3851: παραβουλεύομαι


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

3851
παραβουλεύομαι,       Verb
I expose myself to danger; I am adventuresome, reckless.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

3851
παραβουλεύομαι (parabouleúomai)
from 3844 and the middle voice of 1011; to misconsult, i.e. disregard
:--not (to) regard(-ing).

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 3851 παραβουλεύομαι