5554: χρυσοδακτύλιος


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

5554
χρυσοδακτύλιος, ον,       Adjective
adorned with a gold ring.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

5554
χρυσοδακτύλιος (chrysodaktýlios)
from 5557 and 1146; gold-ringed, i.e. wearing a golden finger-ring or similar jewelry
:--with a gold ring.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 5554 χρυσοδακτύλιος