1081: γέννημα

Noun, Neuter


Dodson dictionary

G1081 γέννημα, ατος, τό

Transliteration: génnēma

Part(s) of speech: Noun, Neuter

Definition: offspring, child, fruit.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

G1081 γέννημα

Transliteration: génnēma

Derivation: from G1080;

Definition: offspring; by analogy, produce (literally or figuratively)

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Abbott-Smith Lexicon

γένημα

G1081 

Occurrences in the NT: 5

γένημα, -τος, τό
(< γίγνομαι), [in LXX chiefly for תְּבוּאָה ;] a form not found in cl., but used in LXX, NT and π. (Bl., §3, 10; M, Pr., 45; Deiss., BS, 184), as distinct from γέννημα, q.v.,
of fruit, produce of the earth : Mt 26:29, Mk 14:25, Lk 12:18 22:18, II Co 9:10 (Rec. γέννημα).†

γεννάω

G1080 

Occurrences in the NT: 97

γεννάω, -ῶ
(< γέννα, poët. for γένος), [in LXX chiefly for ילד ;]
1. of the father, to beget: c. acc., Mt 1:1-16, Ac 7:8, 29; seq. ἐκ, Mt 1:3, 5, 6.
2. Of the mother, to bring forth, bear: Lk 1:13, 57 23:29, Jo 16:21; εἰς δουλείαν, Ga 4:24. Pass.
(1) to be begotten: Mt 1:20;
(2) to be born: Mt 2:1, 4 19:12 26:24, Mk 14:21, Lk 1:35, Jo 3:4, Ac 7:20, Ro 9:11, He 11:23; seq. εἰς, Jo 16:21 18:37, II Pe 2:12; ἐν, Ac 2:8 22:3, (ἁμαρτίαις), Jo 9:34; ἀπό, He 11:12 (WH, mg., ἐγεν-); ἐκ, Jo 1:13 3:6 8:41; c. adj., τυφλὸς γ., Jo 9:2; [Ῥωμαῖος ], Ac 22:28; κατὰ σάρκα: κ. πνεῦμα: Ga 4:29. Metaph.; μάχας, II Ti 2:23; ὑμᾶς ἐγέννησα, I Co 4:15, (ὅν), Phm 10; in quotation, Ps 2:7 (LXX), Ac 13:33, He 1:5 5:5; of Christians as begotten of God, born again: Jo 1:13 3:3, 5-8, I Jo 2:29 3:9 4:7 5:1, 4, 18 (cf. ἀνα-γεννάω); (Cremer, 146).

γέννημα

G1081 

Occurrences in the NT: 4

γέννημα, -τος, τό
(< γεννάω), [in LXX chiefly for תְּבוּאָה ;]
offspring of men or animals: ἐχιδνῶν, Mt 3:7 12:34 23:33, Lk 3:7 (and elsewhere in Rec. for γένημα, q.v.).†

From: Abbott-Smith, George, "A Manual Greek-English Lexicon of the Greek New Testament", 1922. Public Domain.

Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Occurrences in the Greek New Testament

Text: Nestle's 1904 edition