2064: ἔρχομαι

Verb


Dodson dictionary

G2064 ἔρχομαι

Transliteration: érchomai

Part(s) of speech: Verb

Definition: I come, go.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G2064 ἔρχομαι

Transliteration: érchomai

Derivation: middle voice of a primary verb (used only in the present and imperfect tenses, the others being supplied by a kindred (middle voice) ἐλεύθομαι (eleúthomai) , or (active) ἔλθω (élthō) , which do not otherwise occur);

Definition: to come or go (in a great variety of applications, literally and figuratively)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ἔρχομαι

G2064 

Occurrences in the NT: 629

ἔρχομαι,
[in LXX very freq. for בּוֹא, also for הלךְ ni., אתה, etc., 34 words in all ;]
1. to come;
(a) of persons, either as arriving or returning from elsewhere: Mt 8:9, Mk 6:31, Lk 7:8, Jo 4:27, Ro 9:9, al.; seq. ἀπό, Mk 5:35 7:1, Jo 3:2, al.; ἐκ, Lk 5:17, Jo 3:31, al.; εἰς, Mk 1:29, al.; διά seq. εἰς, Mk 7:31; ἐν (Cremer, 263 f., but v.s. ἐν), Ro 15:29, I Co 4:21; ἐπί, c. acc., Mk 6:53 11:13, Jo 19:33, al.; κατά, c. acc., Lk 10:33 Ac 16:7; παρά, c. gen., Lk 8:49; c. acc., Mt 15:29, Mk 9:14, al.; c. dat. comm., incomm. (M, Pr., 75, 245), Mt 21:5, Re 2:5, 16; with adverbs: πόθεν, Jo 3:8, al.; ἄνωθεν, Jo 3:31; ὄπισθεν, Mk 5:27; ὧδε, Mt 8:29; ἐκεῖ, Jo 18:3; ποῦ, He 11:8; seq. ἕως, Lk 4:42; ἄχρι, Ac 11:5; with purpose expressed by inf., Mk 5:14, Lk 1:59, al.; by fut. ptcp., Mt 27:49; ἵνα, Jo 12:9; εἰς τοῦτο, ἵνα, Ac 9:21; διά, c. acc., Jo 12:9; before verbs of action, ἔρχεται καί, ἦλθε καί, etc.: Mk 2:18, Jo 6:15, al.; ἔρχου καὶ ἴδε, Jo 1:47 11:34; ἐλθών (redundant; Dalman, Words, 20 f.), Mt 2:8 8:7, Mk 7:25, Ac 16:39, al.; similarly ἐρχόμενος, Lk 15:25, al.; of coming into public view: esp. of the Messiah (ὁ ἐρχόμενος, Mt 11:3, al.; v. Cremer, 264), Lk 3:16, Jo 4:25; hence, of Jesus, Mt 11:19, Lk 7:34, Jo 5:43, al.; of the second coming, Mt 10:23, Ac 1:11, I Co 4:5, I Th 5:2, al.;
(b) of time: ἔρξονται ἡμέραι (pres. for fut.: Bl., §56, 8), Lk 23:29, He 8:8 (LXX); fut., Mt 9:15, Mk 2:20, al.; ἔρξεται ὥρα, ὅτε, Jo 4:21, 23. al.; ἦλθεν, ἐλήλυθε ἡ ὥρα, Jo 13:1 16:32 17:1; ἡ ἡμέρα τ. κυρίου, I Th 5:2; καιροί, Ac 3:19;
(c) of things and events: κατακλυσμός, Lk 17:27; λιμός, Ac 7:11; ἡ ὀργή, I Th 1:10; ὁ λύχνος, Mk 4:21 (v. Swete, in l.). Metaph., τ. ἀγαθά, Ro 3:8; τ. τέλειον, I Co 13:10; ἡ πίστις, Ga 3:23, 25; ἡ ἐντολή, Ro 7:9; with prepositions: ἐκ τ. θλίψεως, Re 7:14; ἐις τ. χεῖρον, Mk 5:26; εἰς πειρασμόν, ib. 14:38, al.
2. to go: ὀπίσω, c. gen. (Heb. הָלַךְ אַחֲרֵי), Mt 16:24, Mk 8:34, Lk 9:23; σύν, Jo 21:3; ὁδόν, Lk 2:44. (Cf. ἀν-, ἐπ-αν-, ἀπ-, δι-, εἰς, ἐπ-εἰσ-, παρ-εἰσ-, συν-εἰσ-, ἐξ-, δι-εξ-, ἐπ-, κατ-, παρ-, ἀντι-παρ-, περι-, προ-, προσ-, συν-έρχομαι.)
SYN.: πορεύομαι, χωρέω (v, Thayer, s.v. ἔρξομαι).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition