1939: ἐπιθυμία

Noun, Feminine


Dodson dictionary

G1939 ἐπιθυμία, ας, ἡ

Transliteration: epithymía

Part(s) of speech: Noun, Feminine

Definition: desire, eagerness for, inordinate desire, lust.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G1939 ἐπιθυμία

Transliteration: epithymía

Derivation: from G1937;

Definition: a longing (especially for what is forbidden)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ἐπιθυμία

G1939 

Occurrences in the NT: 38

ἐπιθυμία, -ας, ἡ
(< έπιθυμέω), [in LXX chiefly for תַּאֲוָה, אָוָה; also for חָמוּד, etc. ;]
desire, longing: Lk 22:15 (v.s. ἐπιθυμέω), Phl 1:23, I Th 2:17, Re 18:14; p1., Mk 4:19; esp. with ref. to forbidden things, desire, lust (Vg., concupiscentia): Ro 7:7, 8, Ja 1:14, 15, II Pe 1:4; pl., Ga 5:24, I Ti 6:9, II Ti 2:22 4:3, I Pe 1:14 4:2; πάθος ἐπιθυμίας, I Th 4:5; ἐ. κακή, Col 3:5; c. gen., μιασμοῦ, II Pe 2:10 (v. Mayor, in l.); τ. καρδιῶν, Ro 1:24; τ. κόσμου (aroused by the world), I Jn 2:17; τ. σώματος, Ro 6:12; τ. ἀπάτης, Eph 4:22 (v. ICC, in l.); τ. σαρκός, I Jn 2:16, II Pe 2:18 (without art.), Ga 5:16; τ. ὀφθαλμῶν, I Jn 2:16; σαρκικαὶ ἐ., I Pe 2:11 (cf. IV Mac 1:32); κοσμικαί, Tit 2:12; εἰς ἐπιθυμίας, Ro 13:14; ποιεῖν τὰς ἐ., Jo 8:44; ὑπακούειν ταῖς ἐ., Ro 6:12; δουλεύειν, ἄγεσθαι, ἐπιθυμίαις, Tit 3:3, II Ti 3:6; πορεύειθαι ἐν ἐ., I Pe 4:3; κατά, Ju 16, 18, II Pe 3:3; ἀναστρέφεσθαι ἐν ταῖς ἐ., Eph 2:3.†
SYN.: πάθος (q.v.), ὄρεξις

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition