1343: δικαιοσύνη

Noun, Feminine


Dodson dictionary

G1343 δικαιοσύνη, ης, ἡ

Transliteration: dikaiosýnē

Part(s) of speech: Noun, Feminine

Definition: (usually if not always in a Jewish atmosphere), justice, justness, righteousness, righteousness of which God is the source or author, but practically: a divine righteousness.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G1343 δικαιοσύνη

Transliteration: dikaiosýnē

Derivation: from G1342;

Definition: equity (of character or act); specially (Christian) justification

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

δικαιοσύνη

G1343 

Occurrences in the NT: 92

δικαιοσύνη, -ης, ἡ
(< δίκαιος), [in LXX chiefly for צֶדֶק, and cognates, Ge 15:6, al., rarely for חֶסֶד, Ge 19:19 ;]
the character of ὁ δίκαιος (q.v.)
1. in broad sense, righteousness, conformity to the Divine will in purpose, thought and action: Mt 5:6, Jo 16:8, Ac 13:10, Ro 4:3; λόγος δικαιοσύνης, teaching of r., He 5:13; βασιλεὺς δ. (cf. FlJ, BJ, vi, 10, β. δίκαιος), He 7:2; ὅπλα δ., Ro 6:13; ὁδὸς δ., Mt 21:32; θώραξ τῆς δ., Eph 6:14; διὰκονοι δ., II Co 11:15; ὁσιότης καὶ δ., Lk 1:75, cf. Eph 4:24; ἀγαθωσύνῃ καὶ δ., Eph 5:9; δ. κ. εἰρήνη κ. χαρά, Ro 14:17; δ. κ. ἁγιασμός, I Co 1:30; opp. to ἁμαρτία, Ro 8:10; ἀνομία, II Co 6:14; άδικία, Ro 3:5; ποιεῖν τὴν δ., I Jn 2:29 3:7; id. as an inclusive term for the active duties of the religious life (ICC, in l.; Abbott, Essays, 73 ff), Mt 6:1; ἐργάζεσθαι δ., Ac 10:35; διώκειν δ., I Ti 6:11; πληροῦν πᾶσαν δ., Mt 3:15; ζῆν τῇ δ., I Pe 2:24; δ. θεοῦ, a righteousness divine in its character and origin, Mt 6:33, Ja 1:20, Ro (where it also includes the idea of God's personal r.; v. ICC, on 1:17) 1:17 3:5, 21-26 10:3, II Co 5:21, Phl 3:9; ἡ δ. τ. πίσιεως, Ro 4:11; ἡ ἐκ π. δ., Ro 9:30; ἡ κατὰ π. δ., He 11:7; opp. to this is ἡ ἐκ νόμου δ., Ro 10:5; ἡ δ. ἐν ν., Phl 3:6; ἡ ἰδία δ., Ro 10:3, cf. Phl 3:9
2. In narrower sense (cf. δίκαιος), justice: Ac 17:31, II Pe 1:1, Re 19:11 (DCG, ii, 529 ff.; Cremer, 190, 690).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition