437: ἀνθομολογέομαι


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

437
ἀνθομολογέομαι,       Verb
I make a mutual agreement; I confess, acknowledge, formally admit, give thanks to.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

437
ἀνθομολογέομαι (anthomologéomai)
from 473 and the middle voice of 3670; to confess in turn, i.e. respond in praise
:--give thanks.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 437 ἀνθομολογέομαι