1537: ἐκ

PREPosition


Dodson dictionary

G1537 ἐκ, ἐξ

Transliteration: ek

Part(s) of speech: PREPosition

Definition: from out, out from among, from, suggesting from the interior outwards.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G1537 ἐκ

Transliteration: ek

Derivation: a primary preposition denoting origin (the point whence action or motion proceeds), from, out (of place, time, or cause;

Definition: literal or figurative; direct or remote)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

ἐκ

G1537 

Occurrences in the NT: 914

ἐκ (ἐξ), prep. c. gen.,
from out of, from (see Addendum, p. 492).
ἐκ, before a vowel ἐξ, prep. c. gen.,
of motion outwards, separation from (opp. to εἰς; = Lat. e, ex), from out of, from among, from.
I. Of Place,
1. of motion, out of, forth from, off from: Jo 6:31, Ac 9:3, Ga 1:8, al.; esp. after verbs of motion, Mt 8:28 17:9, Mk 1:25 7:28, Jo 1:33 20:1, Ac 12:7, 17 27:30, al.; constr. praeg., σώζειν (διας.) ἐκ, Ju 5, Ac 28:4. Metaph., Mt 7:4, 5, I Pe 2:9; ἐκ τ. χειρός (-ῶν), seq. gen. pers., Lk 1:74, Jo 10:28, 29, 39, Ac 12:4 24:7, Re 19:2; πίνειν (q.v.) ἐκ; of the place from which an action proceeds, Lk 5:3 (cf. 12:36, Jo 13:4, II Co 2:4).
2. Of change from one place or condition to another: Jo 8:42, Ro 6:13 13:11, Re 7:14, al.; c. ellips. of verb of motion, II Ti 2:26, II Pe 2:21, Re 2:21, al.
3. Of separation or distinction from a number, before collective or pl. nouns: Mt 13:47, 49, Jo 12:1, Ac 3:15, I Pe 1:3, al.; after εἷς, Mt 10:29, Lk 17:15, al.; οὐδείς, Jo 7:19, al.; πολλοί, Jo 11:19, al.; τις, Lk 11:15, al.; τίς, Mt 6:27, al.; in partitive phrase as subject of sentence, Jo 16:17; Hebraistically, ἐκ μέσου seq. gen., = ἐκ (Heb. מִתֹּוךְ), Mt 13:49, al.
4. Of position or direction (so in cl. = ἔξω): ἐκ δεξιῶν (v.s. δεξιός); ἐξ ἐναντίας, Mk 15:39 (metaph., Tit 2:8); ἐκ ῥιζῶν (i.e., utterly), Mt 11:20.
II. Of Time,
1. of the point of time from which, from, since: ἐκ γενετῆς, Jo 9:1, cf. Mk 10:20, Lk 23:8, Ac 24:10, al.
2. Of succession in time: ἐκ δευτέρου, a second time, Mk 14:72, al., cf. Mt 26:44; ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, from day to day, II Pe 2:8.
III. Of Origin,
1. of nativity, lineage, race: κοίτην (ἐν γαστρί) ἔχειν, Ro 9:10, Mt 1:18; γεννᾶν ἐκ, Mt 1:3ff.; γεννᾶσθαι (γίνεσθαι) ἐκ, Jo 3:6 8:41, Ga 4:4; ἐκ πνεύματος (θεοῦ), Jo 1:13 3:5ff., al. ἔρχεσθαι, εἶναι, etc., ἐκ τ. πολέως, Jo 1:44; φυλῆς, Lk 2:36, al.; τ. ἐξουσίας Ἡρῴδου, Lk 23:7; ὁ ὢν ἐκ τ. γῆς, Jo 3:31.
2. Of the author, occasion or source: Mt 5:37, Jo 2:16, Ro 2:29, I Co 8:6, Ga 5:8, al.; ἐκ (τ.) θεοῦ, I Co 7:7, II Co 5:1, I Jo 4:7; ἐκ τ. πατρός, Jo 6:65, al.; ἐκ τ. γῆς ἐστιν, λαλεῖ, Jo 3:31; εκ καρδίας, Ro 6:17, cf. Mk 12:30, I Ti 1:5; ἐκ ψυχῆς, Eph 6:6, Col 3:23; ἐκ πίστεως, Ro 14:23; κρίνειν ἐκ, Lk 19:22, Re 20:12.
3. Of the agent, after passive verbs: Mt 15:5, Mk 7:11, II Co 2:2, al.; freq. in Re after αδικεῖσθαι (2:11), etc.
4. Of cause, dependence, source of supply: τ. πόνου (των), Re 16:10, 11; τ. φωνῶν, Re 8:13; ἐκ τούτου, Jo 6:66 19:12 (but v. Meyer, in ll.); ἐκ θεοῦ λαλεῖν, II Co 2:17; ἐκ τ. ἀληθείας εἶναι, Jo 18:37, I Jo 3:19; ὁ ἐκ πίστεως, Ro 3:26 4:16; οἱ (ὄντες) ἐκ περιτομῆς, Ac 11:2, Ro 4:12, Ga 2:12, Col 4:11; πίνειν ἐκ, Mt 26:29, Mk 14:25, Jo 4:13, al.; θερίζειν, Ga 6:8; μετέχειν ἐκ (= partit. gen.), I Co 10:13; c. inf., ἐκ τοῦ ἔχειν, II Co 8:11.
5. Of material: Mt 27:29, Jo 2:15 19:2, Ro 9:21, I Co 11:12, Re 18:12, al.; allied to which is its use of price (= cl. gen.): Mt 27:7, cf. ib. 20:2, Ac 1:18.
IV. By attraction = ἐν (cl.): τὰ ἐκ τ. οἰκιας, Mt 24:17; τ. ἐξ αὐτοῦ δύναμιν, Mk 5:30 (v. Field, in l.); ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ, Lk 11:13.
V. Adverbial phrases: ἐξ ἀνάγκης, II Co 9:7, He 7:12; ἐξ ἰσότητος, II Co 8:13; ἐκ μέρους, I Co 12:27 13:9-12; ἐκ μέτρου, Jo 3:34; ἐκ συμφώνου, I Co 7:5.
VI. in composition, ἐκ signifies,
1. procession, removal: ἐκβαίνω, ἐκβάλλω.
2. Opening out, unfolding: ἐκτείνω; metaph., ἐξαγγάλλω.
3. Origin: ἔκγονος.
4. Completeness: ἐξαπορέω (v. M, Pr., 237), ἐκπληρόω, ἐκτελέω.

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition