1342: δίκαιος

Adjective


Dodson dictionary

G1342 δίκαιος, ία, ιον

Transliteration: díkaios

Part(s) of speech: Adjective

Definition: just; especially, just in the eyes of God; righteous; the elect (a Jewish idea).

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G1342 δίκαιος

Transliteration: díkaios

Derivation: from G1349;

Definition: equitable (in character or act); by implication, innocent, holy (absolutely or relatively)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

δίκαιος

G1342 

Occurrences in the NT: 79

δίκαιος, -α, -ον
(< δίκη), [in LXX chiefly for צַדִּיק (for rendering of צַדִּיק in sense of correct, v. Deiss., BS, 115 f.); sometimes for נָקִי as Pr 1:11, al. ;]
in early Gk. writers
(a) of persons, observant of δίκη, custom, rule, right, righteous in performing duties to gods and men ;
(b) of things, righteous, in accordance with right.
In NT
1. righteous, chiefly in the broad sense, as above, of the person or thing corresponding to the Divine standard of right
(a) of persons: of God, Ro 3:26, I Jn 2:29 3:7; of Christ, Ac 3:14 7:52 22:14, I Pe 3:18, I Jn 2:1; of men, Mt 1:19 (Abbott, Essays, 75 f.) 10:41 13:17, 43, 49, Lk 1:6, 17, Ro 5:7, I Ti 1:9, Ja 5:6, I Pe 3:12, I Jn 3:7, Re 22:11, al.; δ. καὶ εὐλαβής, Lk 2:25; ἅγιος, Mk 6:20; ἀγαθός, Lk 23:50; φοβούμενος τ. θεόν, Ac 10:22; opp. to ἀμαρτωλοὶ καὶ ἀσεβεῖς, I Pe 4:18; ἄδικοι, Mt 5:45, Ac 24:15; δ. ἐκ πίστεως, Ro 1:17, Ga 3:11, He 10:38 (LXX); δ. παρὰ τ. θεῷ, Ro 2:13
(b) of things: ἔργα δ., opp. to πονηρὰ, I Jn 3:12; ἐντολή, Ro 7:12; metaph., αἷμα, Mt 23:35; τὸ δ., Lk 12:57; δ. ἐστιν, Ac 4:19, Eph 6:1, Phl 1:7; , Mt 20:4; ὅσα, Phl 4:8
2. In narrower sense
(a) of persons, as in later cl. writers, just, rendering to each his due: Tit 1:8, I Jn 1:9; δ. κριτής, II Ti 4:8
(b) of things: τὸ δ., Col 4:1; δ., sc. ἐστιν, II Th 1:6; κρίσις δ., Jo 5:30; ὁδοί, Re 15:3
SYN.: ἀγαθός (q.v.), καλός, χρηστός (Cremer, 183, 690).

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition