18: ἀγαθός

Adjective


Dodson dictionary

G18 ἀγαθός, ή, όν

Transliteration: agathós

Part(s) of speech: Adjective

Definition: intrinsically good, good in nature, good whether it be seen to be so or not, the widest and most colorless of all words with this meaning.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G18 ἀγαθός

Transliteration: agathós

Derivation: a primary word;

Definition: "good" (in any sense, often as noun)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ἀγαθός

G18 

Occurrences in the NT: 102

ἀγαθός, -ή, -όν,
[in LXX chiefly for טוֹב;]
in general, good, in physical and in moral sense, used of persons, things, acts, conditions, etc., applied to that which is regarded as "perfect in its kind, so as to produce pleasure and satisfaction, . . . that which, in itself good, is also at once for the good and the advantage of him who comes in contact with it" (Cremer, 3): γῆ, Lk 8:8; δένδρον, Mt 7:18; καρδία, Lk 8:15; δόσις, Ja 1:17; μέρις, Lk 10:42; ἔργον (freq. in Pl.), Phl 1:6; ἐλπίς, II Th 2:16; θησαυρός, Mt 12:35; μνεία, I Th 3:6 (cf. II Mac 7:20); as subst., τὸ ἀ., that which is morally good, beneficial, acceptable to God, Ro 12:2; ἐργάζεσθαι τὸ ἀ, Ro 2:10, Eph 4:28; πράσσειν, Ro 9:11, II Co 5:10; διώκειν, I Th 5:15; μιμεῖσθαι, III Jo 11; κολλᾶσθαι τῷ ἀ., Ro 12:9; ερωτᾶν περὶ τοῦ ἀ., Mt 19:17; διάκονος εἰς τὸ ἀ., Ro 13:4; τὸ ἀ. σου, thy favour, benefit, Phm 14; pl., τὰ ἀ., of goods, possessions, Lk 12:18; of spiritual benefits, Ro 10:15, He 9:11, 10:1. ἀ. is opp. to πονηρός, Mt 5:45, 20:5; κακός, Ro 7:19; φαῦλος, Ro 9:11, II Co 5:10 (cf. MM, VGT, s.v.).
SYN.: καλός, δίκαιος. κ. properly refers to goodliness as manifested in form: ἀ. to inner excellence (cf. the cl. καλὸς κἀγαθός and ἐν καρδίᾳ κ. καὶ ἀ., Lk 8:15). In Ro 5:7, where it is contrasted with δ., ἀ. implies a kindliness and attractiveness not necessarily possessed by the δίκαιος, who merely measures up to a high standard of rectitude (cf. ἀγαθωσύνη).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition