1860: ἐπαγγελία

Noun, Feminine


Dodson dictionary

G1860 ἐπαγγελία, ας, ἡ

Transliteration: epangelía

Part(s) of speech: Noun, Feminine

Definition: a promise.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G1860 ἐπαγγελία

Transliteration: epangelía

Derivation: from G1861;

Definition: an announcement (for information, assent or pledge; especially a divine assurance of good)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ἐπαγγελία

G1860 

Occurrences in the NT: 52

ἐπ-αγγελία, -ας, ἡ
(< ἐπαγγέλλω), [in LXX: Ps 55(56):8 (סֵפֶר), etc. ;]
1. a summons (as Attic law-term, Dem., al.).
2. a promise (Dem., Arist., al.): Ac 23:21; esp. in NT of the divine promises, Ac 7:17, Ro 4:14, 16 9:4, Ga 3:17, 18, 21 4:23, He 8:6 11:9, 17, II Pe 3:9; c. inf., He 4:1; γίνεται, etc., c. dat. pers., Ac 2:39, Ro 4:13, Ga 3:16; seq. πρός, Ac 13:32 26:6; έπαγγέλεσθαι τὴν ἐ., I Jo 2:25; ἔχειν ἐπαγγελίας, He 7:6, II Co 7:1; εἷναι νἐ έπαγγελίᾳ, Eph 6:2; ἡ γῆ τῆς ἐ., He 11:9; τὰ τέκνα τῆς ἐ., Ro 9:8, Ga 4:28; τ. πνεῦμα τῆς ἐ. τ. ἅγιον, Eph 1:13; αἱ διαθῆκαι τῆς ἐ., Eph 2:12; ἡ ἐ. τ. θεοῦ, Ro 4:20; pl., II Co 1:20; αἱ ἐ. τ. πατέρων, Ro 15:8; c. gen. obj., τ. ζωῆς (v. Dalman, Words, 103), I Ti 4:8; τ. παρουσίας αὐτοῦ, II Pe 3:4; κατ ̓ ἐπαγγελίαν, Ac 13:23, Ga 3:29, II Ti 1:1; δι ̓ ἐπαγγελίας, Ga 3:18; συμμέτοχα τῆς ἐ., Eph 3:6; λόγος ἐπαγγελίας, Ro 9:9. By meton. (cf. ἐλπίς), of a promised blessing: Lk 24:49, Ac 1:14, Ga 3:22, He 6:12, 15, 17 10:36 11:13, 33, 39; c. gen. epexeg., Ac 2:33 Ga 3:14, He 9:15 (Cremer, 27).†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition