4850: συμπρεσβύτερος


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

4850
συμπρεσβύτερος, ου, ὁ,       Noun, Masculine
a fellow elder.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

4850
συμπρεσβύτερος (sympresbýteros)
from 4862 and 4245; a co-presbyter
:--presbyter, also an elder.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 4850 συμπρεσβύτερος