1525: εἰσέρχομαι

Verb


Dodson dictionary

G1525 εἰσέρχομαι

Transliteration: eisérchomai

Part(s) of speech: Verb

Definition: I go in, come in, enter.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G1525 εἰσέρχομαι

Transliteration: eisérchomai

Derivation: from G1519 and G2064;

Definition: to enter (literally or figuratively)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

εἰσέρχομαι

G1525 

Occurrences in the NT: 194

εἰσ-έρχομαι,
[in LXX chiefly for בּוֹא ;]
to go in or into, enter: Mt 9:25, Lk 7:45, al.; seq. εἰς, Mt 10:12, Mk 2:1, al.; seq. διά (πύλης, θύρας, etc.), Mt 7:13, Jo 10:1, al.; ὑπὸ τ. στέγην, Mt 8:8; c. adv.: ὅπου, Mk 14:14, He 6:20; ὧδε, Mt 22:12; ἔσω, Mt 26:58; seq. πρός, c acc. pers., Mk 15:43, Lk 1:28, Ac 10:3 11:3 16:40 17:2 28:8, Re 3:20; of demons taking possession, Mk 9:25, Lk 8:30 22:3, Jo 13:27; of food, Mt 15:11, Ac 11:8. Metaph., of thoughts, Lk 9:46; εἰς κόπον, Jo 4:38; εἰς πειρασμόν, Mt 26:41, Lk 22:40, 46; of hope as an anchor, He 6:19; βοαί, Ja 5:4; πνεῦμα ζωῆς, Re 11:11; εἰς τ. κόσμον (cf. Wi 2:24 14:14, Jo 18:37), Ro 5:12, He 10:5; in counterparts of Jewish Aram. phrases relating to the theocracy (cf. Dalman, Words, 116ff.): εἰς τ. γάμους, Mt 25:10; εἰς τ. χάραν τ. κυρίου, Mt 25:21, 23; εἰς τ. ζωήν, Mt 18:8, 9 19:17, Mk 9:43, 45; εἰς τ. βασιλ. τ. οὐρανῶν, Mt 5:20 7:21, al. (v.s. βασιλεία); εἰς τ. κατάπαυσιν, He 3:11, 18 4:1ff.; εἰς τ. δόξαν, Lk 24:26; εἰσ. καὶ ἐξερχ., to go in and out (like Heb. בֹוא וְצֵאת, De 28:6, etc.), of familiar intercourse, Ac 1:21; fig., of moral freedom, Jo 10:9 (cf. ἐπ-, παρ-, συν-εισέρχομαι).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition