτου, Mk 14:64; θανάτῳ τελευτᾶν (Ex 21:17, מוּת יוּמָת), Mk 7:10; death personified, Ro 6:9, I Co 15:26, Re 21:4; pl., of deadly perils, II Co 11:23.
2. Of spiritual death: Jo 5:24 8:51, Ro 7:10, Ja 1:15 5:20, I Jo 3:14 5:16, al.; of eternal death, Ro 1:32 7:5, al.; ὁ θ. ὁ δεύτερος, Re 2:11 21:8 (cf. Cremer, 283 ff.; DB, iii, 114 ff.; DCG, i, 791 f.).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition